Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 2 maart 2012

Zegetocht

Het lijkt wel een zegetocht. ‘Triodos Bank groeit in 2011 op alle fronten’ meldde de bank zelf afgelopen dinsdag:
‘Kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 33%, eigen vermogen stijgt met EUR 89 miljoen en winst stijgt met 51%

In 2011 is Triodos Bank wederom sterk gegroeid en namen zowel de toevertrouwde middelen (met name spaargelden) als de kredietverlening aan duurzame bedrijven aanzienlijk toe. De cijfers tonen aan dat duurzaam bankieren een krachtig bankmodel is, ook als de financiële crisis zich verdiept.

De kredietverlening aan duurzame bedrijven stijgt met 33% tot EUR 2,8 miljard, hoger dan verwacht. Het vermogen onder beheer aan Triodos Groep, bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, groeit in 2011 met 21% tot EUR 6,8 miljard. Het balanstotaal van Triodos Bank stijgt met 23% tot EUR 4,3 miljard. De nettowinst bedraagt EUR 17,3 miljoen, een stijging van 51%. Het aantal klanten groeit met 24% tot 355.000.

Directievoorzitter Peter Blom: “Triodos Bank groeit op alle fronten. De sterke groeicijfers laten zien dat er grote kansen zijn voor duurzaam bankieren. Een groeiend aantal kredietnemers, spaarders en investeerders is op zoek naar deze nieuwe manier van bankieren, die zich kenmerkt door transparantie, dienstbaarheid en duurzaam ondernemerschap. Kredietverlening aan duurzame bedrijven is een groeimarkt.”

Succesvolle emissie van certificaten van aandelen

Het eigen vermogen van Triodos Bank is in 2011 met EUR 89 miljoen gestegen, waarvan EUR 75 miljoen uit een succesvolle emissie van certificaten van aandelen in Nederland, België en Spanje. Het nieuwe kapitaal is afkomstig van duizenden particulieren die mede-eigenaar willen zijn van een bank die zich uitsluitend richt op duurzaam ondernemerschap.

Peter Blom: “Het succes van onze emissie van certificaten van aandelen kan niet los worden gezien van de financiële crisis en het publieke debat over de rol van banken. De groei van onze kapitaalsbasis laat zien dat Triodos Bank ook in tijden van grote onzekerheid in staat is haar sterke financiële positie te handhaven. Het nieuwe kapitaal vormt een sterke basis voor verdere groei van met name de kredietverlening aan duurzame bedrijven.”

Basel III

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2011 met 25% tot EUR 451 miljoen. De Core Tier I ratio – een belangrijke indicator voor de solvabiliteit van een bank – is 14,0% (2010: 13.8%). Triodos Bank voldoet hiermee ruimschoots aan de nieuwe kapitaal- en liquiditeitseisen zoals recent gepubliceerd door het Basel Committee, beter bekend als Basel III. Banken dienen voor 2019 aan deze nieuwe eisen te voldoen.

De kredietportfolio blijft van een goede kwaliteit. Wel is de toevoeging aan de voorziening (EUR 15,8 miljoen) hoger dan vorig jaar (2010 EUR 9,8 miljoen), als gevolg van kinderziektes binnen de sector energieopwekking met biomassa. Dit is een relatief jonge sector binnen de duurzame energiesector, met nieuwe technologie die nog sterk in ontwikkeling is; de markt voor biomassa is nog klein en volatiel.

Triodos Beleggingsfondsen

Het totaal aan vermogen dat door beleggers is toevertrouwd aan Triodos beleggingsfondsen is in 2011 met 17% toegenomen tot EUR 2,1 miljard. In 2010 was de groei 10%. De lange termijn trend van groei in duurzaam beleggen lijkt zich door te zetten ondanks het huidige zwakke klimaat voor beleggen.

Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. De directie over de beleggingsfondsen wordt gevoerd door Triodos Investment Management, een 100% dochter van Triodos Bank NV.

