Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 17 januari 2012

Hoofdvestiging


Zoals intussen bijna gebruikelijk, beginnen we de dag met CNV Publieke Zaak. Die laat namelijk net weten ‘Mogelijk minder ontslagen Zonnehuizen’:
‘Op maandag 16 januari is er een gesprek geweest tussen de vakbonden en de nieuwe eigenaren van zorginstelling Zonnehuizen. De nieuwe eigenaren hebben aangegeven dat er waarschijnlijk minder mensen worden ontslagen dan eerst de bedoeling was.

In eerste instantie was er sprake van dat van de 1500 FTE’s 1025 FTE’s mee zouden kunnen naar de nieuwe organisatie. In het gesprek met de bonden hebben de nieuwe eigenaren, Rentray en Winter, aangegeven dat er waarschijnlijk toch meer mensen mee moeten naar de nieuwe organisatie. “Volgens de eigenaren is er toch meer personeel nodig”, zegt CNV Publieke Zaak bestuurder Karin Kasper.

In het overleg is ook afgesproken dat er een document komt met afspraken die de nieuwe eigenaren en de bonden maken. Rentray en Winter hebben aangegeven graag met de bonden te willen samenwerken, maar dat er ook sprake is van tijdsdruk.’
Nu hadden we gisteravond wederom Klik Nieuws uit De Maas Driehoek, ook een oude bekende, die meldde ‘Bronlaak hoofdvestiging DeSeizoenen’:
‘Bronlaak in Oploo wordt de hoofdvestiging van DeSeizoenen, de nieuwe antroposofische instelling voor volwassenenzorg die is afgesplitst van de failliete zorggroep Zonnehuizen.

Dat maakte zorgondernemer Loek Winter, topman van DeSeizoenen, zaterdag bekend tijdens bijeenkomsten voor medewerkers en bewoners van Bronlaak. “Het is de grootste vestiging binnen onze groep en Oploo ligt het centraal binnen onze zes vestigingen in Oost- en Zuid-Nederland”, licht Winter toe.

100 dagen

Loek Winter heeft 100 dagen uitgetrokken om het “heel zieke bedrijf” om te bouwen tot de nieuwe, gezonde onderneming DeSeizoenen. “De antroposofie spreekt me aan, maar het financieel plaatje moet kloppen. En dat was hier niet het geval.” Hij wil een revitalisering doorvoeren en streeft daarbij naar enkele procenten rendement per jaar.

Winter, die samen met Philipp Jan Flach en Peter Lesselink de directie vormt van DeSeizoenen, wil de zorg voor de 500 volwassenen op de vestigingen (Olst, Loenen, Zutphen, Oploo, Eindhoven en Heerlen) de komende jaren versterken en uitbreiden.

De directie liet zaterdag weten dat het aantal ontslagen bij Bronlaak beperkt zal blijven. “De mensen die bewoners verzorgen, hebben niets te vrezen.” Ontslagen vallen er vooral bij de ondersteunende diensten. Voor de invulling van noodzakelijk geachte ondersteunende functies werden afgelopen weekend al sollicitatiegesprekken gehouden. “Dat wil ik voor 1 februari rond hebben”, aldus de directeur.

Afbouwen

Winter streeft naar een afgeslankte en sobere organisatie. “Kosten die niet bijdragen aan de zorg, gaan wij afbouwen”, aldus Winter. Naast een afgeslankt management noemt hij beëindiging van te dure contracten (leveranciers) en het afstoten van ‘onnutte’ gebouwen. De woon- en werkgebouwen zullen worden geïnspecteerd. “Ik wil weten of er verbouwingen nodig zijn, want ze moeten wel aan de eisen voldoen.” Voor het gebruik van het vastgoed heeft Winter een tweejarig huurovereenkomst gesloten met de banken.’
De Gelderlander kwam gistermiddag al met dit nieuws:
‘Tevens wordt 24 januari duidelijk welke werknemers, die rond nieuwjaar allemaal ontslag kregen aangezegd, een nieuw contract krijgen. Hoeveel arbeidsplaatsen het nieuwe hoofdkantoor bij Bronlaak oplevert is nog niet duidelijk. Ook niet of nieuwbouw nodig is.’
En Karin Kaspar zelf twitterde gisteravond:
‘KarinKasperHilt KarinKasper
Nieuwe eigenaren zonnehuizen en vakbonden willen afspraken op papier zetten. Morgen avond krijg ik een voorstel.#cnv
13 uur geleden’

