Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 15 februari 2011

Publiciteitskanalen


Vandaag ga ik weer eens in op aangelegenheden van de Antroposofische Vereniging, in binnen- en buitenland. Vooral dat laatste trouwens. Maar voordat ik dat doe, eventjes terug naar woensdag 2 februari, mijn bericht ‘Gelukwens’. Die gelukwens betrof natuurlijk Rudolf Steiner die eind deze maand 150 wordt. Het is momenteel een bijzondere tijd, want we beleven hoogtijdagen wat betreft aandacht voor de man en zijn werk. Vooral in Duitsland is het bal. Ik moest twee weken geleden echter weer schoolmeesterig en zuurpruimerig doen over spelfouten op de website van de Nederlandse Antroposofische Vereniging. Daarbij ging het ook om het jubileum van 90 jaar Weleda. Hier ontwaarde ik eveneens een ongerechtigheidje:
‘Hier hebben we weer zoiets: Ita Wegmann! Hoe durf je het op te schrijven! Of spelt Weleda zelf die naam zo in haar persbericht? Ik kan het me niet voorstellen... Nou ja, er zijn natuurlijk erger dingen in de wereld.’
Het laatste is natuurlijk waar. Maar wie schetst mijn verbazing, toen ik later het uitgebreide verhaal, dat aan dit bericht ten grondslag moet hebben gelegen, op de website van Weleda zelf vond, inclusief deze fout ‘Ita Wegmann’! In België gaat het ook fout; in Duitsland willen ze van Ita Wegman niets weten (immers, een Nederlandse arts die aan de basis van de antroposofische geneeskunde heeft gestaan...), in Frankrijk ook niet. Maar kijk, in Amerika weten ze het wel! Maar ook dichter bij huis, in Oostenrijk. Nou ja, ik snap ook niet hoe dit nu kan. En waarom het nu juist in Nederland en België fout moet gaan. – Nu de belangrijker zaken. Het gaat om iets dat hier ook al ter sprake kwam op woensdag 19 januari in ‘Besturen’. Toen kon ik melding maken van nieuwe berichten die waren geplaatst op de website van het weekblad ‘Das Goetheanum’. Ik haalde onder anderen Bodo von Plato aan met ‘Zur Zukunft der Wochenschrift’, waarin allerlei veranderingen werden aangekondigd. Zoals de integratie van het interne ledenblad in het weekblad, wat mij deed uitroepen:
‘Dat is sterk! In Nederland is dat al veertien jaar praktijk. Ingegaan anderhalf jaar nadat de voorzitter van de Nederlandse Antroposofische Vereniging, Paul Mackay, naar Zwitserland werd geroepen, om daar het hoofdbestuur te versterken. Maar natuurlijk destijds allang in de planning en met zijn medeweten en instemming voorbereid, als hij zelf niet al de aanstoot ertoe heeft gegeven. Hij beschrijft vandaag zijn komst naar Dornach overigens zelf, in het laatste van de twaalf berichten, onder de titel “Von Paul Mackay zu Bodo von Plato”’.
Nu is op 8 februari de nieuwe ‘Anthroposophy Worldwide’ uitgekomen, dat overigens weer een ander tijdschrift is dan de vorige twee genoemde. Hierover schreef ik uitgebreid op 16 december 2010 in ‘Besluiten’, onder andere hoe je eraan zou kunnen komen. Dit nieuwe nummer, ‘No. 1-2/11’, opent met de eerder op 19 januari al genoemde vernieuwingsintenties. Die hoef ik niet te herhalen. Maar op bladzijde 2 vind ik dit berichtje, ‘Change in Publisher’s Representative. A Note of Thanks for Paul Mackay’:
‘With the new distribution of re­sponsibilities in the Executive Council, Bodo von Plato has replaced Paul Mackay as the individual responsi­ble for representing the publisher of Das Goetheanum and Anthroposophy World­wide. Hence this word of thanks for Paul Mackay.

