Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 17 oktober 2009

Eindeloos

O, o, het houdt niet op met dat vaccineren. Op 4 oktober had ik het er nog over in ‘Griep’. Indirect kwam ik er op 11 oktober in ‘Kackadorissen’ en eergisteren, op 15 oktober, in Tegenstanders’ op terug. En nog is het niet gedaan. Maar eerst even recapituleren, anders raken we het overzicht kwijt. ‘Waar waren we gebleven?’, om maar weer eens met Geert Mak te spreken.

Het gaat in de eerste plaats om de ‘Nieuwe Influenza A (H1N1)’ (voorheen Mexicaanse griep). In de tweede plaats om de rol die Ab Osterhaus in het vaccinatiebeleid bij deze griep speelt. En in de derde plaats om het ‘Spoeddebat over het bericht dat Ab Osterhaus aandelen heeft in de fabriek die griepvaccins maakt’ dat de Tweede Kamer zou houden.

Zoals ik 4 oktober meldde, had Antroposana de dag tevoren pittige vragen opgesteld in haar ‘Brief aan kamerleden over Mexicaanse griep’. Ik moest in een paar updates de daaropvolgende dagen berichtten dat het spoeddebat wel was gepland, maar niet had plaatsgevonden. Ik heb er niet meer aan toegevoegd dat het ten langen leste verplaatst was naar afgelopen donderdag 15 oktober. Maar op de website van de Tweede Kamer staat nu vermeld:

‘NB Het VAO IGZ en Toezicht en het Spoeddebat over het bericht dat viroloog Osterhaus aandelen heeft in een bedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling van vaccins zijn van de agenda van hedenavond afgevoerd.’

En dat is natuurlijk jammer. Want je wilt nu wel eens weten hoe het werkelijk zit met Osterhaus, minstens in politieke zin. Er wordt zo veel over hem gezegd en geschreven. De stroom aan berichtgeving is schier eindeloos. Zal ik hier naar een paar berichten verwijzen? Ach ja, waarom ook niet. Kunt u in ieder geval goed geïnformeerd raken. U zult later wel merken waarom dit zo van belang is. Ik doe het in chronologische volgorde.

‘Spoeddebat over belangenverstrengeling Osterhaus’ meldde Janine Budding van Medicalfacts op 29 september.

‘De Tweede Kamer houdt een spoeddebat met minister Ab Klink (Volksgezondheid) over vermeende belangenverstrengeling van viroloog Ab Osterhaus. Het radio 1-programma Argos bracht dit aan het licht. Osterhaus blijkt een belang van 9,8 of 9,9 procent te hebben in het bedrijf ViroClinics, een Rotterdams bedrijf dat in 2000 is opgericht door het aan de universiteit verbonden Erasmus Medisch Centrum (EMC).

PVV-Kamerlid Fleur Agema verwees dinsdag naar mediaberichten over aandelen die Osterhaus zou hebben in een bedrijf dat vaccins ontwikkelt.
Het kabinet besloot, onder andere op advies van Osterhaus, om 34 miljoen vaccins in te slaan om iedere Nederlander tweemaal in te kunnen enten tegen deze griep.

Ab Osterhaus, influenzadeskundige en regeringsadviseur over de Mexicaanse griep is een belangrijke adviseur van de Nederlandse regering maar blijkt tevens aandelen in een bedrijf te hebben dat bezig is met de ontwikkeling van vaccins tegen H1N1.

In de uitzending wordt door Anton Westerlaken van de Raad van Bestuur van het EMC bevestigd dat Osterhaus aandelen heeft in ViroClinics. De twee beweren echter dat de waarschuwingen van Osterhaus geen verband hebben met zijn zakelijke belangen. Osterhaus geeft echter toe “het spanningsveld te zien”.

Osterhaus stelt tegenover Argos niet zo veel te verdienen aan ViroClinics, maar zou bij verkoop van het bedrijf wel zijn deel krijgen. De griepspecialist is zowel in dienst bij ViroClinics als bij de universiteit van Rotterdam.’

Maar nog diezelfde dag kwam er een tegenbericht, ‘Rol Osterhaus bij Viroclinics gewoon gepubliceerd door Erasmus MC’:

‘Slecht geïnformeerde Fleur Agema eist ontslag van Osterhaus

Op de homepage van zijn vakgroep in het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum staan de nevenfuncties gewoon vermeld dat Osterhaus aandelen heeft bij Viroclinics is eenvoudig op te zoeken en mevrouw Agema had dat gewoon kunnen weten. Ook staat Osterhaus gewoon als manager op de website van Viroclinics.

Nieuw zijn de gegevens over Osterhaus’ industriële banden dus niet. Agema maakt een punt over iets wat niet eens een publiek geheim blijkt te zijn.

De Gezondheidsraad heeft in 2007 de viroloog Ab Osterhaus ‘adviseur’ in plaats van ‘lid van de adviescommissies’ over griepkwesties gemaakt. Het gebeurde nadat de Gezondheidsraad de regels rond belangenverstrengeling aanscherpte. De reden voor het beperken van Osterhaus’ rol, aldus de Gezondheidsraad, was het belang van bijna tien procent dat Osterhaus heeft in het door hem opgerichte bedrijf Viroclinics. Dat bedrijf werkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen de Mexicaanse griep.Dit meldt een woordvoerder van de raad aan het NRC.

De PVV heeft inmiddels een spoeddebat in de Tweede Kamer aangevraagd over de kwestie Osterhaus, en eist het ontslag van de viroloog als adviseur van het ministerie van Volksgezondheid, omdat, zo liet ze bij Pauw en Witteman weten, het vooraf had willen weten. Naar nu blijkt had ze dat kunnen weten en heeft ze verzuimd zich goed te informeren.’

Er werd zelfs ‘Bijgaand het CV van de heer Osterhaus’ aan toegevoegd.

Maar de volgende dag kwam Remco Tomesen van De Pers met een andere insteek, in ‘Griep – Regeringsviroloog Ab Osterhaus heeft belangen in vaccinbedrijf. Zware kritiek op paniekviroloog’:

‘Het ene land (Nederland) laat zich leiden door een paniekviroloog, het andere (België) door een geruststel-viroloog. En niet zonder gevolgen. Nederland reageerde veel paniekeriger op de Mexicaanse griep dan België, zegt de Belgische epidemiloog Luc Bonneux.

Ab Osterhaus doet volgens Bonneux aan stemmingmakerij, maakt de griep erger dan hij is. Zijn Belgische tegenhanger, viroloog Mark van Rast, doet precies het tegenovergestelde. Hij relativeert de Mexicaanse griep “sinds dag een”.

Van Rast kan tevreden zijn. Wat hij de hele tijd al zei, is nu voor iedereen duidelijk: de Mexicaanse griep is een mild griepje. Osterhaus krijgt het echter steeds benauwder. Zijn doemscenario’s komen niet uit; mede door zijn toedoen als regeringsadviseur zijn 34 miljoen grotendeels overbodige griepvaccins besteld; en nu wordt hij ook nog beschuldigd van belangenverstrengeling. Uit onderzoek van radioprogramma Argosblijkt namelijk dat hij een belang van iets minder dan 10 procent heeft in het bedrijf ViroClincis, dat vaccins ontwikkelt tegen ziektes als de Mexicaanse griep.

