Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 29 april 2013

Dertienhonderd

Het is niet te geloven, maar dit is echt bericht nummer 1300. En als u zich afvraagt binnen welke periode: over twee dagen viert deze weblog zijn eerste lustrum, op 1 mei bestaat die precies vijf jaar (zie ook ‘Coördinatie’ op 1 mei vorig jaar). Op 9 juli 2012 behaalde ik het vorige honderdtal met nummer ‘Twaalfhonderd’. Ik gaf toen meteen een staatje met meeste bezoeken, van berichten, maar ook van landen. Misschien doe ik dat nu weer eens, het is immers inmiddels alweer ruim negen maanden verder. Vaste prik is in ieder geval de Visits en Pageviews van het moment te documenteren (voor het laatst gedaan op 3 december 2012 in ‘Onyx’). En dan is niet bedoeld het ‘Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009 – 381,745’, zoals onderaan deze weblog Blogger zelf aangeeft onder de wereldkaart met ‘Herkomst actuele bezoeker(s)’. Maar de Sitemeter die vrijwel vanaf het begin in mei 2008 de bezoekstaat bijhoudt. Die zegt vandaag:
‘Antroposofie in de pers
Site Summary

Visits
Total: 291,675
Average Per Day: 170
Average Visit Length: 2:25
Last Hour: 8
Today: 114
This Week: 1,193

Page views
Total: 447,991
Average Per Day: 252
Average Per Visit: 1.5
Last Hour: 11
Today: 146
This Week: 1,761’
Sinds de telling op 27 juni 2012 in ‘Pageviews’ zijn er weer ruim vijftigduizend bezoeken bijgekomen... Met als hoogtepunt de hoogtijdagen rond De Hokjesman eind februari, toen ik een paar dagen wel duizend pageviews per dag haalde. Maar dat was een uitzondering. Meestal blijft het bij tussen de honderdvijftig en tweehonderd bezoeken per dag. Voor het aantal pageviews zijn deze cijfers dan meestal met een gemiddelde van anderhalf te vermenigvuldigen.

Dit medium toont zich een behoorlijk valide informatiebron. Ook in moeilijke tijden, of beter: juist in moeilijke tijden. Jammer alleen dat de antroposofische beweging dat niet inziet en dit erkent door het financieel mede mogelijk te maken. Zodat alles op mijzelve neerkomt. En dat is lastig in deze barre economische conjunctuur. Alles van waarde is weerloos, deze woorden van Lucebert (uit het gedicht De zeer oude zingt uit 1974) gelden ook hier.

Terug naar de staatjes van Blogger. Het bezoek in pageviews per land, per periode:
‘Week
Nederland: 1223
Duitsland: 325
Verenigde Staten: 281
België: 113
Frankrijk: 108
Rusland: 103
Zweden: 61
Spanje: 43
Zuid-Korea: 31
Luxemburg: 25

Maand
Nederland: 5826
Verenigde Staten: 1605
Duitsland: 1299
Frankrijk: 524
België: 466
Rusland: 456
Spanje: 227
Polen: 148
Verenigd Koninkrijk: 76
Ierland: 73

Alle data
Nederland: 247.385
Verenigde Staten: 24.278
Duitsland: 23.213
Frankrijk: 20.030
België: 19.882
Rusland: 4491
Verenigd Koninkrijk: 4104
Spanje: 3909
Zwitserland: 1276
Nieuw-Zeeland: 838’
Zoals u ziet, hebben de Verenigde Staten in totaliteit de antroposofische grootmacht Duitsland van zijn tweede plaats verdreven. En Frankrijk is België sinds de vorige keer gepasseerd. Heeft natuurlijk ook met de grootte van die landen te maken. Maar aangezien Engels en Frans hier niet de meest gebezigde taal is (dat is naast Nederlands het Duits), is dit toch opmerkelijk. De tweede tot de vijfde plaats is voor landen die elk niet boven de tien procent van het Nederlandse aantal uitkomen. Daaronder is er een daling die tot hooguit drie procent leidt. Opmerkelijk is daar het voorbijstreven van het Verenigd Koninkrijk door Rusland en de opmars van Spanje. Allemaal in vergelijking met de vorige keer in juli van het afgelopen jaar.

