Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 29 januari 2009

Jubileren in Prinsenbeek

In BN De Stem, regio Breda, gisteren een artikel over de vrijeschool het Michaël College in Prinsenbeek, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan.

‘De school biedt al 25 jaar voortgezet onderwijs volgens de principes van de vrije school en is hiermee de enige in de regio Breda. Er wordt lesgegeven op vmbo maar ook op havo en vwo-niveau.’

Over Prinsenbeek meldt Wikipedia:

‘Prinsenbeek is een dorp en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het dorp ligt ten westen van de A16 en de HSL-Zuid dichtbij de Haagse Beemden en maakt deel uit van de gemeente Breda. Er is een station (Breda-Prinsenbeek).’

Vanavond wordt in de aula aan de Vijverstraat een conferentie gehouden. Hierover bericht AntroVista:

‘Het Michaël College is 25 jaar geleden gestart met het vrijeschool bovenbouwonderwijs. Dit heugelijke feit wordt op verschillende momenten gevierd. Op donderdagavond 29 januari 2009 is er een conferentie waar we u graag voor uitnodigen. “Worden wie je bent” staat centraal in het Michaël College. Op deze avond komen er verschillende sprekers aan het woord om te vertellen over de start, het heden en de toekomst van “worden wie je bent”.’

In de bijgevoegde uitnodiging worden de sprekers vermeld:

‘Fred van Daalen: ouder van het eerste uur,
Nathalie Timmers: leerling van het eerste uur,
Frans-Willem Korsten: hoogleraar Literatuur en Maatschappij,
Rob Hoek: docent aan het Michaël College,
Max Hoefeijzers: voorzitter SKVOB e.o.’

Over de geschiedenis wordt verhaald:

‘De bovenbouw was een initiatief van ouders van leerlingen van de Rudolf Steinerschool in Breda. De eerste 7e klas is begonnen in het gebouw van de onderbouw. Al snel werd de bovenbouw te groot voor de beschikbare ruimte. Over dat begin en de vroege jeugd van het Michaël College vertelt Fred van Dalen, een van de initiatiefnemers. Als ouder was hij bij de vergadering waarin het besluit werd genomen om kinderen de kans te geven ook na de onderbouw vrijeschoolonderwijs te volgen om te worden wie ze zijn.

Een van de eerste leerlingen was Nathalie Timmers. Zij vertelt over haar ervaringen op het Michaël College en over hoe zij geworden is wie ze was.

Dat “worden wie je bent” een belangrijk thema is in de benadering van de jeugd blijkt ook uit de lezing van Frans-Willem Korsten, hoogleraar literatuur en maatschappij aan de universiteiten van Leiden en Rotterdam, die vanuit zijn ervaring en kennis vertelt over het grote belang voor kinderen om te ontdekken wie ze willen worden.

Rob Hoek schetst een beeld van “worden wie je bent” zoals dat in de praktijk op het Michaël College wordt vormgegeven. Als laatste zal Max Hoefeijzers een beeld geven van de toekomst voor het Michaël College in Breda.’

Sjoerd Jaspers gaat in zijn artikel in BN De Stem ook in op de geschiedenis:

‘Ouders van kinderen uit de onderbouw namen het initiatief om op eigen kracht een bovenbouw op te richten omdat ze behoefte hadden aan voortgezet onderwijs dat aansloot op het basisonderwijs van de vrije school. “We begonnen met twee klassen. Jaarlijks waren we aan elke klas 100.000 gulden kwijt. Na verloop van tijd moesten we ieder half jaar een crisisvergadering organiseren, omdat we moeilijk binnen het budget konden blijven”, vertelt Thijs van der Harst, die in het bestuur zit van de oudervereniging en zich die tijd nog goed herinnert. De school kreeg geen subsidie en ouders moesten zelf een bijdrage leveren. “Het voortbestaan was onzeker”, zegt Van der Harst. Om opheffing te voorkomen, was de school genoodzaakt te fuseren met De Beemden en vestigde zich in 1998 aan de Vijverstraat in Prinsenbeek. Later werd ze onder de hoede genomen van het Florijn College, dat weer opging in het grotere ROC West-Brabant. In 2003 hield De Beemden op te bestaan. Het Michaël College was inmiddels een samenwerking aangegaan met het Markenhage College. Niet in de laatste plaats doordat deze school met haar cultuuronderwijs verschillende raakvlakken vertoont met het vrije schoolonderwijs, zegt Hoek. Havo- en vwo-leerlingen van de Prinsenbeekse school volgen in hun laatste twee jaar ook lessen aan het Markenhage College. Dat moet, omdat ze anders geen landelijk eindexamen mogen doen. Sinds augustus 2008 is de school een afdeling van Markenhage. Het Michaël College is ondanks zijn onafhankelijke visie aan strenge regels gebonden.

Interim-locatieleider Jan Hadders zegt dat de school tot op heden continu bezig is geweest om binnen de kaders van de wet het voortgezet vrijeschoolonderwijs overeind te houden.’

Met de conferentie zijn de feestelijkheden nog niet gedaan. Want:

‘In maart en april zijn er aantal workshops op school. In september volgt een schoolfeest met een reünie.’

Op de website van het Michaël College is ook een filmpje van drie en halve minuut te vinden, gemaakt door leerlingen van de 10e klas (2006-2007), zonder gesproken woord: ‘Promotiefilm Michael College’.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Michel,

Ik begrijp deze zinswending niet:

(...)Een van de eerste leerlingen was Nathalie Timmers. Zij vertelt over haar ervaringen op het Michaël College en over hoe zij geworden is wie ze was.(...)

Die Nathalie Timmers is toch in leven, want een van de sprekers? Dan zeg je toch niet 'wie ze was'? Of ontgaat mij hier iets?

En het thema is duidelijk: 'worden wie je bent'.

Groet
Ramon

Michel Gastkemper zei

Beste Ramon,
Ja, dit is wel een aparte constructie, daar heb je gelijk in. Ik denk dat ik wel snap hoe men hierop gekomen is. In alle toonaarden wordt geschreven dat voor de leerlingen geldt: worden wie je bent. Gewoon taalkundig staat er dat een leerling in de toekomst degene wordt die hij nu al is. Als die toekomst inmiddels is aangebroken, dan ben je geworden die je al was. Qua logica is dit een beetje ingewikkeld, dat geef ik toe. De vraag kan zijn: wat was je destijds al, en wat ben je dan later geworden? Is dat hetzelfde of toch niet? Het zou natuurlijk allemaal beter en preciezer geformuleerd kunnen worden. Maar het is dan ook niet eenvoudig een goede oneliner te verzinnen.
Met hartelijke groet,
Michel Gastkemper

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)