Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 2 januari 2012

Mededinging

Het nieuws van vandaag is wat Het Financieele Dagblad vanmorgen meldde over ‘Winter wil volwassenenzorg Zonnehuizen’:
‘Zorgondernemer Loek Winter wil het onderdeel volwassenenzorg van de vorige week failliet verklaarde zorginstelling Zonnehuizen overnemen. Dat blijkt uit een melding die vrijdag is gedaan bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).’
Op 22 december heeft Tweede-Kamerlid Renske Leijten (SP) twee nieuwe moties ingediend (zie ook Schuldvraag’ op 6 december 2011) die ik nog niet vermeld heb, maar die in het licht van het bovenstaande extra betekenis krijgen. Dit was dus nog vóór het faillissement werd uitgesproken. Ik weet nog niet wanneer deze moties behandeld zullen worden. ‘Motie Leijten over garanderen van het salaris voor het personeel’:
‘31 839 Jeugdzorg
Nr. 163 Motie van het lid Leijten
Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er 1200 mensen bij Zonnehuizen werken;
constaterende, dat het personeel vier dagen voor kerst te horen heeft gekregen dat het niet (volledig) betaald zal worden voor het gedane werk;
constaterende, dat de motie-Leijten in de Kamer is aangenomen, die ertoe oproept dat de kwaliteit en continuïteit van zorg gegarandeerd moeten zijn;
overwegende, dat juist het personeel die kwaliteit en continuïteit biedt;
verzoekt de regering het salaris voor het personeel van Zonnehuizen te garanderen door de zorgkantoren dit deel toch uit de gestaakte bevoorschotting te laten overmaken, met als specifiek doel het uitbetalen van het personeel,
en gaat over tot de orde van de dag.
Leijten’
‘31 839 Jeugdzorg
Nr. 164 Motie van het lid Leijten
Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het verkoopboek (het zogenaamde bidbook) voor de Zonnehuizen en het terugvalplan (het zogenaamde “plan B”) geheim zijn, ook voor direct betrokkenen zoals personeel en cliënten dan wel de hen vertegenwoordigende raden;
constaterende, dat dit kabinet stelt dat zorginstellingen vrijelijk failliet kunnen gaan en moeten kunnen worden overgenomen volgens het marktprincipe;
van mening, dat er dan een transparante markt moet zijn;
verzoekt de regering de verkoop van de Zonnehuizen openbaar te (laten) maken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Leijten’
En dan heb ik hier nog het tijdschrift van de landelijke patiëntenvereniging Antroposana, dat afgelopen najaar in een nieuwe jas, Stroom geheten, verscheen:
‘Stroom
Tijdschrift voor leden van Antroposana
Nummer 4 · jaargang 7 · oktober 2011

Het tijdschrift heeft een geheel nieuw uiterlijk gekregen en ook een nieuwe naam: Stroom.

In dit nummer onder meer:
Interview met kinderarts Edmond Schoorel, door Mieke Linders
Antroposana zet in op integratieve zorg
Duurzame gezondheidszorg: wat is leven? Door Arie Bos
De geest verhuist mee met Aquamarijn. Het therapeuticum in Arnhem verhuist; Michel Gastkemper doet verslag.
Onderzoek naar kunstzinnige therapie. Over het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden.

Online te lezen uit dit tijdschrift:
Gehele tijdschrift Stroom oktober 2011
lees dit artikel... (PDF in nieuw venster)

Redactiesecretariaat
Petra Essink
06 4862 3741
Adverteren in tijdschrift Antroposana? Klik hier...
Openen we dit oktobernummer, dan zien we ook een uitgebreid nieuwsbericht over ‘Zonnehuizen aan de afgrond’ op bladzijde 11. Het is weliswaar oud nieuws, maar geeft (‘met de kennis van toen’) toch een aardig overzicht:
‘Op 19 september bestond de Zonnehuizen precies tachtig jaar. Maar er viel niets te vieren. Het oorspronkelijk door Bernard Lievegoed opgerichte heilpedagogische instituut voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking is bijna failliet. Door fusies en overnames is het de afgelopen jaren uitgebreid tot een zorgconcern op antroposofische grondslag, actief in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs voor kinderen en volwassenen. Er wordt zorg en behandeling geboden aan 2800 cliënten, waarvan 800 intramuraal, dankzij ruim 2300 banen voor medewerkers in vestigingen verspreid over het hele land. Maar er worden enorme verliezen geleden: 16 miljoen in 2010, op een exploitatiebudget van circa 92 miljoen.