En dan ook nog even de meest gezochte en bezochte berichten:
Zomer en zaaikalenders’ op 21 jun. 2009, 2 opmerkingen, 1742 pageviews
Mismanagement’ op 13 sep. 2011, 36 opmerkingen, 1244 pageviews
Zorgonderneming’ op 10 mei 2011, 1 reactie, 1045 pageviews
Forum’ op 19 jul. 2010, 1 reactie, 976 pageviews
Ramon De Jonghe’ op 1 jul. 2012, 22 opmerkingen, 654 pageviews
Nazorg’ op 26 feb. 2013, 598 pageviews
Charter school’ op 26 feb. 2012, 1 reactie, 518 pageviews
Ontvangst’ op 22 feb. 2013, 25 opmerkingen, 454 pageviews
Teleurstelling’ op 30 dec. 2011, 12 opmerkingen, 420 pageviews
Mannelijk’ op 11 sep. 2009, 2 opmerkingen, 398 pageviews’
Hier is niet zo’n significante verschuiving als bij het vorige overzicht. Je vraagt je wel af hoe accuraat die cijfers van Blogger zijn: het bericht ‘Mannelijk’ had de vorige keer 402 pageviews, en heeft er nu dus 398... Een achteruitgang in absolute zin, dat kan natuurlijk niet; rara. Goed, genoeg gestatistiekt. Maar soms moet dat even gebeuren. Wat staat er voor vandaag op het programma, heb ik nog wat leuks? Ja best wel. Zaterdag in ‘Intermetzo’ berichtte ik over een Koninklijke Onderscheiding. Dat is best toepasselijk nu er morgen belangrijke dingen op konings-troon-gebied staan te gebeuren. Sinds gisteravond meldt ‘De Digitale Verbreding. Online tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders’ dat de ‘NVAZ-voorzitter geridderd’ is. Maar niet alleen hij, blijkt uit dit bericht:
‘Op vrijdag 26 april werd de voorzitter van de NVAZ, Bert Vroon, koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Stentor berichtte vanuit Ommen:
“Bert Vroon (65) uit Dalmsholte kreeg de hoogste onderscheiding door burgemeester Marc-Jan Ahne opgespeld.”
Tot de verdiensten van Vroon behoren onder meer: voorzitter College van Kerkrentmeesters, voorzitter Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van St. Philadelphia Zorg, bestuurslid Stichting Studiecentrum Kraaybeekerhof te Driebergen, voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Nederland te Leeuwarden, lid van de Raad van Commissarissen Corporatie Delta Wonen in Zwolle, voorzitter van het Prof. Dr. Bernard Lievegoedfonds, lid van de adviescommissie Marga Klompé fonds, bestuurslid christelijk-sociale Stichting Socires voor een verantwoordelijke samenleving, beoordelaar en auditor van excellentieprogramma’s in het Hoger Onderwijs (het zgn. Siriusprogramma).

De Stentor vermeldt verder:
“Vroon was ook verbonden aan onder meer het CDA als Lid van het Dagelijks Bestuur in de functie van Partijpenningmeester en Partijsecretaris a.i., en aan de besturen van diverse musea.”
Op dezelfde vrijdag 26 april werd in Zeist ook Bernard Heldt geridderd. Dit wordt gemeld door “De Nieuwsbode Zeist” in “Lintjesregen in Zeist”. Burgemeester Koos Janssen memoreerde niet alleen zijn werkzaamheden als algemeen secretaris van het Heilpedagogisch Verbond en daarna als directeur van het Edith Maryon College (tot zijn pensionering vijf maanden geleden), alsmede opleidingsinitiatieven in het antroposofische zorgveld in Nederland, Suriname en België, maar ook zijn werk voor ECCE en ELIANT. Hij vergat niet te vermelden dat Bernard Heldt jarenlang actief is voor de zorg voor verstandelijk gehandicapten in Suriname, waarmee vooral Matoekoe werd bedoeld.
De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) heeft op 26 april eveneens twee leden als Ridder opgenomen zien worden in de Orde van Oranje-Nassau: George Maissan en Bob Witsenburg, beiden gepensioneerd huisartsen. De NVAA laat dit weten op haar website.

George Maissan kreeg de ridderorde opgespeld vanwege zijn pioniersfunctie als huisarts in Gouda en zijn bijdrage aan diverse scholings- en verenigingsactiviteiten. Bob Witsenburg werd gelauwerd voor zijn werk als tropenarts in Ghana, zijn jarenlange werk als huisarts in Haarlem, zijn werk binnen de vereniging NVAA en zijn jarenlange inzet voor een vademecum antroposofische geneesmiddelen. Daarnaast werd hij geëerd voor zijn vrijwilligerswerk bij de Kruispost in Amsterdam en zijn inzet voor het heilpedagogische instituut Scorlewald.

