Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 17 juni 2012

Strenger

Doorgaan waar we vrijdag waren gebleven; want toen meldde ik in ‘Verzet’ het 75-jarig bestaan van de bd-vereniging. Het blijkt nu zelfs aangekondigd op de website van Demeter (waar ik-weet-niet-hoelang geen enkel nieuws te bespeuren was) met ‘Jubileumcongres 8 november 2012’:
‘In de Rode Hoed, Amsterdam, ter gelegenheid van 75 jaar BD Vereniging. Klik hier voor het hele programma.’
Deze link levert de volgende informatie op:
‘Jubileumcongres 8 november in de Rode Hoed ter gelegenheid van 75 jaar BD Vereniging

Levende landbouwcultuur

Al ruim driekwart eeuw is de biodynamische landbouw vanuit een veerkrachtige landbouwcultuur de voortrekker van tal van sociale, ecologische en economische vernieuwingen in de landbouw en voedselketen. Hoe houden we die cultuur van vernieuwing levend en hoe blijven we als boeren, handel, verwerkers, onderzoekers en winkeliers in nauw contact met de klant samenwerken aan kwalitatief hoogstaande voeding?

13.30 uur Opening dagvoorzitter Bert van Ruitenbeek, directeur stichting Demeter

13. 45-14.15 Volkert Engelsman, directeur biologisch handelsbedrijf in vers, Eosta
Wat betekent het antroposofische gedachtegoed voor hem bij het vormgeven van een handelsbedrijf en de kernwaarden van Nature & More? En wat is de potentie van het keurmerk Demeter richting consument?

14.15-14.45 Eric Goewie, Emeritus Professor Ecologische Landbouw, Wageningen Universiteit
Biologisch-dynamische landbouw als wetenschappelijk verantwoord alternatief voor intensieve landbouw

14.45-15.15 uur Machteld Huber, arts en senior onderzoeker Louis Bolk Instituut
Welke meerwaarde heeft het streven naar evenwichtige productie voor productkwaliteit? Waar liggen de uitdagingen van de keten om te werken aan vitaal voedsel?

Pauze/Thee-koffie

16.00-17.00 Workshops over ketensamenwerking en kwaliteitsontwikkeling
1) Eerlijke handel/ Fair trade
2) Dierenwelzijn (o.a. antibiotica)
3) Bodemvruchtbaarheid kringlopen en klimaat
4) Assortiment en productkwaliteit

17.00-17.30 Debat: Hoe geven we ontwikkeling vorm en hoe werken we daar als keten in samen?
Met BD boeren Michiel Vos en Krispijn van den Dries; Merle Koomans van Odin/Estafette, Erik Does van groothandel Udea en Roos Saat, winkelier Groene Passage

17.30-18.15 Feestelijke Boekpresentatie van “De aarde zal weer vruchtbaar zijn – Verhalen van landbouwpioniers”, geschreven door Ellen Winkel n.a.v. 75 jaar BD-Vereniging.
Inleiding door de voorzitter van de BD-Vereniging Albert de Vries, een beeldpresentatie, verhaalfragmenten en reacties van pioniers uit het BD-veld.

18.15-19.15 Toast op jubileum. Lopend buffet, ingeleid door topkok Eric van Veluwen

Het jubileumcongres wordt georganiseerd door Stichting Demeter en de BD Vereniging in samenwerking met de Antroposofische Vereniging.
Sponsors: Land & Co en Udea

Avondprogramma van 20.00 tot 22.00 uur, ook open voor extern geïnteresseerd publiek

Levende landbouwcultuur

De biodynamische landbouw staat aan de basis van veel vernieuwingen die navolging kennen bij reguliere of biologisch werkende boeren; de combinatie van landbouw en zorg, groente abonnementsystemen, het werken vanuit diereigen gedrag met een zeer laag antibioticagebruik, grote aandacht voor gewasrotatie, het sluiten van kringlopen van mest en voer, het werken zonder chemie en kunstmest, het is allemaal ontsproten uit de BD landbouw. Daarmee is de biodynamische landbouw met zijn nog beperkte omvang al ruim driekwart eeuw een vernieuwingsbron voor een vitale landbouwcultuur met smaakvolle producten (herkenbaar aan het Demeter keurmerk) voor consumenten als resultaat. Wat is de bron van dit succes en de bredere betekenis voor de ecologische, economische en sociale crisis die we als samenleving doormaken?

