Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 29 maart 2009

Omroep

De maand maart heeft 31 dagen, dus hebben we er na vandaag nog maar twee te gaan. Dat is van belang vanwege het feit dat het daarna, op 1 april, afgelopen is met nieuwe aankomende omroepen die hun ‘kiesdrempel’ van 50.000 leden niet hebben gehaald. Maar ook met nieuwe al bestaande omroepen die een hogere ‘kiesdrempel’ van 150.000 leden niet halen. Er is de laatste tijd al veel om te doen, met PowNed, Wakkker Nederland, Omroep C of Piep! als de bekendste nieuwe namen. Maar dat is ook het geval bij de al bestaande twee omroepen Max en LLiNK, die hun bestaansrecht moeten bewijzen met klinkende aantallen.

Nu is er al meer dan een maand een actie gaande op antroposofische websites om Llink aan voldoende nieuwe leden te helpen. Antroposana was de eerste die meldde: ‘Omroep LLiNK steunt duurzame geneeskunde’. Deze landelijke patiëntenvereniging schreef op 20 februari:

‘Omroepen van TV en Radio strijden om behoud van zendtijd. Zo ook de publieke omroep LLiNK, die oog heeft voor duurzaamheid. Eind 2008 heeft LLiNK in een uitzending de antroposofisch arts Arie Bos geïnterviewd over het wetsvoorstel BTW te heffen op consulten, die artsen geven vanuit de complementaire gezondheidszorg. In een eerder Actueel-artikel leest u meer over deze BTW-kwestie. Antroposana juicht meer aandacht in de media voor antroposofische en complementaire gezondheidszorg toe.

Door het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (waaraan Antroposana deelneemt) is er overleg gevoerd met omroep LLiNK. Ook vanuit de NVAA (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen) en de AViN (Antroposofische Vereniging in Nederland) is er contact met LLiNK.

Een omroep heeft vóór 1 april a.s. 150.000 leden nodig om te kunnen voortbestaan en LLiNK is nog slechts 28.000 leden verwijderd van het magisch aantal. Steun nu omroep LLiNK met uw lidmaatschap voor slechts € 5,73 per jaar. Daarmee draagt u bij aan media-aandacht voor complementaire gezondheidszorg.’

Kort daarop, op 1 maart, meldde de Antroposofische Vereniging onder dezelfde titel ‘Omroep LLink steunt duurzame geneeskunde’:

‘Om met antroposofische geneeskunde een betere toegang in de media te krijgen is vanuit artsen in de complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) overlegd met omroep Llink, aldus Madeleen Winkler, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVVA).

Omroep LLiNK zet zich al jaren in voor een duurzame wereld. In die duurzame wereld hoort wat LLink betreft ook duurzame geneeskunde, de complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM). Er is nu een speciale webpagina op de site van LLink voor mensen die CAM belangrijk vinden en de omroep met een lidmaatschap willen steunen. Voor 1 april 2009 heeft omroep LLiNK 150.000 leden nodig, anders houdt LLiNK op te bestaan.’

Op die speciale website is te lezen dat er nu nog maar vijfhonderd nieuwe leden nodig zijn. Ook verschillende andere antroposofische organisaties in het medische veld roepen hun bezoekers op om lid te worden, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie en antroposofisch huisarts Peter Staal. Maar ook daarbuiten, bij verwante organisaties, wordt er geworven, zie Iocob en ABNG-2000.

