Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 1 oktober 2011

Jasje

De foto’s zijn van slechte kwaliteit, maar geven toch een indruk van het spektakel. En de geluidskwaliteit was ronduit geweldig, bij een publiek van 96.000 bezoekers.

Van de Zonnehuizen niks nieuws. Nou ja, niet helemaal geen. Want ik heb nu op internet eindelijk het debat in de kamer gevonden, dat vooraf is gegaan aan de kamervragen van SP’ers Renske Leijten en Nine Kooiman (zie ook Kamervragen’ op vorige week vrijdag 23 september). Leest u mee met de ‘Regeling van werkzaamheden. Debat in de Tweede Kamer op 21 september 2011’:
Voorzitter. Afgelopen vrijdag werden wij opgeschrikt door een bericht in de Volkskrant over de situatie bij de zorggroep Zonnehuizen, een grote instelling voor onder andere jeugdzorg. Deze instelling blijkt in grote financiële problemen te verkeren, vergelijkbaar met eerdere drama’s die wij hebben gezien bij AWBZ-instellingen zoals Meavita. Ik wil daarover graag een debat met de staatssecretaris van VWS.

Voorzitter. Steun voor het verzoek. Ik krijg tevens graag een reactie per brief van de staatssecretaris. Het zou fijn zijn als de bijbehorende inspectierapporten ook naar de Kamer kwamen.

Voorzitter. De PVV-fractie dient een verzoek in om dit om te zetten in een spoed-AO [in een Algemeen Overleg wordt met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid, bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief, notitie of rapport van het kabinet, MG. Bron: Wikipedia], gezien de enorme lijst van dertigledendebatten die er al is. Dit onderwerp moet snel worden behandeld, dus steun voor dit verzoek.

U steunt tevens het verzoek voor een debat, mevrouw Dille?

Mijn fractie heeft liever een spoed-AO.

Steunt u het wel of steunt u het niet?

Ik steun het, maar doe ook een verzoek aan de heer Dijsselbloem.

Ik begrijp het.

Voorzitter. Steun voor dit verzoek en steun voor een brief. In de procedurevergadering kunnen wij kijken of wij er een spoed-AO van kunnen maken.

Voorzitter. Steun voor een brief waarin ook moet worden benadrukt welke getallen en cijfers precies aan de orde zijn. Het verzoek van mevrouw Kooiman over de inspectierapporten lijkt mij een heel waardevolle toevoeging.

Voorzitter. Ook steun voor het verzoek om een brief en de inspectierapporten. Laten wij er een debat over voeren als de brief daartoe aanleiding geeft.

Mijnheer Dijsselbloem, u hebt heel veel steun voor een gewoon debat met een brief vooraf.

Ja, graag eerst een brief. Wat mij betreft, wordt daarin zowel de financiële situatie blootgelegd als beschreven op welke wijze en op welk moment de inspectie heeft ingegrepen. Dit schijnt namelijk al enige jaren door te zieken in deze instelling. Ik wil dus graag weten hoe de inspectie daarmee is omgegaan de afgelopen jaren. Dan kunnen wij daarna het debat voeren. Wij kijken dan waar dat het snelste kan.

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.
21 september 2011 omstreeks 15:35
Nu vind ik bij de ‘Vergaderagenda. Een overzicht van alle geplande vergaderingen’ onder ‘Plenair’ ook die van ‘volgende weken’. Daar staat onder ‘Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten’ vijftien spoeddebatten, met als twaalfde:
‘Debat over de jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen (Dijsselbloem) (na ontvangst van een brief)’.
Er staat bij geeneen een datum bij. Dus dat wordt afwachten, of dit inderdaad de komende week zal plaatsvinden. Waarschijnlijk moet er eerst die brief komen. Of dat dezelfde is als het antwoord op de Kamervragen van Leijten en Kooiman weet ik niet.