Gespreksleider: Dick Veerman/ Foodlog.nl

20.00-20.45 Lezing van Prof dr Kees Zoeteman over de biologisch-dynamische landbouw als vernieuwingsbeweging. De BD landbouw is ontstaan na de landbouwcursus die antroposoof Rudolf Steiner gaf in 1924. In 1926 startte in Zeeland met Loverendale het eerste biodynamisch werkende landbouwbedrijf in Nederland. Hoe actueel en urgent is de biodynamische landbouw op dit moment? Waar komt het succes vandaan en hoe slaagt kan deze beweging erin zichzelf te blijven vernieuwen?

Zoeteman is afgestudeerd als chemicus, en heeft al tijdens zijn loopbaan bij het RIVM en als topambtenaar bij het toenmalige ministerie van VROM geprobeerd de muur te slechten tussen de reductionistische wetenschap en een holistische, natuurwetenschappelijke visie die zich verdiept in de achterliggende niet direct meetbare en zichtbare levenskrachten. Hij is medevormgever van het eerste Nationale Milieu Beleidsplan en schreef o.a. de boeken Gaiasofie en Gaia logica over de werking van de aarde als levend systeem. Zoeteman is nu hoogleraar duurzaamheid aan de universiteit van Tilburg en een groot kenner van het werk van Rudolf Steiner.

20.45-21.15 Biologisch-dynamische boer Jan Schrijver van tuinbouw en akkerbouwbedrijf De Lepelaar in St Maarten geeft voorbeelden van het waarnemen en stimuleren van levensvormende krachten in de dagelijkse praktijk van het boerenbedrijf. Voor een BD bedrijf is de vitaliteit van planten en dieren als het ware een spiegel van de totale bedrijfsgezondheid. Hoe kom je tot zichzelf versterkende kringlopen? Hoe stuur je op een boerenbedrijf vanuit het geheel? Wat betekent biologisch-dynamisch anno 2012 voor een modern landbouwbedrijf?

21.15-21.45 Debat met zaal

Borrel ter afsluiting

Voor inschrijvingen: info@stichtingdemeter.nl’
Opmerkelijk die deelname van Dick Veerman van Foodlog! Mooi dat ze hem hebben weten te strikken. Maar hij is zowat de enige die ‘van buiten’ komt. Gauw naar de website van de bd-vereniging gesneld, om te zien wat daar erover wordt verteld: gek genoeg vrijwel niets. Eerder had ik dit al gevonden; maar het voelde nog zo incompleet en naar binnen gericht:
‘Boergondisch feestmaal
75 jaar BD: feest mee!

Ter ere van het jubileum van de BD-Vereniging krijgen leden € 10 korting op een Boergondisch feestmaal op de biologisch-dynamische boerderij (ten opzicht van de basisprijs van circa € 50).

Feest u ook mee met 75 jaar BD-vereniging? Schuif aan voor een heerlijk Boergondisch feestmaal. In de stal, de wei of in de schuur zullen chef-koks een bijzonder drie- of viergangen menu bereiden met dagverse oogst. Enkele diners op biologisch-dynamische boerderijen krijgen een extra feestelijk tintje ter ere van 75 jaar BD-vereniging. Samen met u, de leden van de vereniging, gaan we op zoek naar de biologisch-dynamische aspecten van de boerderij. Ruik, zie, voel en proef met ons samen de BD-landbouw.

Tuinder Sijmen Brandsma wekt uw eetlust op met een rondleiding over Tuinderij Land & Boschzigt, ’s Graveland (nabij Hilversum), BD-tuinderij sinds 1949. Ondertussen kookt de chef-kok met groenten en kruiden vers van het land. U dineert in de sfeervolle Serre. (Zaterdag 22 september)

Melkveehouder Jeroen Konijn laat u graag meekijken op boerderij Natuurlijk Genoegen, Driehuizen (bij Alkmaar). Aansluitend dineert u in de voergang van de stal, een bijzondere ervaring! (Zondag 9 september)

Met melkveehouder Jan Duijndam kunt u de natuur opsnuiven op Hoeve Biesland, Delfgauw (nabij Delft). (Zaterdag 25 augustus)

Feest mee!

