Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 7 juni 2012

Crowdfunding


Poogde ik dinsdag in ‘Notitieboek’ een overzicht van het Nederlandse antroposofische nieuws van de afgelopen tijd te geven, had ik voor vandaag het internationale nieuws (wat dan meestal weer Duits is) op het oog. Er komt echter steeds zoveel ook weer relevants bij, dat dit moeilijk te realiseren valt. Maar laat ik gewoon beginnen met wat AntroVista gisteren ook al meldde, en waarover sinds gisteren bericht wordt op de ‘Gemeentepagina Nijmegen’, namelijk ‘Meander Vrijeschool Nijmegen opent eigen “zonnecentrale”’:
‘Meander Vrijeschool voor basisonderwijs Nijmegen aan de Groesbeekseweg opent donderdag haar eigen “zonnecentrale”: 70 zonnepanelen op het schooldak. Naar een idee van een groep ouders, betaald uit schoolactiviteiten en door creatieve samenwerking met de Zevenheuvelenloop en andere sponsoren, en een bijdrage van de gemeente Nijmegen. De zonnecentrale maakt deel uit van de plannen van de school om energieneutraal te worden. Een mooi voorbeeld in het kader van Power2Nijmegen, waarin burgers en bedrijven werken aan plannen voor een energieneutrale stad in 2045.

Het idee voor zonne-energie kwam van een groep ouders. De school heeft haar zonnepanelen vervolgens op originele wijze gefinancierd. Meander en de stichting Zevenheuvelenloop kennen elkaar omdat de school haar gebouw ter beschikking stelt aan de 7H-Kidsrun en stroom levert aan het evenement. De Zevenheuvelenloop verduurzaamt het loopevenement door deelnemers die met de auto komen (in plaats van met het gereduceerde treinkaartje) een vervoerstoeslag te laten betalen van 5 euro. De stichting besteedt de 25.000 euro die dat jaarlijks oplevert aan (lokale) projecten die duurzaam met energie om gaan. En daar kwam Meander in beeld: de school kreeg een donatie van 15.000 euro. De school heeft verder sponsorgeld bijeengebracht met schoolactiviteiten waaronder de Run-4-Sun-loop die 5000 euro opbracht en een herfstmarkt die 3000 euro opleverde, en “leerondernemingen” van de klassen 2, 3 en 4. De gemeente Nijmegen subsidieerde het plan met 10.000 euro.

Meander wekt gedurende 30 jaar met de 70 zonnepanelen voor ongeveer 3000 euro per jaar energie op. Groene energieleverancier en sponsor Greenchoice neemt die stroom voor dezelfde prijs af (en levert in minder zonnige tijden ook stroom voor die prijs). In haar streven naar energieneutraliteit wil de school ook het totale energieverbruik terugdringen. Momenteel studeren twee HAN-Studenten af op een energiescan van de school, waaruit een overzicht van energiebesparingsmaatregelen moet voortkomen. Meander besteedt veel aandacht aan een duurzame omgeving en “duurzaam leren” voor haar leerlingen, bijvoorbeeld met een groen speelplein, de “boerderijschool” en een duurzame bedrijfsvoering.

Dit project van Meander lijkt op het Solar Schools-initiatief dat onder andere in de VS, Australië en Engeland wordt uitgevoerd. Het idee achter een “solar school” is dat de school zonnepanelen plaatst die niet alleen elektriciteit opwekken, maar ook een leerdoel hebben: kinderen komen al op jonge leeftijd met klimaatverandering en duurzame energie in aanraking. De panelen worden gefinancierd door “crowdfunding”: financiering door verschillende partijen in het netwerk van de school (bijvoorbeeld ouderbijdragen, opbrengsten van schoolactiviteiten en sponsorgelden en donaties van maatschappelijke partners).

De gemeente Nijmegen hoopt dat dit initiatief andere scholen, organisaties en bedrijven inspireert om op innovatieve wijze aan verduurzaming en energieneutraliteit van het eigen gebouw te werken. In het project Power2Nijmegen werken inmiddels ruim 160 mensen en 9 werkgroepen aan ideeën voor energiebesparing en -opwekking, zodat Nijmegen in 2045 energieneutraal kan zijn.

Wethouder Van der Meer onthult de zonnepanelen die op de vrije school Meander geplaatst zijn op donderdag 7 juni om 12.00 uur. Adres: Groesbeekseweg 146.’
De Gelderlander kwam vandaag ook met dit nieuws, in ‘70 zonnepanelen op dak basisschool’. Dan gaan we naar Bionext, die gisteren het persbericht ‘Biologisch stuwt markt duurzame voeding vooruit’ publiceerde:
‘De consument kocht in 2011 voor 881 miljoen euro aan biologische voeding. Dat is een stijging van 17,1 procent ten opzichte van 2010 toen de omzet 752 miljoen euro bedroeg. Niet eerder was de groei zo groot.

Alle productgroepen droegen bij aan de groei. Biologische eieren en zuivel waren de grootste groeiers met respectievelijk 30,7 en 25,3 procent extra omzet. Het marktaandeel biologische eieren nadert hiermee de tien procent. Zuivel is de belangrijkste productgroep geworden, gevolgd door AGF (aardappels, groente en fruit).

De supermarkten hebben hun positie als belangrijkste verkoopkanaal versterkt. Hun marktaandeel steeg van 45,3 naar 48,4 procent. De omzet in speciaalzaken groeide gemiddeld met 7,6 procent, maar hun marktaandeel nam door de snellere groei van het supermarktkanaal toch iets af: van 35,3 naar 32,4 procent.

