Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 3 juni 2010

Kroost

Had ik het eergisteren (op 1 juni) in ‘Eervol’ nog over de eervolle vermelding voor architect Yaike Dunselman met zijn woon-werkproject Oosterdel van de Raphaëlstichting bij de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2010, bleek hij diezelfde dag bij nog een belangrijke gebeurtenis betrokken. Voor het goede begrip schakel ik eerst even terug naar 11 augustus 2009, toen het in ‘Phoenix’ over de nieuwbouw van de Zoetermeerse vrijeschool ging:

‘De Vrije School wordt herbouwd op de plek aan het Schansbos waar het iets meer dan een jaar geleden afbrandde. Yaike Dunselman van 9 Graden Architecture ontwierp een opvallend gebouw: “Het is modern, maar de inhoud van de Vrije School wordt niet overboord gegooid.”’

Vandaag word ik op ‘InfoThuis TV’ gewaar dat het eindpunt in het proces tot nieuwbouw van deze school al bijna is bereikt. Wat InfoThuis TV is? Dat wist ik ook niet, maar dit vond ik op hun website:

‘InfoThuis TV is een communicatieplatform met daarop dagelijks regionieuws in het InfoThuis Magazine en InfoThuis teletekst. Daarnaast zendt InfoThuis TV diverse programma’s uit, zoals Woonideeën, Onze Zorg, BusinessPoint, De Bal Rond de Tafel, Watersportland, Clip & Klaar, Topspeed en Hart voor Muziek. De programmaopzet bestaat uit een mix van informatie en entertainment, dus “infotainment”, en biedt in combinatie met teletekst en internet een brede crossmediale marktbenadering voor de hele regio Haaglanden.

InfoThuis is met 430.000 aansluitingen een toegankelijk medium voor 975.000 mensen in de Regio Haaglanden. Op deze site treft u naast regionieuws informatie over onze programma’s, kunt u teletekst op uw computer bekijken en kunt u via de Windows Mediaplayer onze programma’s online bekijken.’

Zo is er onder ‘Natuurlijke elementen voor schoolplein’ ook dit te vinden:

‘De nieuwbouw van de Vrije School in Zoetermeer die in 2008 is afbrandde is bijna voltooid. Intussen is ook begonnen met het ontwerp van de openbare ruimte eromheen. Hoogste tijd om de omwonenden hierbij te betrekken. Daarom is op dinsdagavond 1 juni een goedbezochte voorlichtingsavond gehouden in de JC Pleysierschool.

Het inrichtingsplan werd gepresenteerd door de architect, waarna een medewerkster van de gemeente Zoetermeer meer vertelde over het gebied, dat direct grenst aan het gebouw en een kleine meter lager ligt dan de omgeving. Dit specifieke gebied wordt ingericht en onderhouden door de Vrije School in samenwerking met de adoptiegroenbeheerders van de gemeente. Het gebied zal in overeenstemming met de filosofie van de Vrije School voornamelijk bestaan uit natuurlijke materialen, hout, begroeiing, zand en water. Buiten schooltijd kan de ruimte ook worden gebruikt door kinderen uit de buurt om te spelen.

De plannen werden door de direct omwonenden en de directeur van de Vrije School enthousiast ontvangen. Tijdens de vragenronde werden opmerkingen en verzoeken van de aanwezigen direct meegenomen of als aandachtspunt genoteerd.

Als alles volgens planning verloopt kan de Vrije School aan het eind van 2010 het nieuwe gebouw betrekken. De plannen liggen tot 18 juni ter inzage in wijkpost Meerzicht aan het Uiterwaard 29, dagelijks geopend van 08.30 tot 16.00 uur.’

Ander alleraardigst nieuws vond ik in De Nieuwsbode Zeist (daar had ik zondag in ‘Plaquette’ ook al uit geput), die nu komt met ‘Feest op Kroost: Na vijftien jaar een fikse uitbreiding’:

‘Kinderdagverblijf de Kroost bestaat vijftien jaar en heeft een uitbreiding achter de rug. Dat zijn twee goede redenen voor een feestje en dat vond zaterdag plaats. Namens het gemeentebestuur kwam de wethouder van onderwijs, Bodes de Vries, de opvang feliciteren.

Het kinderdagverblijf had voorheen één babygroep en twee peutergroepen. Vorig jaar was er ruimte om een extra baby- en een extra peutergroep te beginnen. En zelfs nu nog is er een wachtlijst. Kinderen van nul tot anderhalf zitten in de babygroep, die van anderhalf tot vier in de peutergroep. In de babygroep is ruimte voor acht of negen baby’s; in de peutergroep kunnen elf of twaalf peuters terecht. Het kinderdagverblijf reserveert in de peutergroepen altijd ruimte voor de doorstroming uit de babygroep.

Kinderdagverblijf de Kroost is gehuisvest in een oude boerderij. Het is de enige kinderopvang in Zeist met een antroposofisch karakter. Er zijn ouders die daar heel bewust voor kiezen. Hun kinderen gaan daarna naar de Vrije School.

Het antroposofische karakter van De Kroost komt tot uiting in de wens om vooral rust en stabiliteit uit te stralen. Dat uit zich onder meer in een vast ritme, een vaste structuur. “Als we een bepaald liedje zingen weten de kinderen dat ze zo gaan slapen”, zegt Hans Kellaert, bestuurslid van De Kroost. “Er is ook een moestuintje. Soms krijgen de kinderen soep of brood met producten uit deze tuin. In principe gaan de kinderen ook altijd even naar buiten, tenzij het echt pijpenstelen regent.”’

