Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 4 juni 2009

Voorkeurspartner

Als je het over de duvel hebt, trap je hem op zijn staart. Ik had het gisteren nog over de websites van Demeter, bd-vereniging en Biologica die het aanstaande ‘Lekker naar de boer’-weekend niet of nauwelijks meldden (net als vorig jaar). Maar vandaag blijkt de laatste zijn website volledig vernieuwd te hebben – wat Demeter en de bd-vereniging maar niet lukt. Hij is nog maar in aanbouw, toch staan er bij Biologica nu meteen meer en duidelijker verwijzingen naar de komende festiviteiten. Het meest opvallende zijn echter de bijgeleverde klanken: vogelgeluiden! Als nu maar niemand denkt dat dit Vroege Vogels is...

Vandaag is de dag van de Europese verkiezingen, in Nederland tenminste (en in het Verenigd Koninkrijk). Wie nog niet is gaan stemmen of zelfs niet weet waarop, kan sinds 29 mei het volgende stemadvies krijgen op de website van Antroposana:

‘Op 4 juni 2009 hebben wij als burgers de mogelijkheid iets te doen aan de penibele situatie waarin de antroposofische gezondheidszorg in Nederland en de antroposofica* in het bijzonder momenteel verkeert. De vereniging van CAM-artsen (complementair werkende artsen) hebben alle politieke partijen gevraagd naar hun standpunten inzake de complementaire geneeskunde. CDA en Groen Links hebben positief gereageerd. Van andere partijen is geen reactie ontvangen.

Registratie van geneesmiddelen is een Europese aangelegenheid. Om de registratie van de antroposofica op de politieke agenda in Brussel te krijgen moet een Europarlementariër in de Europese Commissie dit bepleiten.

CDA
Ria Oomen-Ruijten, lid van het CDA, heeft zich in het Europees Parlement al vele jaren sterk gemaakt voor registratie van homeopatische en antroposofische geneesmiddelen. Zij zet zich in voor een goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van de grote diversiteit aan complementaire behandelingen en geneesmiddelen. Onlangs nog heeft zij vragen gesteld over de registratie en de procedures die doorlopen zijn voor homeopatische geneesmiddelen.

Ria Oomen heeft inmiddels vijf termijnen “gediend” en staat op de 25e plaats op de lijst van het CDA. Zij kan alleen nog gekozen worden met voorkeursstemmen. Er zijn tussen de 17.000 en 25.000 stemmen nodig voor een voorkeursplek. Beslist een te halen aantal.

Rena Netjes heeft eveneens uitgesproken zich sterk te willen maken voor CAM.

Groen Links
Groen Links heeft positief gereageerd, in die zin, dat zij zich duidelijk uitspreken vóór complementaire geneeskunde.

Zorg dat ook úw stem telt
Voor behoud van de antroposofica in Nederland hebben we Europa hard nodig

*De antroposofica zijn antroposofische geneesmiddelen, die in Nederland niet op de markt mogen worden gebracht. Zij hebben al zo’n 90 jaar hun diensten ruim bewezen, maar nog steeds is er geen registratiemogelijkheid voor deze specifieke groep geneesmiddelen die niet volgens een homeopatische receptuur bereid zijn.’

Nou ja, als we het over politiek gaan hebben, dan moet dit er eigenlijk ook meteen bij: een interview met Rena Netjes waarin zij eigenaardige uitspraken doet. Tweede-Kamerlid Paul de Krom was er natuurlijk als de kippen bij om die aan de kaak te stellen. De Telegraaf schreef er vanochtend ook meteen over (het riep tot nu toe maar liefst 1047 reacties op). Ik zal er maar niet over beginnen welke uitslag we vanavond bij de verkiezingen kunnen verwachten...

Antroposana lijkt geen gelukkige hand te hebben wat betreft politiek of maatschappelijk gevoelige acties. Ik hoef maar te herinneren aan de speciale ledenwerfactie voor omroep Llink. Ik schreef erover op 29 maart in ‘Omroep’ met een vervolg op 12 mei in Opstappen’. Natuurlijk, je moet wat doen, stilzitten is ook geen optie. Maar de coalities die worden gezocht pakken op deze manier niet zo heel goed uit.