Update 18.35 uur:

Vanmiddag verscheen een artikel van Robbie Kammeijer in ‘De Nieuwsbode Zeist’, ‘Personeel Zonnehuizen nog in onzekerheid’:
‘“Er zal eerder twintig procent dan dertig procent van het totaal aantal banen bij Zonnehuizen geschrapt worden.” Dat zegt Mariëtte Vos-Lambooy, namens zorggroep LSG-Rentray de nieuwe directeur van het jeugd- en onderwijsgedeelte van Zonnehuizen.

Vos-Lambooy van LSG-Rentray kan nog niet zeggen hoeveel werknemers op straat komen te staan. “Het enige dat duidelijk is, is dat het om personeel gaat dat niet betrokken is bij de directe zorgverlening”, zegt zij. De personeelsleden krijgen uiterlijk volgende week dinsdag bericht of zij wel of niet hun baan behouden. Vorige week werd bekend dat LSG-Rentray de jeugdzorg en het onderwijs van de failliete stichting Zonnehuizen overneemt. De Seizoenen, een nieuw opgerichte onderneming van zorgondernemer Loek Winter, wordt de nieuwe eigenaar van de volwassenenzorg.

Overuren

Het personeel dat LSG-Rentray van Zonnehuizen overneemt zal hetzelfde contract aangeboden krijgen dat zij tot op heden hadden, aldus Vos-Lambooy. Alle overuren die de werknemers hebben opgebouwd dreigen echter verloren te gaan, zo werd vrijdag duidelijk op een informatiebijeenkomst voor het personeel. “Medewerkers die deze overuren uitbetaald willen zien, moeten zich bij de curator melden als schuldeiser”, aldus een van de werknemers. Vos-Lambooy wilde hier geen uitspraak over doen.

Positief

Verschillende medewerkers, die alleen anoniem hun mening kwijt willen, zeggen positief gestemd te zijn na de informatiebijeenkomst. Bij de bijeenkomst was onder andere bestuursvoorzitter Frank Candel van LSG-Rentray aanwezig. “Ik kreeg een goed gevoel van zijn verhaal”, vertelt een van de medewerkers. “Dat LSG-Rentray de antroposofie wil bewaken stemt mij tevreden.”

Diefstal

Volgens verschillende medewerkers zullen er de komende tijd een aantal zaken verbeterd moeten worden. Een medewerker vertelt dat door het faillissement ook geld van jonge cliënten is verdwenen. “Ik ervaar dit als diefstal van de jongeren”, zegt hij.

Voogdij

Een aantal jonge cliënten is door de rechter onder toezicht gesteld. Dat gebeurt als de ouders van de jongeren bijvoorbeeld drugs gebruiken, zelf een verstandelijke handicap hebben of hun kind hebben misbruikt. De jongeren die onder toezicht gesteld zijn krijgen maandelijks geld van de voogdijstichting. Met dat geld wordt onder andere kleding voor de jongeren gekocht en worden kampen betaald. Enkele jongeren hadden volgens de medewerker inmiddels enkele honderden euro’s gespaard. Omdat het geld op rekening van de stichting Zonnehuizen stond, is het door het faillissement van de stichting verdwenen. “Had het geld niet op een andere rekening moeten staan?” vraagt de medewerker zich af.