Bij de foto van Henry Siersma staat:

‘De wethouder van onderwijs, Bodes de Vries, opende het vernieuwde kinderdagverblijf. Hij onthulde samen met de kinderen een bord en plantte een boom.’

Eerdere uitbreiding van De Kroost werd gerealiseerd met behulp van de ‘Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie’. Op hun website staat helemaal onderaan bij ‘Ondersteunde projecten in 2006 en eerder’ dit berichtje over ‘Uitbreiding kinderdagverblijf De Kroost in Zeist’:

‘In het antroposofisch kinderdagverblijf De Kroost te Zeist worden sinds april 1995 elke werkdag circa 20 kinderen vanaf drie maanden tot vier jaar verzorgd en begeleid. Het dagverblijf is gehuisvest in een vleugel van de “boerderij” in de wijk Crosestein. De praktijk heeft uitgewezen dat een toenemend aantal ouders wordt aangesproken door de sfeer in de twee groepsruimten en de landelijke locatie, geaccentueerd door de mooie groene tuin met houten speeltoestellen en zandbak.

Het bestuur en de medewerkers van De Kroost zijn zeer gelukkig dat zij afgelopen voorjaar eindelijk hun droom konden realiseren door in de andere vleugel van de historische boerderij hun kinderopvang uit te breiden met een derde groep. Mede dankzij een lening van de Stichting Rudolf Steiner Pedagogiek kon een verbouwing plaatsvinden en is vanaf 1 juli de capaciteit vergroot met 12 kindplaatsen (nu in totaal 32 plaatsen) die duidelijk voorziet in een behoefte.’

Wanneer dit precies was, word mij niet duidelijk. Welke 1 juli, in welk jaar was dat? Nou ja, het is er in ieder geval zo. Wilt u inmiddels meer over De Kroost zelf weten, kunt u op hun eigen website terecht. En denkt u bij uzelf: wat klinkt dat toch bekend, De Kroost, dan kan ik u misschien op weg helpen. Op de website van Uitgeverij Christofoor staat onder auteurs ook Hanne Looij vermeld:

‘Hanne Looij volgde de opleiding aan de Vrije Pedagogische Academie (nu Helicon) en studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht. Zij werkte bij de vrijeschool in Driebergen en in het kinderdagverblijf De Kroost in Zeist. Daarnaast gaf zij pedagogielessen aan (toekomstige) peuterleidsters en werkte zij mee aan diverse themadagen en conferenties voor mensen die met kleine kinderen werken, zowel landelijk als internationaal.

In 2004 richtte zij Bride, Bureau voor het kleine kind, op. Vanuit haar bureau ondersteunt zij leidsters en ouders van jonge kinderen door middel van cursussen, workshops, begeleiding, lezingen, en projecten.’

Er wordt daar echter geen boek vermeld waarvan zij de auteur is. Maar wel de website van Bride. Daar staat onder ‘De mens achter Bride’:

‘Zij is auteur van Caleidoscoop van een levende pedagogie. In dit boek worden de belangrijkste uitgangspunten voor de pedagogie van het jonge kind uitgewerkt vanuit antroposofisch perspectief. Ieder thema wordt geïllustreerd met een rijk palet aan voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van peuterleidsters uit het hele land.’

En onder ‘Boeken’ bij ‘Publicaties’:

‘Caleidoscoop van een levende pedagogie – spelen en werken met kleine kinderen. Geschreven door Hanne Looij. Uitgeverij Christofoor, Zeist 2004

Dit boek is de neerslag van een samenwerkingsproject tussen leidsters van kinderdagverblijven, peuterleidsters en gastouders die willen werken vanuit de antroposofie. In zeven op zichzelf staande hoofdstukken wordt de ontwikkeling van jonge kinderen telkens vanuit een andere invalshoek benaderd. Behalve met verhelderende teksten over de menskundige achtergronden wordt ieder thema uitgewerkt met rijk ervaringsmateriaal. Door de praktijkvoorbeelden wordt de achterliggende visie tastbaar en inzichtelijk. Omgekeerd winnen de ervaringen en waarnemingen van alledag aan betekenis en glans doordat zij in het licht van de antroposofische menskunde geplaatst worden. Zo ontstaat er een kleurrijk en beweeglijk beeld van een levende pedagogie.

Het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling is mogelijk doordat je als volwassene óók in ontwikkeling bent. Bij ieder thema worden daartoe enkele aandachtspunten of oefeningen aangereikt. Maar de grootste stimulans daarvoor ligt in de bijdragen vanuit het veld: deze zijn herkenbaar, grappig, ontroerend, eerlijk. Ze zijn een aanmoediging voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft om beter, anders te gaan kijken, zowel naar kinderen als naar zichzelf. Om innerlijk steeds in beweging te blijven en om te durven experimenteren. Om in een alledaagse gebeurtenis het volle leven te ervaren. Om opvoeden te laten worden tot een levendige wisselwerking tussen kinderen en volwassenen, waarbij ieder aan de ander groeit.’

Zou het soms niet meer te koop zijn, dat het niet meer op de website van uitgeverij Christofoor staat? In ieder geval is het nog wel via Google Books in te zien.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)