Impact

De activiteiten van Triodos Bank zijn voor 100 procent gericht op het realiseren van een positieve, duurzame impact. De groei van de kredietverlening is daar een belangrijke graadmeter van. Eind 2011 financierde Triodos Bank bijvoorbeeld meer dan 350 duurzame energieprojecten in Europa, die samen voorzien in de energiebehoefte van 1,5 miljoen huishoudens (1,2 miljoen in 2010). De bank is daarnaast betrokken bij ruim 500 projecten in de culturele sector; 6,8 miljoen mensen hebben in 2011 culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd. De Triodos microfinancieringsfondsen investeren in 44 landen en financieren 97 microfinancieringsinstellingen. Gezamenlijk bereiken ze 7,9 miljoen eindklanten, waarvan 66% vrouw en 46% woonachtig in rurale gebieden.

Op hoofdpunten zijn in 2011 de volgende resultaten geboekt:
– Balanstotaal Triodos Bank: EUR 4,3 miljard (23% groei)
– Triodos beleggingsfondsen: EUR 2,1 miljard (17% groei)
– Aantal klanten 355.000 (24% groei)
– Duurzame ondernemingen en projecten gefinancierd: EUR 2,8 miljard (33% groei)
– Netto resultaat: EUR 17,3 miljoen (51% groei)
– Core Tier 1-ratio 14,0% (2010: 13,8%)
– Aantal medewerkers 720 (13% groei)

Vooruitzichten voor 2012

Voor 2012 verwacht Triodos Bank een onverminderd sterke groei in de sectoren waar zij actief is. De sociale, ecologische en culturele uitdagingen zullen zeker niet minder worden en de bank ziet het als haar missie om waar mogelijk bij te dragen aan duurzame oplossingen. Triodos Bank wil een referentiepunt zijn voor bewustzijn rond geld en de rol van banken in de samenleving.

Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, verwacht de bank dat de winst in 2012 verder zal kunnen groeien.’
We kunnen deze resultaten mooi leggen naast die van de vergelijkbare Duitse, en wel expliciet antroposofische, ‘GLS Gemeinschaftsbank’. Andreas Neider schreef daarover in de maarteditie van de Duitse ‘Mitteilungen’ een kort berichtje, ‘GLS auf Wachstumskurs’:
‘Weiter steigende Mitglieder- und Kundenzahlen und eine kontinuierlich wachsende Bilanzsumme halten die GLS Gemeinschaftsbank auf erfolgreichem Kurs. Das Ergebnis ihrer innovativen Arbeitsweise sind allein in 2011 über 25.000 neue Kundinnen und Kunden und die Finanzierung von rund 17.500 sozialökologischen Projekten mit einem Volumen von knapp 500 Mio. Euro.

Die Bilanzsumme der GLS Bank betrug zum Jahresabschluss 2,26 Mrd. Euro und schließt so mit einem Plus von 22,5% an die erfolgreichen vergangenen Jahre an. Um dem weiter gewachsenen Kundenzuspruch gerecht zu werden, schuf die GLS Bank im vergangenen Jahr 84 neue Arbeitsplätze. Derzeit beschäftigt sie deutschlandweit 407 Menschen, die meisten davon in Bochum. In den Filialen Berlin, Frankfurt/Main, Freiburg, Hamburg, München und Stuttgart sind insgesamt 72 Menschen beschäftigt.

Die Kundeneinlagen wuchsen um 22,9% auf 1,97 Mrd. Euro. Auch das Programm «Mikrokredite» übertraf bei weitem alle Erwartungen und verfügt nach zwei Jahren Laufzeit über eine erfreuliche Bilanz: 6.600 Kredite wurden seit Beginn des Programms Anfang 2010 vergeben, deutlich mehr als ursprünglich geplant. Klein- und Kleinstunternehmen setzten mit diesen Mikrokrediten ihre Ideen um, z. B. die erste zertifizierte Solaranlagenreinigerin in Bayern.

Die neuen gesetzlichen Anforderungen («Basel III») an Höhe und Ausgestaltung des Eigenkapitals der Banken betreffen auch die GLS Bank. Um die Basis des Eigenkapitals ihrer Bank zu verbreitern, beschlossen die Mitglieder auf einer gut besuchten Generalversammlung am 3. Dezember 2011 mit 94% eine entsprechende Satzungsänderung: Die bisher dividendenfreien Genossenschaftsanteile werden zukünftig mit einer Dividende von voraussichtlich zwei bis vier Prozent ausgestattet. So nehmen die Mitglieder am Gewinn teil und stärken zugleich die GLS Bank. Allein im Monat Dezember erhöhten daraufhin über 2.000 Mitglieder ihre Anteile. Insgesamt stieg das Genossenschaftskapital der GLS Bank 2011 um 46,7%.

