Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 30 oktober 2009

Pleitnota

‘Bent u benieuwd naar de reactie die de Vaste Kamercommissie van VWS als antwoord aan Antroposana gaf op onze brief met vragen over vaccinatieplannen?’

Zo begon gisteren het nieuws op de website van patiëntenvereniging Antroposana met de titel ‘Reactie op brief aan 2e Kamercommissie VWS’. Ik schreef hierover op 4 oktober in ‘Griep’:

‘Naar aanleiding van het spoeddebat in de Tweede Kamer over vaccinatie tegen de Mexicaanse griep en de rol van viroloog Ab Osterhaus bij de advisering aan de minister, stuurde Antroposana een brief naar Kamerleden.’

Om het antwoord te weten, volstaat sinds gisteren dit:

‘Klik dan hier: reactie VWS op brief vaccinatie.pdf (PDF in nieuw venster)’

De brief is maar kort, dus kan ik hem hier makkelijk laten volgen. Hij is gericht aan directeur Lia Kemerink van Antroposana en afkomstig van de griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. A.J.M. Teunissen, gedateerd 14 oktober 2009. Hij betreft ‘Vragen over vaccinatieplannen tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1)’.

‘Hiermede bevestig ik de goede ontvangst van uw bovengenoemde brief. Uw brief is ter kennis gebracht van de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijdens haar vergadering van 14 oktober 2009 heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te nemen, hetgeen inhoudt dat de commissie als zodanig op uw brief geen actie zal ondernemen en het aan haar individuele leden overlaat te handelen zoals het hun goed dunkt. Ik geef u derhalve in overweging met die fractie(s) in contact te treden waarmee u de meeste affiniteit heeft, en expliciet aandacht te vragen voor de door u gesignaleerde problematiek.

Namens deze commissie zeg ik u dank voor de toezending van uw schrijven.’

Op 4 oktober moest ik uiteindelijk vaststellen dat het geplande spoeddebat helemaal van de agenda was afgevoerd (het blijkt nu pas na het herfstreces gepland te zijn). Twee weken later, op 17 oktober in ‘Eindeloos’, kwam ik terug op dit onderwerp van het vaccineren, en bleek er inmiddels zo veel meer bekend over de rol van Ab Osterhaus en wat er mogelijk nog meer op de achtergrond meespeelde, dat ik er een wel érg lang bericht aan wijdde. Daarbij maakte ik onder meer gebruik van wat ik vond op de website van de Stichting StralingsArm Nederland (SAN). Die was bezig een Kort Geding tegen minister Klink aan te spannen, dat op 22 oktober zou dienen. In het persbericht van 16 oktober had men zich nader verklaard:

‘Inzet van het Kort Geding is de weigering van zowel de Minster als het CBG om documenten inzake het griepvaccin vrij te geven. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft de stichting SAN daar op 23 juli 2009 om gevraagd. De Rechter wordt verzocht om VWS en CBG te verplichten tot het verstrekken van deze informatie.

Gevraagd wordt naar alle documenten die helderheid kunnen verschaffen omtrent de specifieke ingrediënten en adjuvantia van deze griepvaccins, over de producenten en over de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, wanneer burgers gezondheidsschade oplopen door vrijwillige / verplichte / gedwongen vaccinatie.

Deze informatie wordt als cruciaal gezien voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie (informed consent).

Voor de stichting SAN is deze informatie van groot belang; bepaalde ingrediënten in de vaccins, zoals kwik en aluminiumverbindingen, worden immers onder invloed van elektromagnetische straling “elektro-aktief” en zouden daardoor, vooral in zenuwweefsel, onvoorspelbaar onheil kunnen aanrichten.

Daarnaast wil de stichting uitsluiten dat tegelijk met de vaccinatie een nano RFID-chip ingebracht zal worden.’

