Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 20 januari 2009

Lincoln

Vandaag wordt Barack Obama beëdigd als vierenveertigste president van de Verenigde Staten van Amerika (om zes uur vanavond onze tijd, live te volgen op Nederland 1 vanaf half zes). Gisteren schreef Washington-corespondent Tom-Jan Meeus van NRC Handelsblad:

‘Obama zelf probeerde zijn presidentschap in het weekeinde opnieuw te verbinden met dat van Abraham Lincoln. Zaterdag reisde hij per trein naar Washington. Gisteren hield Obama’s inauguratiecomité een gratis popconcert met wereldsterren (Bruce Springsteen, Beyoncé, U2, Stevie Wonder) bij het Lincoln Memorial, waar artiesten het grote thema van Obama uitventten. Nationale eenheid – We are one.’

In een apart tekstkader legt hij dit nader uit:

‘Barack Obama is zaterdag per trein aangekomen in de hoofdstad Washington, waar hij morgen beëdigd wordt als de 44ste president van de Verenigde Staten. Zijn vertrekpunt was Philadelphia, de stad waar de grondwet is opgesteld. In Wilmington, Delaware stapte aankomend vicepresident Joe Biden in, die senator is voor de staat. Samen reden ze door naar Baltimore, de stad waar het volkslied is geschreven.

Obama keuze voor de trein moet verwijzen naar de treinreis die Abraham Lincoln maakte voorafgaand aan zijn inauguratie als president in 1861, vlak voor het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog. Net als Lincoln begon Obama zijn carrière als volksvertegenwoordiger in Illinois. Obama noemt Lincoln vaak als zijn voorbeeld en kondigde in 2007 zijn kandidatuur bijvoorbeeld aan op dezelfde plek als Lincoln dat deed. Morgen zal hij ook de eed afleggen met zijn had op dezelfde bijbel als Lincoln.

Binnenkort zullen de VS weer uitgebreid stilstaan bij Lincoln als op 12 februari zijn 200ste verjaardag wordt gevierd.’

Op zijn weblog voegde hij er de waarschuwende woorden aan toe (waarbij de link naar een artikel van Hans Nichols op Bloomberg.com verwijst, waarin deze referenties worden nagegaan):

‘Je kunt je wel afvragen of de eindeloze referenties aan Lincoln verstandig zijn.’

In de totale schriftelijke nalatenschap van Rudolf Steiner (bestaande uit 350 delen) komt Abraham Lincoln zegge en schrijve één keer voor. Steiner noemt deze Amerikaanse president in een openbare voordracht in Berlijn op 30 mei 1904. Dat is anderhalf jaar nadat hij is gevraagd om de Duitse sectie van de Theosofische Vereniging op te richten in de hoedanigheid van secretaris-generaal. De titel van de voordracht is: De geschiedenis van het spiritisme. In zijn autobiografie ‘Mijn levensweg’ uit 1924-25 schrijft hij op blz. 236 over het spiritisme:

‘Om niets anders kon het voor mij in de relatie met de geestelijke wereld ooit gaan, dan om de werkelijk zuiver geestelijke waarneming, waarover ik later in mijn antroposofische geschriften publiekelijk heb gesproken. (...) Steeds als er sprake van zoiets was [van mediamiek contact met gestorvenen, MG] heb ik mij ook geïnteresseerd voor het zoeken van mensen zoals dat in het spiritisme tot uiting komt. Het hedendaagse spiritisme is de dwaling naar het geestelijke van mensen die ook de geest op een uiterlijke – bijna experimentele – wijze zouden willen vinden, omdat ze het werkelijke, ware, echte van een methode die bij de geest aansluit absoluut niet meer kunnen voelen. Juist degene die zich geheel objectief voor het spiritisme interesseert, zonder er zelf iets mee te willen onderzoeken, die kan zich juiste voorstellingen vormen over het willen en over de dwaalwegen van het spiritisme. – Bij mijn eigen onderzoek volgde ik steeds andere wegen dan welke vorm van spiritisme ook.’