Op 12 september gaven de vakbonden na samenspraak met hun leden groen licht voor een ingrijpende reorganisatie. Zij namen een aangepast sociaal plan aan, waarbij er 400 banen verdwijnen, bestaande uit maximaal 245 voltijds arbeidsplaatsen (fte’s). Het alternatief is namelijk een faillissement en dat zou helemaal desastreus zijn. Maar dat gevaar is nog niet geweken. De tijd dringt om instemming met dit plan van verzekeraars en banken te krijgen, om van financiering verzekerd te kunnen blijven. Op 26 oktober moet dat duidelijk zijn, anders trekken de bonden hun toestemming in voor de reorganisatie die bestaat uit ontslag, overname en outsourcing (uitbesteding).

Getroffen door ontslag worden vooral staf- en ondersteunende diensten en andere medewerkers die niet direct met de cliënten werken, voor 65 fte’s (waarvan er inmiddels al 20 via afvloeiing zijn gerealiseerd). Voor overname komt de Michaelshoeve in Brummen met ruim 80 jongeren in aanmerking, voor 115 fte’s. Er is sprake van dat jeugdzorginstelling Rentray in Eefde hiervoor belangstelling heeft. Maar in de verkoop gaan ook kleinere vestigingen in Noord-Holland, zoals de poliklinieken in Amsterdam en Hoorn, voor 37 fte’s. De uitbesteding betreft de eigen keukens in Zeist en Olst en de eigen schoonmaak, voor 28 fte’s.

Bronlaak-Heimdal in Oploo en Eindhoven lijkt van alle vestigingen het minst te worden getroffen door de reorganisatie. Deze instelling fuseerde in 2007 met de Zonnehuizen, Michaelshoeve-Overkempe in 2009. Er kwamen kleinere overnames bij. Als reden dat de Zonnehuizen nu langs de rand van de afgrond scheert, wordt door vakbondsbestuurders vooral gewezen op te hoge kosten door onvoldoende integratie. De overhead bedroeg in 2010 bijvoorbeeld 24%, terwijl dat 15 tot 17% had kunnen zijn. De oplossing wordt nu gezocht in hechte samenwerking, eventueel binnen een consortium, met een sterke partner in met name vastgoed.

De school valt overigens buiten alle regelingen, die kent een aparte financiering via onderwijs. In een brief aan de ouders schrijft interim-bestuurder Charles Laurey dat de zorg hoe dan ook wordt gecontinueerd, ook al zou het instituut Zonnehuizen ten onder gaan. De zorgkantoren hebben namelijk een wettelijke zorgplicht.
(MG)’
 
Update 15.50 uur:

CNV Publieke Zaak maakt net de nieuwste ontwikkelingen bekend met een bericht op haar website, getiteld ‘Onrust over faillissement Zonnehuizen’. Het laat goed zien hoe ingewikkeld de situatie is, er zijn verschillende belangen mee gemoeid:
‘Onder de werknemers van Zonnehuizen is onrust ontstaan over de gevolgen van het faillissement van de zorginstelling. Tijdens de bijeenkomst op maandag 2 januari van uitkeringsinstantie UWV in Brummen werd helder dat de consequenties van het faillissement voor de werknemers niet helder zijn.

Sommige werknemers raken hun baan kwijt en weten niet of ze mee kunnen gaan naar de nieuwe organisatie (overnamepartner). Verder heeft de werkgever geen pensioen- en ziektekostenpremies afgedragen. De medewerkers zijn hierover zeer teleurgesteld en vragen zich af waarom daar niet eerder met hun over is gecommuniceerd.

Bij de medewerkers bleek actiebereidheid te zijn. Er is een actiecomité samengesteld. Voor bestuurder Karin Kasper van CNV Publieke Zaak is het nog niet duidelijk of de actiebereidheid ook voor de leden van CNV Publieke Zaak geldt. “Het is voor mij van belang te weten wat de achterban wil. Daaraan geef ik gehoor en ik zal ze steunen”, aldus Kasper.

Kamervragen

Karin Kasper kreeg tijdens de bijeenkomst een lijst met Kamervragen, maar was hiervan van te voren niet op de hoogte en heeft ook niet aan de vragen meegewerkt. Tijdens het overleg met de curator, bestuurder a.i. en vakbonden werd duidelijk dat de vakbonden niet bij het opstellen van de Kamervragen betrokken zijn en dat die opgesteld zijn door de SP in samenwerking met een aantal medewerkers van Zonnehuizen. CNV Publieke Zaak distantieert zich van de Kamervragen. “De vragen zijn een politieke aangelegenheid en niet van de vakbonden. Als de leden van CNV Publieke Zaak willen dat er Kamervragen gesteld moeten worden, dan zal ik daarover overleggen met de leden en met de collegabonden”, zegt Karin Kasper.

