Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 19 oktober 2009

Klimaatfondsschool

Van de Vereniging van vrijescholen moet je het niet hebben voor je publiciteit, dat wordt ondertussen wel duidelijk. Twee weken geleden vond de MichaëlConferentie in Nijmegen plaats. Ik heb er nog niks over gehoord of gelezen. Alsof die niet heeft plaatsgevonden... De publiciteit wordt wat dit betreft slecht verzorgd. Gisteren liet ik zien dat dat in Duitsland een stuk beter is geregeld. En ook als individuele vrijeschool heb je weinig aan de website van de Vereniging van vrijescholen. Daarop verschijnt hooguit wat internationaal nieuws (dat is net nieuw, die webpagina; die wel... net als de kinderopvang), maar geen nieuws over vrijescholen in Nederland. Terwijl dat er natuurlijk wel is. Dus dan verzorgen we dat hier dan maar.

Het volgende is namelijk het geval, vanochtend bekend geworden, ‘Vrije School eerste Klimaatfondsschool’:

‘De Vrije School Den Haag is door wethouder Peter Smit (Milieu) officieel uitgeroepen tot eerste Klimaatfonds school. Door verschillende energiebesparende maatregelen te nemen, kan de Vrije School zijn CO2-uitstoot met circa 35 ton per jaar terugbrengen.

Smit: “Een half jaar na de oprichting van het Klimaatfonds is de Vrije School de eerste instantie die profiteert van de activiteiten van het fonds. Zij laten zien dat ook kleinschalige projecten een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Den Haag. Ik hoop dat velen hierdoor geïnspireerd raken en zich melden bij het Klimaatfonds.”

Inmiddels hebben onder andere hockeyvereniging HDM, theater De Regentes, het Nutshuis en de Dierenambulance zich bij het Klimaatfonds gemeld.

Tijdens de “Duurzame Klusdag” werden donderdag de maatregelen uitgevoerd om de Vrije School energiezuiniger te maken. Zo werden lampen vervangen door LED-verlichting, zonwerend folie op de ramen van het computerlokaal geplakt en een monitoring- en schakelsysteem geïnstalleerd. Niet alleen wethouder Smit hielp een handje mee tijdens de klusdag, maar ook vertegenwoordigers van andere partijen die het Klimaatfonds ondersteunen zoals Eneco, Ledned, Plugwise, Slingerland glasfolie, Sita en Weverling Groenprojekten.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Vrije School en maakt ook deel uit van de opleiding. Een speciale leerlingencommissie dacht na over manieren waarop de school energiezuiniger kan worden. In het kader van bewustwording hebben zij een sleutelhanger ontworpen met praktische tips voor een beter milieu. Het cradle-to-cradle-principe werd toegepast door van oud papier bakken te maken voor de inzameling van papier.

Het Klimaatfonds biedt organisaties financiële steun en een netwerk van klimaatdeskundigen. Het fonds moet organisaties in de stad helpen om zo klimaatvriendelijk mogelijk te worden.

Kijk ook op: http://www.klimaatfondsdenhaag.nl

Wist u dit? Ik niet. De vrijeschool kan dus wel degelijk voorlijk zijn. En niet achterlijk. Gek dat hier niet meer publicitair munt uit wordt geslagen. – Ga ik naar de website die in de link wordt aangegeven, vind ik zelfs het volgende. Een website over ‘Het Klimaatfonds Den Haag laat de stad bloeien...’ Met op de homepage:

Duurzaam Onderwijs
De Vrije School Den Haag zal als eerste met het Klimaatfonds een project uitvoeren om klimaatvriendelijker te worden.
Duurzaamheid is een doorlopende leerlijn op De Vrije School Den Haag. Aan de leerlingen van alle leeftijden... Lees meer>>

Daar wil ik inderdaad wel meer over lezen. En dat is dan dit, een bericht notabene gedateerd 17 maart 2009:

‘Duurzaamheid in het onderwijs

Duurzaamheid is een doorlopende leerlijn op De Vrije School Den Haag. Aan de leerlingen van alle leeftijden worden verschillende mogelijkheden geboden om zich met het onderwerp bezig te houden. In (meer dan) de helft van de leerjaren wordt er een projectweek over een aspect van Duurzame Ontwikkeling georganiseerd.

Naar een klimaatvriendelijke school

De leerlingen van de hoogste groepen werken op dit moment aan ideeën om het schoolgebouw en het gebruik ervan duurzamer te maken. Daarbij onderzoeken ze allerlei opties en berekenen ook zelf zo veel mogelijk of het realistisch is of niet.

Het Klimaatfonds wil De Vrije School helpen bij de uitvoering van deze ideeën. De school zal worden bijgestaan met advies en kennis en met een financiële bijdrage. De reductie van de CO2 die op die manier wordt bereikt, zal worden berekend.

In aansluiting op het project met De Vrije School zullen ook andere scholen en organisaties als sportverenigingen en cultuurinstellingen klimaatvriendelijker worden gemaakt.

Uitgangspunten van De Vrije School Den Haag

De Vrije School Den Haag is een schoolgemeenschap waarin van basis- tot en met voortgezet onderwijs vanuit één visie en organisatie gewerkt wordt met onderwijs voor vier- tot en met achttienjarigen.

De ontwikkeling van de kinderen staat er centraal. Kennis en cognitieve vaardigheden worden aangeboden op een manier die past bij de leeftijd van het kind. Persoonlijk initiatief, beleving en emotionele rijping krijgen veel aandacht. Ook sociale vaardigheden zijn belangrijk, daarom wordt het klassenverband zo min mogelijk verbroken.

Door een kunstzinnige benadering van de leerstof leren de kinderen om creatief te denken en blijft het leren niet beperkt tot reproductie van feiten. Zo groeit de potentiële bijdrage die oud-leerlingen aan de actuele paradigmawisselingen kunnen leveren. De samenleving heeft behoefte aan mensen die de moed hebben hun mening te geven en verantwoordelijkheid te nemen. Mensen die goed kunnen samenwerken en die de fantasie hebben om buiten de gebaande paden te treden. Daarom leidt de vrijeschool niet alleen op voor het examen.

De vrijeschoolpedagogie vindt haar oorsprong en inspiratie in de inzichten van Rudolf Steiner. Deze visie vormt geen lesstof voor de kinderen.

De vrijescholen willen op menselijke maat hun leest schoeien, zodat elke leerling zich persoonlijk gekend en gezien voelt, en zodat elk lid van het schoolteam zich vrij voelt om naar eigen voortschrijdend inzicht en ervaring invulling te geven aan de gemeenschappelijke uitgangspunten.

Voor meer informatie over de school: www.vrijeschooldenhaag.nl

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)