Nu nog iets heel anders. Eergisteren was op de website van de Begeleidingsdienst voor vrijescholen al het volgende nieuws te lezen:

‘Actueel:
Vacature Directeur Begeleidingsdienst (klik hier)
Profielschets Directeur (klik hier)’

Alleen ontbraken toen nog goed werkende links naar de genoemde documenten. (Ik zie dat er nu net nog extra informatie aan toegevoegd is, in de sfeer van jaarverslag, jaarrekening en beleidsnota.) Het heeft twee dagen geduurd, maar nu zijn ze dan toch beschikbaar. En hoewel er bij de ‘Profielschets Directeur’ staat dat dit een concept is (‘Profiel directeur Begeleidingsdienst voor vrijescholen concept’), mag je toch aannemen, gezien het feit dat het nu is vrijgegeven, dat dit de juiste versie is. Hoe dan ook, de schets geeft een aardig beeld van de plaats van de Begeleidingsdienst in de vrijeschoolbeweging. Eerder heb ik nog vreselijk veel moeite moeten doen om hier achter te komen. Dus vooruit, laat ik daar eens ruim uit citeren (dit is natuurlijk een vorm van gratis reclame):

‘De Begeleidingsdienst voor vrije scholen is een landelijk werkende organisatie met haar kantoor in Driebergen.

Na 10 overgangsjaren is er vanaf 2008 een vrije markt ten aanzien van de verhouding tussen scholen en de Begeleidingsdiensten. De Begeleidingsdienst is van oudsher voorkeurspartner geweest voor vrijwel alle vrijescholen in Nederland en heeft vanuit deze positie tevens instrumenten en diensten ontwikkeld en gepubliceerd. De nieuwe vrije markt situatie heeft voor alle partijen strategische consequenties. Scholen hebben hun eigen totaal budget (lumpsum) en maken een bewuste keus hoe zij dit willen inzetten. De vanzelfsprekendheid van een constante omzet van de dienst is daarmee vervallen. Onder de huidige directeur is er in de afgelopen jaren een begin gemaakt met het omvormen van werkwijzen, aanbod en marketing van de diensten van de Begeleidingsdienst. De nieuw te werven directeur zal dit proces versneld verder moeten doorzetten.

De dienst kent een team van 16 consulenten, een lid van de dagelijkse leiding vooral belast met de personeelszorg en een secretariaat van vier personen. De dienst heeft een eigen medezeggenschapsorgaan. Daarnaast is er nog een kring freelancers die op vraag kunnen bijdragen óf inzetbaar zijn. De dienst is Cedeo (Iso) gecertificeerd. Van oudsher is er regelmatige afstemming met de Vereniging van vrijescholen en Hogeschool Helicon.

De Begeleidingsdienst heeft een bestuur. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dienst op basis van een jaarwerkplan en begroting die zijn vastgesteld door het bestuur.’

Over de rol die de Begeleidingsdienst speelt, moet je niet te min denken. Hij heeft er concreet voor gezorgd dat er bijna geen vrijescholen meer op de lijst met zeer zwakke basisscholen staan. En dat is belangrijk in een tijd waarin dit politiek zeer gevoelig is. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer. Ons aller Trouw dat steeds zo trouw bericht over ontwikkelingen in onderwijsland schreef hierover in ‘Slechte basisscholen wellicht onder curatele’:

‘Het voorstel van de SP om zeer zwakke basisscholen onder curatele te stellen stevent af op een Kamermeerderheid. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs) ziet nog wel haken en ogen, maar is bereid te kijken naar de mogelijkheid om een bewindvoerder van de overheid in te schakelen op scholen die ver onder de maat presteren.’

De Begeleidingsdienst en daarmee zijn directeur draagt een grote verantwoordelijkheid, zoals ook in de profielschets beschreven; de identiteit is bovendien helder:

‘De directeur draagt verantwoordelijkheid voor het in nauwe samenwerking met het bestuur en medewerkers tot stand komen van strategische keuzes en het doorlopende proces van actualisatie van beleid. Daaruit volgend is de directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie gericht op het realiseren van de geformuleerde doelen. De directeur zorgt in een continu proces voor de maatschappelijke legitimatie van de kernactiviteiten van de dienst.

Identiteit:
De Begeleidingsdienst voor vrijescholen neemt het antroposofische mensbeeld en de daaruit ontwikkelde onderwijsconcepten als uitgangspunt. De directeur onderschrijft dit uitgangspunt, heeft de antroposofie als inspiratiebron en is in staat om het beleid (antwoorden op vragen van deze tijd) mede vanuit deze inspiratiebron vorm te geven.’

Dan volgt nog een heel aantal professionele capaciteiten en persoonskenmerken waaraan de kandidaat moet voldoen, om te eindigen met:

‘Een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 0,8 fte (meer is bespreekbaar). Verdere gegevens: De selectiedag vindt plaats op 8 juli 2009. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.’

Wie meldt zich aan?

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)