The appointment of Paul Mackay as a member of the Executive Council was as­sociated with an important impulse. Af­ter working on the role of the Society’s publication and the task of the publisher during the 1995 crisis in the editorial staff at Das Goetheanum, he played an important part in the creation of Anthro­posophy Worldwide, a concept brought to fruition at Michaelmas 1995 [ik vermoed dat dit 1998 moet zijn, MG] as a way to reach the greatest possible number of members (and in two languages) through a newly conceived newsletter.

Issued under local editorship in the United States of America, Great Britain, and Germany, it originally involved a lot of activity. It was necessary to make de­cisions and find new approaches; Paul Mackay represented these in the various groups of the Anthroposophical Soci­ety. Although the initial level of activity could not be maintained, Anthroposophy Worldwide—in its English and German editions—remains a way through which we are able to reach more than 20,000 members each month.

An important point for Paul Mackay was that the General Anthroposophical Society should perceive what was hap­pening at the periphery and see itself as an active, cosmopolitan worldwide society. Open to the world and aware of what can be done in a financial and practical way, he accompanied devel­opments in the publications field with interest and engagement. Many thanks to Paul Mackay for what he has accom­plished!’
Nu is het interessante dat dit bericht is ondertekend door:
‘Justus Wittich, Frankfurt/Main (Germany); Sebastian Jüngel
Justus Wittich played a decisive part in the creation of Anthroposophy Worldwide, and he has had a significant role in its ongoing development.’
Sebastian Jüngel kennen we als redacteur van ‘Das Goetheanum’, Justus Wittich kwamen we op 27 december 2010 tegen in ‘Opbouw’. Dat wil zeggen, hij werd door Karl-Martin Dietz genoemd als zijn opvolger als uitgever van het Duitse maandblad ‘Die Drei’:
‘Liebe Leser,
nach 14 Jahren verabschiede ich mich zum Jahresende als Herausgeber der Zeitschrift Die Drei und gebe den Stab weiter an Justus Wittich.’
In het januarinummer stelde Wittich zichzelf voor. Dat staat niet online, maar aangezien ik in december het afscheidsbericht van Karl-Martin Dietz heb geplaatst, wil ik dit nu met het introductiebericht van Justus Wittich ook doen:
‘Der neue Herausgeber stellt sich vor

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, ab Beginn des neuen Jahrgangs mit der Zeitschrift “Die Drei” auch als Herausgeber verbunden zu sein und begrüße Sie sehr herzlich als oft schon langjährige Abonnenten! Die He­rausgeber-Aufgabe übernehme ich im Auftrag und als Mitglied des Arbeitskollegiums (Vorstand) der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland und danke dabei meinem Vorgän­ger Karl-Martin Dietz für seine vierzehnjährige (1996 bis 2010) vorbildlich ausgeübte Tätigkeit sowie seine freundlichen Worte zur »Stabsübergabe« im Dezember-Heft.

Karl-Martin Dietz hat 1996 dieser Zeitschrift mit seiner Initiative zu einem Redak­tions- und Herausgeber­statut einen freiheitlichen publizistischen Raum geschaffen. Auch hat er sich nicht gescheut, aus Gründen der wirtschaft­lichen Zukunftsfähigkeit im Jahr 2000 – nach vielen Gesprächen und Verhand­lungen – die Gründung der mercurial Publikationsgesellschft mbH als eines eigenen Verlages für die von der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland herausgegebenen Zeitschriften mit zu betreiben. Hauptgesellschafter dieses Verlags sind die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland und die Allgemeine Anthropo­sophische Gesellschaft (Schweiz) mit je 23.500 EUR sowie die Mitarbeiter Stephan Eisenhut (Geschäftsführer), Stephan Stockmar (verant­wortlicher Redakteur der Zeitschrift “Die Drei”) und ich selbst mit je 1.000 EUR. Ich war damals als jüngerer Kollege von Karl-Martin Dietz im verantwortlichen Arbeitskollegium bei diesen Entwicklungen und Entscheidungen mitbetei­ligt – und übernahm auch die Folgen: In den letzten zehn Jahren habe ich zusammen mit den genannten Mitarbeitern den kleinen Verlagsbe­trieb in Frankfurt-Niederursel aufgebaut, damit für “Die Drei” eine zwar knappe, aber verlässliche wirtschaftliche Basis gegeben war.

