Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 7 februari 2011

Dokter Schatborn


Het kan vandaag niet anders, of ik moet toch nog een keer aandacht besteden aan het overlijden van Nel Lievegoed-Schatborn afgelopen vrijdag, wat ik zaterdag 5 februari in ‘Pionier’ direct al kon melden. Ik vond nog een alleraardigst klein artikeltje uit ‘De Nieuwsbode’ van Zeist over haar honderdste verjaardag op 17 juni 2009, met een leuk fotootje erbij, getiteld ‘Heel veel bloemen: Nel Lievegoed-Schatborn is honderd jaar’.
‘Zondag vierde P. Lievegoed-Schatborn haar honderdste verjaardag met haar familie. Zij heeft zes kinderen, dertien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Maandag kwam burgemeester Janssen op bezoek om haar te feliciteren. Haar kamer stond vol bloemen.

Nel-Lievegoed Schatborn werd geboren op 14 juni 1909 in Rotterdam. Het huis aan de Bergweg in Rotterdam staat er nog. Ze maakte via een vriend kennis met de antroposofie. Enige tijd later leerde ze Bernard Lievegoed kennen. Die vroeg haar om in het – door hem opgerichte – Zonnehuis te komen werken, een instituut voor antroposofische heilpedagogie. Ze zei “'ja'” en begon hier in november 1934. Ze was net een maand daarvoor afgestudeerd. Van “'inwerken'” was geen sprake, want er heerste net een mazelenepidemie. Ze kreeg de kans om zich te bewijzen en ze greep die kans.

Eerst woonde ze – net als iedereen – in het grote huis van Veldheim. Later kreeg ze een kamer in de aanbouw die in 1933-1934 tot stand kwam en die – tot de afbraak in 1991 – sindsdien altijd “'de nieuwbouw'” bleef heten. Op 22 november 1935 huwde ze Bernard Lievegoed. In 1937 liet het echtpaar een huis bouwen aan de Prof. Sproncklaan.

De verbintenis tussen Nel Lievegoed-Schatborn en de Zonnehuizen is altijd zeer hecht gebleven. Tot op hoge leeftijd was ze leidinggevend werkzaam op het instituut. Ook nadat ze haar actieve werkzaamheden had neergelegd, stond ze nog iedere ochtend bij het “'ochtendlied'” tussen de kinderen.’
Vanochtend bevatte de Volkskrant drie overlijdensadvertenties. Van de familie, van de NVAZ en van Zonnehuizen. Ik begin met de laatste twee; eerst de NVAZ:
‘Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van

Mevr. P. Lievegoed-Schatborn

Samen met haar man Prof. B. Lievegoed stond zij aan de wieg van de antroposofisch geïnspireerde zorg in Nederland.

Tegelijk is zij gedurende tientallen jaren de drijvende kracht geweest achter meerdere zorginitiatieven en zorginstellingen op antroposofische basis. Met haar grote persoonlijke inzet en praktische instelling vormde zij daarin een belangrijke verbindende factor.

Wij wensen haar familie en haar vele vrienden veel sterkte, in het zekere weten dat haar leven, haar inzet en haar voorbeeld een blijvende impuls zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van het werk van de NVAZ.’
Dit is de advertentie van Zonnehuizen:
‘Een leven lang ten dienste van Zonnehuizen

Mevr. P. Lievegoed-Schatborn

Met diep respect herdenken wij “Dokter Schatborn”. Meer dan 60 jaar heeft zij zich als arts en directrice liefdevol ontfermd over de vele kinderen, die in Zonnehuizen Veldheim-Stenia behandeld en verzorgd werden.

In de jaren dertig van de vorige eeuw stond dokter Schatborn, samen met haar man Bernard Lievegoed, aan de basis van Zonnehuizen. Zij was een pionier voor de antroposofisch geïnspireerde zorg. Wij zijn intens schatplichtig aan haar bewogen en betrokken kijk op kinderen.

Onze gedachten gaan uit naar haar familie en dierbaren.

Raad van Toezicht, Raad van Bestuur,
Directie en medewerkers van Zonnehuizen’
Tot slot de bekendmaking door de familie:
‘Goddelijk licht,
Christus-zon,
Verwarm
Onze harten,
Verlicht
Onze hoofden
Rudolf Steiner
In de late namiddag van 4 februari 2011 is door de poort van de dood gegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder
Petronella (Nel) Lievegoed-Schatborn
Geboren te Rotterdam op 14 juni 1909
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Weduwe van Bernard C. J. Lievegoed
“Dokter Schatborn” was als arts, medewerker en directrice meer dan 60 jaar innig verbonden met de Zonnehuizen Veldheim-Stenia, Heilpedagogisch Instituut te Zeist.

[Hier heb ik de namen van de familieleden weggelaten, ik vermoed dat ze er geen prijs op stellen om, behalve in de krant, allemaal ook nog op internet vermeld te worden, MG]

Mede uit naam van al die vele kinderen die zij in haar lange leven in haar hart heeft gesloten.

Zij is opgebaard op haar kamer in Huize Valckenbosch, Van Tetslaan 2, Zeist.

De crematieplechtigheid met het rituaal van de Christengemeenschap zal plaatsvinden op woensdag 9 februari om 16.00 uur in aula 1 van het crematorium “Daelwijck”, Floriadreef 7, Utrecht-Overvecht.

De mensenwijdingsdienst voor de gestorvene zal worden gehouden op zaterdag 19 februari 2011 om 9.00 uur in de Rafaëlkerk van de Christengemeenschap, Van Tetslaan 4, Zeist.’

2 opmerkingen:

R. van Dijk zei

Dat krantenartikel over haar honderdste verjaardag was ik al tegengekomen. Want na lezing van uw vorige blog over het overlijden van mevr. Lievegoed-Schatborn ben ik eens gaan sneupen bij google en zodoende kwam ik bij dat artikel terecht.
Mooi dat u hier die overlijdensadvertenties heeft geplaatst. Lees ik altijd graag.
Mooie spreuk van Steiner ook:

Goddelijk licht,
Christus-zon,
Verwarm
Onze harten,
Verlicht
Onze hoofden

Frans Wuijts zei

Heel attent van je, Michel. Ook jij kent haar grote betekenis voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen.
Wij hadden een speciale persoonlijke band en die blijft.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)