De NVAA is trots op het feit dat het werk van haar leden zo gewaardeerd wordt. Eerder werden Guus van der Bie, Karel Freeve (beiden huisarts) en Steven Matthijsen (psychiater) al geëerd.’
Ook met een ander bericht kan ik voortborduren op wat in ‘Intermetzo’ al aan bod kwam. Namelijk met wat Zonnehuizen vandaag op zijn website heeft gezet, ‘29 april 2013: Terugblik Verwijzersdag Aventurijn, Trialis, Klinisch Centrum voor jeugd-GGZ en Zonnehuisschool’:
‘De verwijzersdag van Aventurijn, Trialis, Klinisch Centrum voor jeugd-GGZ en Zonnehuisschool was een succes. Een grote groep verwijzers bezocht deze middag. Zij konden vooraf een tweetal workshops kiezen. Voor de een was dit een mogelijkheid om kennis te maken met ons, voor de ander was het om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Na het ontvangst met koffie en zelfgebakken cake werd iedereen van harte welkom geheten. Een korte inleiding door verschillende behandelaars over wat de middag zou brengen, werd aandachtig gevolgd. De workshops vonden plaats op de nieuwe locaties van de dagbehandeling en polikliniek.

Tijdens de workshops was er naast kennisoverdracht ook ruimte voor interactie. Doordat de deelnemers verschillende achtergronden hebben, ontstonden er leuke en interessante discussies. De verwijzersmiddag werd heel positief ontvangen door de bezoekers. Zij vinden het heel belangrijk om te weten waar en naar wie je de kinderen doorverwijst. Voor veel verwijzers is deze dag een goede manier om te horen en te zien wat wij te bieden hebben en wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Na afloop was er tijd voor een borrel lekker buiten in de voorjaarszon! Tijdens deze gelegenheid konden wij ervaringen met elkaar delen en werd er gezellig nagepraat over de middag.

Het was zeer geslaagde dag waarbij er een goede basis is gelegd voor verdere samenwerking. Volgend jaar wordt er weer een verwijzersdag georganiseerd, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.

Bekijk op via onderstaande ons filmpje om een compleet beeld te krijgen. http://www.youtube.com/watch?v=pUfLyetZfQM
Dat kan ik ook hier embedden:


Leuk om te zien, inderdaad. En na de vrijescholen begint men nu ook in de heilpedagogie van een filmpje gebruik te maken. Maar ‘heilpedagogie’? Waar is het antroposofische dan gebleven? Ik heb er niets van gemerkt. Dan op naar Biojournaal. Die berichtte vandaag ‘Stadsakker Zutphen wint Stadslandbouw Award 2013’:
‘De Coöperatie Atelier3D en Vrije School V.O. De Regge hebben de Rabo stadslandbouw Award 2013 in de wacht gesleept. Het plan voor een stadsakker op een deel van het voormalige voetbalterrein Helbergen is door een jury van deskundigen uitgekozen tot het beste plan. De prijs werd uitgereikt op de landelijke Dag van de Stadslandbouw in Rotterdam. Aan de prijs is een bedrag van € 2.500,- verbonden. Klik hier voor de beschrijving van het plan.

De gemeente Zutphen wil op Helbergen (voormalig voetbalterrein FC Zutphen) woningen bouwen. Het zuidelijk deel van het terrein krijgt een tijdelijke bestemming, omdat er de komende 5 à 10 jaar niet wordt gebouwd. De Coöperatie Atelier3D en de Vrije School V.O. De Regge hebben voor dat terreindeel een plan voor stadslandbouw ontwikkeld. Een stadsakker waar leerlingen het landbouwonderwijs letterlijk middenin de samenleving krijgen. Zo komt het verbouwen van voedsel weer in het zicht van de mensen. Buurtbewoners worden betrokken bij de werkzaamheden op de akker. De stadsakker als ontmoetingspunt. Groenten gaan naar de wijkbewoners en het toekomstige restaurant van Atelier3D op De Kaardebol (Harenbergweg).

De jury beloonde Stadsakker Zutphen omdat het de koppeling legt tussen onderwijs en samenleving. Dat het plan voorkomt uit een coöperatie die verbindingen legt tussen alle geledingen in de samenleving getuigt volgens de jury van een innovatieve aanpak.