Wat valt er verder nog te melden? Genoeg, genoeg, echt waar. Maar niet alles is even goed bereikbaar op internet, helaas. Eerst maar even dit bericht gisteren op de website van Antroposana, ‘Tijdschrift Antroposana in ander jasje’:
‘De najaarseditie van het tijdschrift van Antroposana komt op 8 oktober 2011 uit. In een andere lay-out dan u gewend bent, met een andere naam en een iets andere inhoud. Maar nog wel vanuit Antroposana en door de huidige redactie – met verve – samengesteld. Lees hier verder...
Ook boeiend is het artikel gisteren in dagblad Trouw van Janne Chaudron, Rapporten verduurzamen de wereld niet’:
‘Oud-Rabo-topman Bart Jan Krouwel sluit maandag een Green Deal met de overheid. Eenvoudiger regels moeten lokale energie-opwekking aantrekkelijk maken. De kleintjes kunnen zo samen heel groot worden.’
Zij schrijft over hem:
‘Krouwel was mede-oprichter en tevens de eerste directeur van Triodos Bank, eind jaren zeventig. “In die tijd werden we weggehoond. Volgens alle andere bankiers hadden we als ‘duurzame’ bank geen bestaansrecht. We zouden binnen no time kunnen inpakken. Niemand geloofde in ons. Kijk waar de bank nu staat.”’
Verder gaat het hierover:
‘Inmiddels heeft Krouwel het drukker dan ooit. Hij richtte onder meer de Federatie Landbouw en Zorg Nederland op, die een nieuw certificeringssysteem voor zorgboerderijen heeft opgezet. Het systeem moet ervoor zorgen dat alleen boerderijen die op een professionele wijze zorg verlenen, zich kunnen aansluiten bij de Federatie.

Iets soortgelijks doet Krouwel nu binnen de champignonteelt. In die sector zijn de arbeidsomstandigheden dramatisch. Hij ontwikkelt daarom samen met LTO Nederland, telers en handelaren, net als vakbonden FNV en CNV, het keurmerk Fair Produce Nederland. Consumenten moeten in de schappen van de supermarkt kunnen zien of hun champignons op een eerlijke manier geproduceerd zijn.

Green Deal met de minister
Krouwel houdt van regisseren, verschillende partijen bij elkaar brengen om daadwerkelijk de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de economie te vergroenen. Dat doet hij bijvoorbeeld met de net opgerichte Federatie e-Decentraal. Dit initiatief is één van de vijftig die maandag een zogenoemde Green Deal sluiten met minister Verhagen.’
Donderdag liet het Louis Bolk Instituut op zijn website weten dat ‘EL & I vraagt visie LBI’:
‘Op 7 oktober 2011 neemt Jan-Paul Wagenaar, senior onderzoeker Diergezondheid en Dierenwelzijn, deel aan een rondetafelgesprek van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Centraal thema is de economische dimensie rond verduurzaming van de voedselproductie, meer in het bijzonder de verduurzaming van de voederindustrie en het product zelf, varkensvlees en zuivel.

Medewerkers van het Louis Bolk Instituut worden regelmatig gevraagd om Kamercommissies te informeren over relevante trends en ontwikkelingen binnen verduurzaming en duurzame landbouw en productieketens in binnen- en buitenland. Dergelijk input is onmisbaar bij het ontwikkelen van coherente beleidsinstrumenten.’
Maar tegelijkertijd is er een ‘Vacature Directeur-Bestuurder’:
‘Voor de opvolging van de huidige bestuurder a.i. zoekt het Louis Bolk Instituut een
Directeur/Bestuurder m/v

die eindverantwoordelijk is voor het instituut (ca 65 mw) en zorg draagt voor de totstandkoming en het realiseren van beleid ten aanzien van strategie, commercie en organisatie. Rapportage aan Raad van Toezicht. Standplaats Driebergen.

Het werving- en selectietraject wordt begeleid door Terra Managementgroep. Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met consultants Brenda Kamps en Barbara de Beukelaar op het nummer 035 - 625 00 50. Een informatiepakket sturen zij u graag toe. U kunt uw sollicitatie tot en met 16 oktober toesturen aan terra@terragroep.nl.’
Trouwens, het onderzoek van het Louis Bolk Instituut dat ik afgelopen zondag 25 september meldde in ‘Cohortonderzoek’, kreeg behoorlijk forse kritiek te verduren op Foodlog van Dick Veerman, zie de 63 reacties op ‘Biologisch-dynamische melk opvallend gezonder’. Verder had ik graag een artikel uit de Volkskrant van 17 september overgenomen, maar dat is niet gewoon op de website geplaatst, alleen in de papieren en digitale editie. Het ging over de ‘Eerste nationale conferentie over Vitaal Water’ die vorige week werd gehouden, zoals op de website van DHV viel te lezen :
‘Op 22, 23 en 24 september 2011 organiseert DHV op het hoofdkantoor in Amersfoort de eerste nationale conferentie over Vitaal Water in de watersector.

