Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 8 maart 2009

Logeerhuis

Ik zou natuurlijk moeten weten welk gebouw dit is, gezien vanaf de Boompjes in Rotterdam. Maar ik ben niet zeker. Ik vermoed dat het de Waterstadtoren en/of de Scheepmakerstoren is, tussen Bierstraat en Jufferstraat. Maar het kan ook een net nieuw gebouwde kolos zijn; dat bemoeilijkt de identificatie. Fotograferen is gauw gebeurd; maar wat het dan precies is, is vers twee. Met het onderwerp van vandaag, ‘logeerhuis’, heeft het in ieder geval niets te maken. Zoals alle foto’s hier onafhankelijk van de weblogbijdragen gezien moeten worden.

‘Mijn geld gaat goed’ – op deze nieuwe website van Triodos Bank is er ook een kop met ‘Zorg’:

‘In deze sector financiert Triodos Bank afzonderlijke beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, medische centra, zorgboerderijen, projecten voor bijzondere zorg, ouderenzorg, hospices en initiatieven op het gebied van geneesmiddelen en gezond eten.’

Als een van de projecten wordt ‘De Reube’ vermeld:

‘De Reube is een kleinschalig particulier zorginitiatief in ontwikkeling. De boerderij uit 1924 draagt deze naam en staat op landgoed Ampsen in Lochem (Gelderland). Initiatiefnemers zijn Janny Ponten-Buurman, al sinds haar zeventiende werkzaam in de zorg en vanaf haar tweeëntwintigste in zorginstellingen, en Tom Ponten die jarenlange ervaring in de zorg en in de biologisch dynamische land- en tuinbouw heeft. Samen hebben zij in 1984 één van de eerste zorgboerderijen opgezet, de Beukenhof in Breda. De Reube is een boerderij met grote schuren, waarvan er één verbouwd gaat worden tot logeerhuis waar elke nacht zes kinderen met een zorgvraag kunnen logeren. In één van de andere schuren gaan ze zes appartementen bouwen voor begeleid wonen. Tevens is er een mogelijkheid voor tien (jong-) volwassenen met een zorgvraag om te komen werken onder begeleiding en daarnaast zijn er plannen voor een minicamping. De Reube kiest dus bewust voor diversiteit in hun zorgaanbod.’

Over het huidige lot van de Beukenhof schreef ik op 19 februari nog in ‘Wervel’:

‘In de eerste “Externe Nieuwsbrief voor professionals” op de website van deze Lievegoed Zorggroep, als Externe nieuwsbrief nr.1 van eind 2007 te vinden onder “Publicaties”, staat op pagina 3 een artikel “Voornemen tot fusie met Stichting De Beukenhof, biologisch dynamische zorgboerderij”. Dit is ondertekend door Piet Keesmaat en Anton van Balkom. Die fusie heeft inmiddels al lang plaatsgevonden.

Gisteren vond ik nog een fraaie sfeerreportage over De Beukenhof, onder de titel “Het boerenbedrijf moet geen zorginstelling worden”. Daarin komt deze Anton van Balkom (52) aan het woord, “sinds twee jaar regiomanager Zuid Lievegoedzorggroep en verantwoorde­lijk voor deze locatie”, zoals de ongenoemde journalist over hem schrijft:

“Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de psychiatrie heeft hij twee jaar geleden de overstap naar dit bijzondere boerenbedrijf gemaakt. ‘De werkwijze op “De Beukenhof” is gebaseerd op een antroposofische le­vensinstelling. Dat wil onder andere zeggen dat ieder mens geboren is om een zinvol leven te leiden.’”

Het eerder genoemde artikel in de Externe Nieuwsbrief sluit hier op aan:

“Vanuit de Lievegoed Zorggroep is begin 2007 een interim directeur (de heer P. Keesmaat) benoemd die het vertrouwen kreeg van bestuur, medewerkers en inspraakorganen.
Op basis van dit vertrouwen is er dit jaar voor gezorgd dat het HKZ certificaat gehaald is, dat de wachtlijst weer groeit, dat de nieuwbouw kon starten en dat de Beukenhof haar status bij het Zorgkantoor zag verhogen van de c-categorie naar de a-categorie. Ook de Inspectie toonde zich meer dan tevreden. Het cliënttevredenheidsonderzoek spreekt in deze dan ook boekdelen.”’

Terug naar De Reube. Op de website van dit initiatief wordt uitgebreider verteld wat het inhoudt. Interessant is waar het geld verder vandaan komt:

‘Stichting de Vuurvlieg (de ondersteunende stichting voor boerderij de Reube) heeft van de volgende stichtingen en fondsen financiële ondersteuning ontvangen:

Stichting Marthe van Rijswijck Foundation,
Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis,
Ridderlijke Duitsche Orde,
Stichting Boschuysen,
Stichting Maria Emalia Dorrepaal,
Vriendenstichting Bronlaak,
Stichting Het R.C. Maagdenhuis,
Stichting SNS Fonds Achterhoek-Twente,
Spectrum wonen Lochem,
Stichting ter bevordering van de heilpedagogie,
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.

Naast deze bijdrages ondersteunen vele particulieren ons in praktische en / of financiële zin.’

Gisteren bracht Jenny Polman van De Stentor op de website van de krant een verhaal over dit initiatief, onder de titel ‘Logeerhuis voor kind met zorgvraag’.

‘Officieus zijn Janny en Tom Ponten al gestart met hun logeerhuis voor kinderen met een zorgvraag, officieel doen ze dat vanaf begin mei. Dan namelijk is het gedeelte van de boerderij De Reube aan de Ampsenseweg bij Lochem klaar waar de logeerkinderen ieder over een eigen kamer kunnen beschikken. Tot die tijd worden de kinderen gewoon in het eigen huis opgevangen. “Dat is toch behoorlijk gevuld met vijf kinderen”, zegt Janny Ponten. “Maar voor tijdelijk is het een prima oplossing.”’

