Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 4 februari 2011

Gratis

Ik heb gister mijn eigen beeldritme doorbroken, door per abuis de foto nog een tweede achtereenvolgende keer in het midden te plaatsen. Maar dat ga ik nu niet meer herstellen en plaats deze van vandaag gewoon rechts; daar past hij trouwens ook beter...

Het blijft toch iets vreemds met die vrijescholen. Zou het soms een vorm van zelfhaat zijn? Morgen is het 5 februari, de landelijke Open Dag van vrijescholen. Maar ik vind er bijna nergens iets over. Ik werd er op geattendeerd door een artikeltje van Marjan Born op 24 januari, ‘Schoolkeuze? Kom kijken bij Vrijeschool Raphael’. Het gaat om die in Almere. Er moeten natuurlijk twee puntjes op het woord Raphaël; in de tekst staat het alleen op het eind goed. Het artikeltje is gepubliceerd in ‘De Almare. De echo van je buurt. Webregio.nl’:
‘Ingezonden. Staat u voor de keuze een school te kiezen voor uw kind? Kom donderdag 3 februari of zaterdag 5 februari kijken en de sfeer proeven bij Vrijeschool Raphael.

Mijn dochter van zes zit op Vrijeschool Raphael. drie jaar geleden stonden wij als ouders voor de belangrijke keuze een school voor haar uit te kiezen. We hebben ons goed geïnformeerd en rondgekeken op verschillende scholen. Na een kijkje te hebben genomen bij Vrijeschool Raphael wisten we het zeker; “Deze wordt het”! Het bleek een hele goede keuze.

U bent welkom om het zelf te komen bekijken op de informatieavond op donderdag 3 februari. 20:00
U wordt ontvangen door een aantal leerkrachten van onze school.
Zij vertellen u vanuit de praktijk graag over ons onderwijs en de lesstof in de klassen. Natuurlijk is er ruimte om uw vragen stellen.
Ook zullen zij voor u een rondleiding door de school verzorgen, zodat u de sfeer van ons prachtige gebouw en de mooie lokalen kunt proeven.

Zaterdag 5 februari is de landelijke Open Dag voor alle Vrijescholen van Nederland. U bent welkom om te komen kijken naar de leerlingpresentaties van 10:30 tot 12.00. U kunt zich bij een leerkracht melden voor meer informatie.’
Gisteren werd dit bericht echter door Marjan Born herroepen:
‘Eerder kondigden wij aan dat er zaterdag 5 februari een open dag is bij Vrijeschool Raphael. Deze gaat door vertraging bij de verbouwing van onze steeds mooier wordende school helaas niet door.

Bent u benieuwd hoe kinderen leren op een vrije school en heeft u de informatieavond op 3 februari gemist? U bent altijd van harte welkom om te komen kijken en de sfeer proeven bij Vrijeschool Raphael. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Op donderdag 19 mei om 20:00 uur is er weer een informatieavond.’
Maar het feit dat er een landelijke Open Dag is, blijft. Zo las ik op dezelfde 24 januari op ‘Weblog Zwolle’: ‘Beleef een vrijeschoolles op zaterdag 5 februari!’
‘De Vrije School? Daar hebben ze toch geen regels en mag je lekker doen waar je zelf zin in hebt? Het zijn een paar van de vele misverstanden over de Vrije School.

Kom zelf eens kijken en beleef een les mee. Vrije School Michaël in Zwolle houdt zaterdag 5 februari open huis. Van 10:00 uur tot 13:00 uur is iedereen welkom om te komen kijken of een open les mee te maken in de klassen 1, 2 of 3 (groep 3, 4 en 5). Ook de kleuterklassen zijn open en ook hier kun je meemaken hoe een ochtendbegin verloopt.

Hoofd, hart en handen
Het is niet lang leve de vrijheid op de Vrije School. De Vrije School wil kinderen opvoeden tot vrijheid, zodat ze zich bewust worden van “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik”. De belangrijkste gedachte van vrijeschoolonderwijs is dat kinderen zich ontwikkelen in hun denken, hun voelen en hun willen: hoofd, hart en handen. Daarom is er naast het “gewone leren” veel aandacht voor kunstzinnige en praktische vorming en sociale ontwikkeling.

