Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 1 oktober 2009

Nettowinst

Tot het economisch nieuws in alle kranten gisteren en vandaag behoort de aandelenemissie van Triodos Bank. De Volkskrant meldt op gezag van het ANP: ‘Triodos wil 90 miljoen extra kapitaal ophalen’. Ook NRC Handelsblad en Trouw hebben er berichten aan gewijd, die zijn echter (nog) niet op het openbare deel van de website te vinden. Maar voor meer informatie kunnen we gerust naar de website van Triodos Bank zelf gaan. Die heeft een heel helder persbericht, gedateerd op 30 september 2009, met als titel ‘Start Aandelenemissie Triodos Bank’:

‘Triodos Bank start vandaag een aandelenemissie. Directe aanleiding is de sterke groei van de activiteiten van deze duurzame bank.

Triodos Bank verwacht de komende drie tot vier jaar te verdubbelen in balanstotaal, in aantal klanten en financieringen aan duurzame bedrijven. Mede als gevolg van de financiële crisis is de belangstelling voor duurzaam bankieren krachtig toegenomen.

Op die ontwikkeling wil de bank inspelen door in te zetten op groei van de kredietverlening aan duurzame bedrijven. Daarvoor is 90 miljoen euro extra kapitaal nodig. De emissie zal plaatsvinden in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De emissie loopt tot 17 november 2009.

Directievoorzitter Peter Blom: “Kiezen voor duurzaamheid loont. Dat heeft de huidige financiële crisis aangetoond.”

Al sinds de oprichting in 1980 zet Triodos Bank zich in voor duurzaam bankieren. Dit heeft geleid tot een ononderbroken groei: gedurende de laatste tien jaar was deze 20% op jaarbasis. De huidige financiële crisis heeft de waarde van duurzaam bankieren nog zichtbaarder gemaakt. Veel banken ontvangen nu financiële steun van de overheid. Triodos Bank daarentegen vraagt beleggers te investeren in certificaten van aandelen vanwege haar gezonde groei. Zodat Triodos Bank meer kredieten kan verstrekken aan duurzame projecten en bedrijven. De bank concentreert zich bij de groei van de kredietportefeuille op die sectoren waarin de bank inmiddels een belangrijke expertise heeft opgebouwd. Blom: “Wij zijn ervan overtuigd dat in sectoren zoals biologische landbouw en zonne- en windenergie nog een aanzienlijke groei kan worden gerealiseerd.”’

Als ik even terug in de tijd ga, en in het krantenarchief van bijvoorbeeld Trouw duik, vind ik mooi vergelijkingsmateriaal. Zo kwam ik bijvoorbeeld dit bericht van 7 maart 1996 tegen:

‘Triodos Bank is vorig jaar aanzienlijk gegroeid. Het balanstotaal steeg met ruim 35 procent tot 310 miljoen. De directie verwacht later dit jaar de 400 miljoen-grens te naderen. De winst nam met 27 procent toe tot 653 000 gulden.

In de tweede helft van het jaar komt de directie met een aandelenemissie. Om een verdere groei op termijn mogelijk te maken is een versterking van het eigen vermogen gewenst, vindt de directie.’

Of anders dit bericht van 20 maart 1997, met de titel ‘Naamsbekendheid geeft Triodos-bank dubbele winstcijfers’:

‘ZEIST (ANP) – De kleine mens- en milieuvriendelijke Triodos Bank is in het afgelopen boekjaar fors gegroeid.

De nettowinst klom met 55 procent tot een record van 1 miljoen gulden, terwijl het balanstotaal 54 procent omhoogging tot 478 miljoen gulden. De vestiging in België droeg flink bij aan de groei. Dit meldt de Triodosbank gisteren.

De hoge groeicijfers zijn mede het gevolg van de toegenomen bekendheid van de bank bij het grote publiek. Sinds de oprichting in 1980 combineert de bank volgens eigen zeggen een gezond financieel beleid met het belang van mens en milieu.’