Auf Wunsch können Genossen ihrer bisherigen, vor allem ideellen Gesinnung treu bleiben und Genossenschaftsanteile samt der Dividende auch an die neugegründete gemeinnützige GLS Bank Stiftung (innerhalb der GLS Treuhand e.V.) übertragen. «Bereits 625.000 Euro wurden der Stiftung durch Anteilsübertragungen zugeführt. Die GLS Treuhand brachte 900.000 Euro mit ein», berichtet Lukas Beckmann, Vorstand GLS Bank Stiftung und GLS Treuhand.

Die Stiftung ist dann mit zur Zeit 1,6 Mio. Euro der größte Anteilbesitzer der GLS Bank. Auch die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland hat bis auf fünf Anteile ihre überwiegend geerbten Genossenschaftsanteile in die GLS Bank Stiftung eingebracht.’
In Duitsland vindt ook een andere antroposofische zegetocht plaats, berichtte gisteren het Biojournaal in ‘Duitsland: Demeter groeit sneller dan bio-sector als geheel’:
‘De verkoop van Demeter-producten is in Duitsland het afgelopen jaar met 12 procent gestegen. Dit betekent dus een sterkere groei dan de biologische sector als geheel. Er zijn inmiddels meer dan 500 natuurvoedingswinkels, biologische supermarkten en boerderijwinkels die biologische producten verkopen. Dit alles maakte Klemens Fischer tijdens de BioFach 2012 bekend.

Fischer ziet ook een groeiend consumentenvertrouwen. Uit de nieuwste TNS-Emnid-Studie blijkt dat 84 procent van de respondenten Demeter als een geloofwaardig bio-merk ziet.

Vooral in de productcategorieën dranken, zuivel en bakkerijgrondstoffen is een sterke Demeter-ontwikkeling gaande. “Meer en meer fabrikanten hebben voor Demeter gekozen. Daardoor kunnen wij het biologisch-dynamische bereik uitbreiden.”

De wereldwijde verkoop van Demeter-producten wordt geschat op ongeveer 220 miljoen euro. In Duitsland zijn zo’n 1.400 boeren en telers op meer dan 66.000 hectare actief in de bio-dynamische landbouw. Wereldwijd is het Demeter-merk vertegenwoordigd op alle continenten, in meer dan 50 landen. Circa 4.500 boeren en telers zijn op ongeveer 142.000 hectare actief in de biologisch-dynamische teelt.’
‘Estafette Odin heeft in 2011 weer de nodige stappen gezet. Zo is het distributiecentrum in Geldermalsen bijvoorbeeld verbouwd. “Hierdoor zijn al onze activiteiten nog beter op elkaar afgestemd. Het is fijn dat dit nu voor elkaar is, we hebben hier vijf/zes jaar naartoe gewerkt", vertelt Merle Koomans van den Dries.

Merle volgt de ontwikkelingen in het natuurvoedingskanaal op de voet. Ze benadrukt dat Estafette gewoon zijn eigen lijn blijft volgen. “Wij zijn volgens mij een goed alternatief, een redelijk stabiele factor op de markt. Ons sterke punt is dat we lekker eigenwijs zijn en van onze eigen kracht uitgaan. We werken volgens een duidelijke visie, weten wat we willen.”

In maart opent de achttiende Estafette-eetwinkel aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam. Estafette wil rustig, maar gestaag doorgroeien. Daarom is het doel om jaarlijks minimaal twee nieuwe Estafette-winkels te openen. “Daarnaast worden we door steeds meer onafhankelijke natuurvoedingswinkeliers gezien als de serieuze en betrouwbare toeleverancier in een turbulente markt. We hebben als groothandel in 2011 een groei van meer dan 10 procent kunnen realiseren, en verwachten ook dit jaar dat deze ontwikkeling in lijn blijft met het vorige jaar.”

Kweekvijver

In de loop van de jaren heeft Estafette een eigen kweekvijver voor winkeliers ontwikkeld. “Ze hebben vaak meer in huis dan ze denken. Voor de eigen ontwikkeling is het goed om zo nu en dan van winkel te switchen. Er gebeuren vaak interessante dingen wanneer de winkelier een andere winkel voor zijn of haar kiezen krijgt. Af en toe husselen we ze dus door elkaar.” Onlangs heeft er een grote “hussel” plaatsgevonden, in vier winkels tegelijk. “Er wordt ook veel overlegd.”