Osterhaus ontkent dat hij een dubbele agenda heeft en dat hij zelf financieel profiteert van paniek over een virus (meer vraag naar vaccins). “Alle mensen die belangrijk zijn, werken per definitie ook samen met de industrie”, zei hij gisteren op de website van HP/ De Tijd. Over “het groter maken van de Mexicaanse griep” zegt Osterhaus: “Soms ga je uit van een worst case scenario”, en: “Voorkomen is nog altijd beter dan genezen”.

Zijn critici vinden echter dat hij veel kwaad heeft gedaan. Zo vindt arts-microbioloog Miquel Ekkelenkamp dat Osterhaus permanent van televisie moet worden verbannen. Bonneux vindt dat regering en media al na de vogelgriep hadden moeten weten dat Osterhaus “een gekleurde interpretatie heeft”. Ook bij de vogelgriep kwam hij met zwarte scenario’s die nooit uitkwamen.

Dat Osterhaus betrokken is bij het bedrijf ViroClinics beïnvloedt zijn kijk zeker, zegt Bonneux. Osterhaus werkt vier dagen per week aan het Erasmus Medisch Centrum, en een dag bij ViroClinics. “Het is bekend dat hij veel belangen heeft, ook buiten de universiteit. Daar is hij zelf open over. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij zich niet laat beïnvloeden door financiële belangen. Als je je in zo’n omgeving begeeft, wordt je blik gekleurd.” Die beïnvloeding kan heel subtiel zijn, misschien dat Osterhaus zich er zelf nauwelijks van bewust is, zegt Bonneux.

Natuurlijk spelen de Nederlandse media ook een rol bij de invloed die Osterhaus heeft. Andere virologen zijn minder mediageniek of te genuanceerd in hun meningen. Dus mag Osterhaus steeds komen opdraven. “Je bent in Nederland veel interessanter als je zegt dat er 40 miljoen doden vallen, dan als je zegt dat het een simpel wintergriepje is”, zegt Bonneux.

Nee, dan Van Rast, de belangrijkste adviseur voor de Belgische regering. Ook hij communiceert duidelijk, is mediageniek. Alleen wel met nuance. Al vanaf het moment dat duidelijk was dat er een nieuwe griepvariant was ontstaan, zegt hij dat het meevalt. En daarom hebben de Belgen een bescheiden aantal vaccins ingeslagen, en zit Nederland met 34 miljoen grotendeels overbodige vaccins.

Als er iemand is die in Nederland de toon heeft gezet van de berichtgeving over de griep, is het Ab Osterhaus. Geen wetenschapper die zo vaak op de buis en in de krant zijn mening heeft verkondigd over de ernst van de pandemie en de manier waarop die te bestrijden. Al voordat hij als lid van een commissie van de Gezondheidsraad het kabinet officieel adviseerde over de aanschaf van griepvaccins, riep hij in de media de regering op daar haast mee te maken. Osterhaus verkoopt onzin over het nut van virusremmers, vindt epidemioloog Luc Bonneux. Meer in Vrij Nederland.’

Op dezelfde dag kwam de werkgever van Osterhaus, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, met een persbericht onder de titel ‘Geen belangenverstrengeling Ab Osterhaus’:

‘Werkwijze van viroloog is volledig transparant en conform afspraken en regels

Het Erasmus MC benadrukt dat de werkzaamheden van prof. Ab Osterhaus volledig passen binnen het beleid van het Universitair Medisch Centrum. In relatie tot de Nieuwe Influenza A H1N1 is geen enkele sprake van zakelijke belangenverstrengeling.

Geheel volgens de wettelijke regels is het intellectueel eigendom waarop prof. Osterhaus als onderzoeker aanspraak kan maken ondergebracht in het bedrijf ViroClinics Biosciences. Zijn recht op aandelen in dit bedrijf is ondergebracht in een onafhankelijke stichting genaamd Stichting Administratie Kantoor Erasmus Personeelsparticipaties (Stak). Dit betekent dat prof. Osterhaus geen zeggenschap heeft over het financiële beleid van ViroClinics Biosciences. Deze constructie voorkomt dat een ‘conflict of interest’ kan ontstaan.

Het kennisvalorisatiebeleid van het Erasmus MC is geheel conform de richtlijnen van de Nederlandse overheid en de VSNU en gericht op volledige transparantie. Dit beleid is erop gericht dat binnen universiteiten ontwikkelde kennis in de samenleving kan worden toegepast. Dit houdt in dat vindingen van wetenschappers worden geoctrooieerd. Het Erasmus MC hanteert hierbij een verdeelsleutel waarbij van de eventuele opbrengsten 40 procent ten goede komt aan het Universitair Medisch Centrum, 40 procent aan de betrokken afdeling en 20 procent aan de onderzoekers.

Onderzoekers kunnen certificaten van aandelen krijgen waarbij de aandelen worden ondergebracht in de Stak, waarmee de zeggenschap over de aandelen wordt overgedragen aan het stichtingbestuur. In het geval van ViroClinics heeft prof. Osterhaus certificaten die recht geven op 9,9 procent van de aandelen. Het Erasmus MC heeft 71,6 procent van de aandelen in handen, waarmee het Erasmus MC het beleid volledig bepaalt. De waarde van de aandelen is in eerste instantie een waarde op papier die de onderzoeker niet ten gelde kan maken. In het geval van ViroClinics worden uit de omzet onderzoekers en huisvesting betaald en wordt de winst geïnvesteerd in nieuwe onderzoeksfaciliteiten.

ViroClinics houdt zich niet bezig met ontwikkeling en productie van vaccins. Het bedrijf verricht onderzoek naar diverse virussen en de werkzaamheid van vaccins. ViroClinics doet dit in opdracht van zowel de overheid als de farmaceutische bedrijven. In het geval van Nieuwe Influenza A H1N1 heeft het bedrijf contractonderzoek verricht voor alle farmaceutische bedrijven die er op dit terrein toe doen. Er is dus geen intellectueel eigendom van de vaccins bij ViroClinics en er bestaat dus geen conflict tussen de adviesfunctie van prof. Ab Osterhaus en werkzaamheden binnen ViroClinics.

De suggestie in commentaar of vraagstelling dat prof. Osterhaus niet of niet voldoende integer zou handelen, verwerpt het Erasmus MC volledig. De wetenschappelijke integriteit staat al vele jaren op bijzondere hoogte. De manier waarop prof. Ab Osterhaus met belangen omgaat is volledig transparant, vooraf bekend en volledig conform afspraken en regels.’

Voor het Erasmus Medisch Centrum was dit blijkbaar toch nog niet afdoende. Op 6 oktober kwam het met ‘Alle vragen beantwoord over Ab Osterhaus’:

‘In antwoord op de vragen in de media over het nevenfunctioneren van viroloog prof. Ab Osterhaus heeft het Erasmus MC een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, voorzien van verhelderende antwoorden.

