Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 22 september 2008

Niet objectief

Inmiddels zijn we beland in de Stieltjesstraat en hebben we de brug over de Spoorweghaven overgestoken. We kijken even terug op de weg die we hierbij hebben afgelegd. Terwijl rechts de in aanbouw zijnde Nieuwe Maastoren ligt, is links nog een deel van wooncomplex De Compagnie van H.F. Kolhoff (2000-2005) te zien. Het zijn in totaal 196 woningen, met als grootste bijzonderheid de groenkoperen puntdaken die het geheel overdekken (nu niet hier, maar wel bij vrijdag 19 september te zien).

Er zijn soms dingen die geen enkel commentaar behoeven. Zoals wat ik op de hier intussen zeer bekende website van Iocob, de organisatie met informatie over complementaire geneeswijzen van Jan Keppel Hesselink, tegen ben gekomen. Of het zou moeten zijn wat er aan gedaan kan worden. Nou ja, als je bedenkt dat door de ernstige financiële crisis in de bancaire wereld nu eindelijk het ‘sell short’ aan banden wordt gelegd, dan kun je een soortgelijk scenario uittekenen. Pas als het kalf verdronken is, dempt men de put.

‘Het Amerikaanse tijdschrift JAMA luidde in september 2008 de noodklok. Veel onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van medicijnen is helemaal niet objectief! In de inleiding van het artikel meteen de feiten. Antibiotica die onderzocht worden door de industrie zelf, lijken in de artikelen die daarover in de pers verschijnen veiliger te zijn dan ze in werkelijkheid zijn! Manipulatie van onderzoeksgegevens komt dus nog steeds voor! We citeren:

Over the past 2 decades, the pharmaceutical industry has gained unprecedented control over the evaluation of its own products. Drug companies now finance most clinical research on prescription drugs, and there is mounting evidence that they often skew the research they sponsor to make their drugs look better and safer.

Dit bleek weer zo te zijn in twee recente artikelen over een veel gebruikt antibioticum: (...)

En de industrie houdt de gegevens graag in eigen hand: (...)

Studies zodanig opzetten dat bij voorbaat gunstige resultaten worden verkregen
In het JAMA artikel wordt ook aandacht besteed aan het feit dat studies vooraf al zo opgezet kunnen worden, dat achteraf de resultaten een grote kans maken om er “goed” uit te zien. Zowel de effectiviteit als de veiligheid kunnen er door manipulaties beter uit gaan zien. JAMA laat zien hoe dat in zijn werk gaat: (...)

Richtlijnen ook niet “objectief”
Nu nog wat ergers! In de richtlijnen die aangeven hoe bepaalde aandoeningen behandeld kunnen worden, zitten ook bugs. We volgen JAMA op de voet nu: (...)

En dan over cholesterolverlagers. Ook hier werden de richtlijnen vastgesteld door niet onafhankelijke wetenschappers, 8 van de 9 panelleden hadden een financiële band met de makers van de statines...: (...)

En we maken het nog ernstiger, ook de overheid in de VS is niet onpartijdig. En de richtlijnen voor het voorschrijven van medicijnen aan mensen met psychiatrische aandoeningen zijn eveneens niet zuiver: (...)

En de redacteur van een van ’s werelds meest invloedrijke medische bladen (The New England Journal of Medicine) stelt dan vervolgens:

Looking at this picture altogether, it would be naive to conclude that bias is only a matter of a few isolated instances. It permeates the entire system. Physicians can no longer rely on the medical literature for valid and reliable information.
This is the conclusion I reluctantly reached toward the end of my 2 decades as an editor of the New England Journal of Medicine, and it has been reinforced in subsequent years.
Clinicians just do not know anymore how safe and effective prescription drugs really are, but these products are probably nowhere near as good as the published literature indicates.

OEPS indeed! En wordt in Nederland recentelijk luid geroepen dat BTW op alternatieve geneeskunde nodig is, omdat het allemaal niet bewezen zou zijn... en dus “kwakzalverij” zou zijn. Gemeten volgens dezelfde onderzoeksnormen komt dan in de reguliere geneeskunde minstens evenveel “kwakzalverij” voor. Voor dit onloochenbare feit moeten de ogen van onze beleidsmakers en politici nu eens echt open gaan, evenals voor de nergens op slaande kreet dat alternatieve geneeskunde allemaal niet bewezen is! Dat hopen we nu langzaam met al die artikelen op IOCOB en onze nieuwsbrieven op indringende wijze duidelijk gemaakt te hebben.

