Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 15 september 2008

Onderbroken

De discussie waarover ik afgelopen zaterdag voor het laatst berichtte, heeft vanmiddag een merkwaardig staartje gekregen. Dat wil zeggen, een voorlopig einde, van de deelname van een van de aanstichters althans. Het vervolg van de uitwisseling in de rubriek AntroBoulevard op AntroVista ging namelijk zo (helaas staat er geen datum bij elke bijdrage vermeld; dit heeft zich in ieder geval de afgelopen twee dagen afgespeeld) – ik herhaal eerst even, om de draad te kunnen oppakken, de laatste bijdrage die ik zaterdag ook al weergaf:

Beste Michiel Gastkemper,
Ik stel voor dat u zelf in uw weblog aan Floris Schreve uitlegt hoe dat zit met Steiners boek over de volkszielen en de Eindrapportage van de z.g. Commissie van Baarda. Dat vergt weliswaar veel studie vooraf, maar ik twijfel er niet aan dat het resultaat de moeite waard zal zijn. Ik zal uw antwoorden aan Floris met genoegen lezen! Reactie van Paul Heldens

Ik heb het laatste bericht ‘Idioten’ (12/09) op de weblog Van Michel Gastkemper gelezen. Hij haalt enkele argumenten van Schreve aan, waarbij er maar één is waarbij ik twijfel, namelijk ‘het is een coherent onderdeel van een zeer uitgesproken racistisch vertoog’. Ik betwijfel sterk dat het een racistisch vertoog is in de gangbare betekenis van het woord; Die is toch haat spuien naar andere rassen? Zelf verkies ik: ‘Het is een coherent onderdeel van een uitgesproken visie waarin het maken van onderscheid tussen rassen, waarbij het ene ras hoger wordt geplaatst, meer aanzien krijgt dan het andere, essentieel is.’ Het is wel tekenend dat men zich in de antroposofische beweging wat dit onderwerp betreft, steeds probeert te drukken. Reactie van Ramon De Jonghe

Beste Paul Heldens,
Hm... met alle respect, maar wat u schrijft komt niet erg sterk op mij over. U heeft eergisteren op deze site een uitvoerig artikel geplaatst met de titel ‘9/11 Heikele kwesties’. Hierin uit u stevige kritiek, onder meer op mij. Maar nu het er op aankomt omdat ik bij u doorvraag, lijkt het erop dat u geen thuis geeft en zich terugtrekt. Of zie ik dat soms verkeerd? Ondertussen probeer ik aan uw verlangen tegemoet te komen. Daartoe heb ik vandaag een nieuwe bijdrage over dit thema, met de titel ‘Misverstand’, op mijn weblog geplaatst. Reactie van Michel Gastkemper

Misschien vergis ik me, maar alhoewel er een lijvig rapport van meer dan 700 pagina’s over het steineriaanse racismevraagstuk is verschenen, lijkt dit vraagstuk nog verre van opgelost. Er blijven steeds maar mensen op te dagen die een andere oplossing vinden en die vaak ook nog weten te beargumenteren. Nu leren we op de steinerschool dat bijvoorbeeld wanneer wordt gevraagd wat 10 is, dat dat niet alleen 5+5 is, maar ook 4+6 enz... Behoren verschillende oplossingen als het om Steiners werk gaat niet tot de mogelijkheden? En zo ja, moeten die dan niet allemaal op juistheid gecontroleerd worden? Of zeggen we eenvoudigweg: 2+2=4, kous af? Reactie van Ramon De Jonghe

Beste Paul Heldens,
Nu u zo’n uitvoerige reactie heeft geschreven op mijn beschouwing over de antroposofie, zou ik u willen vragen ook direct op mijn eigen blog te reageren. Lijkt me ook praktisch dat wij direct met elkaar communiceren en niet via/via. De url naar mijn artikel is http://florisschreve.blog-s.nl/2008/05/11/geloof-in-kabouters-atlantis-volkszielen-en-wortelrassen-en-pas-op-voor-dark-lord-ahriman-zwart-
magische-constructies-en-de-luciferische-verleiding-rudolf-steiner-en-de-antroposofie/#comments (ook voor geïnteresseerden, nu er een banner is geplaatst naar commentaar op mijn stuk, maar niet naar mijn stuk zelf). Overigens heet ik Floris Schreve en niet Felix Schreve, vriendelijke groet, Floris Schreve.