Reserveren
Hoe kunt u aanschuiven aan een feestelijk gedekte tafel op de boerderij? Makkelijk reserveren in 7 stappen:
1. Ga naar link www.vaneigenerf.nl/actueel/reserveren.php
2. Boek een Boergondisch feestmaal: kies uw datum en boerderij uit de lijst. Alleen voor boerderijen met “75 jaar BD-V!” krijgt u ledenkorting
3. Belangrijk:
– Kies bij betalingswijze “overschrijven”
– Vermeld bij “opmerkingen of code” uw actiecode: “Dynamisch” Alleen zo krijgt u korting
4. U ontvangt een automatische bevestiging per mail. Betaal deze nog niet. Wij controleren uw actiecode “Dynamisch'” en of u daadwerkelijk lid bent van de BD vereniging
5. Na controle van uw lidmaatschap ontvangt u een nieuw betalingsverzoek met korting
6. U betaalt uw bijdrage voor het Boergondisch feestmaal
7. Na ontvangst van uw betaling krijg u een toegangsbewijs

Voorwaarden
De korting van € 10,-- per plaats geldt alleen voor leden van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding. Per lid is er één plaats beschikbaar aan een Boergondische tafel, maar u kan natuurlijk uw vriend, vriendin of familie meenemen zonder korting. Er zijn in totaal 200 plaatsen met ledenkorting beschikbaar. De kortingsactie loopt van 28 april tot 22 september 2012. Annuleren is mogelijk tot twee weken voor de geplande datum van het feestmaal voor € 3,50 annuleringskosten per couvert. Later annuleren is niet mogelijk, u krijgt dan geen restitutie: de boer en de chef-kok rekenen dan op uw komst! U kunt uw feestmaal natuurlijk altijd doorgeven aan een vriend of vriendin. De BD vereniging behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.bdvereniging.nl’
Niet echt uitnodigend zoals het hier staat... en alleen op leden gericht. Op donderdag 14 juni wist Biojournaal al in een groots overzicht te melden ‘BD-Vereniging bestaat 75 jaar’:
‘De “Vereniging ter bevordering van de biologisch-dynamische landbouwmethode” werd in juni 1937 opgericht en bestaat nu 75 jaar.

Biologisch-dynamische landbouw levert lekker en gezond eten uit een gezond landbouwsysteem. Biologisch-dynamische landbouw speelt al ruim 75 jaar in op de kracht van de natuur. De biologisch-dynamische boeren zijn een bron voor tal van innovaties in de landbouw: van geïntegreerd natuurbeheer tot maaimeststoffen en van zorgboerderijen tot stadslandbouw. De BD-Vereniging viert haar jubileum met een feestelijk tijdschrift, drie Boergondische feestmalen op de boerderij en een inspirerend congres met boekpresentatie.

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Vereniging voor biologisch-dynamische landbouw en voeding verschijnt 21 juni aanstaande een feestelijk jubileumnummer van het ledentijdschrift “Dynamisch Perspectief”. Het tijdschrift biedt de lezer een portret van boeren en de vereniging, een artikel over hoe BD-landbouw bijdraagt aan landbouwinnovatie en bijdragen van de jongerenafdeling. Geïnteresseerden kunnen het blad downloaden vanaf www.bdvereniging.nl/75jaar.

In de loop van het jaar staan er nog meer feestelijke activiteiten op het programma:
– drie Boergondische feestmalen in de (na)zomer in Delfgauw, Driehuizen en ’s-Gravenland (op respectievelijk 25 augustus, 9 en 22 september)
– het jubileumcongres Levende Landbouwcultuur in De Rode Hoed in Amsterdam op 8 november. 
Boergondische feestmalen 
Terwijl chef-koks in de stal, in de wei of in de schuur de voorbereidingen treffen voor een bijzonder drie- of viergangen menu met dagverse oogst, geeft de boer of tuinder een rondleiding.

Melkveehouder Jan Duijndam van Hoeve Biesland (Delfgauw) heeft veel aandacht voor natuur op zijn bedrijf. Boer Jeroen Konijn laat de diversiteit van Natuurlijk Genoegen zien (Driehuizen). Land & Boschzigt (’s-Gravenland), de tuinderij van Sijmen Brandsma, is sinds 1949 biologisch-dynamisch.