Het aantal boeren dat omschakelde naar biologische teelt groeide in 2011 net zo hard als in 2010: 3,4 procent. Eind 2011 waren er 1.511 biologische boeren en tuinders. De groei is opvallend, want de algemene trend in de landbouw is dat het aantal boeren en het landbouwareaal al jaren daalt. In de biologische teelt steeg het areaal juist: met 2,3 procent tot ruim 55.000 hectare. Overigens is er een discrepantie tussen de groei van de vraag en de groei van het aanbod. Ketenorganisatie Bionext besteedt daarom veel aandacht aan de voorlichting van boeren die overwegen om te schakelen.

De totale consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel stegen in 2011 van 1,3 naar 1,7 miljard euro. Biologische voeding was goed voor bijna de helft van de totale omzet. Onder duurzame voeding wordt voeding verstaan die zich op één of meerdere duurzaamheidsaspecten onderscheidt van wat de wet eist, zoals dierenwelzijn, fair trade of milieuvriendelijkheid.

De groei van duurzaam voedsel was daarmee tien maal zo hoog als de stijging van de totale omzet aan voedsel in Nederland, meldt de Monitor Duurzaam Voedsel van het ministerie van EL&I. Het marktaandeel van duurzaam voedsel steeg in 2011 van 3,5 naar 4,5 procent.

De Monitor Duurzaam Voedsel 2011 is een uitgave van het ministerie van EL&I. De hoofdstukken over biologische landbouw en voeding kunt u hier gratis downloaden.’
Biojournaal schonk hier vandaag ook aandacht aan, in ‘“Light users zijn de aanzet voor de huidige groei”. Presentatie Monitor Duurzaam Voedsel: bio-bestedingen +17,1%’. Biojournaal wist vandaag tevens te melden dat ‘Weleda opent filiaal in Moskou’:
‘Weleda, het toonaangevende natuurlijke- en biologische cosmeticabedrijf in Europa, heeft een filiaal geopend in Moskou. Het nieuwe filiaal zal zich richten op de verkoop en marketing van Weleda-producten in Rusland. Natalya Yarmolenko is benoemd tot algemeen directeur van “Weleda East”.
Het nieuwe kantoor in Moskou is van plan om de aanwezigheid van Weleda op de Russische markt uit te breiden, dit door te investeren in de uitbreiding van de distributie en het productaanbod bij bestaande retailers te versterken. Weleda heeft vier nieuwe reeksen natuurlijke en biologische lichaamsverzorgingsproducten geïntroduceerd op de Russische markt: granaatappel, sinaasappel, sandthorn en roos.’
Er zijn meer berichten over Weleda, maar die zijn heel anders van karakter. De Neue Zürcher Zeitung berichtte op 1 juni ‘Weleda in der Erholungskur. Der Weg aus der Verlustzone führt über schlankere Strukturen’:
‘Weleda hat ein ernsthaftes Problem. Für den der Anthroposophie nahestehenden Kosmetik- und Heilmittelhersteller ist nach eigenem Bekunden Gewinn zwar «kein Ziel, sondern eine Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften»; wenn sich aber, wie in den vergangenen zwei Jahren, die Verluste zu häufen beginnen, muss das Steuer, wie bei anderen kommerziellen Unternehmen auch, herumgerissen werden. Das soll unter Führung von Ralph Heinisch, der die Gruppe seit 1. April leitet, geschehen.’
Ik geloof niet dat de Neue Zürcher Zeitung wil dat ik het bericht verder overneem. Maar dat is ook niet echt nodig, we weten er al het een en ander van (zie bijvoorbeeld ‘Stuurlui’ op 4 april). Daar zijn op maandag 4 juni deze ‘Weleda Nachrichten’ bijgekomen, gebaseerd op een ‘Medienmitteilung’, getiteld ‘WELEDA mit neuer Leitung auf Konsolidierungskurs’:
‘Weleda befindet sich auf dem Weg zum Turnaround. Diese Einschätzung gaben die neuen Verantwortlichen der führenden Herstellerin für anthroposophische Arzneimittel und zertifizierte Naturkosmetik, Verwaltungsratspräsident Paul Mackay und CEO Ralph Heinisch, den Medien in Arlesheim/Schweiz anlässlich der Vorstellung des Jahresabschlusses 2011 bekannt. Heinisch hat die Leitung des Unternehmens am 1. April 2012 übernommen. Wie bereits gemeldet, hatte Weleda 2011 bei stagnierenden Erlösen nach Zinsen und Steuern einen Verlust von 8,3 Mio. Euro zu verkraften.

Geschäftsjahr 2012 verläuft bis jetzt erwartungsgemäss. Sparmassnahmen greifen

Die Umsätze sind planmässig und über Vorjahr. Im ersten Quartal 2012 wurde ein Umsatz von 84,8 Mio Euro (+ 5 Prozent ggü. Vorjahresperiode) und ein positives Betriebsergebnis (EBIT) erwirtschaftet. Wichtigster Wachstumshebel in der Naturkosmetik ist die Einführung der Körperpflegelotionen, die seit Januar in Deutschland, Frankreich, Österreich und in der Schweiz eingeführt wurden. Der Arzneimittelumsatz profitiert von Preiserhöhungen und gutem Wachstum im OTC (“Over the Counter”)- Sortiment. Dadurch können Rückgänge beim Mistel-Arzneimittel Iscador (Verlust der Erstattungsfähigkeit in Deutschland) kompensiert werden. In Verbindung mit bereits eingeleiteten Sparmassnahmen ist für 2012 mit einem ausgeglichenen Ergebnis zu rechnen. Weitere Massnahmen zur nachhaltigen Sicherung der Rentabilität sind in Umsetzung.