De Dag van de Stadslandbouw heeft op zaterdag 27 april een Publieksdag. Dan zijn in heel het land activiteiten. Stadslandbouw is ontstaan, omdat burgers willen weten waar en hoe hun voedsel verbouwd wordt. Daarnaast is het verbouwen van voedsel in of rondom de stad in de meeste gevallen duurzamer, omdat minder transport nodig is.

De Coöperatie Atelier3D – Duurzaam Denken en Doen u.a. is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen gericht op het realiseren van een duurzaam Zutphen. Atelier3D heeft een uitgebreid en ambitieus plan ontwikkeld voor een duurzaamheidcentrum in de huidige Kaardebol aan de Harenbergweg. Het deelplan voor stadslandbouw wordt ingediend bij een inschrijving van de gemeente Zutphen voor het tijdelijk gebruik van een deelgebied op Helbergen. Voor meer informatie: www.atelier3d.nl.

De Regge is onderdeel van Vrijeschool Zutphen VO, een vrijeschool voor voortgezet onderwijs op Mavo, Havo en VWO niveau. De Regge gaat uit van de praktische gerichtheid van de leerling, het leren door doen. De leerlingen willen de werkelijkheid vooral op concrete wijze ervaren. Het liefst zichtbaar of op een andere manier beleefbaar. Landbouw is één de vaklessen die in alle leerjaren wordt aangeboden. Klik hier voor meer informatie.’
Hebben we soms ook nog wat over die troonswisseling morgen? Ja, toevallig wel; Hugo Verbrugh is daar nooit te beroerd voor. Op De Ster Online berichtte hij vandaag over het ‘Inhuldigingsgeschenk’:
‘“Het wordt het evenement van het millennium,” citeerde NRC/Handelsblad op 19 april het opperhoofd van het NOS-team dat morgen de televisieverslaggeving gaat verzorgen. Misschien heeft nog niet iedereen zich gerealiseerd wat voor een uitzonderlijk geruststellende mededeling dit was; ik zal het uitleggen.

Uit de mededeling mogen wij logischerwijs concluderen dat de spreker weet dat in de komende 986 jaar + 8 maanden geen belangrijker evenement in de wereld zal plaatsvinden dan dat van morgen in Amsterdam. Dat is goed nieuws! Een paar dagen eerder had een documentaire een heel andere voorspelling. Ooit zal, vanuit een vulkaan op een van Canarische Eilanden, een mega-tsunami losbarsten die zich over de zee zal verplaatsen en alle steden aan de Amerikaanse oostkust zal vernietigen. Dat zal dan als het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid gelden, maar dat zal dus op z’n vroegst, leren we van de NOS, pas in 3000 zijn.

Gerustgesteld door deze informatie zette ik mij vorige week aan het toetsenbord voor een opwekkend stukje over het komende evenement in Amsterdam. Ik begon met een mijmering over de monarchie van Elisabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Op 2 juni 1953 werd zij gekroond. Ik was toen 16 en herinner me dat vaag. Wat ik me vooral herinner, is dat een paar dagen eerder haar Nieuw-Zeelandse onderdaan Edmund Hillary als eerste mens de top van de Mount Everest beklommen had, en dat die prestatie uitdrukkelijk bedoeld was geweest als een symbolisch geschenk aan de nieuwe vorstin. Zo’n geschenk moesten wij natuurlijk ook hebben voor onze nieuwe vorst, en waarachtig – we kregen zoiets: het Koningslied! Maar helaas, ... in de dagen dat ik dit stukje schrijf, is de glorie van dit geschenk van het volk aan de koning behoorlijk afgebladderd. Ik herhaal de commentaren niet – ze zijn de afgelopen week wereldnieuws geworden. Maar hoe moet dat nou, morgenavond om half acht tijdens de vaartocht op het IJ, als het volk koning en koningin met dit lied toezingt?

