Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 15 oktober 2009

Tegenstanders

Ik kan vandaag onverwacht weer helemaal naar het begin van deze weblog terugkeren. We zijn nu 468 berichten verder en meer dan 40.000 bezoeken. Destijds besteedde ik de eerste twee dagen meteen aandacht aan het probleem van het inenten. ‘De bof en inenten’ was op 1 mei 2008 de eerste, terwijl ‘Opnieuw inenten’ de dag daarop kwam.

U heeft hier heel recent kunnen meebeleven hoe de Vereniging tegen de Kwakzalverij het een levensgevaarlijke ontwikkeling vindt dat er aan vaccinaties kan worden getwijfeld. Op zondag 11 oktober in ‘Kackadorissen’ en twee dagen geleden nog in Overtreding’. U heeft de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen, bijna live. En nu, ja juist nu, dus op dit moment, komt de Antroposofische Vereniging in Nederland met een nieuwe themabijdrage naast alle andere die er al zijn, namelijk:

Vandaag is er dus een bijgekomen:

‘Op deze pagina worden actuele thema’s vanuit een antroposofisch perspectief belicht. De teksten zijn op persoonlijke titel geschreven door auteurs die deskundig zijn op het gebied van het betreffende thema. Als u wilt reageren op de inhoud, stuurt u dan een e-mail naar webredacteur Arianne Collee, a.collee@antrop-ver.nl. Voor suggesties voor een nieuw thema kunt u ook bij haar terecht.

Vaccineren bij kinderen en volwassenen

Vaccineren is niet verplicht. Er spreekt veel voor om het wel te doen. Maar er kunnen ook redenen zijn om hiervan af te zien. Om voor uzelf, of als ouders voor uw kind een weloverwogen besluit te kunnen nemen, treft u hier een aantal antroposofische gezichtspunten aan. Lees verder.’

Het is bijna niet te geloven, zulk treffend inspelen op de actualiteit. We zijn dan ook reuze benieuwd wat er verder te lezen valt. De tekst blijkt afkomstig van Madeleen Winkler, huisarts, CB arts. En is reuze interessant. Eindelijk, ‘Antroposofische gezichtspunten over vaccineren bij kinderen en volwassenen’! Op het gevaar af selectief te citeren, wil ik hier toch een paar opmerkelijke passages weergeven. Bijvoorbeeld waar expliciet wordt verwezen naar die barbaarse Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (barbaars dan in de ogen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij):

‘Bij onderzoek vinden voorstanders van vaccinatie geen of weinig bijwerkingen. Tegenstanders menen heel veel ongewenste bijwerkingen te zien (www.nvkp.nl). Zie voor de risico’s op complicaties van de verschillende ziektes waartegen wordt gevaccineerd www.rivm.nl/rvp/. Voor risicoafweging per ziekte verwijzen we naar de brochure Kinderziektes en inenten (www.gezichtspunten.nl).’

Hierop volgt meteen:

‘Over consequenties van vaccineren op de lange termijn is eigenlijk niet veel onderzoek bekend. Kinderen die niet gevaccineerd waren tegen bof, mazelen en rode hond, bleken minder vaak allergie te ontwikkelen. Mensen met kanker bleken minder kinderziektes met hoge koorts te hebben doorgemaakt. Klassieke kinderziektes als bof, mazelen en rode hond leveren levenslange immuniteit op. Of dat na vaccinatie ook zo is, is nog een open vraag. Na vaccinatie wordt bij één tot drie procent van de gevaccineerden geen antistoffen gevonden.’

(Er wordt overigens wetenschappelijke literatuur bij gegeven voor deze opmerkelijke resultantes.) Maar je kunt dit niet in het juiste perspectief plaatsen, als je niet ook de eerste twee alinea’s hebt gelezen:

‘Onze meest menselijke eigenschap is het vermogen tot ontwikkeling. Een ontwikkeling die voorbij de grenzen van geboorte en dood gaat. In de loop van hun kinderjaren leren kinderen lopen, spreken en denken. Maar niet alleen dat. Ze ontwikkelen lichamelijke afweer, hun immuunsysteem, tegen ongewenste stoffen en invloeden van buiten. Dat gebeurt door verkoudheden, maar ook door klassieke kinderziektes zoals bof, mazelen, rode hond en kinkhoest. Van nature heeft ieder mens de aanleg om die ziektes door te maken. Kijk je vanuit het gezichtspunt van karma en reïncarnatie dan is dat een mogelijkheid om een eenzijdige aanleg te vereffenen en meer mens te worden. Door onder begeleiding een ziekte goed door te maken, kan het lichaam van een kind iets “leren”. Niet alleen ontwikkelt het immuunsysteem zich, ook de levenservaringen die we opdoen dragen bij aan onze ontwikkeling. Bij kinderen die gevaccineerd zijn, kan men extra aandacht in de opvoeding besteden aan zulke ontwikkelingsmogelijkheden. Dan kunnen ze toch iets leren van wat zij zich anders eigen zouden maken door de ziekte door te maken.

Vanuit het Rijksvaccinatieprogamma (RVP) worden aan zuigelingen vaccinaties aangeboden ter voorkoming van een aantal ziektes die ernstige complicaties kunnen hebben. Bij sommige ziektes is die kans klein tot zeer klein. Daarbij dient zich tevens de vraag aan of je door te vaccineren ook een kans kunt mislopen. Alleen de ouders kunnen uiteindelijk beslissen welk risico of kans zij voor hun kind passend vinden.’

Het is absoluut de moeite waard om de hele tekst te lezen. Want het betoog is genuanceerd, met voors en tegens. Die uzelf zult moeten afwegen. – Vanuit het begin met de zuigelingen kunnen we hier meteen door naar het eind met de ouderen; dan is het hele leven bestreken:

‘Aan mensen boven de 60 jaar wordt griepvaccinatie aangeboden. Is het dan gevaarlijker als je ouder wordt? In principe niet. Dat is afhankelijk van of men ook aan andere aandoeningen lijdt, zoals astma, COPD, diabetes of een verminderde afweer heeft bijvoorbeeld door medicatie of chemotherapie. Hoewel er ook vormen van kanker beschreven zijn die spontaan genazen toen de patiënt een heftige koortsende ontsteking doormaakte. Heel oude mensen gingen vroeger dood aan wat “the old man’s friend” werd genoemd: een longontsteking bij een griep. Ze werden steeds suffer en gleden weg in de dood, een milde dood.

Veel mensen krijgen van hun huisarts een oproep voor vaccinatie tegen “de griep”. Zij kunnen zelf overwegen hoe hun gezondheidstoestand is en of vaccinatie voor hen wel of niet aan de orde is. Van het nieuwe H1N1-vaccin zijn zeker bijwerkingen te verwachten. Vaccinaties zijn in Nederland niet verplicht. Om economische redenen en om verspreiding van griepvirus te voorkomen worden ook vaccinaties aangeboden aan werkers in de gezondheidszorg, in het onderwijs en ook door grote bedrijven.’

Zo’n zin blijft natuurlijk hangen:

‘Van het nieuwe H1N1-vaccin zijn zeker bijwerkingen te verwachten.’

Nee, onze vrinden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij zullen wel nooit iets zinnigs kunnen zien in ‘Antroposofische gezichtspunten over vaccineren bij kinderen en volwassenen’... De rest van Nederland hopelijk wel. Deze tekst zal daar zeker bij kunnen helpen. Hulde!

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)