Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 1 augustus 2008

Mazelen

NRC Handelsblad meldt vanavond op haar website een uitbraak van mazelen in Den Haag. Onder 32 kinderen van twee basisscholen en twee ouders heerst sinds 17 juni deze besmettelijke kinderziekte.

‘Op de scholen zitten veel kinderen uit de antroposofische gemeenschap. Het is, met 34 gevallen van mazelen tot nu toe, de grootste uitbraak van mazelen in Nederland sinds 2000. (...) Geen van de zieke kinderen was gevaccineerd tegen de ziekte. Alle kinderen krijgen inenting aangeboden via het rijksvaccinatieprogramma, maar veel ouders uit de antroposofische gemeenschap weigerden vaccinatie.’

‘De uitbraak van 1999-2000 was veel groter dan de huidige. Toen werden 3.292 mensen ziek, vooral kinderen, en overleden drie patiëntjes. Die uitbraak breidde zich uit in christelijke gemeenschappen uit de Biblebelt. (...) Over de vaccinatiegraad op de betrokken scholen in Den Haag is alleen bekend dat op een van die scholen slechts 65 procent van de negenjarigen de tweede prik kreeg.

In verschillende Europese landen is de mazelen het afgelopen jaar uitgebroken. Of de Haagse uitbraak daarmee verband houdt, is niet bekend.’

NRC Handelsblad baseert zich op een wetenschappelijk artikel, ‘Measles outbreak in an anthroposophic community in The Hague, The Netherlands, June-July 2008’, op 29 juli verschenen in het internettijdschrift Eurosurveillance online, waarin de GGD Den Haag en het RIVM verslag doen van de uitbraak. Hierin staan meer bijzonderheden:

‘On June 17, a general practitioner (GP) reported a suspected case of measles with strong clinical evidence in a previously unvaccinated eight-year-old boy. (...)

It is yet unknown where this case (the index case) acquired the infection from. There was no relevant travel history. The child attends a school of 210 pupils, of whom many come from the anthroposophic community in which parents opt not to vaccinate their children. From June 18 to July 3, nine further cases from the same school were reported. One was laboratory-confirmed and eight were epidemiologically linked.

On June 26, a seven-year-old child from another school (population: 450 pupils), also with many pupils from the anthroposophic community, was diagnosed with measles and confirmed by PCR. The child is a cousin of one of the cases from the first school. From July 3 to July 22, 15 other cases from the second school were reported. All were epidemiologically linked. (...)

Initially, the measles outbreak seemed confined to the two school clusters. Eight incidental cases outside the two schools were reported, but all were family members of the affected school children. Recently, however, two cases outside the school clusters have been reported in other cities (Leiderdorp and Utrecht). Both are epidemiologically linked to the outbreak in The Hague.’

Het artikel bericht ook over de maatregelen die zijn genomen:

‘The municipal health centre of The Hague (GGD) has implemented several outbreak control measures. Since the outbreak was initially limited to the specific anthroposophic population associated with the two schools, measures were aimed at this target group. All parents of children attending the two schools received an information letter. MMR vaccination was offered to all unvaccinated children and to the family members of cases.

However, the school authorities had rightfully predicted that very few would use this opportunity, as most parents in this community had deliberately chosen not to immunise their children. In total, only 10 vaccinations were administered (two to adults, eight to children).’

De autoriteiten tonen zich erg waakzaam, beducht ook voor de uitbraak van mazelen in andere landen. Omgekeerd is het ook niet duidelijk of de oorzaak van de uitbraak in Nederland in het buitenland is gelegen.

‘It is yet unclear where the virus involved in the current outbreak originated from. Although genotype D8 has been detected in Europe before, recent outbreaks of measles in several European countries have, to our knowledge, not been associated with genotype D8. (...) In the last few years the infectious potential of measles seems to be increasing, with outbreaks currently being reported in the United States and several European countries including Italy, Spain, Switzerland and the United Kingdom, some of which were also linked to antroposophical communities.’

De verwijzing naar een ander artikel van 14 april uit hetzelfde wetenschappelijke tijdschrift leert dat een dergelijke gedachte voor de hand ligt, na een flinke uitbraak in Oostenrijk:

‘From the second week of March 2008, public health authorities in the province of Salzburg observed an increased number of measles cases compared to previous years. Twenty cases of measles had been were notified Austria-wide in 2007, 24 in 2006, 10 in 2005, and 14 in 2004.