Mij als Rotterdamse republikein gaat het natuurlijk niet aan, maar iets anders wil ik hier nog wel kwijt. Met de beklimmerij van de Mount Everest is het later niet echt goed gegaan. Niks alpinisme en bergsport meer: als je in staat en bereid bent een royaal bedrag te betalen, word je tegenwoordig door plaatselijke bewoners als luxe-toerist naar boven gesleept. Wel word je onderweg geconfronteerd met de stoffelijke resten van je voorgangers die ongelukkig terecht gekomen zijn. De weg schijnt daar letterlijk bezaaid met lijken te liggen, haal ik van een website over dit onderwerp die ik vond op zoek naar een plaatje bij dit stukje. Pikant vond ik een waarschuwing die voorafgaat aan een Live Leak filmpje hierover; in plaats van een plaatje, wordt die waarschuwing bij dit stukje afgedrukt. Letterlijk vertaald staat hier: “Waarschuwing – het onderwerp bevroren lijken en lichaamsdelen op de zuidhelling van de Mount Everest bevat mogelijk inhoud die niet geschikt is voor alle leeftijden. Als u klikt op DOORGAAN bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent”.

In verband met de nakende rumpus over ons Koningslied stel ik voor dat de toekomstige beheerder van de site waarop de troonswisseling voor de geschiedschrijving geboekstaafd zal worden ook zo’n tekst opstelt. “Waarschuwing”, stel ik voor: “het onderwerp ‘Koningslied’ bevat inhoud die niet geschikt is voor lezers die niet beschikken over stalen zenuwen. Wie dóórgaat met lezen, doet dit geheel voor eigen risico”.

Maar dit zij toch niet het laatste woord voor vandaag. Ook onder de lezers van De Ster zullen zich heel wat Oranjegezinden bevinden. Speciaal voor hen geef ik nog twee citaatjes, beide uit NRC / Handelsblad van 22 april, opiniestuk van Raymond van den Boogaard: “Kritiek op het Koningslied toont Nederland op zijn best”, met als conclusie uit de rumpus die erover ontstaan is: “Het gaat goed met Nederland”.

Hugo Verbrugh’
Wie ook warmloopt voor de Koninginnedag morgen, is Robert Jan Kelder. Op zijn weblog met de schitterend lange naam ‘Willehalm Instituut voor anthroposofie als graalonderzoek, koninklijke kunst en sociale organica’ plaatste hij al op 3 april het bericht ‘Expositie “De Deugden” in de Stopera vanaf vandaag 3 april open’. Deze begint met een noot:
‘Noot: Vanaf vandaag 3 april 2013 is de tentoonstelling De Deugden – Op naar een Nieuwe Hoffelijkheid in de Amsterdamse Stopera (Amstel 1, 1011 PN) te bezichtigen. In de onderstaande inleiding en verantwoording i.v.m. Willehalm van Oranje en het Nieuwe Koningschap, die de bezoekers te zien krijgen is ook sprake van een publieke petitie aan onze nieuwe koning om een nieuwe, Willehalm Ridderorde van het Woord in te stellen. Bloglezers die dit verzoek willen ondertekenen, kunnen dat hier of op de Willehalm Ridderorde blog kenbaar maken door vermelding van hun naam en woonstad. De officiële opening van de tot 10 mei durende expositie is op 5 april van 15-17 uur. Toegang is gratis.

Hier in de Stopera van de Keizerstad Amsterdam – de Oostenrijkse Keizer Maximiliaan verleende de hoofdstad in 1489 het recht om de keizerskroon op haar wapen met het huidige in 1946 door Koningin Wilhelmina toegekende devies Heldhaftig, Standvastig en Barmhartig te voeren – is het voor het eerst dat alle 12 bezinningsteksten uit het handboek voor moderne levenskunst De Deugden – Jaargetijden van de ziel van de Duitse filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann tezamen tentoongesteld zijn (in het Nederlands en Engels) met de 13 illuminaties van de Nederlandse kunstschilder Jan de Kok. Deze internationale tentoonstelling zal op 5 april (15-17 uur) formeel geopend worden met een vernissage in aanwezigheid van de schilder. In zijn boekpresentatie van een herziene editie van De Deugden zal uitgever Robert Jan Kelder een historische link leggen met de middeleeuwse stamvader van het Oranjehuis, de legendarische Willehalm (zie afb.). Deze was een paladijn van Keizer Karel de Grote en een der laatste beschermheren van het Keltische of esoterische christendom, die krachtens zijn voorbeeldige belichaming van de ridderlijke deugden moed, rechtvaardigheid en trouw door paus Alexander II in 1066 tot beschermheilige van de ridders werd benoemd. Op 30 april 2013 zal de huidige Willem van Oranje niet alleen als Koning der Nederlanden ingehuldigd worden, maar ook als zodanig aantreden in zijn functie als nieuwe Grootmeester van de door Koning Willem I in 1815 ingestelde Militaire Willems-Orde, die terecht genoemd is naar de beschermheilige van de ridders. Aangemoedigd door recente onderzoeksresultaten over de tot nu toe onbekende, sociaal-spirituele levensloop van zijn Frankische naamgenoot zal onze nieuwe Koning een publieke petitie aangeboden worden met een breed gemotiveerd verzoek om als aanvulling op de Willems-orde van het Zwaard een Willehalm-Ridderorde van het Woord in te stellen. Dit met de nobele taak om een Beweging voor een Nieuwe Hoffelijkheid op gang te brengen door de belichaming van de 12 hier gepresenteerde Deugden als tegengewicht voor de almaar in ons koninkrijk en daarbuiten om zich heen grijpende onbeschoftheid, de “nieuwe hufterigheid”.