Dat zijn wel wat wilde veronderstellingen. Maar daarom zouden die des te beter moeten kunnen worden ontzenuwd. Dat gebeurde echter juist niet, gek genoeg. Vandaag werd op diezelfde website de uitspraak van de rechter in het kort Geding bekend gemaakt. Van dag tot dag waren de ontwikkelingen daar te volgen:

‘17-10: De website wordt grootschalig bezocht nu zelfs het AD en het Parool een klein berichtje over het Kort Geding geplaatst hebben. Telegraaf, Volkskrant, Trouw en NRC zwijgen het nieuws nog steeds dood. Op internetnieuws gonst het overal rond. Verheugend is dat er ook financieël bijgedragen wordt!!!

18-10: Het aantal meldingen van mensen, dat de hoorzitting vanaf de publieke tribune wil bijwonen, groeit en dat geeft alleen maar meer moed. Het aanbod om ook een filmopname van de zitting te maken, moet eerst goedgekeurd worden door de Rechter.

21-10: De webmaster van Sociale Databank NL liet vanochtend telefonisch weten dat de rechter goedkeuring verleend heeft onder strikte voorwaarden dat er tijdens de Hoorzitting filmopnames gemaakt mogen worden. Daarnaast hebben tal van journalisten aangegeven bij de Hoorzitting aanwezig te zullen zijn. Ook een team van het actualiteitenprogramma Netwerk zal aanwezig zijn om voor en na de Hoorzitting interviews af te nemen.

22-10: Voor wie niet aanwezig kan zijn op de publieke tribune: vanavond rond 21.00 uur zal op internetradio van Argusoog met ons live nagepraat worden over de Hoorzitting en zijn geluidsfragmenten van de zitting te beluisteren.

23-10: Op een later tijdstip meer over de hoorzitting; de interviews met nieuwsmedia alom vergen veel tijd. Maar de pogingen van VWS en CBG om het spoedeisend karakter van het Kort Geding van tafel te krijgen, zijn mislukt! We hebben vertrouwen in een gunstige uitspraak. Download hier alvast onze korte, krachtige Pleitnota; eentje waar we bijzonder trots op zijn.

24-10: Na gisteren heel veel gesproken te hebben met journalisten, is het leerzaam om te lezen hoe verschillend berichtgeving kan zijn. Positief: VPRO blog, scroll naar beide items van 23 oktober. Negatief: de Stentor; met in de reacties uiteraard ook de onze. Filmopname pleidooi Hoorzitting: Sociale Databank NL. Een geweldig pleidooi voor een Amerikaanse Hoorzitting: Gary Null.

30-10: De rechter heeft in zijn vonnis geoordeeld dat iedere burger zijn informatie kan vinden op de website van EMEA. Het vonnis is vanaf 12.00 uur in geanonimiseerde versie te vinden op www.rechtspraak.nl onder “rechtbank Zwolle-Lelystad”. Een uitgebreide analyse hier volgt morgen.’

De pleitnota waar men zo trots op was, heeft de volgende inhoud. Hij is geschreven door Luuk van Dinter, juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.

‘In deze Pleitnota wil ik enige achtergronden schetsen, die geleid hebben tot deze Hoorzitting.

Want in juli kon niemand vermoeden, en ikzelf al helemaal niet, dat een simpel verzoek aan het Ministerie van VWS en aan het CBG via de Wet Openbaarheid Bestuur zou kunnen leiden tot een uitgebreide, vaak eenrichting-correspondentie en uiteindelijk tot een Kort Geding, waarvoor we heden hier naar toe gereisd zijn.

Als Nederlands burger ben ik verbijsterd over hoe een niet in de realiteit bestaande pandemie Mexicaanse griep; door overheden en massamedia tot buiten iedere proportie opgeblazen is en heeft kunnen leiden tot een uitgave van pakweg 700 miljoen euro aan vaccins.

In ons dossier is tot achter de punt-komma de weg te destilleren, die ik gegaan ben van verbijsterd burger, die tevergeefs zocht naar betrouwbare informatie over de gezondheidsaspecten en wie waarvoor aansprakelijk zou zijn bij gezondheidschade, naar de meer en meer gedreven juridisch adviseur; naarmate de instanties, die toch verantwoordelijk zijn en zich aldus zouden moeten gedragen, de hakken in het zand zetten en weigerden de informatie, die voor mij en voor 16 miljoen Nederlanders als cruciaal beschouwd mag worden, vrij te geven.