Strukturänderungen zum 1. Juni 2012

Um die Effizienz innerhalb des Unternehmens zu erhöhen, erhält die Weleda Gruppe mit Wirkung vom 1. Juni 2012 eine funktionale Struktur, die sich an den Kernprozessen orientiert.

Der neuen Geschäftsleitung gehören an: Ralph Heinisch, Chief Executive Officer (Gruppenführung und Stakeholdermanagement), Andreas Sommer, Chief Commercial Officer (Markt), Dr. Samir Kedwani, Chief Operations Officer (Herstellung) und Heinz Stübi, Chief Financial Officer ad interim (Finanzen und Services). Dieses Gremium ersetzt die bisherige Weleda Gruppenleitung.

Aufgrund der Reorganisation werden die bisherigen Mitglieder der Weleda Gruppenleitung, Moritz Aebersold, Peter Braun und Patrick Sirdey, aus der Unternehmensleitung ausscheiden. Für ihre, zum Teil seit Jahrzehnten, erbrachten Leistungen zur Weiterentwicklung des Unternehmens sprechen ihnen der Verwaltungsrat und die neue Geschäftsleitung ihren ausdrücklichen Dank aus. Patrick Sirdey, seit 1981 bei Weleda, hatte von 2008 bis Januar 2012 die Funktion des CEO inne. Moritz Aebersold, seit 1993 im Unternehmen tätig, verantwortete zuletzt die Business Unit Internationale Märkte. Peter Braun trat 2008 ins Unternehmen ein und leitete zuletzt die Business Unit Arzneimittel. Von Januar bis März 2012 war er zudem als CEO ad interim tätig.

Zweck der organisatorischen Anpassung ist eine grundsätzliche Verschlankung der Strukturen innerhalb des Unternehmens. Auch die Standorte Schwäbisch Gmünd (D), Arlesheim (CH) und Huningue (F) sollen zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammengefasst und in die neue Organisation integriert werden. Die derzeit in einem Bürogebäude in Basel Stadt ansässigen zentralen Funktionen werden schrittweise auf die drei Produktionsstandorte verteilt. Mit der Prozessoptimierung einhergehend ist eine kontinuierliche Reduzierung des Personalbedarfs.

Produktivitätsverbesserung in allen Bereichen angestrebt

Weleda ist insgesamt gut im Markt positioniert. In der zertifizierten Naturkosmetik ist das Unternehmen unverändert Marktführer. Auch bei den Arzneimitteln sieht Heinisch Chancen. “Dank des aktuellen Trends zur Ganzheitsmedizin und zu Naturheilmitteln ist noch ein erhebliches Potenzial vorhanden – gerade in Verbindung mit dem starken Weleda-Markenprofil. Bisher ist es uns noch nicht gelungen, die Wertschätzung, die unserer Naturkosmetik entgegen gebracht wird, auf die Arzneimittel auszuweiten.”

Laut Geschäftsleitung gibt es keinen Anlass, das Geschäftsmodell grundsätzlich zu ändern. Mittel- und langfristiges Ziel ist die Verbesserung der Produktivität in allen Bereichen – ganz im Sinne der Ressourceneffizienz. Zu einer nachhaltigen Unternehmensführung zählt Weleda auch die Erwirtschaftung angemessener, nachhaltiger Gewinne, um die nötigen Investitionen aus eigener Kraft finanzieren zu können.

Umfassende Nachhaltigkeit bleibt Kernwert

Nachhaltigkeit stellt für Weleda einen Kernwert dar. Erstmals wurde darum der aktuelle Jahresbericht als integrierter Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht aufgelegt.

Mit dem im Oktober 2011 erfolgten Beitritt zur “Union for Ethical Biotrade” (UEBT) intensiviert das Unternehmen sein Engagement hinsichtlich nachhaltiger Beschaffung, Biodiversität und fairem Handel: Verbindliche Standards zur Evaluierung unserer Lieferanten werden ab 2012 schrittweise eingeführt.

Neu wurde 2011 zudem eine für alle Weleda-Gesellschaften verbindliche Biodiversitätsrichtlinie entwickelt und implementiert. Ziel der Weleda Gruppe ist es, bis 2015 vollständig klimaneutral zu werden. In den Bereichen Energie, Wasser, Verpackung und Abfall gelang es, die Verbrauchsintensität weiter zu senken (Tabellen siehe PDF Medienmitteilung).’
Uit ongeveer dezelfde categorie is het bericht gisteren op de website van Info3, ‘Unbeugsam in Butzbach’. Een typisch Duitse aangelegenheid, maar wellicht ook symptomatisch:
‘hessnatur-Belegschaft wehrt sich gegen Verkauf an Finanz-Investor Capvis

Ein Kommentar von Jens Heisterkamp und Laura Krautkrämer

Als langjähriger Begleiter, Sympathisant und nicht zuletzt Kunde will man es immer noch nicht ganz glauben: Da soll ein ökologisch und sozial vorbildliches Unternehmen wie hessnatur, einst aus anthroposophischen Wurzeln hervorgegangen und heute als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit anerkannt, den kapitalistischen Weg allen Fleisches gehen und nach Heuschreckenart an einen Investor verscherbelt werden. Und der macht erst gar keinen Hehl daraus, dass er das Unternehmen – das unter Geschäftsführer Wolf Lüdge die besten Ergebnisse seit seinem Bestehen einfuhr – rationalisieren und nach einigen Jahren mit dem dadurch entstandenen Gewinn wieder verkaufen will.