Zij zijn daarin ook openhartig over hun eerdere ervaringen in de zorg:

‘Beiden hebben jarenlange ervaring in de zorg; in 1984 zetten ze in Breda een van de eerste zorgboerderijen voor verstandelijk gehandicapten in Nederland op, met biologisch-dynamische landbouw, een melkveehouderij, een zuivelafdeling en een bakkerij. Na veertien jaar kregen ze er genoeg van omdat er steeds meer tijd aan computers en vergaderen moest worden besteed. Tom liet zich vervolgens omscholen tot meubelmaker, Janny zette in Veldhoven, onder de paraplu van een antroposofische stichting, een logeerhuis op voor meervoudig complex gehandicapte kinderen. Toen ook dat niet meer beviel (“Het management kreeg een steeds groter waterhoofd en op de werkvloer kwamen steeds minder mensen”) besloot het echtpaar zelf weer een logeerhuis op te zetten. Heel Nederland werd afgestruind naar een goede locatie, uiteindelijk werd die gevonden in Lochem. Daar stond boerderij De Reube, een van de pachtboerderijen van het landgoed Ampsen, al vijf jaar leeg. De Pontens waren blij met de locatie, landgoedeigenaar Van Weede was blij dat De Reube de (zorg)bestemming kreeg waarnaar hij al een jaar of vijf op zoek was. Van de landgoedeigenaar krijgt het echtpaar dan ook alle medewerking.’

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Weet hebben van alle gebouwen die hier in Rotterdam omhoogtorenen is een opgave op zich Michel. Ik weet het ook niet hoor. Op een wandelroute in de naaste toekomst zal ik deze gebouwen ook eens nader onder de loep nemen. Prima initiatief dat project De Reube.

Zal de komende weken eens precies nagaan wat de Triodos bank initiatiefnemers en initiatiefdragers op het gebied van sociale economie en cultuur en welzijn zoal te bieden heeft. Hieronder hun eigen opsomming van activiteitsgebieden.

a. Natuur en milieu
• Biologische landbouw
• Natuurvoeding
• Duurzame energie
• Eco ontwikkeling
• Milieutechnologie

b. Sociale economie
• Detailhandel non-food
• Productie
• Professionele Diensten
• Recreatie
• Woningbouwverenigingen
• Maatschappelijke Trajecten
• Fair Trade
• Ontwikkelingssamenwerking

c. Cultuur en welzijn
• Onderwijs
• Kinderopvang
• Gezondheidszorg
• Kunst en cultuur
• Levensbeschouwing

Anoniem zei

De Triodos Bank. Moet denken aan Anneke de Goede, waarmee ik in mijn twintiger jaren, ruim twintig jaar geleden dus, samen met andere mensen in Rotterdam in een Werkgroep Sociale Driegeleding actief was. Hier nog een website met recente informatie over haar. We organiseerden in de tijd van de Werkgroep ook wel conferenties, waaraan ook mensen als Dieter Brüll meededen, iemand waarmee zij goed kon opschieten. Had goede ervaringen met haar.

Jaren later belde ik haar nog een keer op en kreeg ik te horen hoe het haar verging. Zij heeft ondermeer aan de basis gestaan van Pension Maaszicht, inmiddels geïnstitutionaliseerd. Een financiering daartoe kreeg zij toen niet rond bij de Triodos Bank, maar gelukkig kon zij wel zaken doen met de gemeente Rotterdam, waarbij ook Banenpoolers als werkrachten werden ingezet. (Toen kon je kennelijk nog wel zaken doen met de gemeente Rotterdam, ik heb tegenwoordig helaas andere ervaringen.) In de Triodos Bank was ze teleurgesteld, maar ze kreeg toch dingen voor elkaar en ze zei me (terecht): "je moet niet boven de mensen in de samenleving staan, maar ernaast". (Bij mij niet aan dovenmansoren besteed, ken de hiërarchische verhoudingen en kuiperijen maar al te goed.) En ze gaf me mee bij het neerleggen van de hoorn: "...waar je ook mee bezig bent, weet dat het een impuls is, een impuls". (Het gaat immers om de impuls van de sociale driegeleding.) Later heb ik haar nog eens ge-emaild, maar daar kreeg ik nooit antwoord op terug. Misschien is het nooit aangekomen of wist ze niet wat ze er mee aan moest. Of iets anders. Ik weet het niet. Geen idee. That's life.

Ook bij bestuurders van de Triodos Bank mag het eigenlijk geen verwondering wekken dat ook veel Rotterdammers zoiets hebben van eerst zien en dan geloven als met 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt geparadeerd.

Drempelervaringen zat hier in Rotterdam, zeker niet alleen in theaters. Zoiets kruipt je geleidelijk aan onder de huid.

Maar enfin, de Stranglers vertolken dat beter dan ik:
Skindeep - The Stranglers

Anoniem zei

The Stranglers een van mijn favoriete bands, check No More Heroes

Anoniem zei

Ja, ik vind het ook één van de betere groepen. Zal No More Heroes weer een aantal keren beluisteren. Dank je wel.

Anoniem zei

Ik herinner mij Anneke de Goede van een conferentie van de Werkgroep Sociale Driegeleding in Soest in de 80-er jaren. Daaraan werkten o.a. mee Mouringh Boeke (nogal agitatorisch vond ik toen), Edithe Boeke (innemend), Paul Mackay (gaf uitleg over de Nationalökonomischer Kurs) en Guy Labruyère(?)(vertelde over de Korenmaat in Zeist).

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)