Transparantie
De Raad van Bestuur van het Erasmus MC heeft laten weten veel waarde te hechten aan zorgvuldigheid en transparantie, ook als het gaat om nevenactiviteiten. Mede vanuit dit oogpunt heeft het Erasmus MC een lijst met veelgestelde vragen én antwoorden gemaakt, in reactie op de ophef die in de media is ontstaan over de activiteiten van Erasmus MC-viroloog prof. Ab Osterhaus.

Geen twijfel
Het Erasmus MC geeft aan dat Osterhaus zich aan alle gemaakte afspraken houdt en dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de integriteit van de viroloog. Wel vindt de Raad van Bestuur het belangrijk om alle feiten over het functioneren van Ab Osterhaus op een heldere manier op een rij te zetten, om daarmee eventuele vragen van het publiek te kunnen beantwoorden.’

Volgt een lange lijst met vragen en antwoorden, die overigens ook op Medicalfacts is te vinden. Alleen staan daar een paar reacties onder, die doen vermoeden dat hiermee nog niet alles is gezegd. Zo weet journalist Micha Kat in zijn commentaar op October 7, 2009 at 07:20 dertien nevenfuncties van Ab Osterhaus op te sommen, waarvan er vijf algemeen bekend (‘Disclosed’), maar ook acht niet openbaar gemaakt (‘Not Disclosed’) zijn:

‘1. Voorzitter van de ESWI, een lobbyclub van Big Farma. Via deze functie staat Osterhaus in direct contact met GSK en Novartis, de producenten van het Nederlandse vaccin (NIET DISCLOSED)

2. Bekleden van vijf functies binnen de WHO die na te lezen zijn op zijn offciele lijst van nevenfuncties. Deze functies zijn echter extreem alarmerend omdat de WHO leading is in het aanwakkeren van de hysterie en het verplicht voorschrijven van het vaccin. Ook is vast komen te staan dat de WHO een misdadige rol heeft gespeeld bij het opzettelijk besmetten van vaccins. (DISCLOSED)

3. Lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Octoplus NV, een beursgenoteerde farmaceutische onderneming (NIET DISCLOSED)

4. Lid van het Managment Team van Virgo-NGI, een samenwerkingsverband tussen universiteiten en big farma (NIET DISCLOSED). Zijn banden met het NGI (Netherlands Genomics Institue) zijn zeer alarmerend daar met “genomics” een directe link wordt blootgelegd met de depopulatie-agenda van de NWO. Ook de professor in de Vaccinatie Communicatie-kunde Frans Meijman zat tot over zijn oren in de genomics en de eugenetica.

5. Onderzoeker bij TI Pharma dat synergie wil creeeren tussen universiteiten en big farma (NIET DISCLOSED). TI Pharma heeft weer nauwe banden met de WHO. Een van de directeuren is D. Crommelin, tevens een van de oprichters van Octoplus waar Osterhaus ook weer een functie heeft.

6. Winnaar van de Organon-award 2004 (NIET DISCLOSED)

7. Aandeelhouder IscoNova, een Zweeds bedrijf dat vaccins maakt (DISCLOSED, al probeerde Osterhaus zelfs dit nog te verzwijgen bij Pauw & Witteman).

8. Aandeelhouder in ViroClinics BV dat onderzoek doet voor big farma (DISCLOSED)

9. Wetenschappelijk adviseur van het Jenner Institute (GB) dat zich toelegt op het ontwikkelen van vaccins voor dieren en wordt ondersteund door big farma. (DISCLOSED)

10. Lid van het MT van ViroScope, deel van ViroVentures, dat onderzoek doet naar virussen in een samenwerking van universiteit en big farma. (NOT DISCLOSED)

11. Lid van het Scientific MT van ViroNovatie BV, een onderdeel van ViroVentures en ViroClincs. (NOT DISCLOSED)

12. Lid van de Raad van Advies van Cirion, een koepel die zich toelegt op het bestuderen van infectieziekten met een zware aanwezigheid van big farma waaronder het bedrijf Gilead waar Donald Rumsfeld vanaf 1997 tot 2001 chairman van de board was (zeg maar: voorzitter van de Raad van Commissarissen, in feite de machtigste positie binnen de onderneming). Rumsfeld bleef nadien echter (groot)aandeelhouder van Gilead voor een bedrag tussen de 5 en 25 mio dollar (eind 2005). Gilead is patenthouder van Tamiflu, vanaf het uitbreken van de vogelgriep (eind 2005) een van de meest gevraagde medicijnen ter wereld, echter niet werkend en zelfs schadelijk. (NOT DISCLOSED). Ook Louise Fresco, lid van de NWO-club Trilateral Commission, is aan Cirion verbonden.

13. Onderzoeker voor het beursgenoteerde farmaceutische bedrijf Crucell, ondermeer naar een vaccin tegen de vogelgriep en SARS. Hier horen we Osterhaus als onderzoeker van Crucell (NOT DISCLOSED).’

Hoe gaat de politiek nu met deze zaken om? Dat blijft de vraag. Het geplande spoeddebat op 8 oktober vond dus niet plaats. En ook niet op 15 oktober. Al eerder, op 30 september, had minister Klink van Volksgezondheid een brief aan de Tweede Kamer geschreven, waarin hij de stand van zaken vanuit zijn optiek schetste:

‘Minister Klink informeert de Tweede Kamer over de rol van prof. dr. Osterhaus bij de totstandkoming van de adviezen aan de regering over Nieuwe Influenza A (H1N1) in relatie tot zijn (financiële) belangen in het bedrijf ViroClinics, dat meewerkt aan de ontwikkeling van onder meer griepvaccin door het doen van testen.

Verwijzingen: prof. dr. Osterhaus Kamerstuk 30 september 2009 pdf, 4 pag., 47 kB’

In deze brief staat te lezen:

‘Op verzoek van uw Kamer informeer ik u hierbij over de positie van prof. dr. Osterhaus bij de totstandkoming van adviezen aan de regering over Nieuwe Influenza A (H1N1) in relatie tot zijn (financiële) belangen in het bedrijf ViroClinics, dat meewerkt aan de ontwikkeling van onder meer griepvaccin door het doen van testen.

Mijn besluit om vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) aan te schaffen heb ik, naast informatie die tot mij kwam vanuit onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), mede genomen op basis van het advies van de Gezondheidsraad van 8 mei 2009. In dit advies, dat ook aan uw Kamer is gestuurd1, geeft de Gezondheidsraad mij adviezen en overwegingen over vaccinatie tegen influenza A (H1N1), die ik heb meegenomen in mijn besluitvorming.

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat als taak heeft om regering en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek. Leden van een commissie van de Gezondheidsraad moeten deskundig en onafhankelijk zijn. Daarnaast kunnen in een commissie adviseurs plaatsnemen die geen stemrecht hebben in de commissie.