Die Tatsache, dass sich die MitarbeiterInnen von hessnatur gegen dieses Schicksal trotz bereits erfolgter Verkaufszusage wehren, ist daher aller Solidarität wert. Man fühlt sich dabei ein wenig an Asterix und Obelix und ihren Mut erinnert: “Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.” Wir befinden uns im Jahr 2012, doch was sich derzeit im hessischen Butzbach, dem Unternehmenssitz von hessnatur, abspielt, erinnert ein bisschen an die unbeugsamen Gallier: Auch nachdem am vergangenen Freitag der Schweizer Finanzinvestor Capvis als neuer Eigentümer des Ökotextil-Versenders präsentiert wurde, halten MitarbeiterInnen und KundInnen von hessnatur an ihrer Idee einer Genossenschafts-Lösung fest.

Als die Aktivisten um den hessnatur-Betriebsrat Walter Strasheim-Weitz Anfang 2011 mit der Gründung der Mitarbeiter-Genossenschaft hnGeno an die Öffentlichkeit traten, fanden sich schnell zahlreiche Unterstützer. Die Option, hessnatur dem Zugriff des Kapitals zu entziehen und in eine Mitarbeiter-geführte Firma zuverwandeln, steht immer noch. Wäre es nicht tatsächlich stimmig, wenn das 1976 von Heinz Hess gegründete Pionier-Unternehmen mit einer solchen Genossenschafts-Lösung wiederum Vorreiter für einen Wandel im Wirtschaftsleben würde?

Bewundernswert ist jedenfalls, mit welcher offenbar ungebrochenen Energie die Kämpfer für ein unabhängiges Unternehmen den Verkauf anfechten und weiterhin nach alternativen Lösungen streben. In einem offenen Brief an Capvis drücken die hessnatur-Mitarbeiter ihre “große Sorge” darüber aus, dass ein auf Gewinnmaximierung ausgerichteter Investor dem Unternehmen von Schaden sein wird: “Unsere Kunden bringen bisher ein außerordentliches Maß an Interesse für den hessnatur-Markenkern und unsere Unternehmenswerte auf”, heißt es im Schreiben der Belegschaft. “Zweifel an dessen Erhalt, wie sie durch die Eigentümerschaft eines allein renditeorientierten Private Equity-Unternehmens entstünden, würden zu Kundenverlusten, massiven Umsatzeinbrüchen und damit mittelfristig nicht nur zu einer Gefährdung unseres Unternehmens sondern auch Ihrer Gewinnerwirtschaftungsmöglichkeiten führen.”

Eine dauerhafte Lösung ist mit Capvis ohnehin nicht in Sicht: Das Unternehmen macht nach Aussagen eines Sprechers in der taz “keinen Hehl daraus”, dass hessnatur “irgendwann” weiterverkauft werden soll – das ist nun mal das Geschäft einer solchen Beteiligungsgesellschaft. Es bleibt also noch weiter spannend: Ob die Bitte der hessnatur-Belegschaft, dem “einzigartigen Markenkern, Mitarbeitern und Kunden Respekt zu zollen und vom Kauf von hessnatur zurückzutreten”, Gehör finden wird?

“Werde ein Mensch mit Initiative!”, heißt es bei Rudolf Steiner. Da ein Zaubertrank zur Unterstützung der rebellischen Butzbacher nicht in Sicht ist, sind sie auf andere Hilfe angewiesen: Viele tatkräftige Unterstützer haben sich bereits in den letzten Tagen auf dem Online-Portal www.wir-sind-die-konsumenten.de geäußert, auch auf der Website des Instituts für soziale Dreigliederung gibt es kreative Anregungen. Also, da geht sollte doch noch was gehen, beim Teutates! Wir drücken die Daumen!’
Van de economie naar de journalistiek. De website Anthromedia.net waar ik net het uitvoerige persbericht over Weleda vandaan haalde, kwam op 28 mei met het bericht van Goetheanum-redacteur Sebastian Jüngel over ‘Neugriffe’ (blijkbaar afkomstig uit ‘Anthroposophie weltweit’ Nr. 6/2012 van 25. Mai 2012). Over deze integratieve actie heb ik reeds eerder bericht. Maar hier heeft u alles weer op een rijtje, in de nieuwste stand:
‘Am Goetheanum wird mit dem Neugriff der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› (mit Integration anderer Publikationen) und der Begrüßungsseite der Goetheanum-Website Schritt für Schritt die Kommunikation weiterentwickelt.

Kommunikation mit den Mitgliedern

Zeitnah berichten

Zum unverzichtbaren Bestandteil des Goetheanum gehört, dass sich unter seiner Ziel- und Aufgabenstellung viele Menschen verbinden: sei es, dass sie als Mitglieder das seelische Leben pflegen, dass sie Anteil nehmen möchten an dem, was am Goetheanum geschieht, oder dass sie auf eine gute Kommunikation angewiesen sind, um tätig zu sein. Und tatsächlich ‹produziert› das Goetheanum neben Büchern und Veranstaltungen nicht zuletzt ‹Nachrichten›. Um diese leichter und schneller zugänglich zu machen, wird seit einigen Jahren am Goetheanum die Kommunikation des Hauses weiterentwickelt. Erleichternd ist dabei, dass die Nachrichten über das Internet mit zum Teil relativ wenig Aufwand schnell und breit bereitgestellt werden können. Auch bestehende Technologien wie die der Sozialen Medien bieten sich für eine Nutzung an.