De vakbonden hebben afgesproken bij zoveel mogelijk bijeenkomsten aanwezig te zijn. Er wordt een onderlinge verdeling gemaakt. Bestuurder Karin Kasper is dus niet bij alle bijeenkomsten aanwezig, maar is voor de leden wel aanspreekbaar.

Doorstart?

Tijdens het overleg van 2 januari met de werkgever en de curator is duidelijk geworden dat er nog steeds overleg plaatsvindt met twee partijen en dat een doorstart er nog steeds inzit. Zowel de werkgever als de partijen die met de onderhandeling bezig zijn geven aan dat onrust nu niet helpt. Karin Kasper: “Ik pleit ervoor dat we deze onderhandeling nog even tijd geven. Ik heb liever dat de werknemers een goede doorstart krijgen, dan dat men op straat komt te staan. Maar ik begrijp dat er veel van de werknemers wordt gevraagd.”

In ieder geval is nu wel duidelijk dat bij een overname van het personeel met een schone lei begint [in het origineel staat het zo, ik weet niet wat er precies bedoeld wordt: een deel van het personeel, of de instelling begint met een schone lei?, MG]. De dossiers van de medewerkers worden niet overgedragen.

Wat vinden de leden?

Bestuurder Karin Kasper heeft een aantal vragen aan de leden. U kunt die beantwoorden bij “Reageer” onder aan deze pagina.

– Bent u actiebereid?
– Wilt u dat CNV Publieke Zaak nog geduld heeft en uw werkgever tijd gunt?
– Wilt u dat CNV Publieke Zaak zich sterkt maakt voor Kamervragen?
– Als u actiebereid bent, wilt u dan ook daadwerkelijk een bijdrage leveren?

Maandag 9 januari is er weer een overleg met de werkgever over de gang van zaken. Afgesproken is een open communicatie over en weer, het doel is hetzelfde. Een zo goed mogelijke doorstart voor zo veel mogelijk werknemers!

Extra medewerkersbijeenkomsten

UWV heeft twee extra medewerkersbijeenkomsten gepland op:
Woensdag 4 januari 10.00 – 12.00 uur, locatie Overkempe, Koekoeksweg 100, Olst.
Donderdag 5 januari 10.30 – 12.30 uur, Zonnehuisboerderij Wijdenes, Zuideruitweg 43 te Wijdenes’
 
Update 16.40 uur:

Zorgvisie bij monde van Bart Kiers plaatste net een nieuw bericht, ‘Bonden bereiden acties voor bij Zonnehuizen’:
‘De onrust onder de 2300 medewerkers van Zonnehuizen groeit nadat zij afgelopen week collectief ontslag kregen. De bonden bereiden acties voor. Interim-bestuurder Charles Laurey verzekert dat personeel financieel niet de dupe zal worden van het faillissement.

De rechter heeft Zonnehuizen op 27 december failliet verklaard. Medewerkers hebben op donderdag 29 december hun ontslagbrief gekregen. De meesten hebben een opzegtermijn van zes weken. Dat betekent dat ze tot 7 februari een zorgverplicht hebben voor de circa 3400 cliënten. De curator onderhandelt samen met interim-bestuurder Charles Laurey met partijen die een deel van de boedel willen overnemen. Loek Winter zou interesse hebben in de volwassenzorg. Laurey verwacht eind deze week of begin volgende week duidelijkheid te kunnen bieden. Hij benadrukt dat de continuïteit van zorg is verzekerd.

AbvaKabo FNV: aandacht voor personeel Zonnehuizen

Op bijeenkomsten van de vakbond AbvaKabo FNV blijkt dat de onrust onder het personeel toeneemt. Medewerkers kregen vorige week te horen dat de werkgever de premies voor pensioen, ziektegeld en loonbelasting sinds 31 oktober niet had uitbetaald. Ook moeten ze een deel van het salaris van december nog krijgen. “De actiebereidheid is groot”, verklaart vakbondsbestuurder Sengule Soozen. “De onzekerheid duurt al heel erg lang. Sinds februari vorig jaar hebben medewerkers te maken met reorganisaties en natuurlijk verloop. De werkdruk is enorm. Mensen maken zich zorgen over hun baan en over het uitbetalen van overuren. Het is tijd dat er aandacht komt voor de positie van het personeel.” De AbvaKabo FNV bespreekt vandaag en morgen op bijeenkomsten met het personeel de vorm en het tijdstip van acties. Volgens Soozen zullen die acties cliënten niet treffen. Ook wil de bond voorkomen dat de acties de Zonnehuizen als werkgever zullen schaden.