In een eerdere openbare voordracht in 1904 in Berlijn, op 1 februari (ook te vinden in ‘Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung’, GA 52), met de titel: Theosofie en spiritisme, gaat Steiner al op dit thema in:

‘Sie alle wissen ja, daß es seit dem Jahre 1875 eine theosophische Strömung, eine theosophische Bewegung gibt, die ebenso wie seit vierzig Jahre der Spiritismus, auf ihre Art bemüht ist, die Wahrheit zu erhärten, daß das materielle Dasein nicht das einzige ist, sondern daß es in der Welt ein höheres Dasein, daß es geistige Tatsachen und Wesenheiten gibt, die nicht mit den äußeren Sinnen zu erreichen und zu erforschen sind. Ebenso wie sich der Spiritismus nach seiner Methode mit der Frage nach dem Dasein einer geistigen, einer seelischen Welt befaßt hat, so befaßt sich auch die Theosophie mit diesen höheren Welten. Es ist eine einfache geschichtliche Tatsache, daß die Begründer der theosophischen Bewegung, bevor sie zu der Einsicht gekommen sind, in theosophischem Sinne zu wirken, selbst in der spiritistischen Bewegung standen. Helena Petrovna Blavatsky und Colonel Olcott, die großen Sendboten der Theosophischen Gesellschaft, gingen von der spiritistischen Bewegung aus, und man nannte sogar die theosophische Vereinigung, die sie zunächst bildeten, eine Gesellschaft unbefriedigter Spiritisten. (...)

Es ist die Aufgabe aller Spiritisten und Spiritualisten und aller religiösen Bewegungen, den Beweis zu erbringen, daß es ein höheres Geistesleben gibt; daß im Menschen etwas Geistiges lebt, daß der Mensch eine geistige Natur in sich selbst ist, daß sein Leben zwischen Geburt und Tod nur ein Teil des gesamten menschlichen Lebens ist, und daß der Mensch außer seiner physischen Wesenheit noch etwas anderes ist. Den Beweis dafür zu erbringen, bemühen sich diese Geistesforscher.’

Verderop in de voordracht laat Steiner zien hoe in het midden van de negentiende eeuw de materialistische levensopvatting haar hoogtepunt bereikt en hoe als tegenwicht daartegen juist in die tijd het spiritisme opkomt. Hij benadrukt daarbij de jaren van 1840 tot 1870. Zoals al gezegd, gaat hij op dit thema door op 30 mei. Hij noemt vele mensen die in die tijd open waren voor deze geestelijke inslag. Die zou het meest succesvol zijn als de verschijnselen die zich daarbij voordoen ook wetenschappelijk denkende mensen zouden kunnen overtuigen. Als het bedoeling was dat:

‘...diese Erscheinungen die materialistisch denkende Menschheit von dem Dasein einer übersinnlichen Welt gründlich überzeugten, wenn an sie auf die Dauer geglaubt werden sollte, dann mußten die wissenschaftlichen Kreise erobert werden. Und diese wissenschaftlichen Kreise waren nicht so schwer zu erobern. Gerade unter den Einsichtsvollen, unter denjenigen, welche gründlich und logisch zu denken vermochten, gab es viele, welche sich der spritistischen Bewegung zuwandten. Es waren in Amerika Lincoln, Edison, in England Gladstone, der Naturforscher Wallace, der Mathematiker Morgan.’

Vervolgens gaat Steiner over op de Duitsers die hiervoor openstonden. Dat laat ik voor wat het is. Nu stond er gisteren in ‘De Pers’ een interview van Kustaw Bessems met de dertigjarige Kirsten Verdel, die als enige buitenlandse in het landelijke campagneteam van Barack Obama zat. Het gaat onder andere over hoe men met de media omging. Obama mocht op een gegeven moment geen fouten meer maken, want anders werd alles door de media eruit gepikt en uitvergroot. Dan zegt ze op het einde iets op het oog heel onschuldigs, wat echter in het licht van het voorgaande bijzondere betekenis krijgt:

‘Obama gaf de laatste drie maanden geen persconferenties meer om de kans op fouten te beperken. De allereerste persconferentie nadat hij gewonnen had, maakte hij een grap over het oproepen van de overleden oud-president Reagan in een seance met diens vrouw. Binnen een half uur lag er een bericht dat hij haar had gebeld met excuses. In de campagne had zo’n foutje mythische proporties gekregen. Dat kun je je niet permitteren.’