De van 3 april tot 10 mei durende en op weekdagen van 7 tot 18 uur voor het publiek geopende expositie De Deugden is een vrije bijdrage aan het door wethouder Andrée van Es in 2011 geïnitieerd project Amsterdam Hoffelijk. De ondertitel Op naar een Nieuwe Hoffelijkheid is ontleend aan de deugdbeweging van september die begint met: “Het medelijden dat vrijheid wordt, geeft de hoffelijkheid haar zin en waardigheid terug” en die eindigt met: “Aldus wordt hoffelijkheid tot tact van het hart.”

H.P. Blavatsky en Rudolf Steiner

De 12 hier weergegeven maandmeditaties gaan, naar verluidt, terug op Madam Blavatsky, een van de oprichters van de Theosofische Vereniging, die aan elke maand een Deugd toekende, bv. mei: evenwicht. Daarna heeft Rudolf Steiner, de oprichter van de Antroposofische Verenigigng, er beweging in gebracht: evenwicht wordt tot vooruitgang. Vervolgens was het Herbert Witzenmann (1905-1988), een persoonlijke leerling van Rudolf Steiner, die het denkinterval tussen de in beweging gebrachte Deugden invulde en er een magisch-idealistische inleiding “Over het ontstaan van de Deugden” voor schreef alsmede een apologetisch-filosofisch nawoord “Voorbereiding op de omgang met de Deugden”. Ook gaf hij de bronnen uit de spirituele schatkamers van de mensheid aan voor de mantra’s waarmee de 12 Deugden als Geesten der Beweging eindigen.

Jan de Kok

Over zijn illuminaties voor De Deugden schreef Jan de Kok, die Maarten Krabbé en Jan Sierhuis tot zijn leermeesters rekent, het volgende: “Bij de afbeeldingen van de Deugden heb ik mij laten leiden door de natuur. De natuur, waarin vaak onzichtbare krachten werkzaam zijn in samenhang met de gehele kosmos. Dit heb ik uitgedrukt in pure kleurkracht die uiteindelijk uitmondt in vormkracht. Kleur gaat immers voor de vorm uit. Het zijn deze krachten die de natuur laten groeien. In samenhang met het beeld en de tekst uit dit boekje kan het gebeuren dat de geestelijke realiteit werkelijkheid wordt en men tot een meditatief beleven komt. Vanuit de kleurbelevingen in ons wezen die iedere maand van het jaar een belangrijke rol spelen, ons daarmee verbindend kan dit in het hier en nu een duidelijke vorm krijgen. Een bewustzijn van onszelf en de natuur om ons heen maakt dat we het totaal, de samenhang beter begrijpen.”

Willehalm Ridderorde

De historische onderbouwing van de petitie om een Ridderorde van het Woord in te stellen aan het adres van onze nieuwe koning, die krachtens Art. 75 van de Grondwet als enige in ons koninkrijk daartoe bevoegd is, is ontleend aan het door de Willehalm Stichting in 2009 uitgegeven onderzoeksverslag Willem van Oranje, Pazival en de Graal –Wolfram von Eschenbach als historicus van de Zwitserse antroposoof Werner Greub. Daaruit blijkt dat, na zijn militaire loopbaan als opperbevelhebber van het Karolingische leger ter verdediging van de Spaanse Mark tegen de invallende Moren, deze Willem met de Hoorn een leidinggevende rol heeft gespeeld in het wonderbaarlijke Graalkoningschap van Parzival èn in de mondelinge overleverings-stroom daarvan over 11 generaties via Wolfram von Eschenbach tot op heden.