Doorstart Zonnehuizen

Laurey heeft begrip voor de groeiende onrust onder de medewerkers. “Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik enorm dankbaar ben dat het personeel onder deze moeilijke omstandigheden de zorg aan de cliënten blijft leveren. Daar heb ik groot respect voor. Wij streven ernaar de onzekerheid zo kort mogelijk te laten duren. We hopen binnen een week te weten wie de Zonnehuizen overneemt.” Maar baanzekerheid kan Laurey medewerkers niet bieden. “We streven naar maximaal behoud van werkgelegenheid. Maar uiteindelijk beslissen de nieuwe eigenaren daarover.”

Laurey: personeel Zonnehuizen niet de dupe

Volgens Laurey hoeven medewerkers zich geen zorg te maken over hun inkomen. “Dat is allemaal geregeld met het UWV.” Alleen de overuren die zijn gemaakt voordat de surseance van betaling eind november werd aangevraagd, vormen volgens hem een pijnpunt. Die moeten worden betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de boedel. Werknemers zijn daarbij een van de schuldeisende partijen.’

19 opmerkingen:

Anoniem zei

kan u mijn uit legen dat er nu nog meer in schrijven kvk zijn 14 van zonnehuizen

Michel Gastkemper zei

Wat bedoelt u met uw vraag? Ik begrijp deze niet goed.

Anoniem zei

er staan nu 14 instelling kvk en dat was eerst niet zo yvonne

Anoniem zei

Dag Michel,

Yvonne heeft gelijk. Kind & Jeugd én Onderwijs staan nu ingeschreven in Eefde:

Naam: Stichting Zonnehuizen Kind & Jeugd
Vestigingsadres: Mettrayweg 25
Vestigingsplaats: 7211LC Eefde
KvK-nummer: 54253012
Soort Inschrijving: Rechtspersoon

Toevalligerwijs ook het adres van Rentray. Kan dit betekeken dat een overname al een feit is?

Michel Gastkemper zei

Aha, is het zo bedoeld. Dat durf ik niet te zeggen, of de overname daarmee juridisch al een feit is. Is de vermelding in Zeist (of waar dan ook elders) al weggestreept? Maar het is in ieder geval wel volgens de verwachting, gezien alle berichtgeving tot nu toe. Interessant is dat de naam nog dezelfde is, en dat volgens u ook onderwijs ertoe behoort. Dat is overigens ook volgens de verwachting.

Marjolein zei

Onder de vermelding in Zeist staat: faillissement.

Hoe dan ook, het blijft spannend!

Michel Gastkemper zei

Op zichzelf is het niet zo heel spannend meer: Rentray en Loek Winter nemen de zaak over en verdelen die onder elkaar (respectievelijk kind- en jeugdzorg, en vastgoed en volwassenenzorg), wat kleinere onderdelen (kruimels) worden wellicht door andere antroposofische instellingen overgenomen. Maar voor cliënten en medewerkers ligt de zaak natuurlijk totaal anders. Medewerkers moeten nog maar afwachten wie er mogen blijven en wie niet, en onder welke arbeidsvoorwaarden en salariëring. En de cliënten, waar zijn die het meest bij gebaat? Nu de zaak failliet is, op korte termijn in ieder geval met een zo gruisloos mogelijke overname. Op de langere termijn zijn er ook nog andere factoren; het hoeft allemaal nog niet eens zo ongunstig uit te pakken. Stel je voor: goede zorg die ook nog eens goed georganiseerd is... De vraag is of die antroposofische identiteit er nog zo veel toe doet. Deed die er de laatste jaren eigenlijk al veel toe? Of is dit straks alleen een individuele zaak van elke medewerker? En krijgt die daar ook ruimte voor?

Marjolein zei

Spannend, omdat ik een medewerker ben ;)
In principe weten wij nog van niets....

Anoniem zei

Sinds wanneer zijn de KvK-inschrijvingen gewijzigd? Dit zou weleens een concrete aanwijzing kunnen zijn!

Anoniem zei

gaan de ander failliet dan schrijven weer een ander in bij de kvk om zo onder de schuld uit de kommen of zo

Anoniem zei

zonnehuizen is goed in liegen wand ik heb een diagnose van een ander kind wand er komt er nu op neer dat mijn kind niet gehandicapt naar om dat de wsg geen plek konten vinden voor haar zo krijgen zij meer geld voor haar

Anoniem zei

eefde mettrayweg 25 als je op internet kijk dan kom je uit bij een kerk is een kerk ook al zonnehuizen ??