Klantenbinding

Estafette wil consumenten betrekken bij de winkel. Dat is volgens Merle tegelijkertijd het leukste en het moeilijkste aspect. “Het gaat natuurlijk om zoveel verschillende klanten en evenveel meningen. Wel hebben we hierdoor een goed beeld van wat ze verwachten.” Veel klanten doen gewoontegetrouw boodschappen. Dit wil Estafette doorbreken, zodat ze alerter en bewuster boodschappen gaan doen.

Bewuste klanten stellen vaak ook kritische vragen. Dit wordt gewaardeerd. “Hoe garanderen we bijvoorbeeld een eerlijke prijs voor producenten? Een goede relatie met onze leveranciers is daarvoor essentieel. Als ze in een lastige situatie zitten, trachten we ze te helpen. Onze kiemleverancier hebben we tijdens de EHEC-crisis bijvoorbeeld geholpen door zijn product in onze groentetas te stoppen. En we vroegen de klant of dit product hen tegen stond. Daar hebben we maar één negatieve reactie op gehad.”

Merle kijkt ook nog even vooruit. “Dit is een heel interessant jaar voor ons bedrijf, omdat de organisatiestructuur gaat veranderen.” Ze verwacht geen makkelijk jaar. “Iedereen moet op blijven letten. Het beste is als je het mij vraagt niet goed genoeg.”’
Ik kan ook een follow-up bieden van het ‘Boek over de geschiedenis van de euritmie in Nederland’ door Imke Jelle van Dam van het Euritmie Impresariaat Nederland, waarover ik eerder op 1 februari in ‘Molen’ berichtte. Dit is de voortgang in de afgelopen maand februari, we waren gebleven bij:
‘30 en 31 januari 2012: verder gegaan met Hoofdstuk 2 over de geboorte van de eurythmie.
1 februari 2012: hoofdstuk 2 afgerond. Heel veel details geschrapt, zodat het een overzichtelijk verhaal is geworden met een doorgaande lijn.
2 februari 2012: interessante, prettig leesbare details toegevoegd aan Hoofdstuk 2: De geboorte van de eurythmie en de rol van Mieta Waller beter uitgewerkt.
3 en 4 februari 2012: De inleiding beter uitgewerkt.
6 februari 2012: De inleiding (voorlopig) afgerond. Begin gemaakt met een opzet voor het voorwoord.
7 februari 2012: Voorwoord afgerond. Nagekomen feiten over de ontstaansgeschiedenis van de euritmie in Hoofdstuk 2 toegevoegd.
8 en 9 februari 2012: Hoofdstukken 1 en 2 geheel doorgenomen, nieuwe feiten toegevoegd en op leesbaarheid verbeterd.
10 tot 15 februari 2012: Hoofdstuk 3 over de jaren 1914 tot 1918. In overleg met degene die redigeert besloten in zelfgeschreven teksten euritmie, theosofie, antroposofie, ritme enz. te schrijven en in de citaten de originele schrijfwijze te te hanteren, waardoor een goed tijdsbeeld ontstaat.
16 en 17 februari 2012: Begonnen met Hoofdstuk 4 over de jaren 1919 en 1920: euritmie in de openbaarheid en de eerste voorstelling in Den Haag. Ingeborg Droogleever Fortuyn komt in beeld.
18 februari 2012: Hoofdstuk 4 afgerond. Begonnen Hoofdstuk 5: de openbare voorstellingen in Nederland in 1921.
19 en 20 februari 2012: Hoofdstuk 5 afgerond.’
Ik kan ook melden dat de website van Perseus Verlag van Thomas Meyer in Bazel is vernieuwd, ‘Neue Perseus-Internetseite’:
‘Nach über 10 Jahren (!) wagen wir den Schritt und erneuern unsere Website. Mit mehr Übersichtlichkeit, einem Shop für die Bücher, der Möglichkeit PDFs von alten und vergriffenen Titeln und Zeitschriften zu erwerben und vielen weiteren Neuigkeiten.

Wagen Sie einen Spaziergang und lassen Sie sich überraschen, in den nächsten Monaten und Jahren wird die Seite nun aktiv immer weiter ausgebaut.

