Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 15 maart 2011

Winterconferentie


De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding meldt op haar website dat morgen de ‘Winterconferentie’ wordt gehouden, op de Warmonderhof, Wisentweg 12 te Dronten, met als thema ‘bedrijfscontinuïteit’. Er staat bij dat twee weken geleden dezelfde conferentie al in België gehouden is:
‘(Deze conferentie gaat met een sterk gelijkend, maar niet identiek programma ook door op Wo 2 maart in Merksplas (B).)’
De pagina waar dit op de website vermeld wordt, is zeer overzichtelijk ingedeeld:
Om een idee te hebben wat er momenteel speelt in de biologisch-dynamische landbouw, kunnen we simpelweg het geheel van wat hier staat laten volgen. Om te beginnen ‘Inleiding op het thema’:
‘Het thema Bedrijfscontinuïteit staat dit jaar centraal op de winterconferentie van de BD-Vereniging, die dit jaar plaats vindt op 2 maart in Merksplas (België) en op 16 maart op Warmonderhof in Dronten. Komt allen!

Tussen 1970 en 1985 steeg het aantal BD-bedrijven explosief, van 20 naar 175. De golf van nieuwe bedrijven uit die tijd lijkt nu een bedrijfsovername-golf op te leveren. Veel pioniers zoeken opvolgers of zijn bezig de boel aan de jongere generatie over te dragen.

Op de winterconferentie zijn de ervaringen van verschillende boeren en tuinders te horen. Want bij de overdracht komt veel kijken. Niet alleen fiscale en financiële zaken, maar ook veel “menselijke” zaken. Want hoe vind je de opvolger die bij het bedrijf past? En als je dan iemand denkt te hebben gevonden, hoe ga je er dan mee om wanneer hij of zij het allemaal net even anders wil aanpakken? De jonge boer heeft andere kwaliteiten en andere prioriteiten. Of hij of zij is zeer betrokken bij de teelt en het vee, maar heeft minder affiniteit met de zorg en de winkel. Zoek je dan een ander? Of ga je op zoek naar een team van deeltijd-boeren?

Een vraag die overal aan de orde is, is hoe je omgaat met de overdracht van het gigantische kapitaal dat vastligt in een landbouwbedrijf. In Dronten vertelt Sjoerd Wartena over zijn ervaringen met Terre de Liens, een beweging van burger-investeerders die in Frankrijk duizenden hectares landbouwgrond vrijkochten voor boeren en tuinders. In Nederland zijn verschillende stichtingen actief met hetzelfde doel.

Deelnemers aan de winterconferentie gaan, zowel in Dronten als in Merksplas, in werkgroepen aan de slag met praktische, fiscale én persoonlijke aspecten van bedrijfsopvolging. Nieuw dit jaar is dat aan het programma een avondmaaltijd is gekoppeld, zodat er nog meer ruimte ontstaat voor ontmoeting en gesprek. Dus zoek je nog een opvolger, of zoek je nog een bedrijf, grijp je kans voor een “speed-date”!’

Programma Dronten
10.00-10.30 Ontvangst
10.30-12.30 Plenaire bespreking en presentatie van het onderwerp, met dialoog, vraaggesprek met boeren en inleiding door Sjoerd Wartena over Terre de Liens.
12.30-13.45 Lunch, balie, boekentafel en markt open
13.45-15.25 Werkgroepen
15.25-16.10 Thee
16.10-17.00 Presentatie initiatieven en afronding
17.00-17.30 Voorbereiden avondmaaltijd, markt open
17.30-19.30 Avondmaaltijd en natafelen met de Winterzangeres

Aanmelden
Deelname is gratis voor beroepsleden en gekoppelde leden. Anderen betalen € 48,- (inclusie, koffie, thee en lunch en avondeten.) Aanmelding via 0321-315937, info@bdvereniging.nl of via het aanmeldformulier met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de plaats (Merksplas of Dronten). Betaling van de deelnemersbijdrage vooraf op ING rek.nr. 313786 o.v.v. “Winterconferentie-Merksplas of -Dronten” en de naam van de deelnemer(s).

Werkgroepen (onder voorbehoud)

Sjoerd Wartena – Terre de Liens in de praktijk
Jozien Vos – Kennismaking met boerenbezoek
Leon Veltman – Rondleiding Warmonderhof
Jaap van de Haar, Gladys Koenders – Over vermogen, fiscus en juridische zaken
Ingrid Busink en Jan Saal – Biografisch werk rondom bedrijfscontinuïteit
Helmer Wieringa en Annette Halberink – Hoe kun je continuïteit realiseren
Jaap Vermuë – Bedrijfsopstellingen
Albert de Vries – Op zoek naar de toekomstimpuls op je bedrijf
Joke Bloksma – Bd-beroeps-ontwikkeling
Individuele wandelgangen – Rondje Klompenpad


Biografisch werk
Bij biografisch werk onderzoek je welke drijvende krachten of richtingen je in een mensenleven kunt ontdekken. Deze spelen een grote rol bij de keuzes die iemand maakt. Ze maken zichtbaar waar een mens eigenblijk aan wil werken. In verschillende levensfasen kan dat heel verschillend naar buiten komen. We spitsen het hier toe op situaties rond bedrijfscontinuïteit. Begeleiders Jan Saal en Ingrid Busink hebben voor de bd-producenten regio oost ook een serie bijeenkomsten over biografie begeleid.