Wat doen we met de wijsheid dat water meer is dan de chemische formule en de stromingsvergelijking. Wat betekent dat voor alle technische ingrepen van de moderne watervoorziening en modern waterbeheer? Dit is het thema van de Vitaal Water dagen bij DHV, drie dagen met ieder een eigen focus.

Seminar “Vitaal water begrijpen” op donderdag 22 september
’s Middags vindt een wetenschappelijk seminar plaats over fundamentele vragen. Bedoeld voor waterprofessionals en -deskundigen die de verbreding zoeken. Wat is water nu precies meer dan H2O? Wat is de vitaliteit van water? Wat betekent dat voor strategie van watervoorziening en waterbeheer?

Dagvoorzitter is Cees Kamp en met bijdragen van Elmar Fuchs, Frank Silvis, Onno Harmsen en Iain Trousdell in een interactieve discussie en dinerbuffet na. De kosten voor deelname bedragen € 75 incl. buffet (€ 50 excl. buffet). Klik hier om aan te melden voor het programma van donderdag.

Conferentie “Werken aan vitaal water” op vrijdag 23 september
DHV-relaties gaan samen met nationale en internationale experts (waaronder Iain Trousdell) in gesprek over de praktische toepassingen van dit opkomende vakgebied. Een interactief programma met veel mogelijkheden om dit onderwerp niet alleen te leren kennen, maar ook de toepassingen ervan te bespreken.

Deze dag is voor bestuurders/directieleden en (water)professionals van DHV-relaties uit (semi-)overheden, industrie en landbouw. Werken aan vitaal water wordt u als relatie van DHV aangeboden, deelname is kosteloos. Klik hier om aan te melden voor het programma van vrijdag.

Conferentie “Watervitalisering” op zaterdag 24 september
DHV is gastheer voor een algemeen publiek met interesse in watervitalisering. De Stichting WATER Drager van Leven heet u welkom voor een dag met inspirerende verhalen van o.a. Paul van Dijk en Wolfgang Böttcher, gebruikerservaringen, waterproeven en goede gesprekken. De kosten voor deelname bedragen € 50 incl. lunch (€ 40 excl. lunch). Klik hier om aan te melden voor het programma van zaterdag.’
En wat schreef de Volkskrant dan, bij monde van Rene Didde? Dat werd ‘Niet te geloven wat water allemaal vermag’:
‘Magnetiseer drinkwater, en de kippen raken weer aan de leg. Is dat puur bijgeloof, of steekt er iets aantoonbaars achter? Bij DHV geloven ze niks, maar ze veroordelen ook niks. Tijd om met een open mind te spreken over vitaal water.’
Hij schreef verder:
‘“Water dat smaakt zoals Moeder Natuur het in een bergbeekje heeft gemaakt. Als je het gedronken hebt, voel je je goed.” Hans van Sluis van advies- en ingenieursbureau DHV in Amersfoort is al jaren in de ban van vitaal water. Hij noemt voorbeelden van verlepte kroppen sla die snel opfleuren na contact met gevitaliseerd water. Kippen die ziek en van de leg waren, produceren weer eieren bij de vleet, varkens raakten een hardnekkig virus kwijt. Sommige sterrenrestaurants zweren bij met vitaal water gekweekte groenten. Zelfs een cementproducent gebruikt gevitaliseerd water om tot een beter product te komen.