Op een Boergondisch feestmaal kunnen bezoekers van dichtbij de BD-landbouw meemaken en genieten. Bij de rondleiding gaan de gasten op zoek naar de karakteristieke aspecten van het biologisch-dynamisch bedrijf. Een gevarieerd gezelschap van boeren, burgers, winkeliers en onderzoekers schuift aan tafel: kortom ieder die warm loopt voor BD.

Alle ruimte dus voor boeiende tafelgesprekken, over alles wat er vooraf gaat aan een goed bord eten, over alles wat de boer, de kok, de wijnmaker, de handelaar en de klant beweegt. Gasten kunnen zich aanmelden via www.vaneigenerf.nl. Wie lid wordt van de BD-Vereniging, krijgt korting op een Boergondisch feestmaal.

Jubileumcongres “Levende Landbouwcultuur”

Meestal zijn onze activiteiten op het platteland, maar het congres dat Stichting Demeter en de BD-Vereniging op 8 november 2012 organiseren vindt plaats in hartje stad: in De Rode Hoed in Amsterdam. Verbinding en vitaliteit staan centraal. Daarbij gaat het over de verbinding binnen de gehele handelsketen van boer tot klant, en over de verbinding tussen een gezonde bodem en gezond voedsel. Er is ruimte voor discussie over hoe biologisch-dynamische landbouw zich verder kan ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van eerlijke handel, dierenwelzijn, bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit.

Op het congres is ook de boekpresentatie van de roman “De aarde zal weer vruchtbaar zijn – Verhalen van landbouwpioniers”, geschreven door Ellen Winkel. Aan de hand van de inspirerende levensverhalen van een tiental gedreven persoonlijkheden brengt de schrijfster de geschiedenis van de BD-beweging tot leven. Bij het afsluitende buffet heffen de congresbezoekers het glas op de volgende 75 jaar van de BD-Vereniging.

BD-landbouw in ontwikkeling

In de jaren ’20 van de vorige eeuw waren er al veel boeren die productie en smaak achteruit zagen gaan. Ook in antroposofische kringen heerste die ongerustheid. Rond de pinksterdagen in 1924 gaf Rudolf Steiner in Koberwitz (bij Breslau) voor een publiek van voornamelijk boeren een reeks lezingen, met aanwijzigen voor een “vruchtbare ontwikkeling van de landbouw”. Deze serie lezingen – de “landbouwcursus” – vormt de basis waarop de biologisch-dynamische landbouw wereldwijd tot ontwikkeling is gekomen. BD-Landbouw is een steeds actueel vernieuwend concept. Meer informatie hierover op www.bdvereniging.nl.

Producten uit de biologisch-dynamische landbouw zijn herkenbaar in de markt aan het internationale Demeter-keurmerk. Boeren die hun producten als Demeter-producten willen verkopen, moeten voldoen aan strenge richtlijnen en normen. Die zijn strenger dan in de “biologische landbouw”; bijvoorbeeld met betrekking tot de hoeveelheid en de soort mest die gebruikt mag worden, de huisvesting en de integriteit van de dieren of de toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Alle informatie hierover op www.demeter-bd.nl.’
Vandaag vond ik op de website van ‘Vroege Vogels’ nog een mooie column van Nathalie Baartman, ‘Van deurpost tot honingpot’. Ik neem aan dat ze die vanochtend in het radioprogramma zo heeft uitgesproken:
‘Sinds kort hebben we mieren. Ze lopen kriskras op kleine pootjes van fruitschaal naar piano. Aanvankelijk wilde ik “bah” zeggen. “Smerig.” Ik ben een lokdoostype, opgevoed met het idee dat een huis rein moet zijn en vrij van ongedierte. Mijn vriend denkt daar anders over. Hij is kruidenteler op biologisch dynamische basis.

Dagelijks komt hij in fysieke aanraking met de voor mij meest onooglijke insecten als pissebedden, pieren en allerhande kevers. Maar het onderscheid tussen mens en vliesvleugelachtige maakt hij nauwelijks. Het leeft, dus het hoort er allemaal bij. Hij stopt met gemak een vinger in een mierennest en telt de seconden dat hij dit verdragen kan. Ik vind hem dan zeer aantrekkelijk. Maar dit terzijde.