Hoe eenvoudig was het geweest, als op ieder vaccin een etiket zou zitten met daarop een lijstje van ingrediënten, zoals kwik, aluminium-hydroxide, squaleen, formaldehyde en wat al niet meer. Met, omdat kwik een gevaarlijk goedje is, op het etiket het symbool van een doodshoofd met een paar bliksemschichten eronder. En de tekst: GEBRUIK OP EIGEN RISICO.

Dan zou voor mij, voor u, voor alle mensen in deze zaal, voor 16 miljoen burgers het glas- en glashelder zijn en had iedereen persoonlijk een afweging kunnen maken of hij of zij op de dag van vandaag, waarin nog steeds de hoogste alarmfase van kracht is bij de Wereld Gezondheid Organisatie en nog steeds het scenario gehanteerd wordt van een verpletterende grieppandemie, die in september, oktober pakweg een derde van ons land geveld zou hebben; met een ontwrichting van samenleving en economie tot gevolg. Dan had iedereen er op eenvoudige wijze wel of niet voor kunnen kiezen om dit vaccin door zijn of haar “doktor” in te laten spuiten.

Het dikke dossier, zoals dat door ons opgesteld en ingediend is bij de Rechtbank, geeft al aan dat het in ons land zo eenvoudig niet mag gaan.

Het Ministerie van VWS heeft sinds ons bezwaarschrift van 3 oktober jl. op hun beschikking niets meer van zich laten horen. Geen ontvangstbevestiging van ons bezwaarschrift; laat staan een reactie erop. Bij het schrijven van deze Pleitnota is het een groot vraagteken of en wie er van het Ministerie überhaupt op de hoorzitting aanwezig zal zijn.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen stuurde op 8 oktober een vodje papier, wat zij een beschikking noemen. Dat was nadat uw Rechtbank bij hen gemeld had dat wij een Voorlopige Voorziening aangevraagd hadden. Dit stuk heette gedateerd te zijn op 10 september en gaf, kort door de bocht, aan dat zij niks wisten, niks hadden en dat we met onze vragen maar naar Engeland moesten gaan.

Aan het eind van deze Hoorzitting reken ik erop gehoor gevonden te hebben bij deze Rechtbank in mijn conclusies van het voor u liggende dossier en dat U het Ministerie van VWS en het CBG ter plekke zult veroordelen tot het onmiddellijk vrijgeven van de gewenste cruciale informatie, zodat met nog 2 weken te gaan tot aan de geplande vaccinaties, burgers zich kunnen informeren over evt. gezondheidsrisico’s, de wegen van aansprakelijkheid en zodoende een individueel standpunt kunnen innemen met betrekking tot de geadviseerde vaccinatie. Het zou mij een stuk geruster doen voelen als U dit vonnis vergezeld kan doen gaan van een stevige dwangsom, zodat voor beide partijen helder is, dat als zij niet de eenvoudige weg kunnen bewandelen, zoals ik in het begin van mijn pleidooi schetste, het hen in ieder geval duidelijk is dat zij verplicht zijn op grond van voorliggend dossier de informatie te verschaffen.

Uiteraard spreekt het daarbij voor zich dat wij U vragen de partijen te veroordelen tot het vergoeden van de door ons gemaakte proceskosten en de griffierechten.’

Met het bekende resultaat, dat ik al weergaf:

‘De rechter heeft in zijn vonnis geoordeeld dat iedere burger zijn informatie kan vinden op de website van EMEA.’

Daar mogen we het met al onze vragen nu dus mee doen.

Update 2 november:

Het spoeddebat heeft op donderdag 29 oktober plaatsgevonden. Op de website van de Tweede Kamer is een kort verslag geplaatst.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)