Het betreffende advies van de Gezondheidsraad is tot stand gekomen in de reeds bestaande commissie Vaccinatie bij een grieppandemie die voor dit specifieke advies is uitgebreid met gastdeskundigen. Bij de instelling van deze commissie heeft de Gezondheidsraad zoals gebruikelijk een belangenverklaring gevraagd aan alle beoogde leden van de commissie.

Prof. dr. Osterhaus heeft toen aangegeven een relatie te hebben met Viro-Clinics en ook financiële belangen te hebben in het bedrijf. Die informatie was al langer breed bekend en was door hem ook in eerdere belangenverklaringen opgevoerd bij de Gezondheidsraad. Op basis van die verklaring heeft de voorzitter van Gezondheidsraad, volgens de regels van de raad, besloten om prof. dr. Osterhaus niet als lid toe te laten treden tot de commissie, maar als niet-stemhebbend adviseur.

De voorzitter van de Gezondheidsraad heeft geconcludeerd dat de betrokkenheid van prof. dr. Osterhaus, gelet op zijn expertise, een meerwaarde heeft voor de advisering van de raad, zodat een adviseurschap zonder stemrecht gewenst was. Ik merk daarbij op dat de adviezen van de Gezondheidsraad over Nieuwe Influenza A (H1N1) en vaccinatie daartegen, tot stand zijn gekomen met betrokkenheid van een groot aantal leden en adviseurs, waaronder hoogleraren van verschillende universiteiten die ieder een vooraanstaande positie innemen in hun vakgebieden.

Zoals voor veel onderzoek geldt, is diepgaand en grootschalig onderzoek op het gebied van ontwikkeling van vaccins alleen mogelijk samen met het bedrijfsleven. Ook vaccinonderzoek dat door de overheid zelf wordt verricht, gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven. Wetenschappers in dit veld hebben dus vrijwel altijd samenwerkingsprojecten met bedrijven. Juist daarom heeft de Gezondheidsraad heldere procedures om belangen van leden en adviseurs in beeld te krijgen, zodat de voorzitter de verantwoordelijkheid kan nemen voor de weging en besluitvorming van benoemingen.

Tot slot wijs ik u erop dat ik mij breed laat adviseren. De Gezondheidsraad heeft daarin een belangrijke rol, maar ook is de informatie die de WHO aan lidstaten verschaft van groot belang. In de media, maar ook in uw Kamer, wordt prof. dr. Osterhaus met regelmaat dè adviseur van de regering genoemd wanneer het gaat om griep. Ik kan mij voorstellen dat de vele media-optredens van prof. dr. Osterhaus die indruk kunnen geven, maar dat is een onjuist beeld.

Ik vertrouw erop uw Kamer afdoende te hebben geïnformeerd met deze brief.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink’

Ook niks aan de hand dus. Maar dat was nog op 30 september. Nu berichtte Medicalfacts op 15 oktober over ‘Tegenstanders griepvaccin dagvaarden Belgische staat’:

‘Leden van het collectief “Initiative citoyenne”, die gekant zijn tegen de vaccinatiecampagne tegen het A/H1N1-virus, hebben woensdag een kort geding aangespannen tegen de Belgische staat. Dat schrijft Le Soir donderdag. Het collectief wijst op het experimentele karakter van het vaccin en het gebrek aan informatie over het risico door de gezondheidsinstanties, en stelt dat de staat hiermee de fysieke integriteit aantast.’

En die blijken niet alleen te staan. Ook in niet Nederland is er al enige tijd zo’n groep actief. Maar voor ik daarover begin, eerst een andere journalistieke ontwikkeling, namelijk bij het eerder genoemde VPRO-programma Argos. De uitzending van vandaag gaat namelijk over:

17 oktober 2009 - Osterhaus of Osterhype?
Door Barbara Schreuders

Opnieuw aandacht voor de vermeende belangenverstrengeling van Nederlands bekendste viroloog Ab Osterhaus. Na de Argos-uitzending over de Mexicaanse griep van drie weken geleden kwam hij in de media onder vuur te liggen en vroeg de Tweede kamer een spoeddebat aan. Dat debat zal overigens pas na het herfstreces plaatsvinden.

Argos dook dieper in de wereld van de bv’s die het Erasmus Medisch centrum rond de activiteiten van Osterhaus heeft opgetrokken. Juridisch deskundigen geven commentaar.

In de studio reageren Sybolt Noorda,voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), Huub Schellekens, hoogleraar medische biotechnologie aan de Universiteit Utrecht en Hans van der Linde, huisarts in Capelle. Er wordt door hen gediscussieerd over de vraag of Ab Osterhaus eigenlijk niet een goed voorbeeld is van waar de ondernemende universiteit toe kan leiden.

Enkele uren na uitzending te beluisteren.’

Goed, nu terug naar die Nederlandse groepering, ‘StralingsArm Nederland’ (SAN) geheten, een stichting die een wel heel wilde website heeft. Die zou je niet serieus nemen, als er niet ook dingen op stonden die wel degelijk te denken geven. Alleen zijn die binnen de chaotische wirwar van die website bijzonder moeilijk eruit te filteren. Je komt er bijvoorbeeld niet alleen een ‘Kort Geding tegen Minister Klink’ tegen, maar zelfs ook een ‘Strafaanklacht tegen de WereldGezondheidOrganisatie wegens medewerking aan bio-terrorisme’.

Maar dan staat er, naast alle hysterie en apokalyptische visioenen, bij ‘Kort Geding tegen Minister Klink’ in normaal Nederlands:

‘Minister Klink weigert categorisch om de documenten vrij te geven, die wij via de Wet Openbaarheid Bestuur opgevraagd hebben en die onontbeerlijk zijn om het door zijn ministerie gevoerde en te voeren vaccinatiebeleid te kunnen toetsen.’

Al op 25 september is er namelijk de nodige actie hiervoor ondernomen, zoals een persbericht laat weten (waarbij het CBG het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen is):

‘Vanochtend is bij de Rechtbank in Den Haag het Kort Geding ingediend. De stichting eist dat de rechtbank het Ministerie van VWS, dat onder verantwoording staat van minister Ab Klink, haar voorbereidende activiteiten, werkzaamheden en protocollen rondom de vaccinatie tegen de Mexicaanse Griep staakt.

Het Ministerie en haar adviesorgaan CBG hebben verzuimd te beslissen op ons verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur van 23-7 jl. en het daarop volgende Bezwaarschrift van 3-9 jl. De stichting wil inzage in alle belangrijke documenten, die helderheid verschaffen over de specifieke ingrediënten van de griepvaccins, de producenten en de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, indien door vrijwillige / verplichte / gedwongen vaccinatie burgers gezondheidsschade oplopen.

Deze informatie is cruciaal voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie.

Pas als het Ministerie van VWS en het CBG deze informatie vrijgeven, is een opheffing van het gerechtelijk verbod bespreekbaar.’

Gisteren, op 16 oktober, werd een nieuw persbericht over deze zaak uitgebracht:

‘Het Kort Geding, dat de stichting heeft aangespannen tegen minister Ab Klink van het Ministerie van VWS en het College ter Beoordeling van geneesmiddelen (CBG) dient op 22 oktober om 14.00 uur, Rechtbank Zwolle, Hanzelaan 351.

