Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 22 augustus 2008

Kwakzalvers

Een mooie bijdrage vandaag op de Iocob-website. Ik neem aan weer van Jan Keppel Hesselink zelf, dit is tenminste een van zijn onderwerpen. Ook de schrijffouten zijn karakteristiek voor hem. Maar het gaat om de inhoud. Hij blijft in gevecht met de Vereniging tegen de Kwakzalverij, en dat is terecht. Je moet je laten inspireren door de argumenten die zij gebruiken. En dat doet hij met verve. Zijn betoog in ‘Huisartsen, neurologen, chirurgen: allemaal kwakzalvers?’ is te mooi om dat aan je neus voorbij te laten gaan. Dus ik laat het begin hier gewoon volgen:

‘De vereniging tegen de kwakzalverij streeft naar eigen mening een nobel doel na, en we horen met grote regelmaat veel van hen. Reden om eens te kijken naar hun invalshoek. Op de website van de Vereniging vinden we de definitie van kwakzalverij: “Onder kwakzalverij verstaan we het toepassen van behandelmethoden en/of onderzoeksmethoden waarvan het nut niet wetenschappelijk is aangetoond.”

Huisartsen, neurologen, orthopeden en chirurgen behoren volgens hun definitie daartoe. We zullen dat toelichten. Het laat zien dat hun definitie nergens op slaat. Vrijwel alle artsen voeren onbewezen behandelingen uit, of zetten behandelingen in, waarvan het nut zelfs duidelijk betwijfeld wordt!

En dan gaan ze nog een stapje verder. Als onbewezen therapievormen door artsen toegepast worden, vindt de vereniging dat nog erger als dat leken dat doen. We citeren nog even:

“We onderscheiden kwakzalverij in engere zin, d.w.z. bedreven door niet-artsen (voorheen onbevoegden), en zogenoemde medische kwakzalverij: het toepassen van waardeloze therapieën door artsen. Omdat juist artsen door hun wetenschappelijke opleiding beter zouden moeten weten, verdient medische kwakzalverij zo mogelijk nog krachtiger bestrijding dan kwakzalverij in engere zin.”

Huisartsen, chirurgen, neurologen... en orthopeden, allemaal kwakzalvers?

We kunnen de collegae van de vereniging een goede tip geven. Die gaven we al op een radio debat in 2008 tussen Prof.dr. em. Koenen en de voorzitter van IOCOB. Om de naam van de vereniging te veranderen in Vereniging tegen Onbewezen Behandelingen. Dan hebben ze nog veeeeel meer te doen, en misschien zelfs veel meer zinvolle dingen dan dat ze nu doen.’

Volgt een heel rijtje van zulke tegenwoordig algemeen toegepaste behandelingen in de reguliere geneeskunde.

‘En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Kijk onder de gerelateerde artikelen voor meer details.

De reguliere geneeskunde bevat net zoals de niet reguliere veel wat nooit bewezen is, of zelfs bewezen is dat het niet nuttig is. Daarom is de discussie over de veiligheid ervan, die je vrijwel nooit hoort, eigenlijk minstens zo belangrijk, en misschien wel veel belangrijker.’

‘Iedereen richt zich steeds op bewijzen van werkzaamheid. Maar de veiligheid is minstens zo belangrijk. En nu wil het geval dat juist veel niet reguliere behandelingen relatief veiliger zijn dan regulier! Dat moeten we ons ook eens beter realiseren.’

Lees de rest van de argumentatie bij Iocob. Dit artikel is een mooi voorbeeld van een redenering die door iemand wordt gebruikt ad absurdum te voeren, door hem gewoon verder te denken.

Ik kan niet genoeg mijn sympathie uitspreken voor dit soort initiatieven. Ik ben er jaloers op en schaam mij dat antroposofen het in deze zaken totaal lijken af te laten weten.

3 opmerkingen:

Ramon De Jonghe zei

Ik kan voor de gedachtekronkels van Keppel Hesselink heel weinig bewondering opbrengen. Ik vraag me af waarom de man zo’n strijd levert tegen een vereniging die over wantoestanden in het alternatieve circuit waakt. Het alternatieve medische circuit wemelt van de kwakzalvers die zich verrijken ten koste van goedgelovigen. Ik heb het dan niet zozeer over artsen die aan verruimde geneeskunde doen, maar vooral over zogenaamde therapeuten die onder het mom van hun medische bevoegdheid allerlei hocus-pocus aan hun patiënten opsolferen.
Beetje zwak dat als argument tegen de vereniging voor kwakzalverij mistoestanden in het reguliere circuit aanhaalt. Alsof de rechtvaardiging voor alterneuten om bijvoorbeeld tegen beter weten in kanker te willen genezen d.m.v. wichelroedelopen (ik noem waar wat) wordt gerechtvaardigd door de fouten die men in het ‘gewone’ circuit maakt.
Als Keppel Hesseling niet tevreden is met het feit dat er bepaalde ‘harde’ onderzoeksresultaten worden verwacht vooraleer een medische behandeling als werkzaam wordt aanvaard, houdt niets hem tegen om te proberen een onderzoeksmethode te ontwikkelen waarmee kan worden aangetoond dat tot op heden niet als werkzaam bewezen behandelingen daadwerkelijk genezend effect hebben?

Ik weet dat het veel gevraagd is, want dat komt vaak op hetzelfde neer als een gelovige een Godsbewijs te vragen. Het antwoord dat je dan meestal krijgt heeft veel weg van het besluit van het artikel op de betreffende website en is dan in de strekking van: ‘Zoiets weet je gewoon wanneer je ervoor hebt gekozen.’