Eigenständigkeit des Halbjahresvorblicks

Diese Überlegungen führten zum Zusammenlegen verschiedener Publikationen in der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› und der konsequenteren Nutzung von ‹Anthroposophie weltweit› als Mitgliederorgan. Der Halbjahresvorblick als Ausgabe des ‹Goetheanums› wurde jedoch von den Abonnenten nicht wie erhofft als ‹Goetheanum›-Ausgabe angenommen. Er wird daher wieder als eine eigenständige Publikation erscheinen und sich dabei weitgehend (aber nicht nur) auf die eigentliche Agenda konzentrieren. Bewährt hat sich bisherigen Rückmeldungen zufolge das Konzept, einzelne Ausgaben des ‹Goetheanums› der Arbeit von Sektionen zu widmen. Insbesondere die Dokumentation von Beiträgen der Landwirtschaftlichen Tagung bekam gute Rückmeldungen. Parallel zu dieser Ausgabe von ‹Anthroposophie weltweit› erscheint zudem erstmals ein Themenheft mit exemplarischen Beiträgen von der Weltkindergarten- und Weltlehrertagung.

Goetheanum-Website

Die Redaktion des ‹Goetheanums› betreut zudem neu einen Teil der Goethe­anum-Website und die Facebook-Seite des Goetheanum. In einem Pilotprojekt mit Katharina Hofmann, Bereichsleitende Empfang und Veranstaltungen, berichtet die Redaktion möglichst zeitnah von einzelnen Aktivitäten des Hauses, in der Hoffnung, so der Mitgliedschaft und der weiteren Öffentlichkeit einen besseren Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten am Goetheanum zu vermitteln. Dafür wurden auch die Übersichtlichkeit und Funktionalität der Website von den Webbetreuern Christian und Simon Peter optimiert. Wo möglich, war bereits eine Stunde nach Ende der Veranstaltung eine Nachricht online, bei anderen Anlässen dauerte es länger. Rückmeldungen, ob Sie dieses Angebot nutzen, sind willkommen, auch, ob eine Übersetzung dieser Meldungen beispielsweise ins Englische gewünscht ist.’
Het is sterk te merken aan de website van het Goetheanum. Ik meldde eerder de metamorfose die deze heeft ondergaan, en dat ten positieve. Bijvoorbeeld in ‘Kalenberg’ op 5 mei. Er staan nu heel actuele berichten op. Zoals deze van 4 juni, ‘Christengemeinschaft zu Gast’:
‘Heute begann am Goetheanum die jährliche Allgemeine Synode der Christengemeinschaft für rund 280 Priesterinnen und Priester.

Jedes Jahr treffen sich die Priesterinnen und Priester der Christengemeinschaft an wechselnden Orten zur allgemeinen Synode. Diesmal ist das Goetheanum von 4. bis 8. Juni Tagungsort für die rund 280 Teilnehmenden aus aller Welt. Am Abend finden auf die Synode zugeschnittene öffentliche Aufführungen statt, beispielsweise ein Eurythmieprogramm am 4. Juni und Szenen aus den Mysteriendramen Rudolf Steiners am 7. Juni.’
‘Christiane Haid wird ab September 2012 zusätzlich zum Verlag am Goetheanum auch die Sektion für Schöne Wissenschaften am Goetheanum leiten.

Sie arbeitete von 2000 bis 2006 bereits mit Martina Maria Sam am Sektionsaufbau mit, 2006 wechselte sie in die Albert-Steffen-Stiftung, und vor Kurzem erschien ihre Dissertation ‹Mythos, Traum und Imagination. Die Kleinen Mythen Albert Steffens› im Schwabe-Verlag, Basel. 2009 hat sie die Leitung des Verlags am Goetheanum übernommen, dem sie rasch eine neue Richtung gab. Der Verlag soll auch in Zukunft seine eigenständige und zugleich eng mit der Hochschule zusammenwirkende Rolle behalten. Das Hochschulkollegium hat volles Vertrauen zu Christiane Haid, dass sie eine initiative Sektionsleitung und eine eigenständige Verlagsführung gut miteinander wird verbinden können.’
Maar nu is meteen ook wel duidelijk dat de website van weekblad ‘Das Goetheanum’ hiervoor heeft moeten inleveren. Die wordt niet meer met nieuwe berichten aangevuld, hooguit met de cover van het actuele nummer:
‘Das Goetheanum Nr. 21-22 | 2012

Auch bei Facebook
Dit laatste is veelzeggend, want daar verschijnen wel zo nu en dan nieuwe berichten. Zo heb ik kunnen vernemen van een enquête onder Facebookgebruikers, ‘Haben Sie Interesse an einer digitalen Ausgabe der Wochenschrift “Das Goetheanum”?’ Van de eerste honderd inzendingen is meteen een mooi overzicht gemaakt, dat ik helaas niet hier kan kopiëren, maar wat u wel zelf kunt aanschouwen via deze link: http://issuu.com/dasgoetheanum/docs/goedigital?mode=window&viewMode=singlePage. Dat moet wel een hele verandering zijn voor de oudere generatie lezers! Nog meer journalistiek getint nieuws was onder meer te vinden bij Info3, dat eergisteren berichtte over ‘Neues in Sachen “Wiener Erklärung”’ (zie ook ‘Coördinatie’ op 1 mei):
‘KoPRA-Delegation traf Vorstand der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung

Am 23. Mai fand im Rudolf Steiner Archiv in Dornach das in der “Wiener Erklärung” (mehr Information) der Konferenz der Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter und Redakteure aus anthroposophischem Umfeld (KoPRA) angebotene Gespräch mit dem Vorstand der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung statt. Im Vordergrund stand der Austausch über die in Wien mit Sorge vorgebrachten Fragen zur inhaltlichen Ausrichtung der Nachlassverwaltung, zu Personalia und Finanzen.

