Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 16 juni 2008

Melding

Dat het kan lonen om ook eens rustig een rondgang langs oudere webpagina’s te maken, bewees mijn bezoek aan het nieuwsarchief van de Antroposofische Vereniging. In de berichten over het vrijeschoolonderwijs die ik heb geschreven op 3 en 4 mei (‘Gezond verstand’, ‘Zes zeer zwakke broeders’ en vooral ‘In je hemd staan’) had ik het over een kritisch artikel in NRC Handelsblad over de vrijescholen begin september 2007. Dat gaf in Nederland aanleiding tot veel ophef, ook bij de vrijescholen, en veroorzaakte daar ingrijpende veranderingen. Het artikel zelf werd op de website van de Vereniging van vrijescholen slechts indirect genoemd.

Nu ontdekte ik dat dit op www.antroposofie.nl al meteen op 11 september (what’s in a date!) uitgebreid was bericht. Weliswaar werd hiervan het positieve nieuws naar voren gehaald (‘Reorganisatie Vrije Scholen werpt vruchten af’; om dit bericht te vinden, een flink eind naar beneden gaan, naar 11 september 2007), maar goed, dat mag. Er staat ook duidelijk wat er aan de hand is:

‘NRC Handelsblad wijdt in de zaterdagkrant van 8 september een uitgebreid artikel aan de aanpak van de problemen op de Vrije Scholen in Nederland. In 2006 kwam de Inspectie van het Onderwijs met een analyse van deze problemen. Daaruit bleek dat de meeste scholen niet in staat waren aan te tonen wat zij de kinderen leerden.’

Ton ten Böhmer, directeur van de Vereniging van vrijescholen, wordt geciteerd uit de krant: ‘Overal moeten Vrije Scholen gaan toetsen, moet het onderwijs cognitiever worden, moeten schooldirecteuren worden benoemd en, waar nodig, vaste leerkrachten afgeschaft. (...) Natuurlijk worstelen we nog met onze principes. Aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn. Sommige tradities van de Vrije School werken niet meer in de moderne tijd. Er bestaan nu eenmaal risico's op onze scholen die op reguliere scholen minder snel zullen optreden. Dat moeten we erkennen en herkennen. Daarmee zijn serieuze zaken misgegaan.’

Maar wat het belangrijkste is, er wordt ook een directe link gegeven naar het desbetreffende artikel zelf in de Wetenschap & Onderwijs-bijlage van NRC Handelsblad. Zo kan iedereen zichzelf overtuigen van de ernst van de situatie. De nieuwsafdeling van de Antroposofische Vereniging is dus op haar website een stuk adequater dan de Vereniging van vrijescholen op de eigen website. Wat op zichzelf begrijpelijk is; die hoeft geen slecht nieuws over zichzelf te brengen. Maar ook adequater dan de Pedagogische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de eigen Antroposofische Vereniging, die op haar website tot nu toe bijzonder weinig, in feite eigenlijk niets, weet te melden.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)