Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 23 juni 2008

Bevrijding

Het programma van de Michaëlconferentie van de Vereniging van vrijescholen staat nu op de website van deze koepelorganisatie. Sinds 19 juni is aanmelding mogelijk ‘voor iedereen die werkt op een vrijeschool, bij een peutergroep of in de voor-, na- en buitenschoolse opvang’. De conferentie wordt op maandag 6 oktober gehouden in de zaal van De Vereeniging in Nijmegen, dicht bij het Karel de Grote College.

De hoofdvragen zijn: ‘Welke kansen liggen er de komende tijd voor de vrijeschool, in het spanningsveld van traditie en vernieuwing? Hoe kun je bindend samenwerken om te komen tot een school die dient als werkplaats voor de verdere ontwikkeling van een professionele leergemeenschap? Waarom doen?’

Het zal ongetwijfeld een vervolg vormen op de Michaëlconferentie van vorig jaar, waarop voorzitter Leo Stronks zich nog in zijn hemd voelde staan. De titel ‘Samenbindend samenwerken’ wijst erop dat het ook een voortzetting is van de Nieuwjaarsconferentie begin dit jaar, waar ik in dit weblog eerder melding van maakte. Is dit het antwoord van de vrijeschoolbeweging op de zwaktes die de Inspectie al jaren signaleerde en waarover NRC Handelsblad vorig jaar september publiceerde?

En dan bedoel ik niet het uiterlijke antwoord (hoewel je uiterlijk en innerlijk natuurlijk niet zo makkelijk van elkaar kunt scheiden), met het instellen van een ‘Taskforce zwakke scholen’ en dergelijke dingen meer. Maar ik bedoel vooral het inhoudelijke antwoord, waarbij de eigen en eigentijdse substantie centraal komt te staan en opnieuw geactiveerd wordt.

Dan valt op welke sprekers zijn aangezocht om hun inbreng te leveren.

– Prof.dr. Willem Koops bekleedt aan de Universiteit Utrecht de leerstoel ‘Grondslagen en Geschiedenis van de Ontwikkelingspsychologie en Pedagogiek’. Hij is een specialist in cognitieve en sociale ontwikkeling die regelmatig in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften publiceert.

– Prof.dr. Monique Volman is bijzonder hoogleraar onderwijskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op haar website staat dat zij zich bij haar onderzoek richt op ‘learning environments for meaningful learning, identity development in education, diversity, and the use of ICT in education’. Het leren in leergemeenschappen is een van haar belangrijkste thema’s, en de rol van de leerling en de leraar hierbij.

– De derde en laatste spreker is geen spreker, maar een zanger: Jan Kortie. Hij is ‘slechts’ doctorandus, namelijk afgestudeerd econoom, die als economieleraar een aantal jaren voor de klas stond. Maar tegenwoordig werkt hij als dirigent, zangleraar, workshopleider, trainer en stemtherapeut. Als ‘stembevrijder’ staat er. Zo zal hij ook hier optreden.

Het is interessant of het vrijeschoolonderwijs zijn identiteit met zulke inhoud zal herwinnen.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)