Droom voor ons land, Europa en de wereld

Onder de titel De Deugden, Oranje en het Nieuwe Koningschap zal dit tijdens college in de Stopera op 26 april en 3 mei verder uiteengezet worden als “Droom voor ons land, Europa en de wereld”, inspiratie voor onze nieuwe koning èn koningin.

Robert Jan Kelder
Willehalm Stichting,
Amsterdam, 3 april 2013’
Ver gezocht? Niet als we de NOS en NRC Handelsblad mogen geloven. Eergisteren schreef Niels Posthumus op de website van deze krant over ‘Prinsdom Orange – waarom Willem-Alexander nog even “prins van Oranje” heet’:
‘Over een paar dagen is Willem-Alexander “prins van Oranje” af. Dan gaat de titel over naar zijn oudste dochter prinses Amalia. Zij wordt de eerste prinses van Oranje, een titel die tot de jaren tachtig slechts was voorbehouden aan de mannelijke troonopvolgers.
De titel prins of prinses van Oranje verwijst naar het prinsdom Orange, ooit een zelfstandig land in het zuiden van Frankrijk. Er is nog steeds een stadje met die naam, waaraan wij dus al dat Oranje danken aankomende 30 april. De Nederlandse “Je maintiendrai” is ook afkomstig van de de wapenspreuk van dit stadje.’
Er is ook een heel illustratief filmpje bij te zien. Even kijken hoor! Op 17 april voegde Robert Jan Kelder het volgende aan zijn weblog toe, getiteld ‘Het beleg en de bevrijding van Oranje – Toewijding en petitie aan Koning Willem-Aleander’:
‘Aan Koning Willem-Alexander en de Hoge Raad van Adel

Ik, als oprichter en directeur van de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut, vernoemd naar de titel en hoofdfiguur van een middeleeuws epos van Wolfram von Eschenbach over de heldendaden van de oorspronkelijke stichter van het Huis van Oranje, en opgericht in 2005 in Amsterdam ter bevordering van nieuwe resultaten van multidisciplinair onderzoek verricht op basis van Wolfram von Eschenbachs Graalromance Parzival en diens Willehalm over nog steeds vrijwel onbekende facetten van het spirituele leven en werk van deze Frankische Willem van Oranje, paladijn van Keizer Karel de Grote, beschermheer van het Keltische christendom en schutspatroon van de ridders, draag hierbij mijn Nederlandse vertaling van de op 5 april tijdens de opening van de tentoonstelling De Deugden in het Amsterdamse Stadhuis gepresenteerde boek De Deugden – Jaargetijden van de Ziel van de Duitse filosoof/antroposoof Herbert Witzenmann met illuminaties van de Nederlandse kunstschilder Jan de Kok op ten eerste aan de huidige Willem, Prins van Oranje, die op 30 april 2013 niet alleen zal worden ingehuldigd als koning van Nederland, maar ook zal aantreden in zijn functie als Grootmeester van de Militaire Willemsorde. Daarbij wordt hij de enige persoon in ons Koninkrijk die grondwettelijk bevoegd is om een nieuwe ridderorde in te stellen.

Aangezien dit echter alleen gedaan kan worden op advies van de Hoge Raad van Adel aan Koning en Kroon, draag ik ten tweede dit Handboek van de Hoge Adel van de Geest op aan deze Raad als onderdeel van een gemotiveerd verzoek dat formeel aan onze nieuwe koning zal worden ingediend op 28 mei a.s., Sint-Willehalmsdag, om – na rijp beraad en bevestiging van deze nieuwe bevindingen over het verborgen leven van de stichter van het Huis van Oranje als een hoofdrolspeler en zelfs spiritus rector van de historische Graalgebeurtenissen in de 9de eeuw – daadwerkelijk een nieuwe, civiele Willehalm Orde van Ridders van het Woord in te stellen en wel als een noodzakelijke aanvulling op de sinds 1815 bestaande Militaire Willemsorde van het Zwaard.