Naar aanleiding van zeven jaar “9/11” heb ik enkele dagen geleden een artikel gepubliceerd over “heikele kwesties”. De reacties hierop waren zodanig, dat mijn artikel contraproductief heeft uitgepakt. Daarom heb ik de webmaster gevraagd het artikel van de site te verwijderen. Ik wens de heren Michel Gastkemper en Floris Schreve van harte succes met de voortzetting van hun weblog. Reactie van Paul Heldens

En deze discussie is hiermee gesloten. (We kunnen niet steeds maar op dezelfde trom blijven slaan.) Reactie van De Webmaster


Update 20.00 uur:

Ik zie dat vandaag op AntroVista de pagina over ‘de rassenkwestie’ ge-update is (die is zo te vinden: ga op de homepage bij het menu rechtsboven naar ‘Lees, luister en bekijk’ – klik dan op ‘publicaties op internet’ – en vervolgens op ‘sofisch wel en wee’). Dan ziet u: ‘Kritische geluiden (serieus)’, met daar direct onder in een vakje: ‘De rassenkwestie. Over de verdeeldheid binnen het verenigingsleven’. U kunt er ook zo direct komen: http://www.antrovista.com/artikelen/rassenkwestie.php

U wordt dan getrakteerd op deze tekst:

‘Toelichting voor niet-ingewijden

Een aantal jaren geleden werd de stelling gelanceerd dat Rudolf Steiner racistische trekjes zou hebben gehad. Deze zouden via de antroposofie tenslotte ook in het vrijeschool-onderwijs terecht zijn gekomen.

Om deze aantijgingen uit de wereld te helpen, heeft het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN) stappen genomen, die (zacht gezegd) nogal omstreden zijn. Iedereen was het er over eens dat Steiner geen racist was, maar het debat bracht wel een antroposofische tweedeling aan het licht.

Zo’n tweedeling is kenmerkend voor idealistische groeperingen in deze tijd, en men ziet het o.a. ook bij de Duitse ‘Grünen’. Deze politieke partij is verdeeld in ‘Fundis’ (fundamentalisten) en ‘Realo’s’ (realisten).

Bij de antroposofische beweging zijn de geesten als volgt gedeeld:
1. Het bestuur van de AViN is in handen van de ‘realo’s’, mensen met een voorkeur om ook spirituele zaken uiterlijk strak te organiseren.
2. Daar tegenover staan de enigszins anarchistische ‘fundi’s’, idealisten die de geestelijke inhoud van de antroposofie voorop stellen.

Het debat tussen deze stromingen is nu, 15 september 2008, nog steeds actueel. Als hierdoor de polariteit tussen deze stromingen in evenwicht zou komen, kon dit leiden tot een vernieuwing van de oorspronkelijke antroposofische impuls. Het wordt echter steeds minder waarschijnlijk dat dit ooit nog goed komt.

Artikelen over deze kwestie

Ook artikelen die het mededelingenblad van de AViN niet haalden, zijn hieronder te vinden. Alleen serieuze artikelen zijn opgenomen. De echte hetze-artikelen (die aanleiding waren tot deze ontwikkelingen) staan waar ze thuis horen: bij de ‘Antiposofen‘.

De nieuwste bijdragen staan bovenaan.’

U ziet, de pagina is vandaag ge-update. Er volgt een aantal artikelen, waarbij de auteur Robert-Jan Kelder goed vertegenwoordigd is: drie keer, dagblad Trouw: twee keer, en de Antroposofische Vereniging en Walter Heijder: beide één keer. Er zijn trouwens twee links die niet werken, naar het Willehalm Instituut, en naar de afdeling op AntroVista over ‘Antiposofen’. Dus om welke hetze-artikelen het gaat, is niet een, twee, drie te vinden.

Hieronder komt dan nog ‘Het vervolg’:

‘In het artikel in Trouw van 27 maart 2001 wordt verhaald over de mislukte oprichting van de Antroposofische Federatie. Twee jaar later heeft die oprichting alsnog plaatsgevonden. Sindsdien bestaan er twee antroposofische verenigingen in Nederland, die allebei erkend worden door het hoofdbestuur in Dornach.’

Dit lijkt mij erg oude informatie. Ik meen te weten dat deze federatie zichzelf intussen heeft opgeheven. Wie het artikel in Trouw leest, ziet daar al de voortekenen van. Besloten wordt deze pagina met:

‘Daarnaast zoeken steeds meer enkelingen en groepjes gewoon hun eigen weg. Wordt vervolgd...’

Curieus is dat op de pagina vóór deze, namelijk ‘Antroposofisch wel en wee, publicaties op internet’, weliswaar onder de noemer ‘Kritische geluiden (fanatiek/steekje los)’, de tekst van een lezing uit september 1997 van Harry Westerink is opgenomen, die omschreven wordt als: ‘Over de blinde vlekken van de new age-beweging. Hoe ziet die rassenleer van Steiner er nu eigenlijk uit?’ De echte titel ervan luidt: ‘Het politiek hellende vlak van de New Age’. Er zijn daar trouwens ook twee artikelen van Eric Krebbers te vinden, waarvan er een heet: ‘Bio-dynamische landbouw geen aanwinst voor milieubeweging.’ Bij AntroVista krijgt dit de pakkende extra tekst: ‘Dat de antroposofie racistische trekjes heeft, is zo onderhand wel algemeen bekend...’