Ein solches Unternehmen und eine solche Zeitschrift wie “Die Drei” ist heutzutage bei der Medienvielfalt und »Über­fütterung« mit Informati­onen und den sich schnell verändernden Lesege­wohnheiten kein einfaches Unterfangen. Aber die An­zahl der Menschen, die aus Verantwortung für Mensch und Erde sich selbstkri­tisch mit unserer Zivilisati­on und dem ihr zugrunde liegenden Menschen- und Weltbild auseinandersetzt, wächst täglich. Immer mehr wache Zeitgenossen bemerken, dass das Den­ken, das zu den heutigen Problemen geführt hat, nicht geeignet ist, diese zu lösen. Wir brauchen eine umfassenderes, er­weitertes Denken, das in der Anthroposophie bereits angelegt ist und in viel beachteten lebenspraktischen Einrichtungen erfolgreich in der Praxis angewendet wird, aber auch vielfältig noch der Entdeckung harrt. Hier publizistische Vorarbeit zu leisten, in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben neue Ansätze zu beschreiben, gründlicher vorauszudenken – dazu ist diese Zeitschrift vor jetzt 90 Jahren angetreten – und ihr Ziel ist noch lange nicht erreicht. Vor allem hat sie noch zu wenige Leserinnen und Leser.

Hier besteht die klassische Rollen- oder Arbeits­teilung zwischen Herausgeber und Redaktion: Während letztere im besten Sinne nur der Qua­lität, den Lesern und Autoren in den monatlich erscheinenden Heften verpflichtet ist, hat der Herausgeber die Leit- und Zielrichtung der Zeitschrift, die Wahrung der Qualität, aber auch der Wirtschaftlichkeit und Weiterentwicklung im Auge zu behalten. Hier hoffe ich aus der be­währten Zusammenarbeit im kleinen Niederur­seler Zeitschriften-Haus in Zukunft auf produk­tive, Wärme für die Sache erzeugende »Reibung« und ein fortlaufendes Erkenntnisgespräch zur Entwicklung dieser speziellen Zeitaufgabe.

Mein Werdegang
Ich selber bin schon in einem Haushalt aufge­wachsen, in dem die bis dahin nicht mit der Anthroposophie verbundenen, aber sehr in­teressierten Eltern zweier Waldorfschüler die Zeitschrift ab den 70er Jahren abonniert hatten. So bin ich gewissermaßen von Jugendzeiten an mit der “Drei” als monatlicher Erscheinung ver­traut. In Berlin im September 1955 geboren und dort aufgewachsen verhalf der »glückliche« Um­stand einer Sprachentwicklungsverzögerung mir zum Besuch der Rudolf-Steiner-Schule in Dahlem. Gegen Ende der Schulzeit und aus po­litischem Engagement begann meine Herausgebertätigkeit mit einer Schülerzeitung, erst lokal und später international für die deutschen und europäischen Waldorfschüler und Ehemaligen. Diese Beschäftigung sowie eine Bewegung großer, selbst organisierter Jugendtagungen brachten die intensivere und eigenständige Be­schäftigung mit der Anthroposophie und der Sektion für das Geistesstreben der Jugend (mit ihrem damaligen Leiter Jörgen Smit) – parallel zu einem zügigen Studium der Volkswirtschaft, Publizistik und Rechtswissenschaft an der Frei­en Universität Berlin.

Schon während der Diplomprüfungszeit kam ein Ruf von Manfred Leist (Bund der Freien Wal­dorfschulen) nach Stuttgart zur redaktionellen Mitwirkung an der Zeitschrift Erziehungskunst und zum Aufbau des Internationalen Hilfsfonds Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners (1979 bis 1985). Die Familiengründung mit meiner Frau Claudia Grah-Wittich führte mich dann Ende 1985 zu einer volkspädagogischen Initiative nach Frankfurt, der Freien Bildungs­stätte der hof Niederursel. Hier bin ich nach wie vor halbtags in der Leitung dieser vielfältigen und ab 2011 bald interkulturellen Stadtteiliniti­ative mit einem Schwerpunkt in der frühkind­lichen Pädagogik tätig.