In der “Wiener Erklärung” hatten KoPRA-Mitglieder insbesondere Äußerungen des Vorstandsmitglieds Andreas Kühne kritisch kommentiert, wonach zukünftig “nur noch in absoluten Ausnahmefällen Originale das Haus Duldeck verlassen” sollten. Der Vorstandsvorsitzende der Nachlassverwaltung, Cornelius Bohlen, hatte bereits kurz nach Bekanntmachung der Erklärung diese Aussage korrigiert: “Leihgaben für interessierte Museen oder Ausstellungen in Form von Zurverfügungstellen von Originalen wird es weiterhin geben, es sind hier vom Vorstand keinerlei prinzipielle Einschränkungen geplant”, hieß es in einem Schreiben an die KoPRA. “Im Gegenteil, der Vorstand versteht auch die weitere langfristige Ausrichtung der Kernaufgaben eines zugänglichen Forschungsarchivs, der Edition des Werks von Rudolf Steiner etc. in gesteigerter Weise als eine öffentliche Aufgabe.”

Während des Treffens mit den drei KoPRA-Delegierten Ruth Bamberg, Detlev Hardop und Walter Hiller unterstrich der Vorstand die im Sinne Marie Steiners verstandene Aufgabe der Nachlassverwaltung, die Anthroposophie durch Öffentlichkeit zu schützen – eine Aufgabe, die mit zunehmend beschränkten Mitteln umgesetzt werden müsse. Gefordert sei nicht nur die Pflege eines der Forschung zugänglichen Archivs und die Herausgabe von Steiners Werken, sondern auch die Bearbeitung externer Anfragen nach Exponaten und Materialien. Aller gerade auch durch die verschiedenen Ausstellungen erreichten erfreulichen medialen Aufmerksamkeit zum Trotz sei die Frage ungeklärt geblieben, wie mit den beschränkten Mitteln wenigstens die Einrichtung an sich erhalten werden kann. Interne Diskussionen hätten dieses Dilemma nicht lösen können. Hintergrund der kritisch kommentierten Vorgänge sei die unzureichende Finanzierung der für die anthroposophische Bewegung zentralen Aufgabenwahrnehmung der Nachlassverwaltung.

Neben den aktuellen Versuchen des Vorstands, regelmäßige Mittelzuflüsse aus dem Bereich der “organisierten Anthroposophie” zu generieren, wird nach Auffassung der KoPRA-Delegation auch eine Bemühung des Vorstands selbst stehen müssen, die Situation der Nachlassverwaltung offener, vielleicht auch in erweiterter, internationaler Besetzung zu kommunizieren. Erfreut reagierten die KoPRA-Delegierten auf die Ankündigung des Vorstands, dass auch zukünftige Ausstellungsprojekte – evtl. auch unter Inanspruchnahme des bewährten Fachmanns Walter Kugler – möglich sind, wenn die Eigenfinanzierung solcher Unternehmungen gesichert ist. Zum Abschluss des von wachsendem wechselseitigem Verständnis geprägten Gesprächs haben die KoPRA-Mitglieder ihre weitere Unterstützung zugesagt.

Quelle: Walter Hiller (KoPRA)/Red.’
Dan moet ik ook melden dat de Steiner-biografie van Peter Selg naar voren is geschoven. Niet langer wordt november als maand van publicatie aangegeven, wat de website van het Ita Wegman Verlag eerder schreef, maar nu weer september. Op de website van de Luxemburgse uitgeverij ‘KairosEdition’ vond ik een ‘In Memoriam’ van ‘Prof. Dr. Wilhelm Maas (1937-2012)’. Wilhelm Maas kennen we door het boek ‘Arabisme, Islam en Christendom. Conflicten en overeenkomsten’, in 1993 door uitgeverij Christofoor op de Nederlandse markt gebracht. Volker Zotz schrijft nu over de auteur:
‘Wir trauern um unseren lieben Freund Wilhelm Maria Maas, der am Abend des 21. Mai 2012 völlig unerwartet verstarb. Noch am Vortag hatte er im Rahmen des Arbeitskreises für zisterziensische Spiritualität im Kloster Himmerod über Thomas Mertons Einsichten zur Sophiologie referiert.

Wilhelm Maas promovierte 1974 an der Theologischen Fakultät Paderborn bei Heribert Mühlen mit der Studie Unveränderlichkeit Gottes, in der er das Verhältnis des Gottesbildes griechischer Philosophen zum christlichen Verständnis untersuchte. Heribert Mühlen blieb er bis zu dessen Tod 2006 verbunden. Mühlens Denken wollte die abendländische Orientierung auf das Subjekt in eine Wir-Philosophie integrieren. Wilhelm Maas gab aus dem Nachlass seines Lehrers 2008 den Band Im-Wir-sein heraus.

Ein derart auf das Wir orientiertes Denken wird, wie Wilhelm Maas schrieb, von einem “radikal inkludierenden Charakter” bestimmt. In diesem Geist wirkte unser verstorbener Freund als Brückenbauer, dessen philosophische und spirituelle Heimat zwar Zentren kannte, aber keine Grenzen. Er war tief in der katholischen Theologie verwurzelt, wobei er sich seinem langjährigen Mentor Hans Urs von Balthasar theologisch-methodisch besonders nahe fühlte. Er vollzog eine intensive Begegnung mit dem Islam, den er unter anderem während mehrerer in Ägypten verbrachter Jahre studierte. Gründlich setzte er sich mit der Anthroposophie auseinander. Keine der großen Traditionen der Menschheit war Wilhelm Maas fremd.