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Michel,

De discussie op Antrovista is gesloten, maar er zijn gelukkig nog andere forums.

Ik haal even een reactie van jou op. Eentje die je onder het bericht 'Misverstand' plaatste.

Citaat: 'Ik wil wel zeker deze vragen inhoudelijk zelf nagaan. Een gedegen reactie heb ik niet paraat, die kost tijd. Maar misschien heeft iemand anders die wel. Daar was ik heel nieuwsgierig naar. Er moeten in Nederland toch een paar antroposofen rondlopen die hier gefundeerd op kunnen antwoorden. Anders ben je als antroposofische beweging geen knip voor je neus waard. Of blijft het alleen bij afwachten en bij onraad in een hoekje duiken?'

Het verwijderen van het artikel van Paul Heldens op Antrovista beantwoordt, denk ik, voorlopig al gedeeltelijk je vraag.

Groet
Ramon

Floris Schreve zei

Merkte het vandaag ook. Aan een kant jammer, want nu eindigt het wel erg onbevredigend. Ga, zover mogelijk, wel de literatuursuggesties van Paul Heldens na ('Antroposfie ter discussie' van Jelle van der Meulen en Maarten Ploeger is al onderweg). Wie weet komt er nog een vervolgje,

Dank overigens voor alle vriendelijke woorden, al ben ik niet altijd even vriendelijk over de antroposofie geweest.

vriendelijke groet,

Floris Schreve

barbara zei

na ,lieber michel,
kaum kommt es zu anthroposophie und rassismus gibt es kommentare, da alles auf niederländisch ist, aber weniger als in den deutschen blogs;-)
herzlich
barbara

Ramon De Jonghe zei

Wat me opvalt:
'Iedereen was het er over eens dat Steiner geen racist was, maar het debat bracht wel een antroposofische tweedeling aan het licht.'
In die context lijkt de kritiek dat de commissie Van Baarda bevooroordeeld zou zijn, te kloppen.

Michel Gastkemper zei

Ik heb meer de indruk dat dit de persoonlijke wishful thinking van De Webmaster is... Zoals meestal wel bekend onder antroposofen, kan een tweedeling, zoals hier verondersteld tussen ‘fundi’s’ en ‘realo’s’, maar zeer zelden tot een vruchtbare uitkomst leiden. Er zal iets meer, iets anders bij moeten komen, wil je zo’n impasse doorbreken. Het begint volgens mij met een ander denken, of een andere manier van denken, over deze zaken.

Michel Gastkemper zei

Liebe Barbara,
Sie lesen noch immer mit, und das in die holländische Sprache, mein Kompliment!
Na ja, wie aus der anthroposophischen Heilpädagogik (überhaupt aus der Medizin) bekannt ist, sind empfindsame Stellen (sie müssen nicht gleich Wunde sein) zu betrachten als Entwicklungspotentiale. Also bin ich nicht unglücklich dass wir auch das Topic Rassismus zum Gegenstand der Besprechung gemacht haben. Auch in Holland (gerade in Holland) muss in dieser Sache noch viel getan werden.
Sie haben inzwischen so viele interessante Beiträge für Ihren Blog verfasst, dass ich mich schäme, dass ich das alles sehr wenig beikommen kann. Ich hätte gleich von Anfang Oleander in meinen Blogroll aufnehmen müssen! Jetzt ist es fast zu spät; Sie werden bald wieder an die Arbeit müssen und daher weniger aktiv für Ihren Blog sein können. Wenn ich mehr Möglichkeiten habe, nehme ich mir die Zeit um bei Ihnen alles in Ruhe zu betrachten und zu lesen...
Herzlichen Gruss,
Michel Gastkemper

barbara zei

lieber michel,
vorbeikommen tue ich immer noch udn überfliege ihre artikel aber um sie genau zu lesen, sind sie mir zu lang und mit den kommentaren habe ich so meine schwierigkeiten,
jeder liest, was bei ihm gerade geht oder reinpasst, mein blog ist ja schon spezifisch auf meine interessen ausgerichtet und die sind nicht jedermanns;-)
ich bin zwar noch 14 tage auf der insel, habe mich aber im moment so nach draussen orientiert, dass der blog ruht incl des noch vorhandenen materials und der noch vorhandenen ideen. kann ja immer noch, läuft ja nicht weg.
deine aktive blogkommentierphase in den deutschen anthroblogs scheitn auch vorbei zu sein.
herzlich
barbara

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)