Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 23 juni 2009

Poll

Zoals u waarschijnlijk weet, hebben de foto's niets met de lopende tekst te maken. Ze zijn immers geruime tijd geleden onafhankelijk daarvan gemaakt. Wat u hier ziet, is een afgebrande schuur aan de rand van het weiland. Mocht u dit symbolisch voor onderstaand bericht vinden, dan kan ik dat niet beletten.

U kunt nog stemmen. Al een week staat er namelijk, aan het eind van het universiteitsseizoen, een poll op internet. De intrigerende meerkeuzevraag luidt: ‘Het “vrije” van Vrije Universiteit staat voor’? Dat gebeurt op de website van ‘Ad Valvas’,

‘(sinds 1952) is het onafhankelijke weekblad van de Vrije Universiteit Amsterdam, voor medewerkers en studenten. Krant en website worden grotendeels gemaakt door professionele journalisten. Ad Valvas verschijnt op donderdagen, 36 x per jaar, en wordt gratis verspreid op de VU-campus. Abonneren is mogelijk’,

maar u kunt ook de website bezoeken (en het laatste nummer downloaden). Als u dat doet, komt u op de homepage meteen de poll tegen. De mogelijke antwoorden zijn deze:

– een logisch vervolg op de Vrije School
– gratis universitaire opleidingen
– de vrijheid om je eigen godsdienst te belijden
– de gereformeerd vrijgemaakten
– vrij van invloed van kerk en staat
– het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner

Er zijn tot nu toe 48 stemmen uitgebracht. De resultaten zijn als volgt:

25 stemmen (52,1%) – vrij van invloed van kerk en staat
11 stemmen (22,9%) – de gereformeerd vrijgemaakten
7 stemmen (14,6%) – de vrijheid om je eigen godsdienst te belijden
4 stemmen (8,3%) – gratis universitaire opleidingen
1 stem (2,1%) – het antroposofische gedachtegoed van Rudolf Steiner
0 stemmen (0%) – een logisch vervolg op de Vrije School

Dan een heel ander, veel ernstiger bericht, dat Biologica vandaag op zijn website heeft gezet. Het gaat over veredeling door middel van gentechnologie. De laatste keer dat ik daarover berichtte, was op 24 april in ‘Voedseltekort’. Toen was het ook al Biologica die de ontwikkelingen in de gaten hield. Op 21 augustus 2008 had ik in ‘Veredeling’ de biologisch-dynamische manier van veredelen ter sprake gebracht. Vandaag schrijft Biologica over ‘Cruciale ontwikkelingen in gentechdebat’:

‘De komst naar Nederland van Percy Schmeiser op 23 en 24 juni 2009 valt samen met cruciale ontwikkelingen in het Nederlands gentechdebat. Schmeiser, die een jarenlange strijd voerde met de gentechindustrie in Canada, geeft vandaag twee lezingen in Nederland.

In de afgelopen week sprak Minister Verburg zich in de media opvallend en nadrukkelijk uit vóór toelating van gentechgewassen in de Europese Unie. Ze gaf onder meer aan dat ze wil gaan stemmen voor toelating van een nieuwe genetisch gemodificeerde soort soja, die voorzover bekend speciaal is ontworpen om te worden gebruikt in grootschalige monoculturen, in combinatie met de agressieve herbicide Roundup.

De betreffende soja is een product van Monsanto, een internationaal chemieconcern, tevens de grootste gentechproducent ter wereld, dat momenteel zwaar onder vuur ligt. Afgelopen week kwam in Nederland het boek “De Wereld volgens Monsanto” uit van de Francaise Monique Robin, waarin het concern ernstig bekritiseerd wordt. In mei verscheen de gelijknamige documentaire met Nederlandse ondertiteling. Greenpeace heeft aangekondigd de film komend jaar in openluchtbioscopen te willen vertonen.

Duitsland, het grootse EU-land, heeft in april de teelt en verkoop van gentechmais van Monsanto in Duitsland verboden. Daarmee hebben inmiddels 7 Europese landen (incl Zwitserland) de grenzen gesloten voor gentechgewassen van Monsanto. Monsanto ging in Duitsland naar de rechter, maar werd in het ongelijk gesteld. Ook in Nederland hield de rechter onlangs, tot aan de Hoge Raad, proeven met gentechaardappelen van BASF in Friesland tegen.