Aber die Zeitschriften ließen mich nicht los, und so übernahm ich mit dem Jahrgang 1989 die Vierteljahreszeitschrift Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland (jetzt: Anthroposophie), in deren Redaktion ich noch heute mit Jost Schieren (hauptverantwort­lich) und Manfred Krüger zusammen arbeite. Das Bedürfnis nach einem monatlichen Nachrichtenblatt innerhalb der anthroposophischen Bewegung veranlasste mich 1998 zur Anregung und Mitbegründung von Anthroposophie welt­weit, womit in deutscher und englischer Spra­che rund 30.000 der knapp 50.000 Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft weltweit erreicht werden. Diese Projekte machen einen weiteren Teil meiner Tagesarbeit aus.

Die Verantwortungen in der anthroposophischen Zeitschriften-Landschaft führten ab 1992 zur Wahl in den Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, dem ich seitdem angehöre und heute neben der Verantwortung für den Bereich der Publikationen die Aufgabe des Schatzmeisters innehabe. Insofern begleiten mich seit jeher die publizistischen und finanzi­ellen Fragen, was gut zu der Aufgabe des He­rausgebers der Zeitschrift “Die Drei” passt.

Nun freue ich mich auf die gemeinsame Arbeit mit der tüchtigen Redaktion – und vielleicht sehen wir uns beim Lesertag der Zeitschrift mit dem Motto: »Rudolf Steiner treffen«, am Sams­tag, den 5. Februar 2011, im Stuttgarter Rudolf ­Steiner-Haus.
Justus Wittich’
Zo kom je al heel wat meer te weten over de ontwikkelingen van de verschillende publiciteitskanalen van de Antroposofische Vereniging. Goed, weer terug naar de nieuwe ‘Anthroposophy Worldwide’. Daarin staat ook een artikel van Ron Dunselman, de voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland, ‘Becoming More Awake to What Is Before Us’, met als ondertitel ‘Netherlands: Looking Ahead to the 2011 Rudolf Steiner Sesquicentennial’. Dat woord kende ik nog niet; het moet ‘150e’ betekenen. Dunselman schrijft:
‘The sesquicentennial of Rudolf Steiner’s birth has led to a number of initiatives that are listed on the www.Rudolf-Steiner-2011.com website. Ron Dunselman, General Secretary of the Anthroposophical Society in the Netherlands describes some of the Dutch plans for the commemoration; among them are a presentation of research re­sults, and practical work.

The sesquicentennial of Rudolf Steiner’s birth will be celebrated at the end of February—and that event offers us an opportunity to think about his original intention. What did Rudolf Steiner want? In one of his letters he an­swers this question himself: he wanted to draw on the power that would make it possible for him to put the spiritual pupil on the path to development. This can happen through anthroposophy as “a path of knowledge that would lead the spiritual in the human being to the spiritual in the universe.” (GA 26) This cel­ebration will offer each of us a chance to join Rudolf Steiner in the pursuit of this anthroposophical impulse.

Letting Life Approach Us

Anthroposophy in our time cannot be based on doctrines and externalities. Every spark of anthroposophy is won in­wardly, is created anew out of the great­est possible human freedom. If we are to experience and live out the destiny of our age—with all its good elements, but also with its strong, self-referential materialism—we need to plant a seed that will bring renewed vigor to our in­dividual and cultural-social life, a life in which “heaven and earth” meet, in which spirit and soul can breathe, and in which we are able to recognize ourselves as human beings, as spiritual beings, as a part of something larger, the “spiritual in the universe.”

Work on this seed requires courage and a readiness to accept what we meet in this life. Spiritual-scientific knowledge can help in absorbing and handling the life experiences that may arise as we travel the path of development. It will be different for everyone, but it will always be new, personal, and authentic for each of us.