The current outbreak has affected, as of 14 April, 202 people in Austria, 53 in Germany, and four in Norway, bringing the total number of cases related to this outbreak to 259. The initial case series investigation revealed that the common link was attendance of an anthroposophic school and day care centre in Salzburg city. The majority of the pupils were not vaccinated against measles.’

Destijds in april was het daarom opportuun om het volgende op te merken:

‘In view of the current measles outbreak, Austrian and Swiss authorities advise measles vaccination before travelling to the EURO 2008 soccer games, starting on 7 June, 2008 in Austria and Switzerland.’

Het is vandaag precies drie maanden na het begin van dit weblog. En de allereerste bijdrage ging over... inenten. Het is alsof de duvel ermee speelt. Toen ging het over de bof. De dag erna, op 2 mei, kwamen we er al op terug. En vonden ook ergens in een hoekje op internet verscholen wat antroposofen denken van inenten en waarom men daar niet zo scheutig mee is. Maar na vandaag zal er toch meer dan dat alleen nodig zijn, vermoed ik.

8 opmerkingen:

Anoniem zei

in detuschland bekommen die ärzte die impfkosten voll bezahlt im gegensatz zu anderen leistungen, daher verdienen an impfkampagnen sowohl ärzte als auch industrie. ob das für die kinder besser ist, ist zu bewzeifeln, denn durch krankheit im kindesalter immunisiert braucht man keine weitere impfung, durch impfung im kindesalter immunisiert, kann man als erwachsener erkranken, was viel kritischer ist und müsste sich ca alle 10-15 jahre neuimpfen lassen

Anoniem zei

Michel,

Hoe kijk jij aan tegen de slappe houding van de woordvoerders van antroposofische instellingen in duitsland na het uitbreken van mazelenepidemie daar. Die kwamen het even voorstellen alsof ze ouders het inenten van hun kinderen niet ontmoedigen, terwijl in bijvoorbeeld steinerscholen zowat alle informatie over inenten erop neerkomt dat het niet goed is om in te enten. Zie ook de site van Antroposana Nederland.
Zijn die mensen in Oostenrijk bang geworden om voor hun principes uit te komen omdat de epidemie zo'n grote uitbreiding kent? Hoe zie jij dat?

Anoniem zei

Sorry, Duitsland in het bericht hierboven moet Oostenrijk zijn.

Michel Gastkemper zei

Beste Anoniem,
Dat is niet zo’n eenvoudige vraag, omdat ik de situatie in Oostenrijk niet ken. Het hangt er natuurlijk in hoge mate van af wat het overheidsbeleid is, hoe het politiek en in wetten geregeld is, om verder van de publieke opinie nog maar te zwijgen.
Dan vind ik de situatie in Nederland interessanter, die ken ik tenminste een beetje. Meteen in het begin van mijn weblog in mei heb ik enorm moeten zoeken om überhaupt iets te kunnen vinden over de antroposofische opvatting over inenten. Terwijl daar vroeger veel meer over bestond, zoals ik schreef. Dat vond ik een teken aan de wand. Misschien is het verstandig om daar nu niet mee te koop te lopen, dat kan om allerlei redenen een bewuste keus zijn. Maar in drie maanden tijd is dat in ieder geval weinig anders geworden.
Voor mij is dit weer de typische antroposofische manier van handelen: pas als er van buitenaf vervelende dingen dreigen, ziet men zich genoodzaakt wat te ondernemen. Bijzonder reactief dus. Het is een nogal inerte beweging, de antroposofische. Let er maar eens op: nieuwe ontwikkelingen worden bijna altijd in gang gezet door externe factoren. Ik kan dat ook wel begrijpen; door historische gegroeide omstandigheden is hier bijna niet aan te ontkomen. Men heeft zijn handen zo vol aan het draaiende houden van de eigen organisatie, aan het meest dringende, dat juist de mensen met ontwikkelingspotentie meestal worden beknot en hun heil elders zoeken.
Neem de Antroposofische Vereniging: is dat nu de plek waar de antroposofie haar meest vernieuwende en dynamische kant laat zien? Integendeel zou ik zeggen. Niets lelijks over de mensen die daar hun stinkende best doen om er wat van te maken. Maar heel erg lekker ruikt het er toch ook weer niet, om in deze beeldspraak te blijven. Terwijl je zou denken dat iedereen hier als bijen om de honing zou zwermen.
Met hartelijke groet,
Michel Gastkemper