Het was ook zijn natuurkennis waarvoor ik viel. Zo vertelde hij me dat klanten soms dwingend vragen om kruiden; “We hebben die kamille nu echt nodig.” “Maar ja,” legde hij uit, “als kamille niet rijp is, kun je ’t niet oogsten. De natuur heeft zo zijn eigen tempo, doet niet aan deadlines. Kamille laat zich de kop niet gek maken.” Deze zin heeft nog dagen door mijn hoofd gevlinderd. Voor mij en mijn verstedelijkte inborst bestond de natuur aanvankelijk uit bomen, bloemen en planten. Sinds ik hem ken, krijgt het groen een naam. Zo hoorde ik mezelf laatst zeggen: “Hé, de Calendula staat in bloei.” Dat was me een jaar geleden niet gelukt.

Toen ik hem dus met afschuw wees op de stoet mieren tussen deurpost en tafelpoot, was zijn eerste reactie: “Aah, maakt niks uit. Mieren zijn schone beesten. Aan het eind van een dag ben jij smeriger dan een mier, terwijl hij notabene veel harder gewerkt heeft. Mieren zijn prachtwezens. Heel opofferingsgezind. Het enige waar ze mee bezig zijn, is de instandhouding van de gemeenschap. Ze hebben een taak en daar zeuren ze niet over. En als het gemeenschapsnest van buitenaf vernietigd wordt, gaan ze meteen weer over op de orde van de dag. Niets geen nationale Oranje depressie. Wat dat betreft zijn ’t net Chinezen.”

Gisterochtend trof ik twee dode mieren in een potje honing dat dichtgeschroefd zat. Dat was even een onsmakelijk beeld. Mieren op het aanrecht gedoog ik inmiddels, maar ik wil ze niet op m’n brood. En terwijl ik bezig was alsnog een lans te breken voor de lokdoos, ontaardde mijn vriend in totale fascinatie. “Hoe is het ze in godsnaam gelukt om in een gesloten pot terecht te komen? Waarschijnlijk hebben ze zich langs de schroeflijn gemanoeuvreerd. Respect.” Wederom zwichtte ik voor zijn bewondering.

De mier is nu een feit in mijn huishoudelijk bestaan en ik moet toegeven; het went.’
Dan wil ik nog even memoreren dat het lintje van Ron Dunselman niet onopgemerkt is gebleven in Meppel. Ik berichtte er maandag 11 juni in ‘Wacht’ over. Diezelfde maandag al meldde de Meppeler Courant ‘Ron Dunselman krijgt Koninklijke onderscheiding’:
‘Burgemeester Westmaas heeft zaterdag een Koninklijke onderscheiding – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – uitgereikt aan Ronald Anthony Dunselman. De uitreiking vond plaats in Driebergen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland.

Ron Dunselman (67) trad tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Nederland terug als voorzitter. Dit voorzitterschap vervulde hij vanaf 1996. Onder zijn leiding werd gewerkt aan een verdere verdieping en fundering van het verenigingsleven en van de antroposofie als zodanig. Op zijn initiatief zijn hiertoe conferenties georganiseerd.

Als activiteiten zijn ook te noemen het inrichten van meditatiewerkplaatsen in Nederland en de ontwikkeling en uitbouw van de secties van de Hogeschool voor Geesteswetenschap. Tot medio 2011 leidde Dunselman zelf de Sociale Sectie.

Dunselman leverde actieve bijdragen, zowel inhoudelijk als bestuurlijk, aan de internationale antroposofische beweging. Hij is mede-initiatiefnemer van de internationale werkgroep “Meditation Worldwide”. In een aantal landen worden als resultaat daarvan momenteel meditatiescholen opgezet.’
Ook de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft heeft hier inmiddels op haar website een bericht over, getiteld ‘Ehrung für Generalsekretär Ron Dunselman’:
‘Am 9. Juni wurde der Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden für sein gesellschaftliches Engagement zum Ritter des Ordens von Oranje Nassau ernannt.