Imagination, Inspiration, Intuition

Today we often hear concerns voiced about a watering-down in the anthropo­sophical professions because an increas­ing number of non-anthroposophists are becoming involved there. They are attracted by the human atmosphere, the warmth, the caring quality, and the attention that students, patients, and resi­dents receive in many anthroposophical institutions. I see this phenomenon dif­ferently. Isn’t it wonderful that so many individuals are inwardly driven—often out of their own heart forces—to make their contribution within these institutions? Much is already being done to assist these individuals through school­ing in their institutions, courses, peer as­sistance, workshops on meditation, and training in national professional associa­tions. There are also new possibilities to be found through cooperative work with the various Sections of the School for Spiritual Science.

2007 saw the beginnings of the re­search project “Imagination, Inspiration, Intuition” in Holland. Initiated by the Council of the Anthroposophical Soci­ety in the Netherlands, it examines the “what, how, and why” of spiritual-scien­tific research. The Anthroposophical Society in the Netherlands hopes to stimu­late this work among many profession­als. This year, the sesquicentennial ini­tiative group (in collaboration with the research group) will present its research results to the Anthroposophical Society, the anthroposophical movement, and the public. This is ground-breaking research that may provide an impetus for a change of paradigm in scientific research methodology. The authors, Erik Baars, Guus van der Bie, Arie Bos, Auke van der Meij and Edmond Schoorel (working with Pim Blomaard and Machteld Huber in the initial phase) describe what their years of research produced. They found that the spiritual-scientific realms of imagination, inspiriation, and intuition lead to verifiable and fruitful insights, and thus they fill out, expand, and enrich our picture of reality.

The book contains many practical ex­ercises to develop the reader’s capacity for imagination, inspiration, and intu­ition. It is also a real “how-to” book that can “place the spiritual pupil on the path of development.” In 2011 the Anthropo­sophical Society in the Netherlands will present this book to the public.

Meditation

A second highlight for the sesquicen­tennial year is the meditation conference (“When Knowing Becomes Love”) with Arthur Zajonc; it will be held in Drieber­gen (Netherlands) on May 20–21. The conference is open to anyone with an interest in anthroposophical meditation (and who isn’t interested in meditation today?), but it is also directed to peo­ple who work in the anthroposophical movement. In Meditation as Contempla­tive Inquiry Zajonc describes meditation as a path to knowledge and love. He out­lines the goal of the conference as fol­lows: “The attention we give to a child who is struggling at school, or the atten­tion we offer to an elderly person near the end of life, or the attention we give to the fruitful earth that we farm, or, finally, the attention we direct to ourselves—all these occasions of attention can reach far beyond simple noticing. When we turn to another human being and give our complete attention, without judg­ment or expectation, then our attention itself becomes love. Throughout life, in all its stages and with all its demands, we can become ever more awake to what is before us, and so act with greater com­passion and skill.”

Karma and Reincarnation

With Arthur Zajonc’s words “what is before us” we come to the theme of karma and reincarnation, a theme inex­tricably bound up with Rudolf Steiner’s life and work. Anthroposophy is unthink­able without extending our view beyond the limits of birth and death. This is an expansion of consciousness that more and more people are experiencing, one that turns the question of destiny into an existential task. Who is directing things here? Who brings me together with a certain event so that “reading” this pro­cess becomes a moment for self-knowl­edge and takes me further along my path of development?

The working conference “Christ, Lord of Karma” will be held on October 1. It is directed to a broad audience and will offer practical work on finding modern insights into the Mystery of how the etheric Christ comes to expression in our time. How can we become aware of the Christ impulse as a reality that creates and orders karma and would unite the spiritual in the human being with the spiritual in the cosmos?

It is my heartfelt hope that what Ru­dolf Steiner gave the world will become better known, better understood, and more widely applied during this sesqui­centennial year. There is a wonderful indication of that potential in a second working conference where a number of younger people will gather to take up the question of what “practical ideal­ism” means for our time and the com­ing generation. This conference will be a further support for the sesquicentennial goal described at the beginning of this article. There are many individuals who feel that their interests are addressed through practical ideals.

I am hopeful that 2011 will be a year when we can do better in many areas, a year when anthroposophical meditation is practiced more and more, and also a year in which we deepen our knowledge about the workings of karma and rein­carnation so that we can come closer to the Mystery of Christ as the lord of karma.