12 opmerkingen:

René zei

Waarom een van Obama's inspiratiebronnen op deze wijze tegen het licht houden? Obama is blijkbaar onder de indruk van Lincoln en warempel Steiner heeft lang geleden ooit eens iets gezegd over deze president. Vervolgens wordt dat in dit weblogartikel, weliswaar met een vraagteken erbij, aan elkaar gekoppeld. Er lijkt mij dat er relevantere opmerkingen te maken zijn met betrekking tot Obama.

barbara2 zei

in meinen augen ist es erstaunlich in welchem masse obama mit bildern arbeitet. mich würde interessieren,wer sein spiritus rector ist

John Wervenbos zei

Ben benieuwd wat Obama en zijn team bereiken kan de komende tijd. Ben benieuwd. Er is in ieder geval al een historische stap gezet.

Over Lincoln, Wallace en anderen met betrekking tot het spiritisme zie ook deel 4, hoofdstuk 2 uit het boek 'HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky' van Sylvia Cranston en Carey Williams:
De bloeitijd van het spiritisme

John Wervenbos zei

HPB: Het bijzondere leven en de invloed van Helena Blavatsky lijkt me ook in zijn geheel genomen een goedgeschreven, wel gedocumenteerd en informatief boek. Het is volledig op het internet geplaats. Zie de snelkoppeling

René zei

Bestudeer dan ook de Geheime Leer ... Steiner had het op zijn nachtkastje liggen.
O ja deze nog ... mag gezien worden ... weer eens wat anders dan het gegrasduin in het verleden :)
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=50632298

John Wervenbos zei

De Geheime Leer heb ik in huis, op een later moment van mijn leven zal ik het nader gaan bestuderen. De video over Obama en De Change kan ik op dit moment niet goed beoordelen, omdat het geluid van mijn computer even is uitgevallen.

Volgens mij wordt er een goede stap voorwaarts gezet en is de vreugde terecht, maar moet men wel waken voor een aanhoudende, soms wat argeloze, hoera stemming. Er doemen immers weer andere mogelijke verleidingen en misleidingen op, soms ook oude 'in disguise'. Neem nationalisme(n) bijvoorbeeld: multi-etnisch nationalisme is ook mogelijk, zeker als je er van overtuigd bent dat je land, je natie, de wereld moet leiden en daarin ook, vaak exclusief gedacht, gezegend is door God zelf.

Er zullen genoeg testcases voor Obama zijn. Voor mij ook niet onbelangrijk op korte termijn: de kwestie Bernard Madoff. Hoe lang wordt het hem toegestaan dat hij zich vrijkoopt van gevangenschap?

Begrijp de vraag van Barbara. Door welke tekstschrijvers en Spindoctors laat Obama zich omringen of krijgt hij op zijn pad gestuurd? En welke geest spreekt ook spontaan uit hemzelf? Het is bekend dat Bush en Blair bepaalde christelijke doctrines aanhingen en die bij hun wereldhistorische besluiten ook een rol lieten spelen, hoe zit dat bij Obama?

Met Skulls&Bones en soortgelijke organisaties heeft Obama niets van doen lijkt me, niet in directe zin in ieder geval, maar misschien lopen er in zijn kring wel mensen uit die hoek rond. Weet het echt niet. Hoe ik die S&K affaire moet opvatten, is me trouwens nog steeds niet goed duidelijk. Wordt het opgeklopt uit sensatiezucht of om misschien iets anders te verbergen, of gaat het echt om iets reëels in een richting die vaak gesuggereerd wordt?

Ik hou van Amerika en de Amerikaanse cultuur, maar niet zonder onderscheidingszin. Bespiegelingen over het volk, de cultuur en de mogelijke toekomst gaf ik reeds weer in mijn commentaar op Michels blog Owen Barfield.

Daar wees ik ook op de voortreffelijk antroposofische astronome wijlen Elisabeth Mulder met haar belangrijke opmerkingen over het lentepunt in Waterman. Hier zal ik dit aanvullen met een snelkoppeling naar een webpagina waarop haar uitlatingen/stellingen/bevindingen in kwestie te lezen vallen.
Zie: Zon, maan en sterren – Lentepunt in Waterman