Gerne erwarten wir Ihre Reaktionen. Finden Sie etwas besonders gelungen, oder etwas nicht? Haben Sie Korrekturen? Haben Sie noch weitere Wünsche oder Vorschläge? Wir sind gespannt.’
Interessant is vooral het gedeelte met ‘Die Zeitschrift’ (het gaat om ‘Der Europäer’):
‘Symptomatisches aus Politik, Kultur und Wirtschaft
Monatsschrift auf Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
(hrsg. von Thomas Meyer, erscheint seit November 1996)’
Het ‘Impressum’ geeft aan:
‘Redaktion:
Thomas Meyer (verantwortlich), Monica Beer, Brigitte Eichenberger, Andreas Flörsheimer, Marcel Frei, Christoph Gerber, Ruth Hegnauer, Franz-Jürgen Römmeler, Lukas Zingg.’
Van het tijdschrift zelf wordt nog altijd de inhoudsopgave gegeven, maar het nieuwe is (tenminste, voor zover ik weet; anders valt het me nu pas op) dat je het ook online kunt bestellen. Dat gaat bijvoorbeeld zo, bij ‘Europäer März 2012 (Jg 16 / Nr. 5)’ vindt u dit:
Jahreszeiten und Jahresfeste auf der nördlichen und südlichen Hemisphäre. In Memoriam Geert Suwelack
Die drei Tiere im roten Fenster im Westen des Goetheanum. Johannes Greiner
Zur Öffnung des Meditationsweges der Michaelschule. Dr. Christin Schaub
Das Wendejahr 1879. Bernd Wittemöller
In eigener Sache: Shakespeare – Forschung oder Hollywood?
Eine Serie gesteuerter Bürgerkriege – ein arabischer Frühling?. Franz-Jürgen Römmeler
Staats-Totalismus in der «Neuen Welt». Andreas Bracher
Rätsel
Buchbesprechung

Heft als PDF kaufen:
Preis: 10 EUR
Bezahlmethoden: Paypal (mit Paypal-Konto) und Kreditkarte (ohne Paypal-Konto)
Nach dem Bezahlen bekommen Sie eine E-Mail mit dem Download-Link, welcher für 2 Tage gültig ist. Bitte laden Sie die PDF innerhalb dieser Zeit herunter, danach ist ein Download nicht mehr möglich.’
Dat is nog eens handig! Scheelt ook allemaal ruimte op de boekenplank...

Tot slot heb ik nog een follow-up van gisteren, waar ik in ‘Ziekte’ de toestand besprak van Weleda en de Algemene Antroposofische Vereniging (AAG: Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft). In de eerder dit bericht genoemde maarteditie van de ‘Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland’ (‘Bestandteil der Zeitschrift “Anthroposophie weltweit”’), ‘Mitteilungen-März_2012.pdf’, vinden we op bladzijde 6 het volgende overzicht van redacteur Andreas Neider, met heldere uitleg en enkele nieuwigheden, ‘Zur aktuellen Situation der Weleda AG’:
‘Nach dem Rücktritt des Weleda-Chefs Patrick Sirdey Anfang Januar (siehe Mitteilungen 1-2 vom Februar 2012) wurde kurze Zeit darauf bekannt, dass die Weleda AG das Jahr 2011 mit einem Verlust von voraussichtlich 10 Mill. Schweizer Franken abschließen wird. Als Nachfolger wurde Peter Braun, bisher Leiter der «Business Unit Arzneimittel», per 14. Januar 2012 bis zur definitiven Regelung der Nachfolge des CEO («Chief Executive Officer») als «CEO ad interim» bzw. Vorsitzenden der Weleda-Gruppenleitung ernannt.

Daraufhin haben der Verwaltungsrat der Weleda sowie die beiden Hauptaktionäre, die Ita-Wegman-Klinik in Arlesheim und die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (die übrigen Namensaktien sind ansonsten auf Mitglieder der Anthroposophische Gesellschaft beschränkt), eine «Taskforce» eingesetzt, zu der Verwaltungsratpräsident Georg Fankhauser, Barbara Schneider, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Leiterin des Audit Committee, Professor Philipp Schneider, Vizepräsident des Verwaltungsrates der Ita-Wegman-Klinik und Leiter des Kompetenzzentrums Qualitätsmanagement an der Berner Fachhochschule (Vorsitz), Dr. Andreas Jäschke, Verwaltungsrat und Kaufmännischer Geschäftsführer der Ita-Wegman-Klinik, Dr. Christoph Kaufmann, Fachbereichsleiter Akutmedizin der Ita-Wegman-Klinik sowie Paul Mackay, Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft, gehören. Über alle diese Vorgänge wurde auch in der deutschen Presse, u. a. aufgrund einer dpa-Meldung z. T. ausführlich berichtet.