Ron Dunselman, Meppel (Neth­erlands)

Translated from the Dutch into German by Sebastian Jüngel.
Source: Motief, February 2011.
Arthur Zajonc, Meditation as Contemplative Inquiry: When Knowing Becomes Love, Lindis­farne Books, 220 pages, $22.00.
Meditation Conference: When Knowing Be­comes Love, May 20–21, Antropia, Driebergen (Netherlands).
Working Conference: Christ, Lord of Karma, October 1, Antropia, Driebergen (Netherlands)
Working Conference on practical idealism, TBA
Contact for Conferences: Antroposofische Vereniging in Niederland, Sekretariaat, Boslaan 15, 3701 CH, Zeist, Netherlands. Tel.+31/030/691 82 16. E-mail: secretariaat@antrop-ver.nl.’
En nog een artikeltje wil ik eruit lichten. Dat gaat over een onderwerp dat eveneens uitgebreid aan bod kwam op 16 december 2010 in ‘Besluiten’, daar eigenlijk een vervolg op is. Ik gaf een artikel weer uit ‘Anthroposophy Worldwide’, No 10 van 3 december 2010, over de deplorabele financiële toestand van de Algemene Antroposofische Vereniging:
‘Nu gaat het dus allemaal om het openingsartikel “The Situation at the Goetheanum. Situation, Development and Decisions”, dat door de voltallige Executive Council is ondertekend: Virginia Sease, Paul Mackay, Bodo von Plato, Sergei Prokofieff, Cornelius Pietzner en Seija Zimmermann. Zij schrijven het volgende:
“Dear Members

At the beginning of November we gave a brief overview of the trials which at the present time are having a deep affect on the spiritual and human essence of the Goetheanum. We outlined the most important budget figures and indicated the possibility of significant changes. Now we would like to take the opportunity to report in more detail about the present situation, the underlying reasons and the decisions made so far.”’
Een van de maatregelen is het oprichten van een aparte Goetheanum Stichting, en daarover gaat dit nieuwe bericht ‘Further Developments’, ‘Switzerland: Goetheanum Foundation’, ondertekend door Cornelius Pietzner:
‘During the past months, the Goethea­num Foundation has clarified several key questions through discussions with Gen­eral Secretaries and members

Question: Why is the Goetheanum Founda­tion necessary?
Answer: The Goetheanum needs to broaden its donor base. Major projects must be under­taken without further delay. The Foundation’s goal is to support the Goetheanum by ap­proaching two target groups not yet reached: non-anthroposophical foundations and indi­viduals interested in but not directly associ­ated with the Anthroposophical Society. The Treasurer’s job has not allowed for this de­velopment work in the past. The Foundation will provide no ongoing operating support, but help with key special projects such as the renovation to the slate roof, cement exterior walls and exterior terrace of the Goetheanum.

Question: Why the name “Goetheanum Foundation”?
Answer: The foundation is explicitly intended to support the Goetheanum, which is well known outside the Anthroposophical Society. It is intended as an instrument for the Goethe­anum. Therefore it is logical and appropriate to carry the name “Goetheanum.” The Founda­tion is “controlled” by the Society’s Executive Council in three essential ways: through its by­laws (the Council appoints Foundation Board members, and has the authority to remove Board members from the Foundation); two current members of the Council will serve on the Board of the Foundation (Sergei Prokofieff and Paul Mackay) as well as one former (after April 2011) member of the Council (Cornelius Pietzner); the Council owns the trademark to the name “Goetheanum” and will regulate this with the Foundation through a separate contract. These measures guarantee the full integrity of the name “Goetheanum.”

Question: Will the Goetheanum Foundation be involved with the social impact investment fund written about earlier?
Answer: No. During many discussions it be­came clear that this was a significant compli­cating factor and not desired. It was decided to separate the social impact fund from the Foundation. The Goetheanum Foundation does not, and will not, have a connection to the social impact investment fund.
Corne­lius Pietzner’
Nu, dat is wel weer even genoeg over (min of meer interne) aangelegenheden van de Antroposofische Vereniging, dunkt me.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)