Quote Iocob '' En uiteindelijk: anno 2008 hoeft de patient niet beschermd te worden door de Vereniging tegen de Kwakzalverij, of de KNMG, de patient is mans genoeg om zelf te kiezen! En de meeste niet reguliere behandelvormen in de handen van artsen zijn in ieder geval veilig.''

Een echte geloofsbelijdenis waar niets mis mee is, maar die (wat mij betreft) niet naar het plan van de wetenschap hoeft te worden gebracht, want geloofskwesties zijn zelden objectief.

Michel Gastkemper zei

Beste Ramon De Jonghe,
Dank je voor je reactie. Ik denk dat ik wel op de paar punten die je aan de orde stelt kan ingaan, ook al ben ik niet Jan Keppel Hesselink. Op dit weblog volg ik hem immers al langere tijd. Maar om te beginnen iets wat je misschien al gedaan hebt: je kunt linksboven in mijn weblog als zoekwoord ‘Hesselink’ invoeren en ‘enter’ op je toetsenbord indrukken, dan krijg je al mijn bijdragen voorgeschoteld waarin de naam van Jan Keppel Hesselink voorkomt. Dan krijg je een beter idee waarom hij ‘zo’n strijd levert tegen een vereniging die over wantoestanden in het alternatieve circuit waakt’, zoals jij schrijft.
Gemakshalve som ik hier al deze berichten even op in chronologische volgorde:
dinsdag 6 mei 2008 – Behandeling nog lang niet klaar: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/05/behandeling-nog-lang-niet-klaar.html
donderdag 5 juni 2008 – Schitteren door afwezigheid: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/06/schitteren-door-afwezigheid.html
woensdag 18 juni 2008 – Het vervolg: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/06/het-vervolg.html
zaterdag 5 juli 2008 – Strategiewijziging: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/07/strategiewijziging.html
zondag 6 juli 2008 – Journalistiek: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/07/journalistiek.html
donderdag 10 juli 2008 – Tegenaanval: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/07/tegenaanval.html
zaterdag 12 juli 2008 – Academies, hogescholen, universiteiten:
http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/07/academies-hogescholen-universiteiten.html
zondag 13 juli 2008 – Het eigen ware verhaal: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/07/het-eigen-ware-verhaal.html
donderdag 24 juli 2008 – Nieuws van het front: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/07/nieuws-van-het-front.html
Als laatste is deze er nog, die ken je zeker. Want hierop heb je zelf een reactie geplaatst. Maar deze kan ik hier toevoegen, omdat hierin gemeld wordt dat de discussie bij De Journalist die ik op mijn weblog heb gevolgd is afgesloten: woensdag 13 augustus 2008 – Restjes: http://antroposofieindepers.blogspot.com/2008/08/restjes.html
Ik vraag me af of ik je wel goed begrijp. Jij hebt het over ‘kwakzalvers die zich verrijken ten koste van goedgelovigen’, over ‘zogenaamde therapeuten die onder het mom van hun medische bevoegdheid allerlei hocus-pocus aan hun patiënten opsolferen’ en ‘alterneuten [die] bijvoorbeeld tegen beter weten in kanker willen genezen d.m.v. wichelroedelopen’. Zulke zaken vormen zeker niet de reden ‘waarom de man zo’n strijd levert tegen een vereniging die over wantoestanden in het alternatieve circuit waakt’, integendeel zelfs, ik denk dat hij het daar gloeiend mee eens zou zijn. Op zijn website kun je dat ook herhaalde malen bevestigd vinden.
Je veronderstelt dat ‘Keppel Hesseling niet tevreden is met het feit dat er bepaalde ‘harde’ onderzoeksresultaten worden verwacht vooraleer een medische behandeling als werkzaam wordt aanvaard’. Dat is eveneens bezijden de waarheid. Dat verwacht hij wel degelijk. Lees zijn stukken er maar eens op na. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar de artikelen die onder het genoemde bericht ‘Huisartsen, neurologen, chirurgen: allemaal kwakzalvers?’ (http://www.iocob.nl/maatschappij/neurologen-huisartsen-allemaal-kwakzalvers.html) op de Iocob-website staan, dan kom je al een helemaal meer te weten over zijn opvattingen.
Ik hoop je hiermee een zinnige en steekhoudende reactie te hebben gegeven.
Met vriendelijke groet,
Michel Gastkemper
PS. Eén van je twee reacties heb ik weggehaald, omdat die dubbel geplaatst was en niks nieuws inbracht.

Ramon De Jonghe zei

Michel,

Die dubbelgeplaatste reactie is een gevolg van het feit dat mijn eerste reactie niet bevestigd werd en ik dan maar opnieuw reageerde. Onder het artikel 'Het eigen ware verhaal' over Gorter postte ik een vrij lange reactie die dan weer verloren is gegaan. Die kwam erop neer dat ik het naar mijn gevoel een gerechtvaardigd stuk vond: die Gorter lijkt me een boeiende, inspirerende persoonlijkheid. Onbegrijpelijk dat die weerstand uit eigen 'nest' krijgt.
Wat Hesselink betreft: ik geef grif toe dat ik in de beoordeling van die man zijn gedachtekronkels me voor een groot deel baseer op hoe hij praat: het komt zo weinig overtuigend, zo vaag en zo zeemzoet over; Voor mij een beetje het schoolvoorbeeld van een 'alterneut'. Ik heb daar moeite mee: het lijkt te gemaakt.
Ik probeer alsnog iets over hem, maar dan van jouw hand te lezen. Op de een of andere manier vind ik dat aangenamer.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)