DHV heeft een team van zeven mensen op het vitaal water gezet, van wie Van Sluis fulltime. Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag vindt op het hoofdkantoor van DHV in Amersfoort de “eerste nationale conferentie” over vitaal water plaats. “Water, zoveel meer dan H2O” is de noemer waaronder mensen op de eerste middag “vitaal water begrijpen” op een wetenschappelijk seminar. Op de tweede dag spreken waterprofessionals over “werken aan vitaal water”. Algemeen publiek is de derde dag welkom op de afzonderlijke conferentie watervitalisering voor “gebruikerservaringen, waterproeven en goede gesprekken.”

Niets minder dan een wonder, lijkt het, vitaal water. Maar wat is het nu precies? “Het water is in contact gebracht met een vitalisator, meestal een roestvrij stalen buis of een bol van messing”, zegt Van Sluis. “Er zijn tientallen producenten met honderden modellen. Sommige schroef je op de waterleiding of douchekop, andere hangen in een waterton of reservoir.”

In het dubbelwandige buisje zit water. Wat er met dat water is gebeurd, vertellen de fabrikanten niet. Websites zijn omgeven met vaagheid over hoe het werkt. Onderzoek lijkt er niet aan ten grondslag te liggen, wetenschappelijke publicaties ontbreken. “Klopt”, zegt Van Sluis, “daar pest ik de fabrikanten vaak mee. Sommigen magnetiseren water of laten het langs kwartskristallen lopen, anderen zeggen dat het water hoogactief is.”

Klinkt nog steeds behoorlijk vaag, spiritueel, esoterisch. “Ik ontken niet dat de fabrikanten baat hebben bij mystiek en een bepaald type mensen aantrekken die met wellness bezig zijn”, zegt organisator Van Sluis.

Het zijn echter niet louter particulieren, boeren en restauranthouders die denken baat te hebben bij drinken van vitaal water. Ook waterschappen en een afvalbedrijf werken ermee, zo blijkt uit het programma van DHV.

Bij Waterschap De Dommel wordt een zogeheten flowform-cascade geïnstalleerd. Op de gerenoveerde rioolwaterzuivering in Soerendonk loopt het gezuiverde water over een vijftal schaalvormige bekkens. “Het water raakt in de cascade in een wiegende, ritmische beweging”, zegt Van Sluis die betrokken is bij de dimensionering naar het ontwerp van beeldhouwer Paul van Dijk. Meer dan vijfhonderd kuub per uur gaat eroverheen stromen.

De verwachtingen zijn hooggespannen. Het water zal niet langer de kenmerkende muffe rioolgeur hebben, maar neigt naar “een aroma van humeuze bosgrond”, zegt Van Sluis. “Water en moerasplanten groeien beter door betere wortelvorming, bloei en zaadvorming. De lichtdoorlatendheid is groter. In de vijvers zitten geen slome kevers en slakken maar snellere soorten als bloedzuigers, muggenlarven, libellen, haften, wantsen en vrij zwemmende watermijten. Ten slotte zijn vissen als de winde niet langer kalm grazend, maar beweeglijk en spelend.”

Van Sluis baseert zich onder meer op een meerjarige proef tussen 1980 en 1984 op het toenmalige biologisch-dynamische proefbedrijf Warmonderhof in Tiel. Daar is onder leiding van prof. Jan Diek van Mansvelt van Wageningen Universiteit vergelijkend onderzoek gedaan. De resultaten komen niet door extra zuurstof die door de waterval in de stroming komt, aldus Van Sluis. “Zuurstofgehalten verschilden in beide proefopstellingen niet. Dat is heel precies nagemeten. Er zijn geen fysische, chemische of biologische verklaringen te vinden. We zien alleen maar dat het werkt.”

Kosmos
Hoewel dus een wetenschappelijke verklaring ontbreekt, heeft Van Sluis wel een hypothese. “Ik denk dat het wiegende ritme van het water in de cascade als een antenne gaat functioneren voor invloeden uit de kosmos. Deze planetaire invloeden die lijken op de invloed van de maan op de hormoonhuishouding, maken het water vitaal”, aldus de adviseur van DHV, die foto’s laat zien van druppels die schitterende patronen vormen. “Cascadewater produceert complexe druppelbeelden, vervuild water laat lelijke en verstoorde patronen zien.”