Inzet van het Kort Geding is de weigering van zowel de Minster als het CBG om documenten inzake het griepvaccin vrij te geven. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft de stichting SAN daar op 23 juli 2009 om gevraagd. De Rechter wordt verzocht om VWS en CBG te verplichten tot het verstrekken van deze informatie.

Gevraagd wordt naar alle documenten die helderheid kunnen verschaffen omtrent de specifieke ingrediënten en adjuvantia van deze griepvaccins, over de producenten en over de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, wanneer burgers gezondheidsschade oplopen door vrijwillige / verplichte / gedwongen vaccinatie.

Deze informatie wordt als cruciaal gezien voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie (informed consent).

Voor de stichting SAN is deze informatie van groot belang; bepaalde ingrediënten in de vaccins, zoals kwik en aluminiumverbindingen, worden immers onder invloed van elektromagnetische straling “elektro-aktief” en zouden daardoor, vooral in zenuwweefsel, onvoorspelbaar onheil kunnen aanrichten.

Daarnaast wil de stichting uitsluiten dat tegelijk met de vaccinatie een nano RFID-chip ingebracht zal worden.

Op de website van de stichting, www.stralingsarm-nederland.org, kan een dossier over de achtergronden gedownload worden.’

Als contactpersonen worden vermeld Jannes Koetsier, arts, en Luuk van Dinter, juridisch adviseur van de stichting.

Nu is dat dossier weliswaar heel lang, maar ook heel interessant. Zeker in het licht van al het voorgaande. Ik laat het hier gewoon in zijn geheel volgen, heeft u alles wat u weten moet bij elkaar.

Stichting Stralingsarm Nederland is in juli jl. een WOB-procedure aangaande de vaccinaties gestart, gesteund door:
www.verontrustemoeders.nl
www.meerwetenoverfreek.nl
www.prikmijmaarlek.nl
www.despuitblijfteruit.nl
www.hetc.nl
www.meld.gezondheidenmilieu.nl
www.wijwordenwakker.org
www.wanttoknow.nl
www.wehaveachoice.weebly.com
www.kiesbewust.wazzup.nl
www.argusoog.org
www.groundcrew.nl
www.citizensinactionbelgium.ning.com
www.tobyornottoby.com

De Stichting en haar belanghebbenden hebben VWS en CBG gevraagd om specifieke informatie te overleggen die uitsluitsel zal geven over de mogelijk risico’s verbonden aan de geplande vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, en ook aangaande de verantwoordelijkheden en verhaalsmogelijkheden indien dit tot gezondheidsschade zou kunnen leiden in de toekomst.

Aanleiding was met name de informatie in het advies van de Gezondheidsraad aan de minister VWS, waarin aangeraden wordt om over te gaan tot vaccinatie bij zwangeren terwijl het advies onderstreept dat: “er vrijwel geen wetenschappelijk gegevens zijn over het gebruik van de in de vaccins gebruikte adjuvantia (immuunstimulerende middelen) tijdens de zwangerschap”. Het is verontrustend dat de overheid op basis van deze gegevens zwangeren aanraadt om zich te laten injecteren met dit ongesteste influenza H1N1 vaccin, wat zelfs het adjuvant squalene bevat waarvan bekend is dat het auto-immuunziekte kan veroorzaken. Zeker ten aanzien van de foetus en jonge kinderen wiens immuunsysteem nog kwetsbaar en in ontwikkeling is, lijkt dit een riscovol beleid, en helemaal gezien het feit dat de Mexicaanse griep vooralsnog vrij mild blijkt te zijn. Kortom, de burger is onvoldoende ingelicht ten aanzien van de risico’s van vaccinatie en kan dus geen weloverwogen beslissing nemen.

VWS en CBG hebben echter geweigerd om de gevraagde informatie openbaar te maken, en geen enkel document is overlegd. Nadat alle termijnen binnen de WOB al verlopen waren, en een kort geding voor voorlopige voorziening was aangevraagd, werd door VWS alsnog een beschikking gestuurd. VWS heeft niet ontkend niet over deze informatie te beschikken, maar beroept zich op de uitzonderingsgronden in de WOB (zie VWS-beschikking WOB-verzoek dd. 29 sept. 2009). Ook CBG stuurde uiteindelijk een beschikking waarin ook zij het verzoek om informatie afwezen, deels omdat ze niet over deze informatie zou beschikken (zie CBG beschikking WOB-verzoek dd. 10 sept. 2009). Tegen beide beschikkingen hebben de Stichting en haar belanghebbenden bezwaar gemaakt (zie CBG-bezwaarschrift WOB beschikking dd. 12 okt. 2009).

De Stichting is dus genoodzaakt tot verdere maatregelen en heeft de Rechtbank om een voorlopige voorziening gevraagd; a) om de verzochte informatie bij VWS en CBG alsnog openbaar te maken; b) om niet eerder over te gaan tot vaccinatie dan dat deze informatie voor de burger bekend is gemaakt. De Rechtbank in Zwolle heeft zich bevoegd verklaard. De zitting is op 22 oktober 2009 om 14.00, Hanzelaan 351 in Zwolle.

Recht op Informatie

Op grond van internationaal recht heeft de overheid een plicht tot het waarborgen van de gezondheid van de burger. Hieraan kunnen burgers volgens vaste rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens tevens het recht ontlenen om door de overheid actief te worden geïnformeerd over gevaren voor hun leefmilieu. Ook de WOB erkent de plicht van de overheid om informatie te verschaffen uit eigen beweging (art. 8).

Informatieplicht van de overheid

De plicht van de overheid om actief informatie te verstrekken geldt ook ten aanzien van de mogelijke nadelige gevolgen cq. gezondheidsrisico’s van de vaccinaties (o.a., op basis van art. 2 en 8 EVRM). De vaccinatie-campagne is tot dusver zeer eenzijdig en uitsluitend gericht op de Mexicaanse griep en het belang van inenting. Zonder voorbehoud, wordt aangedrongen op vaccinatie en druk uitgeoefend op de burger door het doen van individuele oproepen, om zich zo spoedig mogelijk te laten vaccineren. De overheid treedt dus sturend op en tracht het gedrag van de burger te beïnvloeden, waardoor haar zorgplicht, met name ten aanzien van tijdige, juiste, transparante en betrouwbare informatievoorziening, (verder) toeneemt. Het actief optreden en beleid van de overheid vóór vaccinatie staat echter in schril contrast tot het geheel niet actief optreden ten aanzien van informatieverstrekking over mogelijke risico’s en effectiviteit van vaccinatie op korte en lange termijn.