Waarom zou dat toch allemaal zijn, wat heeft Llink nu concreet gedaan aan complementaire zorg, om al deze inspanningen te rechtvaardigen? Televisieprogramma ‘Uitgedokterd?!’ was immers van de NCRV, en de VPRO, die een Tegenlicht-uitzending wijdde aan duurzame energie waarin ook Peter Blom nadrukkelijk aanwezig was, ligt qua programma’s veel dichter bij en adverteert zelfs met de slogan ‘Feest voor de geest’ (ook zij proberen hun ledenaantal op peil te houden of zelfs te verhogen). Waarom bijvoorbeeld zij niet en Llink wel? Bovendien heeft Llink de afgelopen vijf jaar zo veel problemen gekend, tot nu aan toe. Ik hoef maar te herinneren aan al het gedoe rond de vorige directeur Anna Visser, die een tijd op non-actief was gezet en een jaar geleden plaatsmaakte voor Tanja Lubbers. En dan het recente wanbeleid en de financiële problemen. Om over de televisieprogramma’s nog maar te zwijgen; die worden over het algemeen toch als onder de maat beoordeeld. Dit alles wekt erg weinig vertrouwen.

Het antwoord waarom al die antroposofische organisaties zich nu opeens actiebereid tonen, heb ik niet kunnen vinden. Maar wel dit kleine berichtje op de website van Llink, over de leden van de Ledenraad (opvallend is daarbij ook nog dat Llink in Rotterdam zit). Hier stelt Joke Fletterman zich als volgt voor:

‘Leeftijd: 63 jaar

Woonplaats: Rotterdam

Achtergrond: HBS B, studie geneeskunde Rijksuniversiteit Utrecht tot en met candidaats-examen, studie filosofie idem. Gehuwd, zes kinderen, zes kleinkinderen. Lid van de Antroposofische Vereniging in Nederland en voor deze vereniging contactpersoon in de regio Rotterdam. Mede-oprichter (2000) van het Parzival Instituut voor Antroposofie en Zelfscholing in Rotterdam.

Mijn persoonlijke motivatie voor deelname aan de ledenraad van LLiNK is: Als antroposoof herken ik mij precies in jullie streven naar praktisch idealisme en jullie streven om de mens niet los te zien van zijn samenhang met het dier en het milieu. Als contactpersoon van de AViN heb ik maatschappelijke contacten die ik graag ten nutte wil maken voor LLiNK.’

7 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Ken Joke Fletterman. Heb respect voor haar, onderken haar kwaliteiten en wist al dat ze Llink een warm hart toedraagt.

Vernam van haar dat in de organisatie van Llink ook oud vrijeschool leerlingen actief zijn. Dat verklaart misschien nader.

Zoals elders al eerder gezegd ben ik om een aantal redenen sceptisch over vaandelvoering Duurzaamheid. Bovendien vind ik niet voor llink pleiten dat zij zich de afgelopen periode aan financieel wanbeheer heeft schuldig gemaakt.

Misschien krijgen ze een tweede kans. Laten ze het dan vooral beter doen.

René zei

LLiNK en VPRO ... ik ben er beide lid van ... en dat terwijl ik geen radio en tv heb ;)

Frans Wuijts zei

Net even snel lid geworden...nog 451 leden nodig op zondagavond om 22.35 uur. Dat redt Llink wel, toch?

John Wervenbos zei

Ben lid van PowNed en Wakker Nederland. Nee hoor, ben van geen enkele omroep lid.

Maar voor dit muziekstuk wil ik wel even werven:
1. Don't cry for me Argentina - Julie Covington

En in het kader van de huidige krediet- / systeemcrisis en oplopende werkloosheid (van de jaren tachtig op naar het decennium van de voortgaande onthulling 2009, 2010, 2011 und so weiter):
2. Dont’t give up – Peter Gabriel en Kate Bush

John Wervenbos zei

Je hebt kans dat ze hetzelfde grapje uithalen als PowNed van de week, Frans. Dus dat ze eigenlijk al over de streep zijn (qua aantal).

Frans Wuijts zei

Dat zou best kunnen, John. Desalniettemin, Llink mag er wel zijn van me. Moeten ze wel ook hun portemonnee beter in de gaten houden. Duurzaamheidheid strekt zich ook uit over de wijze van organisatie, samenwerking en bedrijfsvoering e.d. En beloning niet te vergeten.

John Wervenbos zei

Door diverse partijen wordt er flink voor ze gelobbyd. 'Mijn omroep' is het niet, maar ieder zijn meug. We zullen zien hoe het loopt.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)