Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 29 oktober 2009

Verbeteraanpak

Vandaag het vervolg op gisteren, de Geert Groote School II. Ik zou u eigenlijk alleen hoeven te verwijzen naar de weblog van Hugo Verbrugh, ‘Middernachtszon’ geheten, met zijn bericht van vandaag, met als titel ‘Waarom doen antroposofen nooit mee in het publieke debat over, bij voorbeeld, de Vrije School?’

Op mijn bericht van gisteren zijn inmiddels verschillende reacties gekomen, die hier al naar verwijzen. Hugo is een veel grotere ster dan ik in het in debat gaan met degenen die reageren, wat hij dan ook met verve doet. Daarom vormen bij hem de reacties een substantieel onderdeel van zijn bijdragen. Hij schreef hier niet voor niets dat hij er intussen zowat een dagtaak aan heeft. Dat kan ik me niet permitteren. U kunt ze allemaal bij hem nalezen.

Daarom hier alleen de reactie van de Geert Groote School II, waar Ramon De Jonghe ook al naar verwees, ter documentatie, met de titel ‘Het verbetertraject op de Geert Groote School 2’:

‘Het bestuur van onze school reageert op berichten in de media over het verbetertraject op de Geert Groote School 2. Klik hier om deze reactie te lezen.’

De link brengt u hier:

‘Amsterdam, 29-10-09
Beste leerkrachten, ouders, verzorgers,
Betreft: Berichten in de media betreffende het verbetertraject en inspectietraject GGS2

Er zijn deze week in verschillende media berichten verschenen over het stopzetten van de subsidie voor het verbetertraject op de GGS2 door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Daarnaast wordt in een aantal berichten de Inspectie van het Onderwijs genoemd. Graag geven wij u hierbij inzicht in de stand van zaken met betrekking tot beide instanties.

De inspectie

1. Op 8 oktober j.l. heeft de Inspectie van het Onderwijs een afsluitend onderzoek op de GGS2 uitgevoerd. Zoals wij al eerder berichtten gaf de inspectie aan dat zij duidelijk merkten dat er sinds begin april een positieve kentering was waar te nemen.

2. Afgelopen maandag hebben wij overlegd met de hoofdinspecteur. Hij zei tijdens dat gesprek dat de GGS2 op grond van het uitgevoerde onderzoek ook dit jaar onder verscherpt toezicht blijft staan. Tegelijkertijd gaf hij echter aan dat de inspectie het vertrouwen heeft dat de noodzakelijke verbeteringen dit schooljaar tot stand zullen komen.

3. Concreet betekent dit dat wij tot het eind van dit schooljaar de tijd hebben om onze plannen verder uit te voeren en daarmee van het predicaat “zeer zwakke school” af te komen.

DMO

1. Zoals de meesten van u weten, is ruim een jaar geleden onder regie van de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning en in het kader van de “Verbeteraanpak binnen de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam” een verbeterplan opgesteld. Aan de uitvoering van dit verbeterplan is ook financiële ondersteuning verbonden.

2. In juni van dit jaar heeft DMO vastgesteld dat er in de het afgelopen schooljaar geen vorderingen zijn gemaakt en dat de doelen uit het verbeterplan niet zijn gerealiseerd. Op dat moment heeft DMO besloten om de financiering op te schorten.

3. Naar aanleiding van dit besluit hebben wij overleg gehad met DMO, en hebben wij aan DMO onze aanpak voor het komende schooljaar voorgelegd.

4. Dinsdagavond 27 oktober heeft DMC ons namens wethouder Asscher een mail gestuurd waarin hij aangeeft geen vertrouwen te hebben in onze aanpak. Naar aanleiding daarvan is besloten om de GGS2 buiten de “Verbeteraanpak binnen de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam” te plaatsen. Dat betekent ook dat de GGS2 niet de mogelijkheid krijgt om een begroting in te dienen voor de verdere uitvoering van het verbeterplan.

5. In deze brief is ook aangegeven dat de gemeente kan overgaan tot terugvordering van de reeds verstrekte subsidie indien blijkt dat de school niet aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan.

Wat betekent dit nu voor ons?

In de eerste plaats zijn wij blij met conclusie van de inspectie dat de huidige aanpak aanslaat, en met het vertrouwen dat de inspectie in ons heeft uitgesproken. Uiteraard zijn wij zeer ongelukkig met het besluit van DMO. Juist nu het eindelijk (aantoonbaar) de goede kant op gaat met de GGS2, komt dit besluit als een zeer onplezierige verrassing. Het is overigens van belang om aan te geven dat het besluit in eerste instantie gaat over een eventueel nog aan te vragen bedrag. Terugvordering van reeds toegekende gelden is nu niet aan de orde: daar kan pas sprake van zijn als zou blijken dat wij niet aan de subsidievoorwaarden hebben voldaan. Er is nu geen reden om aan te nemen dat wij niet aan die voorwaarden hebben voldaan.

Tegelijkertijd is het van belang te benadrukken dat er uitsluitend financiële consequenties zijn verbonden aan het besluit van DMO. De inspectie bepaalt of wij voldoen aan de eisen die door het Ministerie aan ons worden gesteld. En het Ministerie is de instantie die ons (en de andere Nederlandse scholen) subsidieert. DMO staat daar volledig buiten.

Een en ander betekent dat wij doorgaan op de ingeslagen weg. In de komende maanden zal het verbetertraject verder uitgevoerd worden, en zal in zeer nauw overleg met de inspectie bewaakt worden dat de gestelde doelen ook worden gerealiseerd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de Geert Groote School’

De vragen die er inderdaad nog zijn, worden meteen bij Hugo Verbrugh gesteld:

‘Petra vd Geest 29-10-2009 16:12:
Nou breekt m’n klomp (er zat reeds een barst in). Als ik mag geloven wat het bestuur hier zegt (en dat zal wel) en de Inspectie vooralsnog tevreden is, dan gaat het wel degelijk beter en ziet het ernaar uit dat het over negen maanden min of meer in orde zou kunnen komen op de GGS2. Dat de Amsterdamse wethouder en zijn ambtenaren niet tevreden zijn, zegt me een stuk minder dan wat de Inspectie ervan vindt.

Laura 29-10-2009 16:25:
Wat ik niet begrijp is hoe dat dan gisteren of eergisteren met de journalisten is gegaan. Heeft de Geert Grooteschool toen niet verteld over het positieve oordeel van de inspectie van onderwijs? Of hebben de journalisten geen wederhoor toegepast? Of hebben ze wel wedergehoor gehaald maar daar niets over opgenomen in hun artikel?

Hugo Stephan - VERBRUGH 29-10-2009 16:41:
@ Petra vd Geest 29-10-2009 16:12 en Laura 29-10-2009 16:25 ik begrijp er uiteraard ook niks van – maar ik begrijp steeds minder van hoe ’sofen en angehauchten enerzijds en de publieke opinie in het algemeen en de media in het bijzonder met elkaar omgaan’

2 opmerkingen:

Hugo Verbrugh zei

Ik waardeer het uiteraard zeer dat je naar mijn blog en de daar door anderen geplaatste (en nog steeds geplaatst wordende) reacties verwijst! We houden contact!

Michel Gastkemper zei

Jij houdt ook alles scherp in de gaten Hugo!

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)