De intentie om een dergelijk verzoek in te dienen werd voor het eerst openbaar gemaakt in de inleiding op de Internationale Boekenbeurs en Kunsttentoonstelling De Deugden – Op weg naar een Nieuwe Hoffelijkheid in het Amsterdamse Stadhuis op 3 april 2013 waar het (ook in het Engels) nog te bezien is tot het einde van de tentoonstelling op 10 mei. De petitie werd vervolgens verder onderbouwd tijdens de officiële openbare opening van de tentoonstelling op 5 april en zal verder worden uitgewerkt na de presentatie van een herziene Engelse editie The Virtues in de Amsterdamse Stopera op 26 april (15-17 uur). Op de dag van de inhuldiging zullen we er mee op straat gaan om een alternatief voor de De Nieuwe Republikeinen aan te bieden, terwijl op 3 mei (15-17 uur) tijdens een lezing onder de titel “Het beleg en de bevrijding van Oranje” een herziene editie is gepland van de Engelse vertaling van Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus. Dit is het erudiete onderzoeksverslag van de Zwitserse antroposoof Werner Greub, waarin de nieuwe resultaten van zijn onderzoek over leven en werk van de eerste Willem van Oranje aan het licht werden gebracht. Dit gebeurde voor het eerst in de Engels-sprekende wereld middels dia-presentaties in 1999 in Canada, de Verenigde Staten en Engeland, en hier te lande in 2002. Toen werd in de Oude Kerk in hartje Amsterdam op 25 januari, vlak voor het huwelijk van de Prins van Oranje met Màxima Zorreguita, een Nederlandse vertaling van het eerste deel van dit onderzoeksrapport getiteld Willehalm-Kyot gepresenteerd als huwelijkscadeau aan het kroonprinselijk paar (in absentia), met een toewijding en een nawoord: “Sociale Organica en het Nieuwe Koningschap -Een bijdrage aan de modernisering van de monarchie”.

In de vurige hoop dat uit wat er in de volgende bladzijden wordt aangereikt nu de nodige wijsheid kan worden verzameld ten einde recht te doen aan deze petitie als een “Droom voor ons land, Europa en de wereld” – ik vestig in deze context bijzonders de aandacht op de meditatie van maart: Grootmoedigheid wordt liefde en haar vermannende oproep tot solidariteit, universele broeder- en zusterschap – en dat derhalve lezers ook geneigd mogen zijn om de petitie te ondersteunen en te ondertekenen, ben ik,

Robert Jan Kelder
Willehalm Stichting
Amsterdam, 17 april 2013

Voor informatie over de Willehalm Stichting, ga naar www.willehalm.nl
Over De Deugden: http://Deugden.blogspot.com;
ook in het Engels: http://Power-to-the-Virtues.blogspot.nl
Over de petitie: http://Willehalm-Ridderorde.blogspot.nl;
http://Willehalm-Order-of-Knights.blogspot.nl
Voor meer information: info@willehalm.nl’
Wie morgen van plan is om naar Amsterdam te gaan, staat dus nog wat te wachten. Maar in een dertienhonderdste bericht mag je dan ook iets bijzonders verwachten.
.

6 opmerkingen:

Adri zei

Dag Michel,

Van harte gefeliciteerd met dit 1300ste Blogbericht.
Ik kan me nog herinneren dat je ermee begon. Dat je dit nu al bijna vijf jaar volhoudt dwingt groot respect af. Zeker als je bedenkt dat dit allemaal "liefdewerk-oud papier" is.

Naar mijn bescheiden mening lever je hiermee een onmisbare en onvervangbare bijdrage aan het actueel houden van het antroposofisch gedachtegoed. Ik ga er niet over, maar ik denk dat daar best wel iets tegenover zou mogen staan.

Ik ieder geval helpt het mij om aangehaakt te blijven. Daarvoor mijn dank!

Hartelijke groet en een mooie Kroningsdag gewenst.

Adri Benschop

Michel Gastkemper zei

Dank je, Adri, voor je altijd opbeurende en opwekkende woorden! Die geven de burger moed (‘burgermoed’).

Anoniem zei

1300, dat is werkelijk een verbluffend aantal, want het zijn altijd behoorlijk lange epistels. Man, man, man, waar haal je de energie vandaan?

Michel Gastkemper zei

Nou, het is ook gewoon léuk om te doen: te berichten over al die mensen die zich met antroposofie bezighouden. En zolang jij volhoudt, kan ik niet achterblijven...

Anoniem zei

Michel, hoe kan een man als jij die ik voor een wijs en verstandig man houd, nu aankomen met dat citaat van Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos.' Ik heb dat altijd een waardeloze uitspraak gevonden, want alles van waarde is in de regel juist niet weerloos.

John Wervenbos zei

Dertienhonderd blogberichten... Ja dat is wel een zeer fors aantal. En als je dan ook de gemiddelde lengte ervan in gedachten neemt. Ik denk dat er zeker ook het huidige decennium zeer veel over antroposofie en antroposofen te melden valt. Kopij te over Michel.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)