Bij waterschap De Dommel zegt adviseur Oscar van Zanten “niet geïnteresseerd te zijn in de vermeende invloed van krachten uit de kosmos”. Van Zanten: “Wij doen mee omdat we denken dat de ritmische beweging extra zuurstof toevoegt. Dat is goed voor het effluent en goed voor de Buulder Aa, de beek waarop we het gezuiverde water lozen.”

Die beek mag overstromen in het natuurlijk ingerichte slotstuk van de waterzuivering. De cascade is een toegevoegde waarde, vindt het waterschap, en draagt bij aan betere beleving van het water door het publiek. Er lopen toeristische routes langs en er wordt zelfs een houten vlot aangelegd.

Vooraf is geen aanvullend onderzoek verricht op de stokoude bevindingen van de antroposofen naar de effecten van de cascade. “We gaan nu wel goed monitoren”, belooft Van Zanten.

Een dergelijke flowformcascade naar een ontwerp van DHV verschijnt weldra ook bij de renovatie van de rioolwaterzuivering in Dinxperlo. En ook daar vormen extra zuurstof en esthetische overwegingen de boventoon. “Wij houden ons niet bezig met kosmische krachten”, zegt woordvoerder Arian Kuil van waterschap Rijn en IJssel. “Als sommige DHV’ers er spirituele denkbeelden op nahouden, mogen ze die hebben.”

Ook de composteringsector werkt met vitalisatoren. Afvalbedrijf Twence in Hengelo kampte jaren geleden met stankoverlast en instabiele compost. Toenmalig bedrijfsleider Onno Harmsen liet zo’n buis monteren. “Binnen enkele dagen was de stank weg; we stonden perplex”, zegt Harmsen, komende week spreker op het DHV-congres.

Door het gevitaliseerde composteringswater te besprenkelen over vers aangevoerd groenafval, steeg de compostkwaliteit zienderogen. “Mensen kwamen er om terug. Hun bomen groeiden harder dan die van de buren.” Ook Harmsen zoekt de verklaring niet in extra zuurstof of enting met de juiste bacteriën. “Water heeft een geheugen, het herinnert zich na zuivering de eerdere ervaringen met zware metalen, medicijnresten of bestrijdingsmiddelen, ook al zijn ze fysiek uit het water gefilterd. Vitalisatoren resetten deze desinformatie waardoor bacteriën beter hun werk doen.”

Andere compostbedrijven werken eveneens met vitalisering volgens Harmsen. “Alleen komen ze er niet voor uit.” Harmsen is intussen mede-eigenaar van een milieutechnologiebedrijf dat onder meer luchtwasinstallaties uitrust met vitalisatoren.

Twijfel
Vanuit de compostbranche wordt de vitalisering weersproken, al zijn vitaliseringleveranciers wel aanwezig op beurzen. Bij Twence schrijft manager Huub Nijkamp in een e-mail: “er zijn nooit aantoonbare resultaten onderzocht of vastgelegd. Aan de werking wordt dan ook sterk getwijfeld. De buis zit er nog wel (bijgeloof?). Baat het niet, dan schaadt het niet, meer is het niet.”’
Dit is nog niet het hele artikel, er volgt nog zeker een kwart. Maar het is wel duidelijk dat je zo’n soort artikel niet van de Volkskrant verwacht, zeker niet meteen de dag nadat er zo slecht over de Zonnehuizen werd geschreven (zie Malaise’ op vrijdag 16 september). Op Michaëlsdag 29 september werd dit notabene gevolgd door de reportage over een ‘Flinke aanwas van imkerij. Bijen houden doe je zo’ door Eileen Ros (evenmin in te zien op internet). ‘Bijenhouden wordt hip. Waarom? Selfmade imkers leggen uit’ begint zo:
‘“Ben je bang? Ze zijn niet agressief hoor. Bijen steken zelden – dan gaan ze dood.” Christiaan Fruneaux hijst zich in een imkerpak in een volkstuinencomplex in Amsterdam, op een steenworp afstand van de creatieve broedplaats waar hij werkt met zijn vrienden Björn, Joost en Jasper. Er hangt een indringende geur van, jawel, honing.