Twitter

Om aandacht te vragen voor deze situatie plaatste een werknemer oproepjes op “Twitter” om schoenen voor cliënten te doneren. “Help, dringend op zoek naar schoenen maat 47 voor jongen van Zonnehuizen”, schrijft hij. “Zowel stevige als nette schoenen zijn welkom.” Een andere medewerker vroeg via Twitter om oordoppen en werkhandschoenen. “Wie wil ons dit schenken?”

Schrijnende gevallen

Directeur Mariëtte Vos-Lambooy wil niet reageren op de mogelijke verdwijning van het geld van de jongeren. Wel zegt ze inmiddels op de hoogte te zijn van “schrijnende gevallen”. “Ik ben pas een week aanwezig in het hoofdkantoor, daardoor kampen we nog met een informatieachterstand.” Op dit moment voert het bestuur van LSG-Rentray gesprekken met medewerkers om alle problemen bij de zorginstelling te inventariseren.

Uit de gesprekken moet ook blijken wat de stappen zullen zijn die het nieuwe bestuur zal nemen om orde op zaken te stellen.’
Vanochtend kwam Klik Nieuws De Maas Driehoek, behalve het hierboven al weergegevene, ook met ‘Oud-bestuurders Zonnehuizen wacht juridische procedure’:
‘Het ziet er naar uit dat er een juridische procedure wordt ingezet tegen de in juni 2011 weggezonden voormalige bestuurder en de eveneens vertrokken toezichthouders van het failliete Zonnehuizen.

Interimbestuurder Charles Laurey, die na het vertrek van de vorige bestuurder zeven maanden aan het roer stond van Zonnehuizen, heeft de weggestuurde verantwoordelijken schriftelijk een aantal vragen voorgelegd, maar nog geen antwoord ontvangen. “Ik heb me erover verbaasd hoe het mogelijk is dat 2009 met 500.000 euro in de plus werd afgesloten en een jaar later met een verlies van 18 miljoen euro.” Laurey zegt overigens geen enkele aanwijzing van malversatie te hebben gevonden. “Wel stel ik vast dat het bedrijf in 2010 en 2011 niet ‘in control’ is geweest.” Uit het faillissementsverslag blijkt dat in 2010 een omzet van 86,9 miljoen euro werd gerealiseerd. In faillissementsverslag staat ook dat Zonnehuizen voor 62,2 miljoen euro in de schuld staat bij vijf banken en verzekeraars.

Procedure

Mochten de antwoorden van de voormalige bestuurder en toezichthouders op Laureys vragen toch komen, dan is de zaak in zijn ogen “niet in een paar weken opgelost”.

Volgens Marie-José Cools, de curator die het failliete Zonnehuizen onder bracht bij Loek Winter en LSG-Rentray, ligt het voor de hand dat zij als curator namens de gezamenlijke schuldeisers gaat optreden. “Mijn eerste taak was het om de organisatie in veilige handen te brengen. Vanaf nu ga ik uitzoeken hoe het zover is gekomen.” Dat kan teruggaan naar de beweegredenen die ten grondslag lagen aan de fusies die tot Zonnehuizen leidde. Of de oud-bestuurder en toezichthouder hoofdelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het financieel echec, dat is volgens Cools de vraag. “Maar mogelijk was de organisatie hier wel tegen verzekerd.” Als het tot een procedure komt, dan wordt het langjarige kwestie, dat staat volgens de curator wel vast.’
Hierbij past ook het artikel vorige week woensdag 11 januari in NRC Handelsblad door redacteur Antoinette Reerink (niet online), ‘Zonnehuizen in zee met private partij’:
‘De gisteren bekend geworden redding van de failliete antroposofische zorginstelling Zonnehuizen in Zeist is voor de cliënten een zegen, maar voor circa 700 werknemers een ramp.

Alle 3.000 gehandicapten en probleemjongeren behouden hun zorg, maar een derde van het personeel moet op zoek naar ander werk.

Zorgondernemer Loek Winter en jeugdinstelling LSG-Rentray kondigden gisteren aan samen het op 27 december failliet verklaarde Zonnehuizen (20 vestigingen) in zijn geheel over te nemen.

