Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 12 juni 2008

Duurzaamheid

Stimuleer duurzaamheid door lange-termijnbeleggers te belonen, zegt Peter Blom vanavond in NRC Handelsblad tegen economieredacteur Egbert Kalse (onder de titel ‘Wij beleggen niet in schaarste’, echter alleen in de papieren krant en niet op de openbare website, dus dit keer geen link). Want zulke beleggers hebben het beste voor met de toekomst van het bedrijf. Je kunt volgens de directeur van Triodos Bank eenvoudig beginnen door het koppelen van het stemrecht op de aandeelhoudersvergadering aan de duur van het aandeelhouderschap. Dan beloon je een duurzame relatie tussen aandeelhouders en een bedrijf.

Hij doet in het interview wel meer prikkelende uitspraken. Uitgaande van de gedachte dat de korte termijn per definitie niet duurzaam is, moet op meerdere terreinen worden geïnvesteerd in een lange termijn en in een duurzame visie. Hij vertelt dat Triodos Bank zelf bewust niet in heel speculatieve markten zit, zoals de termijnhandel. ‘Het gedrag van andere banken wordt aangewakkerd door de bonussencultuur. Dat is een systeem waar we vanaf moeten.’ Het probleem zit hem in beweeglijke markten. ‘Andere partijen springen van markt naar markt op zoek naar de hoogste winstmarges,’ zegt Blom.

Hij beweert dat de koplopers in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid in het midden- en kleinbedrijf zitten. Een bank als kredietverstrekker weet dit als geen ander. ‘De grote multinationals zijn volgend wat dat betreft.’

En nog een prikkelende stelling, zeker voor een bankier: ‘De manier waarop groenrechts met duurzaamheid omgaat is alleen het gevoel verkopen. De groenlinkse stroming maakt duurzaamheid te veel afhankelijk van overheidsstimulering. Wij bepleiten een derde weg, met een goede balans tussen korte- en lange-termijnbelangen.’

Over de bank zelf: ‘De sterkste groei bij ons zit in de kinderspaarrekeningen, daar zie je goed dat mensen aan duurzaamheid denken als het gaat om de toekomst van hun kinderen.’ Want, zo legt hij uit, anders ‘dan bedrijven of zelfs de overheid zijn burgers van nature geneigd in generaties te denken. Ze hebben ouders, krijgen zelf kinderen.’

Hoe zei Peter Blom het ook alweer in het interview in Motief vijf jaar geleden? ‘Triodos Bank is er op gericht mensen te helpen met initiatieven die tot maatschappelijke vernieuwing leiden. Hierin zijn wij uniek. De klant is geen middel, maar een doel. Het gevaar van onze stormachtige groei is dat we niet meer weten of we nog zinvol bezig zijn voor onze klanten. Deze groei moeten we zodanig vorm geven, dat we onze eigen identiteit niet verliezen. Als we ons te snel aan de bestaande bancaire praktijk aanpassen, zullen wij niet meer onderscheidend zijn.’

Hij verklaarde destijds ook welke rol de Antroposofische Vereniging hierbij volgens hem kon spelen. Die was niet groot: ‘Je kiest als persoon voor de antroposofie, niet als organisatie. Het lidmaatschap van de vereniging zou ons een uitlegcircus geven waar we niet in willen zitten, omdat het niets toevoegt aan onze doelstellingen. Met een verbinding met de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap zou ik minder problemen hebben. Onderzoek dat daar op ons vakgebied wordt verricht, zou voor ons interessant kunnen zijn en daar willen we ook aan bijdragen. Dit gebeurt overigens al op beperkte schaal, maar nog niet gestructureerd. Dergelijke activiteiten zouden natuurlijk wel herkenbaar relevant moeten zijn voor onze klanten. Dat lijkt me trouwens nog een hele uitdaging voor de Hogeschool. We hebben behoefte aan onderzoek naar monetaire vraagstukken, de kwaliteiten van geld, eigendom van productiemiddelen, om maar eens een paar onderwerpen te noemen.’

Hoe daaraan tegenwoordig vorm wordt gegeven, kan blijken uit het jaarverslag 2007 van de Antroposofische Vereniging, waarin op blz. 34 onder de sectie voor sociale wetenschappen van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap een tipje van de sluier wordt opgelicht. Onderwerp van gesprek in de januaribijeenkomst van dat jaar was het vraagstuk van het eigendom van ondernemingen en instellingen, ‘gezien de stormachtige ontwikkeling van de hedge funds en private equity’. Inleidingen hierover werden verzorgd door Peter Blom, directeur van Triodos Internationaal, en door Mathieu van den Hoogenband, directeur Weleda Internationaal, met aansluitend gesprek in kleine groepen.’s Middags werd plenair dit thema verder uitgediept en leidde Mathieu van den Hoogenband in over ‘sociale kunst in de onderneming’.

Beiden zijn we in dit weblog al een keer tegengekomen. Hierdoor wordt de benoeming in mei, dus slechts enkele maanden later, van Van den Hoogenband tot lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank, minder verrassend.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)