Außerordentliche Generalversammlung

Die Taskforce, der Verwaltungsrat und die beiden Hauptaktionäre haben nun beschlossen, am 23. März 2012 eine außerordentliche Generalversammlung der Weleda AG einzuberufen, die vor allem eine Neuwahl des Verwaltungsrates zum Ziel haben wird. Neben der Neuwahl besteht der Zweck dieser außerordentlichen Generalversammlung darin, den Aktionären angesichts der aktuellen Herausforderungen des Unternehmens die Gelegenheit zur Information und Stellungnahme zu bieten und über eingeleitete Schritte zu berichten. – Auch auf der Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft eine Woche später ist die Lage und Zukunft der Weleda ein wichtiges Thema.

Der hohe Verlust der Weleda-Gruppe wird in einer aktuellen Information an alle Aktionäre mit dem seit den 90er Jahren nicht mehr profitablen Medikamentenbereich begründet. Auch Restrukturierungsmaßnahmen seit Ende der 90er Jahre hätten bisher keine Besserung der Ertragslage herbeiführen können. Lange Zeit konnten jedoch die Verluste der Medikamentensparte durch die Naturkosmetiksparte aufgefangen werden. Da sich diese aber in einem zunehmend unter Konkurrenzdruck stehenden Markt bewegt, ist es in den letzten Jahren immer weniger gelungen, die Defizite des Medikamentenbereichs auszugleichen.

Zu den nun anstehenden Sanierungsmaßnahmen heißt es in dem Aktionärsrundbrief: Diese «werden den Gegensatz zwischen Wirtschaftlichkeit und Regulierung auf der einen Seite und Entwicklung und Pflege des anthroposophischen Heilmittelschatzes auf der anderen Seite in ein fruchtbares Verhältnis bringen müssen. Dabei werden die Bedürfnisse der Kunden, der Patienten und Ärzte sowie die Machbarkeit eine zentrale Rolle spielen. Die beiden Geschäftsbereiche Arzneimittel und Naturkosmetik entspringen dem gleichen Natur- und Menschenbild – und auch dem gleichen Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Sie gehören als sich gegenseitig ergänzende und befruchtende Bereiche untrennbar zur Mission und Identität von Weleda.»

Weiterhin wird ausgeführt, dass die Verluste der Arzneimittelsparte in den letzten fünf bis zehn Jahren aus verschiedenen Gründen stark angestiegen sind. Von Bedeutung waren und sind die zunehmende Reglementierung in der Zulassung und infolge strengerer  Herstellanforderungen. So sind sechs von zehn Mitarbeitenden in den Herstellbereichen mit gesetzlich notwendigen administrativen Tätigkeiten oder in herstellnahen Qualitätsfunktionen beschäftigt. Darüber hinaus treiben unterschiedliche Länderaufmachungen die sogenannten Komplexitäts-, Qualitäts- und Administrationskosten zusätzlich in die Höhe.

Gleichwohl will die Weleda alles daran setzen, an dem für die anthroposophische Therapierichtung wichtigen Arzneimittelsortiment festzuhalten. Dies sei jedoch nur auf Kosten der Wirtschaftlichkeit möglich. Rund die Hälfte aller Fertigarzneimittel mit deutscher Zulassung erreicht eine jährliche Absatzmenge von knapp 1.000 Stück, über ein Drittel davon nicht mehr als 500 Stück. Das Problem besteht auch in anderen Ländern. Eben diese Ausgangslage ist mit dem jetzigen Geschäftsmodell nicht mehr finanzierbar.