Er waren zestig overnamekandidaten, maar deze twee partijen wisten een overeenkomst te sluiten met de curator, de banken en zorgverzekeraars. De private investeerder Winter krijgt de zorg voor volwassenen, LSG-Rentray ontfermt zich over de vestigingen waar vastgelopen kinderen hulp krijgen.

Het is voor het eerst dat de overheid nauwelijks meer bereid bleek om een zorginstelling in nood te redden. Volksgezondheid koos ervoor Zonnehuizen failliet te laten gaan en dat was een trendbreuk. Het ministerie wil geen herhaling van de geldverslindende drama’s bij thuiszorggigant Meavita en de IJsselmeerziekenhuizen.

De nieuwe eigenaren van Zonnehuizen nemen vooralsnog alleen de zorg over. Winter zegt desgevraagd dat het gezamenlijke overnamebedrag daarvoor waarschijnlijk op circa 15 miljoen euro uitkomt. LSG-Rentray en Winter garanderen het behoud van het antroposofische karakter van de zorg.

De banken accepteerden niet hun bod op de 159 gebouwen en landerijen van Zonnehuizen, waarop een schuld rust van 60 miljoen euro. Wat er met het vastgoed gebeurt moet binnen twee jaar duidelijk worden. Voor bewoners van Zonnehuizen is het dus nog onduidelijk of hun verblijf op termijn gegarandeerd is.

Loek Winter is een zorgondernemer die naar winst streeft. Hij verzamelt zorginstellingen in de problemen. Zo nam hij in 2008 ook de failliete IJsselmeerziekenhuizen over, voor 5 miljoen euro. Hij saneert ze en probeert ze weer rendabel te maken.

Op de vraag of hij wel verstand heeft van zorg voor verstandelijk gehandicapten, zegt Winter: “Complexer dan ziekenhuizen kan het niet zijn.”

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is er niet gerust op en heeft Zonnehuizen onder verscherpt toezicht gesteld. Nu veel werknemers weggaan moet de Inspectie controleren of de zorg wel op peil blijft.

Afgelopen voorjaar werd bekend dat Zonnehuizen een verlies had opgelopen van 20 miljoen euro door fouten van het bestuur. Na verschillende fusies had de top de controle over de organisatie (omzet ruim 90 miljoen euro) verloeren. De huidige interim-bestuurder Charles Laurey stelt de ex-bestuurders, onder wie voorzitter Frank Broekhuizen, aansprakelijk. Die procedure loopt.

Laurey was zelf bestuursvoorzitter van Meavita dat in 2009 failliet ging. Hij is de eerste zorgbestuurder die persoonlijk aansprakelijk werd gesteld, samen met zijn toenmalige medebestuurders, onder wie toezichthouder en oud-VVD-minister Loek Hermans.

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam onderzoekt nog of Laurey Meavita destijds slecht heeft bestuurd. Luidt het antwoord ja, moet hij waarschijnlijk een schadeclaim betalen.

Claim van ex-baas?

Frank Broekhuizen, voormalig bestuursvoorzitter van Zonnehuizen onder wiens leiding de zorginstelling op een faillissement afstevende, is een van de schuldeisers van Zonnehuizen. “Als hij het lef heeft zich bij de curator te melden?”, klinkt het nu onder verontwaardigde werknemers.

Broekhuizen sloot een “vaststellingsovereenkomst” met Zonnehuizen voordat hij, na kritiek op zijn bestuur, opstapte. Volgens ingewijden kan hij daarom bij de curator een jaarsalaris, van ruim twee ton opeisen.

“Broekhuizen heeft een vordering op de boedel”, bevestigt interim-bestuurder Charles Laurey. “Hij zal zelf bij de curator moeten aankloppen.” Verwacht Laurey dat? “Iedereen moet zijn eigen afweging maken. Ik weet niet wat ik zelf zou doen.”’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)