Terre de Liens
Na het plenaire verhaal ’s ochtends kan Sjoerd Wartena nu vragen beantwoorden over hoe gaat dat precies voor boeren om met Terre de Liens te werken? Welke eisen worden gesteld? Hoogte van de pacht. Hoe gaat in- en uitstappen? Begeleider Sjoerd Wartena is oorspronkelijk Nederlander, heeft geboerd in Frankrijk en is nu als 70+er voorman van Terre de Liens, investeringsfonds voor duurzame landbouw in Frankrijk.

Bedrijfsopstelling rond overname
Een bedrijfsovername is een complex proces met vele spelers. De uitstromers, de instromers, maar ook de koeien, de grond, de gewassen en het wezen van het bedrijf. In deze workshop doen we een bedrijfsopstelling van een overname. Dit geeft in korte tijd enorm veel inzicht in het krachtenveld en de dynamiek hiervan. Onderliggende thema's komen in beeld en het wordt duidelijk welke ontwikkeling nodig is voor een succesvolle overdracht. Begeleider Jaap Vermuë doet organisatieadvies & training met zijn www.bewustbedrijf.nl.

Boerenbezoek bij de veehouder van Warmonderhof
Boerenbezoek is een manier om de wezenlijke kant van een bedrijf te leren kennen. Het veehouderijbedrijf van Warmonderhof heeft vorig jaar een ondernemerswisseling gehad. In gesprek met de nieuwe ondernemer Johan Verheye over wat hij voort zet en wat hij verandert. Begeleidster Jozien Vos is boerin in de Noord-Oost polder en één van de begeleiders bij de Bd-beroepsontwikkeling.

Voor welke continuïteit ga je eigenlijk?
Hoe richt je je bedrijf (organisatorisch) zó in, dat wat van waarde is kan voortgaan en wat oud is kan veranderen. De één zoekt continuïteit in biologische grond, de ander in kennis of in een familie erfgoed of in plattelandsbeheer of voedselproductie voor een gemeenschap. Welke organisatorische constructies horen bij deze keuzes? Over de valkuil dat de oude dag voorziening gefinancierd gaat worden door de overnemers. Welke keuzes heeft Annette Harberink gemaakt, die een nieuw bedrijf start als pachtster van Stichting Ijssellandschap. Begeleider Helmer Wieringa zet zich al jaren in voor een goed grondbeheer.

Op zoek naar de toekomst impuls op je bedrijf
Bij bedrijfscontinuïteit, bedrijfsovername denken we vaak vanuit een stroom vanuit het verleden naar de toekomst. We kunnen ook op zoek gaan naar de toekomst, zoals die zich in het heden al aandient. Die toekomstkiemen serieus nemen kan leiden tot verrassende en inspirerende perspectieven. Aan de hand van concrete situatiebeschrijvingen en vraagstukken van deelnemers gaan we op zoek naar die toekomstkiemen. Begeleider Albert de Vries coacht boeren en andere professionals in ervaringsleren www.academievoorervaringsleren.nl

Gesprekken met juridische en fiscale adviseurs
Als je de grote lijn voor jezelf hebt uitgezet over bedrijfscontinuïteit volgen vele detail vragen over hoe je dit kunt regelen. Waarover wil ik zeggenschap en wat laat ik aan anderen over? Welke juridische samenwerkingsvorm? Hoe verdwijnt niet alle geld in de belasting? 2 adviseurs zijn beschikbaar voor vragen. Begeleidster Gladys Koenders (www.koendersjuridischadviesbureau.nl) en Jaap van de Haar is fiscaal adviseur en bestuurslid van Stichting Grondbeheer. www.bdgrondbeheer.nl

Rondgang over Warmonderhof
Voor mensen die liever naar buiten gaan om de Warmonderhof praktijkbedrijven te bekijken: tuinbouw, veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, een school en een woonderij voor studenten. Welke rol speelt de stichting in het mogelijk maken dat hier ondernemers een praktijk bedrijf kunnen voeren waar studenten theorie en praktijk kunnen leren? Begeleider Leon Veltman, woont op Warmonderhof en werkt voor de Stichting Warmonderhof. www.warmonderhof.nl

1 opmerking:

terra canaillo zei

In ieder geval op de nederlandse blogs (in de lijst onderaan) schijnt er in Japan niets aan de hand te zijn (in online-kranten is het ook rustiger als in Duitsland)

groeten, Joseph Canaillo

woordverificatie: fingater

(dat zou een nieuw woord kunnen zijn voor mega-ramp)

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)