De burger moet een weloverwogen beslissing kunnen nemen

Vaccinatie is vooralsnog op vrijwillige basis. Alvorens te beslissen om zich op advies van de overheid te laten vaccineren tegen het, vooralsnog milde, influenza H1N1 2009, heeft de burger recht op adequate en complete informatie van de overheid aangaande de mogelijke gezondheidsrisico’s, zodat hij op basis daarvan daadwerkelijk kan overwegen wat hij wel of niet wil toelaten in zijn lichaam. Vaccinatie moet gebaseerd zijn op vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming. Het is dus van belang dat de overheid specifiek informatie verstrekt over de ingrediënten van het vaccin, inclusief de niet-vaccingerelateerde ingrediënten en non-virale componenten, wat ter beschikking wordt gesteld, de mogelijke nadelige gevolgen, de veiligheid en de effectiviteit daarvan. Tevens is duidelijkheid vereist omtrent de vraag bij wie en op basis waarvan de aansprakelijkheid berust indien gezondheidsschade optreedt; zijn de leveranciers, zoals in de Verenigde Staten gevrijwaard van aansprakelijkheid en ligt die dan bij de overheid, of ligt die bij de burger op basis van de ‘vrije keuze’?

Veiligheid van het vaccin

Tevens blijkt uit het advies van de Gezondheidsraad aan de Minister VWS dat het vaccin tegen de Mexicaanse griep niet een gewone seizoensgriepvaccinatie is, zoals wel wordt gesuggereerd, maar dat aan die vaccins tegen de H1N1 “adjuvantia (immuunstimulerende middelen) worden toegevoegd, waarmee nog maar beperkte ervaring is opgedaan”. Het gaat hier dus om een volledig nieuw systemisch medicijn dat aanvullende, potentieel schadelijke en onvoldoende geteste ingrediënten bevat.

Met name heerst onrust en onduidelijkheid over het adjuvant squalene dat toegevoegd is aan de door de overheid aangekochte vaccins, en noodzakelijk blijkt om grote producties van vaccins te kunnen realiseren. In de wetenschap en de praktijk bestaat de serieuze verdenking dat de bereidingswijze van het vaccin met dit adjuvant squalene auto-immuunziekten kan veroorzaken. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken concluderen dat squalene tot schadelijke gevolgen kan leiden, vooral op de lange termijn. Het is tevens in verbinding gebracht met het Anthrax vaccin wat geleid heeft tot het Golfoorlogsydroom.

In Amerika is gebruik van squalene (nog) niet toegestaan door de FDA, echter EMEA, de Europese tegenhanger wijst dit af omdat het adjuvant blijkbaar al meer dan 10 jaar wordt gebruikt in Fluad (Chiron), een seizoensgriepprik voor Senioren. Onduidelijk is hoe goed dan de lange termijn effecten kunnen worden onderzocht.

Squalene is een lichaamseigen stof, een voorloper van cholesterol. Er is een essentieel verschil tussen het via de voeding innemen van squalene, en het in het lichaam injecteren van deze stof. Op zich is deze adjuvant niet nodig om het vaccin te laten werken, alleen zijn zonder squalene meer antigenen nodig, en die zijn maar beperkt voorhanden vanwege productielimitaties. Squalene zet het immuunsysteem een tandje hoger, vandaar dat er minder antigenen in het virus hoeven te zitten. Maar er kunnen ook antilichamen worden geproduceerd door je immuunsysteem tegen squalene zelf. Aangezien squalene een lichaamseigen stof is, zou dit zodoende tot een auto-immuunziekte kunnen leiden, zoals gesteld en onderzocht door een aantal wetenschappers.

Aansprakelijkheid voor gezondheidsschade op korte of lange termijn

Over de aansprakelijkheid van vaccinatie voor eventuele gezondheidsschade op korte en lange termijn bestaat geen duidelijkheid. Hierover wordt geen informatie verstrekt. In geval van mogelijke gezondheidsschade door vaccinatie, is het van belang om te weten of er verhaalsmogelijkheden bestaan jegens de arts die het vaccin toedient, de vaccin-leveranciers en/of producenten of de overheid zelf. Op de informatielijn (0800-1100) over de “grieppandemie” wordt uitgelegd dat, aangezien vaccinatie op vrijwillige basis geschiedt, de burger dan ook zelf verantwoordelijkheid draagt voor eventuele gezondheidsschade.

Het verleden heeft ons geleerd dat vertrouwen op de informatie en de goedkeuring van een bepaald geneesmiddel in sommige gevallen toch tot dramatische gezondheidsschade kan leiden, zowel op korte en lange termijn (DES, Softenon, Vioxx, anthrax etc.). Dit betreft geneesmiddelen die de gebruikelijke langjarige testprocedure hebben doorlopen.

Dezelfde onduidelijke informatie en tegenstrijdige berichtgevingen hebben ook onrust gecreëerd ten aanzien van de recente campagne (die zelfs tot op het niveau van de scholen is gevoerd) om jonge meisjes in te enten ter voorkoming van een HPV-infectie, mogelijk leidend tot baarmoederhalskanker. Ook toen heeft de overheid nagelaten de burger te informeren over de mogelijk nadelige gevolgen voor de gezondheid (op korte en lange termijn). Een belangrijk deel van de doelgroep heeft toen afgezien van inenting, omdat niet het gevoel leefde dat de overheidsvoorlichting terzake betrouwbaar en volledig was.

Verplichte/gedwongen vaccinaties en andere dwangmaatregelen

Vaccinatie is vooralsnog niet verplicht. Echter, in theorie zou dit (snel) kunnen veranderen; zelfs buiten een actief wilsbesluit van de Nederlandse overheid om.

Op 15 juni 2007 is de, binnen de WHO tot stand gekomen, Internationale Gezondheidsregeling bindend voor 194 staten waaronder Nederland, in werking getreden. Elke staat die partij is, heeft zich verplicht deze regeling in nationale wetgeving en beleid om te zetten, wat in Nederland gebeurd is in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en de daarop gebaseerde richtlijnen en KBs.

De IGR voorziet in maatregelen die wereldwijd gevolgd zullen worden om de volksgezondheid te beschermen, onder meer op het gebied van het internationaal reisverkeer. Dergelijke maatregelen voorzien tevens, onder andere, in verplichte en/of gedwongen vaccinatie, quarantaine, isolatie en medisch onderzoek voor reizigers die als “verdacht” worden aangemerkt bij aankomst in een “point of entry” in een bepaalde staat die partij is.

Op basis van het IGR moet een reiziger in het bezit zijn van een internationaal WHO certificaat wat voorziet in het bewijs van vaccinatie met een vaccin goedgekeurd door de WHO. Alternatieve influenza bescherming, ook vaccinatie met een vaccin dat niet goedgekeurd is door de WHO, is dus niet geldig. Zonder dit certificaat kan een reiziger als ‘verdacht’ worden aangemerkt, ongeacht of er griepverschijnselen zijn, en dan alsnog worden aangeraden, verplicht of gedwongen om zich te laten vaccineren.

Deze IGR maatregelen treden pas in werking in geval van “a public health emergency of international concern”, waarover de beslissingsmacht enkel en alleen bij de WHO ligt. Ook de beslissing tot het nemen van - en het soort maatregelen - ligt uiteindelijk alleen bij de WHO.

