Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 6 oktober 2009

Idealisten

In de webshop van Trouw wordt een boek aangeboden dat hier het vermelden waard is. Dat gebeurt op de afdeling ‘Mens & maatschappij’. Het gaat om ‘Nieuwe idealist m/v’ van Ferd van Koolwijk en Bob Pluijter. Bestel je het via deze webshop met een speciale actiecode, krijg je het boek niet voor € 18,50 maar voor € 16,00. De actie duurt drie maanden.
‘ISBN: 9789085712817
Pagina’s: 176
Uitgever: Veen Magazines
Jaar: 2009
Levertijd: vóór 12.00 uur besteld, morgen in huis
Actiecode: 901-69519 - looptijd: tot 3 maanden na start verkoop.’

Er staat niet bij wanneer de actie begint. Ik neem aan dat die al gestart is. Hoe dan ook hangt dit samen met 10 oktober. Ik zal straks uitleggen waarom. Eerst meer over de inhoud van dit boek:

‘Idealisten zijn nodig en dit boek legt uit hoe u er één kunt worden. Een idealist is iemand die misstanden in de samenleving bestrijdt en het lijden in de wereld wil verminderen. Steeds meer mensen beschouwen zich in meer of mindere mate als idealist. De bevlogenheid van de idealist spreekt ons aan, terwijl we tegelijkertijd een afkeer voelen van al te zweverige types.

Ferd van Koolwijk en Bob Pluijter, beiden betrokken bij goede doelen, laten in dit boek zien hoe u met beide benen op de grond idealist kunt zijn. Een nieuwe bloeiperiode van het idealisme is volgens hen ophanden. De samenleving roept namelijk om kritische idealisten: mensen die de val van het utopisme weten te vermijden en zich toch met hart en ziel inzetten voor een betere wereld. Lees het boek en voeg u in de rijke traditie van mensen als Gandhi, Moeder Teresa, Martin Luther King, Van Houten (die kinderarbeid in Nederland afschafte) en Obama.’

Waarom eigenlijk aandacht voor dit boek, vraagt u zich af. Max Rutgers van Rozenburg was zo vriendelijk mij de Nieuwsbrief no. 10 van maandag 21 september van het Bernard Lievegoed Fonds toe te sturen en die verklaart veel:

‘Aankondiging verschijning van het boek “Nieuwe idealist (V/M)” eind september

Ferd van Koolwijk en Bob Pluijter, beiden betrokken bij de netwerkuniversiteit, hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het verschijnsel “idealist” en “idealisme”. Zij hebben over dit onderwerp een boek geschreven dat eind september verschijnt bij Veen Magazines (bekend van o.a. Filosofie Magazine) onder de titel “Nieuwe idealist (V/M)”. Prijs € 18,50.

Het boek beschrijft het wezen, de betekenis en de werkwijze van idealisten inclusief hun dromen, worstelingen, successen en mislukkingen, en biedt tal van inzichten en adviezen voor idealisten die een grotere impact nastreven bij hun inspanningen voor een betere wereld en een gelukkiger, duurzamer en succesvoller idealist willen zijn.

Korte inhoudsopgave:

Deel I van het boek beschrijft aan de hand van voorbeelden de betekenis van bekende en minder bekende idealisten uit het verleden en schetst wat zij bereikt hebben in hun streven naar een betere wereld. Het imago en de verschijningsvormen van idealisten komen aan bod en het eerste deel eindigt met een overzicht van de uitdagingen waarmee de idealist aan het begin van de 21e eeuw wordt geconfronteerd.

Deel II analyseert het “ontwaakmoment” van het idealisme in de mens, beschrijft de grote verscheidenheid aan bronnen waaruit idealisten hun inspiratie putten en analyseert de achterliggende overeenkomsten tussen deze bronnen. Deel II laat tenslotte zien hoe deze bronnen de idealist ook op dwaalwegen kunnen voeren.

Deel III onderzoekt de verleidingen waaraan de idealist is blootgesteld en zijn worsteling met het dilemma “fighting for peace”. Het beschrijft verschillende fenomenen van doorgeslagen idealisme en onderzoekt de oorzaken daarvan. Deel III eindigt met een beschouwing over de vraag waarom sommige idealisten in hun leven te maken krijgen met diepe gevoelens van teleurstelling en verdriet.

Deel IV vervolgt de zoektocht naar het wezen van de idealist door nader te bezien op welke specifieke wijze idealisten samenwerken en communiceren. De vraag wordt beantwoord waarom zij relatief gemakkelijk in conflicten terecht komen en waarom het er juist in de samenwerking en in vergaderingen van idealisten soms bijzonder heftig aan toe kan gaan.

Deel V beschrijft de soms moeizame verhouding van idealisten tot de organisatie waar zij werkzaam zijn aan de hand van de typische ontwikkelingsfasen van een ideële organisatie. Aan de orde komen onder meer de relatie tot leidinggeven en de gehechtheid aan een aantal specifieke cultuurelementen welke het functioneren van de ideële organisatie zowel kunnen bevorderen als belemmeren.

Deel VI geeft wegen aan waarlangs de idealist zich verder kan ontwikkelen tot een effectievere, gelukkigere en succesvollere idealist. In het bijzonder worden mogelijkheden geschetst voor verdere persoonlijke ontwikkeling en vernieuwing van de wijze waarop idealisten samenwerken en zich verhouden tot de eigen organisatie, Ook geeft dit deel richtinggevende gedachten voor de rollen die de overheid en het bedrijfsleven kunnen vervullen om een nieuwe bloeiperiode van het idealisme dichterbij te brengen.

De Epiloog schetst het belang van een bevordering van “het kleine idealisme” en de opgave die daarbij voor elke burger is weggelegd, en geeft tenslotte de visie van de auteurs op de betekenis van het idealisme en de idealist voor versterking van de samenhang in de samenleving van de toekomst.

Het boek bevat een uitgebreide referentie- en literatuurlijst.

Het boek “Nieuwe Idealist (V/M)” is vanwege zijn inhoud geschikt als kerstgeschenk voor medewerkers en relaties.

Driebergen, Zeist, september 2009
Ferd van Koolwijk & Bob Pluijter’

Bob Pluijter is Raad van Bestuur van de Stichting Antroz, Ferd van Koolwijk is niet alleen oprichter van Van Koolwijk & Partners voor integrale organisatie ontwikkeling, maar ook van de Partnership Foundation, ‘ondernemen voor straatkinderen’. Deze stichting richt zich op

‘het verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van straatkinderen in India. Doelstelling is het ontwikkelen van een keten van 50 “Rainbow Homes” in 2018 waar 10.000 straatkinderen worden begeleid naar volwassenheid.’

Nu organiseert Trouw op 10 oktober een heuse Idealendag, het grootste landelijke netwerkevenement voor mensen met idealen, in de Passenger Terminal Amsterdam. Met van half twee tot half drie een politiek debat met ondermeer minister Gerda Verburg (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid), Femke Halsema (GroenLinks), Greetje Lubbi (oud directeur Novib), Ferd van Koolwijk (Nieuwe idealist V/M), Nicolette Mak (Valid Express), onder leiding van Willem Breedveld (Trouw).

Dus vandaar dat Trouw voor dit boek in haar webshop actie voert.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)