Michel Gastkemper zei

Beste Barbara,
Ik schrijf dit even in het Nederlands, anders wordt het te moeilijk voor me. Ik weet nog weinig van Obama. De genoemde verslaggever Tom-Jan Meeus heeft net een boekje uitgebracht, ‘Obama Obama’. In de advertentie staat daarover:
‘NRC-correspondent Tom-Jan Meeus heeft onder andere de mentor van Obama in Chicago gesproken, waar Obama in zijn jonge jaren in de oude stadswijken werkte. Meeus sprak ook met Obama’s zus, met zijn pokervriend en met zijn religieus adviseur. En hij laat in reportages zien waarom de VS nu bereid zijn zichzelf opnieuw uit te vinden.’
Vervolgens wordt er een tekstfragment uit het boek weergegeven:
‘Collega’s en vrienden in Chicago herinneren zich dat Obama hun nieuwsgierigheid steeds opnieuw wist te wekken. Zo weet Mike Kruglik, destijds zijn mentor, nog precies te omschrijven hoe zijn appartement erbij lag: één stoel, boeken van vooral zwarte schrijvers (James Baldwin, Richard Wright, Malcolm X) die over de vloer slingerden en een rondsluipende grijze kater. Dat was alles. “Een soort magisch hol”, zegt Kruglik. “Wat was daar gaande?”
Altijd hing er mysterie om hem heen. Op het oog was Obama een typische bohémien. Maar hoogst zelden kon je hem zover krijgen dat hij mee uitging. Pas jaren later merkte Kruglik wat hem in huis hield. Op een dag duwde Obama hem een stapeltje papier in zijn handen. Een kort verhaal, zei hij schielijk. Hij had het in de avonduren en het weekeinde geschreven.
Het ging over een zwarte priester in de South Side (het slechte deel van Chicago) en het was briljant, zegt Kruglik. Er sprak volgens hem een onverwacht groot inlevingsvermogen uit. Een doorleefd inzicht in de mensen voor wie hij opkwam. Hij en zijn vrouw konden het niet lezen zonder ontroerd te raken. “Deze man begrijpt de poëzie van het leven.”’
Juist vandaag plaatste Ton Jansen op zijn website van ‘Mens en wereld’ een bespreking van het boek van Obama: ‘Dromen van mijn vader’. Hij schrijft:
‘“Dromen van mijn vader” is een fascinerend boek, dat niet alleen intellectueel van heel hoog niveau is, maar ook dikwijls ontroert. Wat Obama vertelt en de manier waarop hij dit doet is zonder meer aangrijpend. Ook literair is “Dromen van mijn vader” van zeer hoog niveau, en ook als de schrijver niet toevallig Obama zou heten, zou het verdienen gelezen te worden. Als Obama dit boek werkelijk helemaal zelf heeft geschreven, zonder hulp van een tekstschrijver, beschikt hij niet alleen over politiek maar ontegenzeggelijk ook over literair talent. Bij dit alles werd ik vooral ook getroffen door Obama’s oprechtheid en openhartigheid.’
En over Obama’s belangrijkste tekstschrijver, de 27-jarige John Favreau, kun je dit artikel in de Washington Post lezen (in het Engels uiteraard. In de nieuwste VPRO-Gids staat ook een artikel over hem, in het Nederlands, maar dat is niet online, voor zover ik weet).
Met hartelijke groet,
Michel Gastkemper

John Wervenbos zei

Voortreffelijke en leerzame aanvulling Michel.

Voor wat betreft mijn snelkoppeling naar Elisatbeth Mulders opmerkingen over het lentepunt en het aanstaande lentepunt in Waterman (rond 2200) moet ik er nog even op wijzen om in het bijzonder bladzijde 47 nader te bekijken.

René zei

'De Geheime Leer' is een 'must read' ... taaie kost, maar absoluut de moeite waard.
Er zijn lieden die Obama direct in de verdachte hoek plaatsen. Ik wens daar niet aan mee te doen, maar de man onbevangen te bezien en hem een kans te geven om het anders te gaan doen.
Obama's 'Dromen van mijn vader' klinkt interessant. Ga ik zeker nader bestuderen. Dank voor de tip!

barbara2 zei

danke michel, das wesentliche habe ich glaube ich begriffen, dir fehlen die rundgänge in den deutschen blogs;-)
hier gab es einen artikel er sei ein wasp in dunkler haut also eigentlich wie die ehemaligen bushwähler. oder vieleicht ein rpeusse. erstaunt hat mich nur das arbeiten mit bildern in diesem umfang

Anoniem zei

De in het artikel genoemde Kirsten Verdel heeft overigens ook net een boek uit: www.vanrotterdamnaarhetwittehuis.nl
Heb het maandag gekocht, in 1 ruk uitgelezen... zelden zo een meeslepend verhaal gelezen!

barbara2 zei

hallo anomy,
zu schaade, dass ich zu lange brauche, um beim lesen von niederländisch so richtig in lesesegenuss zu kommen:-(
es ist mehr mühe

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)