Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 19 september 2008

Voorbeeldig

Een voorbeeldige website is deze week van start gegaan: Antroz. Onder deze ietwat geheimzinnige naam gaat de ‘Antroposofische Woonzorggroep’ schuil. Deze biedt volgens de website

‘zorg in een antroposofisch woon-, leef- en werkklimaat. Aandacht en respect voor de ander en zorgvuldige bejegening zijn kernwaarden in ons doen en laten. Bewoners krijgen zoveel mogelijk de gelegenheid hun wensen gestalte te geven. Medewerkers kunnen rekenen op een goed personeelsbeleid en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook andere zorgverleners kunnen verworvenheden van de antroposofische ouderenzorg ontdekken bij Antroz.

Tot Antroz behoren het Leendert Meeshuis in Bilthoven (verpleeghuis), Huize Valckenbosch in Zeist (verzorgingshuis), Valckenhof in Zeist (huurwoningen) en Woonoord Kraaybeek in Driebergen (serviceflat). De locaties liggen centraal in Midden-Nederland. Ondersteuning vindt plaats vanaf het bestuursbureau in Zeist.’

De website is zo helder als wat opgebouwd. Het kan gewoon niet missen. Overzichtelijk en doeltreffend. Het meest bijzondere, naast het feit dat vrijwel alle informatie er op staat en goed te vinden is, vormt het item ‘kwaliteit’ in het linkermenu. Hieronder worden de volgende onderdelen vermeld:

Kwaliteit volgens bewoners
Kwaliteit volgens medewerkers
Uitkomsten extern onderzoek
Best practices
Verworvenheden
Jaardocument

Klik vooral op het onderdeel ‘best practices’:

‘Binnen de zorglocaties van Antroz zijn verschillende “best practices” gerealiseerd en er wordt permanent gewerkt aan het verdiepen hiervan. Best practices zijn ervaringen in de zorgverlening die onderscheidbaar beter zijn dan elders en die als voorbeeld en inspiratie kunnen dienen voor collega-zorginstellingen in de ouderenzorg. Op deze pagina treft u een selectie aan. Het betreft een beknopte inventarisatie, als indicatie van het ontwikkelde beleid. Elke best practice is opgebouwd uit een aantal aspecten: de visie van Antroz, wat is in de praktijk gerealiseerd, cijfers, betekenis voor de cliënt, relevantie voor andere zorgaanbieders.’

Ook hier weer een onderverdeling:

> Non fixatie
> Het terughoudend gebruik van psychofarmaca
> Zorg rondom het levenseinde
> Ritme, rituelen en symbolen
> Ontwikkelingsperspectief
> Cultuur
> Bejegenen van de mens als totaliteit

‘Voorbeeld en inspiratie voor collega-zorginstellingen in de ouderenzorg’: dat zeker, en niet alleen in de ouderenzorg, zou ik denken. Hulde voor deze presentatie van een organisatie die op deze manier met recht als ‘antroposofisch’ voor de dag kan komen.

2 opmerkingen:

Ramon De Jonghe zei

Michel,

Je hebt niet overdreven door die website als voorbeeldig te bestempelen. Men heeft blijkbaar naar een zo groot mogelijke transparantie gestreefd. Mag best door meer organisaties worden nagevolgd.

groet
Ramon

barbara zei

lieber michel,
eben in dem sitemeter, der die bsuche meines blogs misst, stellte ich fest, dass da wer aus dänemark nach deinem namen gesucht und unter anderem deinen kommentar in meinem blog gefunden hat,-))
diesn blog hier auch
herzlich
barbara

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)