In juni 2009 heeft de WHO de verspreiding van het “H1N1 influenza” tot een pandemie verklaard (Phase 6); op basis van voorlopige informatie. Ondanks dat inmiddels duidelijk is dat de Mexicaanse griep qua omvang en ernst in verhouding tot de normale seizoensgriep mild blijkt te zijn, is de pandemie-status thans nog steeds van kracht. Reëel was daarom geweest wanneer de WHO deze fase 6 had teruggedraaid tot fase 3 of 4. De overheid is gehouden, zelfs wanneer zij andere inzichten zou hebben, de WHO hierin te volgen en te handelen conform de opgelegde richtlijnen voor het “pandemie” scenario.

De overheid stelt dat dit slechts aanbevelingen zijn die een staat niet hoeft op te volgen. Het is echter onduidelijk of dat voor alle maatregelen geldt. Verder stelt de overheid dat in geval van WHO-aanbevelingen “grote internationale politieke druk” zal bestaan om dergelijke aanbevelingen (tegen beter weten in) wel op te volgen. Bovendien vallen sommige activiteiten, zoals grensmaatregelen ten aanzien van reizigers (inclusief mogelijke verplichte vaccinatie), binnen de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap. Nederland kan dus gehouden zijn om IGR-aanbevelingen op te volgen indien de Europese Commissie hiertoe beslist zonder dat instemming van de lidstaten vereist is. Tenslotte heeft de overheid geen invloed over de mate waarin deze IGR-aanbeveling wel worden opgevolgd door andere staten, en dus ook niet over de mate waarin, in zodanig geval, ook daar inbreuk wordt gemaakt op onze mensenrechten. Aangezien de IGR ook van toepassing is op reizigers, doet zich de vraag voor in hoeverre Nederlandse reizigers in het buitenland kunnen worden beschermd tegen gedwongen (niet-geteste en potentieel gevaarlijke) vaccinaties, quarantaine, isolatie en medisch onderzoek. Dit fenomeen zou dan indirect alsnog dwang opleveren voor een Nederlandse burger om de vaccinatie hier te lande “vrijwillig” te nemen.

Dus, zolang er sprake van is een “pandemie-status”, kan de WHO op elk moment dat zij dit noodzakelijk acht, overgaan tot het nemen van gezondheidsmaatregelen die de lidstaten zullen opvolgen. De mogelijke grensoverschrijdende dwangmaatregelen (inclusief verplichte en/of gedwongen vaccinaties), welke, met name in afwezigheid van een feitelijke noodtoestand, strijdig zijn met de in de Grondwet, het EVRM en in andere verdragen neergelegde waarborgen, kunnen dan dus van toepassing worden verklaard.

EMEA/FDA: ‘Pandemie’ rechtvaardigt versnelde goedkeuringsprocedures en trials achteraf

Deze pandemie-status blijkt niet alleen van belang voor de bevoegdheid tot het nemen van maatregelen van massale vaccinatie van de wereldbevolking, maar vormt tevens de rechtvaardiging om over te gaan tot versnelde testprocedures. Volgens de Europese Commissie is de Gemeenschap goed voorbereid voor een pandemie omdat er al speciale regels zijn aangenomen die fast-track scientific assessment and subsequent authorisation for marketing of human influenza vaccine toestaat en tevens toestaat to authorise the distribution of unauthorised vaccines in an Influenza pandemic”.

Het is bovendien niet bekend of het door het EMEA/FDA voorgeschreven deugdelijk wetenschappelijk onderzoek spoedig kan of zal plaatsvinden, en tevens of, indien de vaccins “in vivo” vooraf worden getest, dit dan met of zonder de potentieel schadelijke adjuvantia wordt gedaan. Wanneer namelijk zonder adjuvantia wordt getest geeft dit geen bruikbare informatie over de potentiële gezondheidsschade omdat het merendeel van deze schade juist door de adjuvantia wordt veroorzaakt. EMEA stelt:

“As with all medicines, rare adverse reactions may only be detected once the vaccines are used in large numbers of people. The Agency has requested that vaccine manufacturers implement plans to actively investigate and monitor the safety of vaccines as soon as they are used across the EU, so that action can be taken as early as possible if a safety issue emerges. As part of this, the manufacturers have committed to carry out post-authorisation safety studies in about 9,000 subjects for each vaccine.”

Hieruit blijkt dat de vereiste clinical trials voor het recente mock-up vaccin, geladen met het huidige H1N1 virus (thans nog in ontwikkeling), dus pas achteraf zullen plaatsvinden (“postauthorisation”), niet door een onafhankelijke instantie maar door de “manufacturors” zelf (!), en wel met de eerste doelgroepen die zich “vrijwillig” zullen hebben laten vaccineren. Het is tevens onduidelijk onder welke voorwaarden dergelijk onderzoek en risico-analyse plaatsvindt.

Inperking van fundamentele burgerrechten in geval van WHO ‘pandemie-status’

Nu de overheid (“www.grieppandemie.nl”) en de WHO, al dan niet gerechtvaardigd, spreken van pandemie, (“noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang”), kunnen de bijzondere bepalingen van de IGR in kracht treden op zeer korte termijn, zoals verplichte cq. gedwongen maatregelen van vaccinatie, quarantaine, isolatie, medisch onderzoek, certificatie, etc. De grondwettelijke beschermingswaarborgen binnen de lidstaten kunnen dan automatisch ter zijde worden gesteld en de deur wordt opengezet voor vergaande inbreuken op de fundamentele mensenrechten en dit alles zonder voor het getroffen individu hiertegen beroepsmogelijkheden openstaan. Van een dergelijke beslissing en van de daarop gebaseerde maatregelen van de WHO, die verregaande beperking van fundamentele burgerrechten mee kunnen brengen, is geen toetsing mogelijk door de burger. Bovendien zijn er op grond van de Nederlandse wet (WPG) strafrechtelijke consequenties verbonden aan niet-naleving van dergelijke maatregelen (bijv. weigering van quarantaine en isolatie kwalificeert als een misdrijf waarop een gevangenisstraf staat van maximaal vier jaar).

In geval van een dodelijk virus dat de wereldbevolking serieus bedreigt, zich internationaal snel verspreidt en in de praktijk al duizenden mensen, zoniet meer, het leven heeft gekost, is er sprake van een echte “noodtoestand” en biedt de ernst daarvan een rechtvaardiging tot een bepaalde inperking van specifieke fundamentele mensenrechten. De vraag is echter of in zo’n situatie, een dergelijk rigide systeem van gereedliggende dwangmaatregelen, zoals gedwongen vaccinaties, wel doelmatig is. Het ligt in dergelijk scenario veel meer voor de hand om zich toe te leggen op de handhaving van de openbare orde, omdat paniek en angst, evenals een grootschalige “run” op het beschikbare vaccin, al snel tot ongeregeldheden zouden kunnen leiden, zeker indien er, zoals in de meeste gevallen, vaccinschaarste zou zijn. De logica en feitelijke noodzaak van het concentreren op vaccinatie, dwang- en strafmaatregelen ontbreekt totaal in zo’n realiteit. De overheid dient zich terdege de vraag te stellen waarom dwangmaatregelen nodig zijn wanneer de WHO en de farmaceutische industrie in staat zouden zijn een grondig getest en volledig veilig vaccinproduct te leveren. Het is immers evident dat op basis van gezond verstand, de burger een dergelijke vaccinatie niet alleen vrijwillig zou nemen, doch deze zelfs van de overheid zou eisen. Deze dwangmaatregelen worden kennelijk noodzakelijk geacht vanwege de wetenschap dat er een groeiend wantrouwen in bevolking is ten aanzien van vaccins.