Anoniem zei

Dag Michel,

Nu Zonnehuizen failliet zijn vroeg ik me af of jij daar van uit de antroposofische visie een verklaring voor hebt?

In de Verbreding, nr.103 oktober 2006 las ik dat het bij Zonnehuizen vooral om de uitdaging ging om te integreren (wat dus falikant is afgelopen). Hoe zie jij dat?

In de Verbreding had jij daar een uitgesproken mening over, refererend aan zevenjaarsperioden, maanknopen en de kosmische constellatie waarin het oorspronkelijke geboortemoment weer beleefbaar wordt.

Ik geef het betreffende deel van je tekst hier weer:

"Nieuwe fase van integratie

Zevenjaarsperioden zijn zo'n wetmatig groei- en ontwikkelingselement, zowel bij individuele mensen, als bij groepen (zoals in organisaties of bedrijven). Maar ook het verschijnsel van de 'maanknoop' is een wetmatigheid. Dat betekent dat exact na achttien jaar, zeven maanden en negen dagen een kosmische constellatie optreedt waarin het oorspronkelijke geboortemoment opnieuw beleefbaar wordt. De geboorte van het HPV stond in het teken van integratie, waarbij Lievegoed aan de wieg stond. Bij de eerste maanknoop van het HPV rond 1985-1986 doet Lievegoed veel moeite om deze integratiegedachte opnieuw te activeren. 'Wat eens differentieerde moet nu integreren, dat is de taak waarvoor wij staan', schrijft hij in 'Mensheidsperspectieven' dat in 1990 uitkwam. 'De hoofdproblematiek van de huidige strijd is de vraag of in de komende decennia de kiem wordt gelegd voor een nieuwe fase van integratie, waarin overbrugging van oude tegengestelde ontwikkelingen geoefend kan worden.'
In zijn in 1988 verschenen 'Over instituties van het geestesleven' (blz. 27) had hij duidelijk gemaakt dat in de heilpedagogie op een speciale wijze naar deze integratie gekeken moet worden. Anders dan bij een economisch bedrijf, waar de klantgerichtheid het eigen beperkende egoïsme opheft en de integratie van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen noodzakelijk maakt. 'Bij het economisch leven wordt in de derde fase (van integratie) de aandacht gericht op de maatschappij, die als markt voor de eigen bijdrage voor allen zichtbaar wordt en activerend op het handelen werkt. Bij het geestesleven wordt in de derde fase (van integratie) de blik gericht op de plaats van de mensheidsontwikkeling in de kosmisch-hiërarchische ontwikkeling en deze werkt van daaruit terug op de dagelijkse taakvolbrenging en op de menselijke omgang.' Volgens Lievegoed wordt bij een zorginstelling de neiging om zich af te sluiten overwonnen door zich weer in contact te brengen met de centrale ontwikkeling van de mensheid en daarbij taken te vervullen die boven het eigen groepsbelang uitgaan. Dat is ook precies wat hij, in de periode van de eerste maanknoop van het Heilpedagogisch Verbond, met zijn kadercursus beoogde.
Waar staan we nu? We zijn weer ruim achttien jaar verder, het Heilpedagogisch Verbond bevindt zich dus in zijn tweede maanknoop. Twee keer achttien jaar en zeven maanden maakt samen zevendertig jaar en een paar maanden, gerekend vanaf oktober 1967 was dat begin 2005, waarin al werd aangezet wat er nu gebeurt. Met nog grotere nadruk is het vraagstuk van de integratie op de agenda komen te staan. Die opgave wordt echter niet alleen meer intern gesteld, want nu wordt daar ook van buiten af sterk op aangedrongen.
" (Michel Gastkemper, Verbreding nr. 103)

Zie jij dit nu nog zo of heb je daar een andere kijk op gekregen nu Zonnehuizen bankroet zijn?

Anoniem zei

ja ik wil mijn kind terug zij is niet gehandicapt en zo gaat ze naar de afgrond als ze daar moet wonen in zonnehuizen ze mogen een kind wat niet gehandicapt hoor daar niet thuis in zonnehuizen naar het gaat alleen om geld en anders niet

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

DEZONNEHUIZEN MELTRAYWEG 25 EEFDE STAAT BIJ DE KVK IN SCHRIJVEN OP 28 DEC 2011

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)