En weer een jaar later, op 7 maart 1998, heet het:

‘Het netto resultaat van de Triodos Bank in Zeist is in 1997 gestegen van 1 miljoen gulden naar 2,4 miljoen gulden. De winstgroei komt vooral door de succesvolle aandelenemissie in 1996. Het balanstotaal steeg met 31 procent tot 628 miljoen gulden.

De totale kredietportefeuille groeide mede door het gunstige economie met 36 procent. Het aantal spaarders nam fors toe. De groei van de aan de Triodos Bank toevertrouwde middelen bedroeg 33 procent.’

Dat is dus de situatie van ruim tien jaar geleden. In het persbericht dat gisteren werd uitgegeven, zijn de meest recente cijfers opgenomen:

‘Directievoorzitter Peter Blom: “Nieuw aandelenkapitaal maakt het mogelijk om op de kansen voor groei in de markt krachtig in te spelen. Het afgelopen halfjaar zijn wij harder gegroeid dan ooit tevoren. Het aantal klanten is sinds begin dit jaar met ruim 18% toegenomen.”

De snelle groei betekent dat de bank zich regelmatig met een emissiecampagne tot het publiek wendt. De laatste emissie was in 2007 en leidde tot een verhoging van het kapitaal met EUR 67 miljoen. Dat was een stijging van ongeveer 50%.

Triodos Bank heeft 12.000 certificaathouders. De helft van het aandelenkapitaal is in handen van particulieren. Naast particulieren zijn er ook financiële instellingen en pensioenfondsen die bewust voor een belang in Triodos Bank hebben gekozen en waarmee de bank op diverse terreinen samenwerkt.

De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd, maar wel verhandelbaar via Triodos Bank zelf. Bij de oprichting van de bank is bewust gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijkheid en de missie van de bank te waarborgen.

Cijfers

De eerste zes maanden van 2009 is het balanstotaal van Triodos Bank met 13% gegroeid tot EUR 2,7 miljard. In dezelfde periode van 2008 bedroeg de groei 8%. Het bedrag aan toevertrouwde middelen, hoofdzakelijk spaargelden en termijndeposito’s, is de eerste zes maanden gestegen met 15%. De kredietportefeuille van Triodos Bank is in de eerste zes maanden van 2009 met 12% gestegen.

De nettowinst van Triodos Bank over het eerste halfjaar 2009 is met ruim 50% gestegen en kwam uit op EUR 5,7 miljoen tegenover EUR 3,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2008.

Het toevertrouwd vermogen aan de Triodos beleggingsfondsen groeide in de eerste helft van 2009 met 6% tot EUR 1,5 miljard, tegenover een daling van 2% over dezelfde periode van 2008.’

Aan het slot van het persbericht wordt een resumé gegeven:

‘Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en opent binnenkort een vestiging in Duitsland. Triodos Bank heeft ruim 225.000 klanten en verleent financieringen aan ruim 9.500 duurzame ondernemingen en projecten. Er werken ruim 500 mensen bij de bank.’

Op het laatstgenoemde voornemen, de opening binnenkort van een vestiging in Duitsland, gaat het bericht in de Volkskrant nader in:

‘Begin december opent de bank een filiaal in Duitsland. Voor verdere uitbreiding kijkt Triodos onder meer naar Frankrijk, Zwitserland en Noord-Europa.

Volgens Blom kan het best lang duren voordat de juiste mensen zijn gevonden om ergens te starten. Zo is Triodos tien jaar geleden begonnen met de eerste gesprekken in Duitsland. “Al is dat wel uitzonderlijk lang”, aldus Blom. “We zijn op zoek naar ervaren bankiers, die passen binnen Triodos. Ze moeten ook bereid zijn hoge functies, en daarbij hun hoge bonussen, in te leveren.” (...)

Volgens Blom zijn bonussen, waarbij vooraf individueel doelen zijn gesteld, “symptonen van een verkeerd financieel stelsel”. De oorzaak van de crisis is volgens hem vooral dat de fundamenten van het stelsel niet goed zijn. Blom pleit voor een scheiding van “basic” bankieren (sparen en lenen) en andere financiële activiteiten. Blom: “We willen andere banken iets leren, door te laten zien dat het ook anders kan.”’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)