Reich wie sein Denken waren seine Arbeitsfelder. Er hatte als Leiter des Theologischen Zentrums der Universität Kassel gewirkt, wo er Professor für Systematische Theologie war; er betätigte sich als reger Publizist und Islamforscher; er war ein geschätzter Lehrer, Vortragsredner und Autor. Aus dem beachtlichen literarischen Werk, das er hinterlässt, seien nur wenige Bücher genannt: Gott und die Hölle. Studien zum Descensus Christi (1979), Arabismus, Islam, Christentum (1991), Hölle – Abgrund der Existenz? (1999), Im Namen des barmherzigen Gottes? (2006).

Am Kloster Himmerod wirkte Wilhelm Maas im Arbeitskreis für zisterziensische Spiritualität bis zu seinem Tod dafür, eine weiblich akzentuierte Ökotheologie im Geist von Alanus ab Insulis und Thomas Merton fruchtbar zu machen. Über lange Zeit brachte er an diesem Kloster einer Studiengruppe das Werk des Mystikers Valentin Tomberg nahe, mit dem er sich über zwölf Jahre auseinandersetzte.

Freigiebig und immer gerne teilte Wilhelm Maas seine Erkenntnisse mit anderen. Wer ihm näher begegnete, profitierte von seinem umfassenden Wissen wie von seinen theologischen, philosophischen und spirituellen Einsichten. Wir durften unsagbar viel von ihm lernen. Der Kairos Edition fühlte sich Wilhelm Maas seit ihrer Gründung verbunden und beteiligte sich an ihren Aktivitäten. Stets erweis sich sein Rat als richtungweisend und wertvoll. An den Büchern Totus tuus (3. Auflage 2012) und Der wandernde Narr (2007) war er als Autor und Übersetzer unmittelbar beteiligt.

In Himmerod, dessen Zisterzienserkloster er so tief verbunden war, findet Wilhelm Maas seine letzte Ruhe. “Hic est vere Claustrum Beatae Mariae Virginis,” hatte Bernhard von Clairvaux über diesen Ort seiner Klostergründung gesagt: “Hier ist wahrhaft der Schoß der seligen Jungfrau Maria.” – Wir verneigen uns in Dankbarkeit vor einem Freund, der das Leben vieler Menschen bereicherte.’
Tot slot moet ik hier nog iemand gedenken. Vandaag was in Gouda de begrafenis van Albert Heetebrij, leerkracht aan de vrijeschool in Den Haag en aan het Marecollege in Leiden. Hij overleed op woensdag 30 mei. De vrijeschool Den Haag bracht voor het weekend deze ‘Droeve tijding’:
‘Forever young – Bob Dylan

May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars

De droeve tijding heeft ons bereikt dat onze zeer geliefde collega en klassenleraar Albert Heetebrij volkomen onverwachts is overleden.

Gisteren is verteld dat het een zelfgekozen dood betreft. Er werd ’s ochtends in een bijeenkomst met de hele school een gedicht voorgedragen en we hebben samen gezongen ter nagedachtenis van Albert Heetebrij, o.a. “In the quest of the Holy Grail do we wander from land to land...”

Daarna hebben alle klassen onder leiding van de klassenleraren in hun periodelokaal met elkaar gesproken over deze gebeurtenis. De leerlingen reageerden geschokt. Met de klassen zijn herinneringen opgehaald, waarbij naast groot verdriet ook af en toe ruimte was voor een bescheiden lach.

In de school zijn vier gedenkplaatsen ingericht waar leraren en leerlingen op hun eigen wijze kunnen stil staan bij zijn overlijden. Op vrijdag 1 juni werden de meeste lessen hervat, maar met ruimte voor rouwverwerking en gesprekken met de leerlingen.

De school heeft slachtofferhulp ingeschakeld om leerlingen bij te staan in het verwerkingsproces.

Wegens de uitvaart van Albert op as donderdag 7 juni zal de Waalsdorperweg (afd. V.O.) de gehele dag gesloten zijn, er is dus geen les voor klas 7-12 en examenklassen havo-vwo. Om 10.00u zal de uitvaartdienst plaats vinden in de Sint-Janskerk te Gouda. Adres: Achter de Kerk nr.16.

Alle leerlingen en betrokkenen zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Aan de school is gevraagd om met de hogere klassen tijdens de dienst te zingen in de kerk onder leiding van Leo Rijkaart.

Na de dienst zal Albert om 12.30 uur begraven worden in het bijzijn van zijn naasten en collega’s op de begraafplaats IJsselhof, Goujanverwelledijk 6 te Gouda. Het is de bedoeling dat we van de kerk in een stoet naar de begraafplaats lopen.

De leerlingen van zijn (voormalige) mentorklassen zullen meegaan naar de begraafplaats. De andere leerlingen mogen dan naar huis.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op eigen gelegenheid of met hun ouders naar de Sint-Janskerk komen. Houd er rekening mee dat rond de kerk geen parkeerplaats is. Vanaf het centraal station Gouda is het ca 20 minuten lopen.

Het wordt op prijs gesteld als iedereen in kleurrijke kleding komt en één bloem naar eigen keuze meeneemt. Wij hopen op deze manier goed afscheid van Albert Heetebrij te kunnen nemen.’
In een oud nummer van ‘Bijblijven’, de schoolkrant van deze school, namelijk nummer 7 van 13 maart 2009, vond ik dit artikel van Albert Heetebrij en Roelof Jan Veltkamp, ‘Samenwerken met een Chinese school’:
‘In Centraal-China, tussen de lage heuvels en grote rivieren, ligt de onbekende miljoenenstad Changsha. “Chairman Mao” volgde er de lerarenopleiding en hij gaf er ook twee jaar les. Op drie kwartier rijden van deze stad ligt de GaoJiaFangSchool waarmee we sinds dit schooljaar zijn gaan samenwerken.