De schrijver van dit artikel schreef er een heel boek over: Angell M. The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It. New York, NY: Random House; 2004.’

Interessant is dat Iocob het niet bij deze constatering laat. Ze gaan door met bijvoorbeeld dit:

‘Het opzetten van nieuw onderzoek is tegenwoordig superingewikkeld, kost heel veel en duurt lang. Geen wonder dat er vrijwel geen onderzoek in Nederland gedaan wordt naar de effectiviteit van complementaire behandelvormen. Nadat u dit artikel gelezen heeft, begrijpt u ook waarom IOCOB zoveel geld nodig heeft. Nadat we duizenden euro’s eigen geld in deze website gepompt hebben, hebben we voor een doorstart echt meer geld nodig. U kunt ons steunen daarbij! Lees maar waarom, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, we citeren:

Goedkeuring van een klinische trial: zeer veel werk!
Het verkrijgen van medisch-ethische goedkeuring voor een multicentrische, gerandomiseerde trial is een heel karwei. Van Santvoort et al. legden alle stappen vast voor een trial met 19 deelnemende centra.
De goedkeuring nam 2 jaar in beslag, en kostte in totaal 8314 A4-tjes (circa 42 kg), 172 telefoongesprekken en 136 e-mailberichten.
Dat moet efficiënter kunnen, vinden de onderzoekers. Er moeten landelijke afspraken komen voor de patiëntinformatiebrief en het toestemmingsformulier. Verder moet iedere lokale medisch-ethische toetsingscommissie (METC) zich onthouden van aanpassingen als de centrale METC het protocol heeft goedgekeurd.

De conclusie van de analyse was dan ook:

Het verkrijgen van medisch-ethische goedkeuring voor dit multicentrisch onderzoek in Nederland was een inefficiënt en langdurig proces dat gepaard ging met een grote investering van tijd en middelen. Stroomlijning van de procedure kan de huidige nodeloze vertraging in het opstarten van onderzoek verminderen.’

En dan dit:

‘In het kader van een grote studie in Zwitserland, het zogenaamde “Schweizerischen Programms zur Evaluation der Komplementärmedizin (PEK)” werden de kosten van alternatieve behandelvormen ook geanalyseerd op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek. We vatten de resultaten voor u samen.

Met de nodige slagen om de arm concludeerden de onderzoekers, dat de kosten van alternatieve/complementaire behandelvormen lager waren dan die van conventioneel behandelde patiënten. De methodologie van kosteneffectiviteitsstudies is altijd enigermate kritiekgevoelig. Dat geldt evenzeer voor studies naar de kosten van effectiviteit van reguliere middelen. Het belangrijkste is dat uit deze studie in ieder geval duidelijk wordt, dat kostenbesparingen mogelijk zijn met complementaire behandelvormen.

Dat sluit ook aan bij de algemene inzichten. Ook in Nederland vonden we dat anthroposofisch werkzame huisartsen goedkoper werkten dan hun reguliere collega’s.’

(Let even kort op de oude ‘h’ in antroposofisch...) Om vervolgens de hele samenvatting van het artikel te plaatsen.

Alles wordt zo keurig in partjes geserveerd. Als laatste nog dit:

‘Er bestaat een groot scala aan alternatieve behandelvormen (of complementaire behandelvormen, zoals we ze bij voorkeur noemen), die volgens onderzoekers van de universiteit van Arizona (VS) goedkoper zijn dat vergelijkbare reguliere behandelingen. Zij bestudeerden de literatuur (van voor 2005) en kwamen tot het volgende.

These exemplary studies indicate CAM therapies that may be considered cost-effective compared to usual care for various conditions:

acupuncture for migraine,
manual therapy for neck pain,
spa therapy for Parkinson’s,
self-administered stress management for cancer patients undergoing chemotherapy,
pre- and post-operative oral nutritional supplementation for lower gastrointestinal tract surgery,
biofeedback for patients with “functional” disorders (eg, irritable bowel syndrome), and
guided imagery, relaxation therapy, and potassium-rich diet for cardiac patients.

Bron: Patricia M. Herman, Benjamin M. Craig and Opher Caspi. Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? a systematic review. BMC Complementary and Alternative Medicine 2005, 5:11 doi:10.1186/1472- 6882-5-11.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)