Nieuwsgierig?
Ook nieuwsgierig naar hoe het er aan toe gaat op Vrije School Michaël? Kom dan langs op zaterdag 5 februari. Om 10:00 uur is er ontvangst met koffie en thee. De open lessen beginnen om 11:00 uur en 12:00 uur. Het ochtendbegin in de kleuterklassen begint om 11:00 uur. Verder zijn er leerkrachten aanwezig om informatie te geven. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is kinderopvang aanwezig en wordt er poppenkast gespeeld. Vrije School Michaël ligt in Holtenbroek, aan de Bachlaan 8. Telefoonnummer: 038-4225448, www.vrijeschoolzwolle.nl.’
Nog mooier was dat gisteren hierover ook een kort bericht in De Stentor stond, ‘Open huis met open lessen Vrije School’, dat heeft ongetwijfeld een nog veel groter bereik:
‘Vrije School Michaël aan de Bachlaan 8 in Holtenbroek houdt zaterdag 5 februari open huis. Na de ontvangt om 10.00 uur volgen er om 11.00 en 12.00 uur open lessen in de klassen 1, 2 en 3 (groep 3, 4 en 5); het “ochtendbegin” in de kleuterklassen is om 11.00 uur.

Voor 0-4-jarigen is er kinderopvang en poppenkast. Voor info: tel. 422 54 48 of www.vrijeschoolzwolle.nl.’
Dan weet je het tenminste. Goed, dat waren dan Zwolle en Almere; de laatste met een valse start. Maar we hebben de Zaanstreek ook nog; eergisteren rapporteerde die over ‘Open Dag Vrije School’:
‘Maak kennis met Vrije School Zaanstreek op zaterdag 5 februari, daar waar leren belangrijk is, met je hoofd, maar ook met hart en handen. Waar structuur, rust en ritme een goede leeromgeving geeft. Waar groot en klein elkaar helpt, waardeert en respecteert.

Op de Open Dag is iedereen welkom op de Vrije School Zaanstreek. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met Navid Madani, de nieuwe schoolleider. Samen met het team en enthousiaste ouders zal hij de bezoekers graag meer vertellen over wat het Vrije School onderwijs inhoudt. Wie zaterdag niet kan, daarvoor is er op woensdag 9 februari een inloopochtend van 9.00 tot 10.30 uur. Ook deze ochtend zal Navid Madani de bezoekers, samen met een aantal teamleden en ouders welkom heten. Er kan dan een kijkje worden genomen in de klassen.

De Vrije School is een unieke plek in de Zaanstreek waar uw kinderen een compleet programma kunnen volgen met ontwikkelingsgericht onderwijs en buitenschoolse opvang binnen hetzelfde gebouw. Open dag, zaterdag 5 februari van 10 tot 13 uur. Galjoenstraat 111B Zaandam. Meer info: http://www.vrijeschoolzaanstreek.nl, tel (075) 617 40 47.’
Er zijn natuurlijk wel meer vrijescholen met een Open Dag. Maar deze bereikten mij zonder dat ik daar moeite voor hoefde te doen. Ik keek uiteraard ook bij de Vereniging van vrijescholen, maar vond daar niks. Of, jawel: op de agenda staat heel klein: ‘5 februari 2011, Open Dag PO’. Dat moet je dan ook maar weten. Volgens mij heb ik me hier vorig jaar ook al zo over verbaasd. Inderdaad, dat was op 23 januari 2010 in ‘Chocola’. De Vereniging van vrijescholen kwam gisteren wel met een ander nieuwsbericht, ‘Opening de Vuurvogel in Zoetermeer’:
‘Onlangs opende de vrijeschool in Zoetermeer officieel haar nieuwe gebouw. Lees hier het stuk dat daarover verscheen in de krant. Lees meer...
Het laatste leidt naar dit tekstregeltje:
‘Het oude pand brandde in december 2007 af. Met de opening van de nieuwe school kreeg ze de naam de Vuurvogel.’
De eerste link biedt één pagina uit het AD van 2 februari met een mooi artikel van Martijn Rip over ‘Vuurvogel uit as herrezen. “We wilden kinderen niet in een vierkante doos stoppen”’. U leest het hele verhaal, waarover wij berichtten op 11 augustus 2009 in ‘Phoenix’, op 16 november 2009 in ‘Waardering’ en op 3 juni 2010 in ‘Kroost’. – Als laatste vandaag een kort berichtje in BN/De Stem over ‘Bijeenkomst over toekomst onderwijs’:
‘Het Michaël College in Prinsenbeek, de vrije school voor voortgezet onderwijs, heeft woensdag samen met oudervereniging VOBW, een bijeenkomst belegd over de toekomst van het onderwijs.

Sprekers zijn onder meer Tweede Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks) en de Bredase onderwijswethouder Saskia Boelema. Naast inleidingen is er volop gelegenheid tot discussie. Aanvang: 20.00 uur. Gratis.’

