Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 13 maart 2009

Verbeterplan

Vanavond in de papieren versie van NRC Handelsblad een uitvoerig artikel op pagina 2 van Japke-D. Bouma en Marijke Groeneveld over het onderwerp dat het nieuws in de vrijeschoolbeweging nu al dagen beheerst: ‘Bouwen lukt niet meer op Geert Groote School. Conflict over inhoudelijke koers en leiding op Vrije school Amsterdam.’ De twee verslaggevers doen een poging om de wortels van het probleem op een faire manier bloot te leggen, met journalistiek hoor en wederhoor. Ze lijken daarbij, en dat is wel enigszins verrassend, toch het meeste oor te hebben voor de rebellerende ouders. Dat is in ieder geval de indruk die ik overhoud na lezing van dit artikel. Het staat dus niet op de website van NRC Handelsblad, dus wil ik hier slechts enkele kenmerkende gedeelten weergeven:

‘De school is als “zeer zwak” aangemerkt. Daarom is interim-schoolleider Anne Veldt er al een jaar orde op zaken aan het stellen. De operatie wordt gefinancierd door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Sinds Veldt is aangetreden worden kinderen getoetst en leerkrachten begeleid om resultaatgerichter les te kunnen geven, zegt Veldt. “De prestaties moeten omhoog.”’

‘Maar een groepje van ongeveer veertig ouders is bang dat het antroposofisch gedachtegoed erdoor in de knel komt, zegt Femke Govaart, woordvoerder van deze ouders. (...) “Het aanbod is puur gestuurd op methodieken en resultaat. Je voelt dat het aanbod verschraalt.” Ook wilden de ouders weten waarom Anne Veldt niet wilde meewerken met de Vereniging van Vrije scholen die hulp had aangeboden.’

‘Veldt zegt niets anders te kunnen dan drastisch ingrijpen op de school. “Zonder verbeterplan is er geen school.” (...) De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GMR) heeft begrip voor de kritische ouders. Annemiek van der Hell, voorzitter van de GMR, vindt dat directeur Veldt “heel slecht tegen kritiek kan”. “Wij vinden dat deze ouders kritische vragen mogen stellen en dat ze daar antwoord op horen te krijgen. (...)” Ook de Vereniging van Vrije scholen heeft de indruk “dat er door de schoolleiding te weinig gecommuniceerd is over het verbeterplan”, zo zegt Leo Stronks, voorzitter van de vereniging.

Maar eigenlijk ligt het probleem ergens anders, zegt Van der Hell. En dat is slecht bestuur. Het bestuur heeft altijd op te grote afstand gestaan van de school en stuurde voortdurend dure interimdirecteuren die snel weer wegliepen, zegt voormalig lid van de MR, Marvin Fernandes. Het bestuur benoemde ook zonder toestemming van de MR een algemeen directeur, schetst Van der Hell. Toen dat gebeurde zegden leerkrachten het vertrouwen in het bestuur op. Dat was op 5 maart.’

1 opmerking:

René zei

Kijk eens aan ouders die dus voor hun kind Vrije Schoolonderwijs willen. Dat recht hebben ze, want daarvoor zijn ze naar een Vrije School gegaan. Verbeterplannen kunnen nodig zijn, maar daar mag uiteraard ook kritisch naar gekeken worden, want 'verbeteringen' kunnen ook zeer eenzijdig zijn en misschien niet of onvoldoende aansluiten bij het karakter van het Vrije Schoolonderwijs. Bestuur en directie die het contact zijn kwijtgeraakt met wat er echt gaande is binnen de school? Misschien is dat inderdaad het geval, ik kan daar geen uitspraak over doen 'op afstand'. Dat dit verschijnsel in onderwijsland, ook bij niet-Vrije Scholen, voorkomt is mij bekend.
De analyse van het probleem lijkt me gemaakt, dit kan de afzet vormen voor een hernieuwde start. Ik wens alle betrokkenen van de school daarbij veel succes. Maak er wat goeds/moois van in het belang van de kinderen.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)