Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 22 juni 2009

Koepelgroep

Dat is lang geleden, dat ik een fotobijschrift moest plaatsen... dit is dan ook een ander plaatje dan de afgelopen tijd. Toch is er niet echt iets bijzonders aan de hand. We liepen op een lang landweggetje naast sloot en koeien op het land, terwijl al die tijd de autoweg van Gouda naar Woerden (vlak bij Reeuwijk) niet ver was. Daar komen we nu dus heel dicht langs; hoewel deze weg hier meer dienst doet als een soort op- of afrit.

Gelukkig, de ‘Vout’ die ik op 18 juni meldde, is hersteld. De Vereniging van vrijescholen heeft dan nu toch eindelijk ontdekt dat er iets niet pluis was met de aankondiging van hun jaarbericht. Maar nog meer dan dat, zij geeft nu ook nadere uitleg over de daarin genoemde mysterieuze ‘Koepelgroep’. Die voerde ik in mijn bericht wel op, maar veel informatie erover kon ik tot nu toe niet geven, want die was niet te vinden. Daar is nu dus verandering in gekomen. Op haar website schrijft de vereniging, onder de titel ‘Koepelgroep vrijescholen opgericht’:

‘Onlangs is de Koepelgroep vrijescholen opgericht. De Koepelgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Hogeschool Helicon, Begeleidingsdienst voor vrijescholen, Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, Centrale Administratie voor Scholen, de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging in Nederland en de Vereniging van vrijescholen.
Dit zijn zelfstandige organisaties met een verantwoordelijkheid voor een specifiek gebied. Lees meer...

De link leidt ons naar de weblog van de Vereniging van vrijescholen, die mooi dienst kan doen als plek waar meer informatie wordt gegeven, en dat nu ook steeds meer doet. Goede ontwikkeling. Daar staat de volgende tekst; nader commentaar lijkt mij op dit moment overbodig. Als titel staat er hetzelfde boven, namelijk ‘Koepelgroep vrijescholen opgericht’:

‘Onlangs werd de Koepelgroep vrijescholen opgericht. Onderstaande brief geeft uitleg:

Aan alle vrijescholen in Nederland, aan besturen, schoolleiders, leraren en ouders.

Met deze brief berichten wij u dat de ondertekenaars de verantwoordelijkheid hebben genomen voor het inrichten van een overlegorgaan om samenwerking in en tussen organisaties binnen de vrijeschoolbeweging zichtbaar te maken en te verbeteren. Hieronder volgt waartoe de leden zich verplichten.

De Koepelgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties: Hogeschool Helicon, Begeleidingsdienst voor vrijescholen, Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, Centrale Administratie voor Scholen, de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging in Nederland en de Vereniging van vrijescholen.
Dit zijn zelfstandige organisaties met een verantwoordelijkheid voor een specifiek gebied.
De Koepelgroep is de plaats voor overleg over de consequenties van die verantwoordelijkheden. De organisaties hebben elkaar gevonden in de inzet om lijn te brengen in het samen optrekken ten dienste van de vrijescholen.

Concreet geven we dat nu vorm door ondersteuning te bieden aan de volgende projecten:
– het identiteitstraject
– het kenniscentrum
– de Taskforce Zwakke Scholen
– het rekenverbetertraject
– de MichaëlConferentie

In de Vereniging van vrijescholen hebben de scholen zich in een rechtspersoon verenigd. De Vereniging draagt dus de formele verantwoordelijkheid voor de genoemde projecten. Zij zal daarom in goede afstemming met de andere partners de regie op de projecten voeren en is als eerstverantwoordelijke aanspreekbaar op de resultaten en het verloop ervan.

De lijst van projecten zullen we regelmatig actualiseren. De projecten hebben met elkaar gemeen dat ze gericht zijn op het verbeteren van onderwijs, op de samenwerking van organisaties en op het verduidelijken van de eigen identiteit. De Koepelgroep draagt geen eindverantwoordelijkheid, maar draagt bij aan de kwaliteitsontwikkeling van deze projecten.

De Koepelgroep wil borg staan voor het behoud en de ontwikkeling van kwaliteit in de vrijescholen in Nederland: kwaliteit van onderwijs vanuit de antroposofie; kwaliteit van organisatie en een goede afstemming op maatschappelijke relevantie en overheidseisen. We streven daarbij naar goed afgestemde dienstverlening en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Daartoe zullen met name Hogeschool Helicon, de Begeleidingsdienst voor vrijescholen en de Vereniging van vrijescholen intensiever samenwerken. De Koepelgroep overlegt tweemaandelijks of zoveel vaker als door de leden van de Koepelgroep wenselijk wordt geacht. Hierbij staan evaluatie en voortgang van de projecten op de agenda.

Met bovenstaande informatie menen wij u inzicht te hebben gegeven in de aanzet om onze organisaties met elkaar te verbinden en vrijblijvendheid te vermijden.

Zo wordt het mogelijk krachtig inzichtelijk te maken waar we voor staan vanuit de impuls van vrijeschoolonderwijs.

– Jan Alfrink, voorzitter Vereniging voor Vrije Opvoedkunst
– Hans Boekhout, directeur Stichting Begeleidingsdienst voor vrijescholen
– Marcel de Leuw, coördinator Pedagogische Sectie in Nederland
– Kitty Steinbuch, voorzitter Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie
– Leo Stronks, voorzitter Vereniging van vrijescholen
– Rob Varkevisser, directeur Stichting Centrale Administratie voor Vrije Scholen
– Chris Wissenburg, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Helicon’

Het lijkt mij een heel goede zaak, dat dit gebeurt. Ik juich zo’n ontwikkeling toe. We zullen er in de toekomst ongetwijfeld nog meer van gaan horen.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)