Feitelijk biedt het WHO/IGR juridisch raamwerk, dat waarschijnlijk met goede intenties werd ontworpen, een mogelijkheid tot een “hijack” van wereldomvang ten gunste van politicoeconomische machtsblokken en/of industriële consortia, om economisch voordeel te behalen; dit uit de aard der zaak met een geheel andere agenda dan de lidstaten thans wordt voorgesteld. Door dit internationaal stelsel van regelgeving zou in feite ons systeem van mensenrechten en andere verworvenheden kunnen worden ontmanteld. Het moge duidelijk zijn dat bij activering van een dergelijk totalitair juridisch mechanisme détournement de pouvoir en willekeur in alle bestuursniveaus voorzienbaar is.

In het bijzonder baart het grote zorgen dat er nauwelijks of geen controle is op de feitelijke inhoud van de vaccins, hetgeen, indien de agenda niet zou zijn gericht op gezondheidsverbetering maar slechts op economisch gewin, dit ernstige gevolgen zou hebben. Het reeds geïmplementeerde systeem biedt vandaag namelijk geen enkele bescherming tegen een dergelijk grootschalig misbruik. Het is nu aan de lidstaten en de rechtelijke macht om de houdbaarheid van de IGR en daaraan gerelateerde en reeds geïmplementeerde regelgevingen in haar huidige vorm grondig en met de nodige spoed te onderzoeken. Omdat de IGR geen expliciete bepalingen heeft omtrent de opzegging of beëindiging daarvan, zijn de mogelijkheden voor de lidstaten om zich te onttrekken aan de toepassing van de IGR onduidelijk.

De vordering aan de Rechtbank

Gezien het voorgaande, is de informatie die de Stichting en belanghebbenden hebben gevorderd van het ministerie VWS en het CBG van zeer groot belang voor elke burger. De volgende informatie is daarom met spoed gevraagd:

Ten aanzien van eventuele vrijheidsbeperkende maatregelen:
– deugdelijk en onafhankelijk bewijs ten aanzien van het feitelijk bestaan van een “internationale emergency” of “pandemie” met grote risico's voor de internationale volksgezondheid;
– wanneer, in welke specifieke gevallen en onder welke omstandigheden in Nederland op grond van de IGR en WPG tot verplicht vrijheidsbeperkende maatregelen wordt overgegaan (gedwongen vaccinatie, quarantaine, isolatie, binnentreden van woningen, etc.)
– de beroepsmogelijkheden voor de burger indien de WHO hiertoe aanbeveelt en de overheid dit dwingend advies voornemens is op te volgen;
– uitsluitsel over evt. verplichte/gedwongen vaccinaties voor reizigers, binnen welke termijn, wie daartoe beslist, en de mate, vorm en mogelijkheid van rechtsbescherming in het buitenland;
– onder welke omstandigheden de overheid besluit de bijzondere maatregelen van de WHO te volgen, cq. aanvullende gezondheidsmaatregelen te treffen.

Ten aanzien van de vaccinatie:
– opgave van de precieze ingrediënten van het gekozen vaccin, inclusief de samenstelling en verhouding daarvan, alsmede de gebruikte virusvarianten;
– hoe het vaccin is gekweekt; waar het in een trial of studie is getest, door wie en wanneer, en of dit met of zonder adjuvantia is gedaan, en de resultaten daarvan;
– volledige informatie t.a.v. van de risico's van het vaccin, de non-virale componenten van het vaccin, de adjuvantia en de overige niet-vaccin gerelateerde ingrediënten;
– een volledig overzicht van de documenten t.a.v. de regeling(en) van de aansprakelijkheid van overheid, producenten, arts, burger, en tevens duidelijke informatie over wie in welk geval aansprakelijk kan worden gehouden, en tevens de mate waarin de burger zelf de verantwoordelijkheid draagt voor eventuele gezondheidsschade als gevolg van vaccinatie;
– bewijslast van proportionaliteit waarin het volgende in ogenschouw dient te worden genomen:
– – verwachte gezondheidsrisico's voor de burger van de pandemische griep indien hij van vaccinatie afziet (inclusief andere mogelijke gevolgen daarvan);
– – de gezondheidsrisico’s versus de effectiviteit van het vaccin inclusief de verschillende adjuvantia;

– – de bijzondere risico's voor met name zwangere vrouwen en ongeboren kinderen, met name gezien de ontwikkeling van het immuunsysteem op langere termijn;

– – een wetenschappelijk gefundeerd advies hetgeen duidelijkheid en zekerheid verschaft over het veiligste moment en dosering, als dit al zou bestaan, binnen de zwangerschapsperiode waarin een vaccinatie kan worden toegediend zonder (immuun-gerelateerde) schade aan te richten aan de zeer kwetsbare foetus;

– – de risico's die kunnen ontstaan als gevolg van dubbele vaccinatie met een tussentermijn van minimaal drie weken (en tevens gezien de eerste vaccinatie vermoed wordt slechts een beschermingsniveau van 40% te bieden);

– – het feit dat thans geen meldingsplicht meer bestaat voor de “Mexicaanse griep”, en de eventuele gevolgen voor personen die het vaccin krijgen toegediend terwijl ze die griep juist al hebben gehad;

– – complete veiligheidsanalyse van verschillende leveranciers van de vaccins, studieresultaten, contracten en vergunningen;
– tenslotte, ook op basis van bovenstaande, de proportionaliteit van verdere geplande en mogelijke maatregelen in het kader van een pandemische influenza in relatie tot de Nederlandse burgerrechten en de fundamentele rechten van de mens.

Mede in het belang van de volksgezondheid en openbare orde, heeft de Stichting de Rechtbank verzocht om een voorlopige voorzieningen te treffen; te bepalen dat VWS de burger zo spoedig mogelijk, uiterlijk voordat de (eerste) vaccinatie plaatsvindt, alsnog deugdelijk dient te informeren c.q. te waarschuwen over de (mogelijke) gezondheidsrisico’s van vaccinatie, zoals hierboven uiteengezet.

1 opmerking:

Anoniem zei

Michel, ik ben onder de indruk van de gedegenheid van wat je bijna elke dag weer voor elkaar krijgt. Het is zeer informatief. Het geeft me op zich weinig aanleiding om erop te reageren omdat het meeste zo feitelijk is. Dat doet niets af van de kwaliteit van je werk hier.
Ik blijf je elke dag met volle belanstelling volgen.
Frans

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)