Zur Bewältigung der letztgenannten Herausforderung wurde vor zwei Jahren ein umfassendes Optimierungsprogramm gestartet. Bereits 2011 waren signifikante Fortschritte zu verzeichnen: Die Kosten der Pharmasparte konnten um rund SFr. 5 Mio. gesenkt werden. Zusätzlich trägt die seit einigen Jahren forcierte Wachstumsstrategie im Bereich Selbstmedikation und ausgewählter ärztegestützter Medikamente wie z. B. Cardiodoron oder Euphrasia Augentropfen mit zweistelligen Wachstumsraten für 2011 in stagnierenden europäischen Pharmamärkten mehr und mehr dazu bei, den Mix der Herstellkosten positiver zu gestalten. Gerade in diesem Segment, wo die Synergien mit den potentiellen Naturkosmetikkunden am größten sind, lässt dies für die Zukunft hoffen.

2011 hat zusätzlich der Verlust der Erstattungsfähigkeit des umsatzstärksten Arzneimittels, Iscador, zu einem wesentlichen Umsatzeinbruch geführt. Der Umstand, dass die Arzneimittelsparte trotzdem ein Wachstum von insgesamt sieben Prozent erreichte, führt jedoch das Potential bestimmter anthroposophischer Arzneimittel und der anthroposophischen Medizin generell deutlich vor Augen.

Die Verluste in der Arzneimittelsparte sind deshalb für das Unternehmen eine große Herausforderung. Die erwähnten bisherigen Fortschritte reichen noch nicht aus. Dies auch angesichts des zunehmenden Wettbewerbdrucks im Naturkosmetikmarkt und der damit verbundenen Tatsache, dass die bisher praktizierte Quersubventionierung nicht mehr gegeben ist. Das ganze Unternehmen, und insbesondere die Arzneimittelsparte sind mithin stark gefordert, neue Lösungen zu finden, Abläufe und Schnittstellen noch konsequenter zu verbessern und zu restrukturieren. Die Leitung des Unternehmens ist jedoch überzeugt, mit neuen Ideen und Geschäftsmodellen auch in Zukunft ein adäquates Arzneimittelsortiment zur Verfügung stellen zu können.

Ferner wird in dem Bericht an die Aktionäre erwähnt, dass der Schweizer Unternehmensberater Heinz Stübi (57) zum externen Sanierungsberater auf Zeit berufen wurde. Der Wirtschaftsexperte und Wirtschaftsprüfer verfügt über eine langjährige internationale Führungserfahrung bei mittleren und großen Unternehmen verschiedener Branchen.

Nicht erwähnt werden in dem Brief an die Aktionäre allerdings die hohen Kosten der Umstruktierungen in den letzten Jahren und die Zentralisierung aller wichtigen Firmenentscheidungen am Standort Basel, weitab von den realen Betriebsabläufen und der Wahrnehmung der länderspezifischen Absatzmärkte. Nicht deutlich wird bisher auch, ob die Verluste an bestimmten Produktionsstandorten (Arlesheim/Schweiz, dem nur wenige Kilometer entfernten Huningue/Frankreich und Schwäbisch Gmünd) entstehen. Ebenfalls bleibt zunächst offen, wie mit der hohen Fremdfinanzierung umgegangen werden soll und wer für den im schweizerischen Aktienrecht einflussreichen Verwaltungsrat konkret kandidieren wird.

Zweifellos ist das «Flaggschiff» der anthroposophischen Unternehmen zurzeit in einer ganz erheblichen strukturellen Krise und benötigt eine neue Ausrichtung. Die Lage erscheint nun doch ganz anders als noch vor einem Jahr auf einer Sonderversammlung in Dornach den Mitgliedern, Ärzten und Aktionären dargestellt. Die vorhandene Substanz und das Potenzial der Mitarbeiter lassen hoffen, dass aus der Krise eine fruchtbare Entwicklung entstehen kann.’

1 opmerking:

R. van Dijk zei

Ik ben toevallig een paar weken geleden ook overgestapt op de Triodos bank. Een spaarrekening had ik er al, maar nu ook een betaalrekening. Een klein nadeel vind ik wel dat ik hier niet in het rood kan staan. Bij de ING had ik een zogenaamd kredietlimiet van €500
Men moet dus goed opletten dat men niet in het rood staat op de rekening, want dan kan het je overkomen dat je in een winkel met de pas wilt betalen en dat het dan niet kan.
Overigens kan men bij de Triodos wel een kredietlimiet krijgen, maar dan moet men een wat hoger inkomen hebben dan deze armoedzaaier.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)