12 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Wat Jesse Klaver eventueel met antroposofie heeft weet ik niet. Een vrije school is een methodenschool, geen vormingsinstituut voor antroposoofjes in den dop. Vierentwintig jaar oud. Marokkaanse vader, Nederlandse moeder van Indische afkomst. Alleen door zijn moeder opgevoed, die kennelijk vrijzinnig katholiek gezind en mogelijk politiek links georiënteerd is. Klaver doorliep een Vrije School (VMBO).

R. van Dijk zei

Steiner een 'verklemmten Machtpolitiker'. Ik weet nauwelijks wat dat betekent 'een machtspoliticus die in de knel zit' of zoiets. Maar het slaat in ieder geval als een tang op een varken. 'Als een lul op een koekjestrommel', zouden wij vroeger op de LTS zeggen.

R. van Dijk zei

Ik heb mijn reactie onder de verkeerde blog gezet, zie ik nu. Hij hoort bij de blog van zondag 6 februari.

Frans Wuijts zei

De Vrije school is in mijn ogen in wezen niet een 'methodenschool'.
Het zou voor het Vrije Schoolonderwijs de dood in de pot zijn. Het begrip 'methodenschool' suggereert dat het Vrije Schoolonderwijs als methode overal zou kunnen worden toegepast. Zo was er bijvoorbeeld eens een gemeente die een Vrije School wilde oprichten. Echter, het Vrije Schoolonderwijs is onlosmakelijk verbonden aan haar bron: het antroposofisch ontwikkelingsmensbeeld van Rudolf Steiner en de sociale driegeleding.

John Wervenbos zei

@ Frans Wuijts

Natuurlijk is het vrije school onderwijs verbonden met haar bron: antroposofie. En wat mij betreft blijft dat ook zo. Dat is het punt hier niet. Ik meen dat Rudolf Steiner in één of meer voordrachten zelf uitsprak dat een vrije school een methodeschool is, puttend uit antroposofie, maar niet bedoelt, niet opgezet is met een vooropgezet doel om antroposofen aan de maatschappij/samenleving af te leveren.

John Wervenbos zei

Taalcorrectie bovenstaande reactie: bedoeld met een d.

Michel Gastkemper zei

Beste John,
Je hebt gelijk. Ik heb het even nagekeken, en op verschillende plaatsen spreekt Rudolf Steiner erover. Bijvoorbeeld deze passage in de achtste voordracht op 24 augustus 1922 in Oxford, in ‘Opvoeding en onderwijs. Spitrituele gezichtspunten’ (blz. 147-148). De aanleiding is het inrichten van het vrije godsdienstonderwijs naast het bestaande confessionele onderwijs in de vrijeschool:
‘Ik kan het niet genoeg herhalen: het principe van de Waldorfschool is niet dat een school wordt opgezet met een bepaalde wereldbeschouwing, maar met een bepaalde onderwijsmethodiek. Wat wij willen bereiken met onze methode, die op menskunde is gebaseerd, is dat kinderen opgroeien tot mensen die fysiek gezond en krachtig zijn, met een vrije ziel en een heldere geest.’

John Wervenbos zei

Beste Michel,

Dank je voor het opzoeken en vermelden. Stel ik zeker op prijs.

Vriendelijke groet,
John

pieter ha witvliet zei

Een kleine aanvulling:
Steiner in GA 300a, blz 63:
Wir wollen hier in der Waldorfschule keine Weltanschauungsschule einrichten.
Die Waldorfschule soll keine Weltanschauungsschule sein, in der wir Kinder möglichst mit anthroposophischen Dogmen vollstopfen.

John Wervenbos zei

@ Pieter Witvliet

Dank je voor deze aanvulling. Duidelijke taal! Is ook nodig bij dit punt.

Ramon DJV zei

Ik kan wel een aantal citaten aanhalen waarin Steiner het onder andere heeft over antroposofie aan kinderen leren en zo verder.

Maar wat voor zich spreekt, is dat in Nederland het onderwijs in de steinerschool officieel staat geboekstaafd als antroposofisch onderwijs. Zie daarvoor de website van Onderwijsinspectie.

pieter ha witvliet zei

@Ramon DJV
De discussie die ik daarover met je heb gevoerd, staat, voor wie dit interesseert, op je eigen website steinerschool.com, onder het kopje Steinerschoolcontext. Commentaren vanaf 27-12-2010.
We hoeven dat hier m.i. niet nog eens over te doen.
Je zegt:Ik kan wel een aantal citaten aanhalen waarin Steiner het onder andere heeft over antroposofie aan kinderen leren en zo verder.
Die wil ik hier nog wel eens nader met elkaar bekijken, dus: citeer.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)