Anoniem zei

Michel,

Ik heb ook nooit begrepen waarom in antroposofische initiatieven de bijen niet rond de honing zwermen, maar eerder als wespen in een wespennest tekeergaan en waar alles wat anders lijkt wordt aangevallen. Ook beeldspraak, maar niet kwaad bedoeld naar de sympathieke enkelingen die ik binnen de beweging ken.

Wat mij het meest tegen de borst stuit is de onwaarachtige houding van heel wat mensen binnen de antroposofische beweging wanneer het erom gaat de doelstellingen van een of ander antroposofisch initiatief te vertolken naar de samenleving. Het lijkt er dan sterk op dat het gezegde 'het doel heiligt de middelen' alle eer wordt aangedaan. Ik heb het dan niet alleen over autoriteiten in steinerscholen (waar ik nogal kritisch over ben)
die naar inspectie of ouders toe een ander gezicht opzetten dan het gezicht dat ze onderling laten zien.
In die context zie ik eigenlijk ook de verklaring ivm mazelen van de woordvoerder van die school in Oostenrijk als hypocriet. In mijn beleving is het afraden van inenten sowieso gemeengoed binnen de antroposofische beweging. En er zullen waarschijnlijk uitzonderingen zijn.
Hoe hard het in de Antroposofische Vereniging stinkt weet ik ook nie; Dat iemand geen antroposoof is door er lid van te zijn, maar wel door vooral zichzelf te zijn en op een onderzoekende, onbevangen manier in de wereld van vandaag te staan, is mij al geruime tijd duidelijk. En soms mogen die laatsten ook al eens een keer lid worden, haha.

Vriendelijke groet
Ramon

ps: ik was de anonieme reageerder. Had te vlug verzonden, daardoor

Anoniem zei

Weeral worden antroposofen genoemd als het om weigerachtigheid t.o.v. vaccinatie gaat.

Dokter vervalst vaccinatie-attest

(...)Hoe makkelijk dat gaat, werd twee jaar geleden pijnlijk duidelijk. Ook de mazelen leken toen bij ons uitgestorven, tot ze in februari 2011 opdoken in twee Gentse Steinerscholen waar ouders hun kinderen vaak bewust niet vaccineren.Ongeveer 1 op de 100 Vlaamse ouders is rabiaat gekant tegen vaccinaties. Zij geloven dat kinderen die ziektes beter van nature doormaken. Ze doen dat vaak ook op aanraden van antroposofische artsen, zoals homeopaat Kris Gaublomme.(...)

De Standaard 06/02/2013

Michel Gastkemper zei

Dat is twee dingen door elkaar gooien, Ramon. Homeopaat Kris Gaublomme is niet geschoold als antroposofisch arts, maak ik uit zijn cv op. Dat zijn twee verschillende dingen, homeopathisch arts en antroposofisch arts, en dat weet jij natuurlijk ook. Dus is het gewoon een foute bewering: ‘Ze doen dat vaak ook op aanraden van antroposofische artsen, zoals homeopaat Kris Gaublomme.’

Anoniem zei

Ik ken Kris Gaublomme ook niet als antroposofisch arts, maar misschien is hij wel antroposoof (dat De Standaard het daarom zo neerzet?).

Een cv zegt ook niet altijd alles: er zijn antroposofisch artsen die zich niet als dusdanig bekendmaken - of willen laten benoemen. Een beetje vergelijkbaar met antroposofen die geen lid willen zijn van de niet welriekende Antroposofische Vereniging, zichzelf geen antroposoof noemen, maar het wel zijn.

Desalniettemin worden m.b.t. antivaxers wel antroposofisch artsen en steinerscholen in het stuk in De Standaard genoemd. Ik dacht misschien dat je dit wel zou weergeven in je volgende berichtgeving.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)