Die Ehrung erfolgte im Rahmen der Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden. Überreicht wurde ihm der Orden vom Bürgermeister von Meppel, der in seiner kurzen Ansprache verkündete, dass es Seiner Majestät gefalle, Ron Dunselmann in den Ritterstand des Ordens von Oranien-Nassau zu erheben. Als Beispiele für seine Verdienste wurden genannt sowohl seine seine Arbeit als Vorsitzender der Anthroposophischen Gesellschaft in den Niederlanden als auch die Gründung der Waldorfschule in Meppel sowie die Gründung von Arta 1973, dem ersten anthroposophischen Wohnheim für Drogenabhängige in den Niederlanden.’
Als laatste vandaag wil ik een advertentie plaatsen. ‘Anoniem nummer 1’ zal wel weer denken dat hier belangenverstrengeling in het spel is (hij komt moeilijk op andere gedachten). Maar nee hoor, ik vind het alleen een informatief gegeven, passend in mijn beleid om de ontwikkelingen te volgen.
‘Lid Raad van Toezicht De Hogeschool Leiden 
Vacature bij Hogeschool Helicon/Leiden via Holtrop Ravesloot & Partners
online sinds 12/06/2012 tot 24/07/2012
Plaats: Leiden
Werkervaring: 1-3 jaar, 5-10 jaar, 3-5 jaar
Sector: Hoger onderwijs
Aantal u/week: < 24 uur
Snelcode: 52B00C

Functieomschrijving

Vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en om de continuïteit van Hogeschool Helicon te borgen zal zij samengaan met de clusters Educatie en Zorg van de Hogeschool Leiden. In de drie opleidingen van Helicon, Pabo, Muziek en Eurythmie, staat het antroposofisch mensbeeld centraal. Om de antroposofische visie ook op het niveau van de raad van toezicht te verankeren heeft de Hogeschool Leiden toegezegd dat Helicon een lid voor de raad van toezicht aan mag dragen.

De Hogeschool Leiden telt, met inachtname van Helicon, ruim 9.000 leerlingen, 800 medewerkers, 13 lectoraten en een omzet van ongeveer € 65 miljoen per jaar. De kernambities van de school zijn het vormgeven van goed hoger beroepsonderwijs, innovatie door “state of the art” praktijkonderzoek, talentontwikkeling op maat, het aangaan van de dialoog, zijn van een lerende organisatie en omgeving voor zowel studenten als medewerkers.

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een:

lid raad van toezicht

De raad van toezicht adviseert het college van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De raad van toezicht toetst, houdt toezicht en bewaakt de kwaliteit van het handelen van het college van bestuur. De raad van toezicht wordt samengesteld op basis van complementaire kennis, ervaring en persoonlijk profiel.

Gezocht wordt naar een lid raad van toezicht met kennis en ervaring van het antroposofisch gedachtegoed, een integrale en actuele visie op hoger onderwijs. Kandidaten beschikken over een relevant netwerk en het vermogen dit te onderhouden. Kandidaten zijn voldoende positief kritisch klankbord van het college van bestuur met voldoende kritische distantie tot het onderwijsbeleid en hebben opvattingen over de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie. Kernwoorden zijn daarnaast teamspeler, bruggenbouwer en verbondenheid.

Functie

Vakgebied: Directie, Onderwijs, Adviseurs / Consultancy, Directie / Management
Sector: Hoger onderwijs

Profiel

Voor de kandidaten geldt tevens:
– academisch niveau;
– (bij voorkeur) actief in een stevige bestuursfunctie;
– voldoende tijd kunnen besteden aan de functie;
– (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van de Hogeschool.

Wij vragen

Werkervaring: 1-3 jaar, 5-10 jaar, 3-5 jaar
Opleiding: Promovendus, WO

Aanbod

Voor nadere informatie over deze positie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer G.K.F. Knol MSc, consultant, van onderstaand bureau. Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun brief, inclusief curriculum vitae, voor 25 juni a.s. te richten aan e-mailadres: reacties@hrpiic.nl. Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt uiteraard gegarandeerd.

Holtrop Ravesloot Governance
Postbus 2211
1180 EE Amstelveen
T 020 647 02 01
reacties@hrpiic.nl
www.hrpiic.nl

Wij bieden
Aantal u/week: < 24 uur

Reageer op deze baan
http://www.hrpiic.nl
Wie wil hierop solliciteren?
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)