Hier wordt sinds twee jaar op proef een projectweek Kids and Science in de twee laagste klassen gedaan door Miranda Xu. Zij is enorm enthousiast en idealistisch en probeert Kids and Science te verbreiden in China. Dick Wife, ouder van drie kinderen bij ons op school en grondlegger van dit programma, bestendigt één dezer dagen de proef officieel. Hiermee hebben onze scholen een gemeenschappelijk onderdeel van het curriculum. Hij zal met het planten van een vriendschapsboom de wederzijdse banden van onze scholen een tastbare vorm geven. Het samenwerkingsverband is ontstaan op verzoek van de GaoJiaFangSchool. Zowel voor de leraren als voor de Chinese leerlingen is internationale communicatie zeer aantrekkelijk. Ze willen graag weten hoe we over ze denken en zijn nieuwsgierig naar ons en onze gewoontes.

Daarom is Albert Heetebrij met klas 8-1 een briefwisseling gestart, aanvankelijk in het kader van de periode aardrijkskunde, maar ook als concrete taalopgave vanuit de lessen Engels. Alle leerlingen uit Den Haag hebben een brief geschreven, waarin ze het Hollandse leven en zichzelf beschreven. Dit pakket heeft de weg naar China gevonden.

Na een lange Chinese vakantie (Nieuwjaar) kwamen de antwoordbrieven van “onze Chinese vrienden”. Het contact moet gaan groeien en hopelijk ontstaan er interessante en wellicht langdurige vriendschapsbanden tussen de leerlingen uit deze zo verschillende culturen. We zullen voor een volgende Bijblijven fragmenten kiezen om een idee te geven van de briefwisseling.

In september was Roelof Jan Veltkamp een dag op de GaoJiaFangSchool. Er werd bij de kennismaking lange tijd gesproken over het waarom en hoe van “morele opvoeding”, een thema dat voor beide scholen uiterst belangrijk is. Op onze aanpak werd heel welwillend en instemmend gereageerd. En dat terwijl bekend is dat vele Chinese scholen een soort militaire discipline proberen te handhaven en (mede door de grote klassen) strenge eenvormige eisen stellen aan leerlingen en leraren. Er zijn bijvoorbeeld elk trimester min of meer centrale voortgangstoetsen en dat legt natuurlijk een enorme druk op het onderwijsproces. Ook zijn veel Chinezen bijzonder ambitieus wat onderwijs en carrière betreft, en moeten ouders van kinderen die na de Kids Garden (4-6 jaar) en de Primary School (6-15 jaar, van 12-15 jaar ook wel Middle School genoemd) door willen gaan op de Secondary School (15-18 jaar) er veel geld voor over hebben, omdat het niet meer verplicht is. Ze moeten leermiddelen, uniform en meestal de kostschool zelf betalen.

Er zijn ca. 50 leerlingen per klas, met een mentor, die elk half jaar een oudergesprek heeft en elk jaar een huisbezoek aflegt. Het contact met thuis vraagt extra aandacht, omdat veel ouders voor werk elders in de provincie of in het land wonen en de leerlingen dan bijv. door hun grootouders worden opgevoed.

De collega die Kids and Science geeft, Miranda, heeft een broer van 2 jaar ouder. Haar ouders woonden op het platteland en daar mag je gewoon twee kinderen krijgen. In de stad soms ook, als je als stel allebei uit een één-kind-gezin komt, én soms tegen betaling als je als oudste een dochter krijgt. Maar velen in de stad zijn met een dochter als enig kind al tevreden, want het leven is duur en voor een zoon moet je een bruidschat bij elkaar sparen...

Het één-kind-beleid heeft tot gevolg dat veel kinderen verwend zijn en niet gewend zijn om met andere kinderen te delen en samen te werken. Daarom worden er extra cursussen gegeven op de GaoJiaFangSchool, zowel voor ouders als voor kinderen die enigst kind zijn om te leren hoe je hier toch zo goed mogelijk mee kan omgaan. Maar dat zou bij Miranda dus niet nodig zijn geweest.

Ze heet in het Chinees Xu Lan Fang. Haar familienaam is Xu, Lan betekent “mooiste purperen bloem” en Fang is de sterkste mythische drakenvoedende vogel. Ze herkent wel iets van deze eigenschappen in zichzelf.’
In ‘Bijblijven’ nummer 2 van 8 oktober 2010 stond dit korte berichtje, ‘FOREVER YOUNG speelt BOB DYLAN’:
‘Om 14.00 uur zal FOREVER YOUNG, bestaande uit leerkracht Albert Heetebrij en een aantal leerlingen van de bovenbouw, een spetterend optreden verzorgen! Komt allen luisteren!’
En in nummer 5 van 18 januari 2008 schreef Albert Heetebrij als leerkracht van klas 7-I ‘De vierde koning ben jij!’
‘Op 6 januari, Driekoningen, vond de tocht van de 4e koning opnieuw plaats. Ouders met hun kinderen verzamelden zich ’s avonds in hartje Den Haag. Ze maakten lampionnen en gingen op zoek naar het kind.

Een verademing, zo’n eenvoud en lange traditie tussen al die Hema’s, Bijenkorven en H&M’s door! De tocht eindigde in het Stadsklooster aan het Westeinde. Overigens, lang naar het kind hoef je in dit klooster niet te zoeken. Talloze kerststallen met herders en koningen zijn hier aanwezig. Een aanrader om eens te bezoeken wanneer je de 6e niet aanwezig was.

In het klooster werden we ontvangen door een prachtig koor van 7e- en 8e-klassers. Nog veel dank hiervoor. Na afloop was er warme chocolademelk en wat lekkers. Hoe eenvoudig en inspirerend kan het leven zijn?’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)