Christiaan (34), schrijver en bladenmaker, trekt voorzichtig de deksel van de kast en blaast tabaksrook naar binnen. Daar worden de bijen rustig van. Vervolgens wipt hij één van de ramen, zwaar door de honing, voorzichtig omhoog. Bijen vliegen op, duwen tegen het gaas van het imkerpak en vliegen weer terug naar de kast.

“Als je goed kijkt”, fluistert Christiaan, “zie je een gelig goedje op hun pootjes. Dat is stuifmeel. Een goed teken. Dat betekent dat ze vandaag zijn uitgevlogen en op bloemen hebben gezeten, ondanks het slechte weer.” Even later wijst hij naar een groepje zoemende bijen pal voor zijn neus. “Moet je zien. Ze vormen met z’n allen één identiteit. Een soort megaorganisme. Superinteressant. En voelde je dat plakkerige bruine spul wat aan de kasten kleeft? Dat is de propolis. Het werkt genezend. Jasper gebruikt het voor wondjes.”

Twee jaar geleden las Christiaan een stuk over de bijensterfte in The New York Times. Hij nam het verontrustende artikel mee naar zijn vrienden. Inmiddels beheren Christiaan, Björn, Joost en Jasper twee bijenvolken in het volkstuinencomplex.

Christiaan: “We wilden de wereld redden!”

Jasper: “Toen Christiaan voorstelde om met z’n allen imker te worden, hadden we net moestuintjes aangelegd. We wilden zelfredzaam zijn, weten waar de melk in pakken vandaan komt. Het houden van bijen paste in die filosofie.”

De Nederlandse imkerij beleeft een opleving. Cursussen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hanteren wachtlijsten. Onlangs bezochten tientallen jongeren het hippe bijenfestival Beeing in Amsterdam.

Voorzitter van De Bijenstichting Jaap Molenaar wijt de belangstelling aan de vele nieuwsberichten over bijen. Hij is blij met de aanwas van nieuwe, vaak jonge bijenhouders in de vergrijzende imkerij.

De Nederlandse imkerij, ruim achtduizend imkers van wie tien beroeps, heeft nog heel wat te bereiken. In landen als Frankrijk, Italië en Joegoslavië hebben de bijen het beter. Wetten verbieden het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen, waar Nederland Europees koploper is in het gebruik van die middelen. Daarbij bestaan in die landen meer rommelige erven en verlaten stukken natuur en genieten imkerverenigingen er financiële steun van de overheid.’
Tot slot van vandaag nog deze belangrijke mededeling van Rudolf Thelosen op maandag 19 september over het ‘Einde Sociale Driegeleding”:
‘Sociale Driegeleding wordt Maatschappelijke Driegeleding

Hieronder volgt een citaat uit de digitale nieuwsbrief van de Werkgemeenschap voor Sociale Driegeleding van September/Oktober:

“Tijdens de jaarvergadering van de Werkgemeenschap in juni j.l. is op initiatief van Rob Hesper voorgesteld de term ‟sociale driegeleding” niet meer te hanteren. Daarvoor in de plaats zou ‟maatschappelijke driegeleding” de lading veel beter dekken. “En dan word je ook begrepen”, beargumenteerde Rob Hesper. Door de aanwezige leden is – na een uitvoerig gesprek – zijn voorstel aangenomen. Dit heeft ook consequenties voor de naam van de Werkgemeenschap, zoals in de kop hierboven tot uitdrukking is gebracht: Werkgemeenschap voor maatschappelijke driegeleding.”

Als reactie heb ik de mandaatgroep meteen laten weten dat ik heel tevreden ben met deze naamswijziging die ik ook al in mijn boekje “Trias Politica Ethica” heb voorgesteld en consequent gebruikt. Naar mijn mening is de term sociale driegeleding inderdaad een germanisme en roept onnodig veel misverstanden op.

De consequentie hiervan is dat ik op dit weblog verder geen artikelen meer zal plaatsen en graag doorverwijs naar mijn andere weblog maatschappelijke driegeleding zie http://driegeleding.blogspot.com/’

1 opmerking:

Adri zei

Hoi Michel,

Dank weer voor al je informatie.
Ik wist overigens niet dat jij zo´n U2-fan bent.

Groet,

Adri

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)