De uitlatingen van Verburg lijken een tegenzet bij deze ontwikkelingen. Opvallend is, dat de Minister stelt dat het debat teveel op emotionele gronden wordt gevoerd. Tegelijk beweert zij echter dat gentech kan worden gebruikt “om de wereld te voeden”; een bij uitstek emotioneel argument, waarvoor geen enkele grond bestaat. Ook haar tweede argument, “dat het toch niet meer tegen te houden is”, kan moeilijk onder de rationele argumenten geschaard worden, met het oog op de situatie in Duitsland.

De principiële, rationele én ethische argumenten van Biologica tegen toepassing van gentech in de landbouw vindt u hier. Een illustratief berichtje op de achtergrond dd 12 juni: zie hier.’

Elders op de website van Biologica, onder ‘Professional’, is een speciale afdeling over ‘Gentech’. Hier worden consequenties concreet genoemd, ook voor de biologisch-dynamische landbouw, in een artikel van ‘Alexis’ (dat zal waarschijnlijk Alexis van Erp zijn), met de titel ‘Gentech in veevoer’:

‘Hoewel er in Nederland op commerciële schaal anno 2009 geen gentechgewassen (ggo’s) worden geteeld, komen ze via de achterdeur, als grondstof voor veevoer, al jaren massaal ons land binnen. Een lapje industrievlees in de supermarkt kan afkomstig zijn van een dier dat een volledig gentech-rantsoen heeft gehad. Wereldwijd is intussen meer dan zestig procent van de soja en een groeiend aandeel van de maïs genetisch gemodificeerd. Zo neemt het aandeel ggo’s in gangbaar veevoer steeds verder toe.

Ongewilde besmetting
Dit heeft ook gevolgen voor de biologische veevoederketen. De biologische sector wil haar producten 100% ggo-vrij houden. Producenten van biologisch veevoer hebben echter al dagelijks te maken met ongewilde besmetting door ggo’s. De productie en verwerking van veevoer is een grootschalig industrieel proces. Onbedoelde vermenging met ggo’s kan niet alleen tijdens de teelt optreden, ook tijdens de opslag of het vervoer. Biologische voederproducenten nemen hier maatregelen tegen, waarvoor ze de kosten zelf moeten dragen. Bio veevoer is daarom duurder dan gangbaar veevoer. Desondanks worden boeren soms de dupe van ongewilde besmetting.

Besmet
Biologisch melkveehouder Huib Bor heeft te maken gehad met besmet krachtvoer. Huib kan zich er nog kwaad om maken: “Ik wil het zelf niet eten en ik wil het mijn koeien ook niet voorzetten”.

Na inspectie door de AID bleek dat op zijn bedrijf alles volgens de regels was gebeurd. Ook in het voortraject van productie en vervoer was de oorzaak van de vervuiling niet (meer) te achterhalen. Bor werkt biologisch-dynamisch, maar kan niet helemaal zonder krachtvoer. Hij hoopt dat in de toekomst wel te bereiken. Hij zegt: “Je zou de kringloop nog meer willen sluiten, om afstanden te verkleinen en traceerbaarheid te vergroten. Dat past beter binnen de biologische visie”.

Transparantie
Veevoeder fabrikanten nemen allemaal al jaren hun eigen maatregelen om ggo-besmetting te voorkomen. Veevoerproducent Arno van Gorp gaat hierin heel ver. Hij heeft geïnvesteerd in een aparte productielocatie en een transparante aanvoerlijn vanuit deelstaten van Brazilië die zich expliciet ggo-vrij hebben verklaard. Hij zegt: “Ik vind het belangrijk dat je elkaar kent. Dat past ook bij biologisch, dat je weet waar je product vandaan komt en naartoe gaat.”

Aansprakelijkheid
Toch, besmettingsgevaar blijft er altijd. Boeren en veevoeder-producenten maken zich hier zorgen over. Als een besmette partij wordt teruggeroepen, is dat heel kostbaar. De instelling van een schadefonds is daarom cruciaal. Biologica heeft hier de afgelopen jaren continu voor gelobbyt.

De huidige situatie is, samenvattend:
– Biologisch veevoer wordt gegarandeerd geteeld zonder GGO’s.
– Biologisch veevoer kan in de keten onbedoeld besmet raken met sporen van GGO’s.
– Bio producenten nemen al jaren maatregelen tegen insleep van GGO’s en betalen deze zelf.
– Veevoer dat meer dan 0,9% GGO’s bevat wordt door Skal afgekeurd.’

1 opmerking:

barbara2 zei

so, so ;-))))
keinen bezug herstellen
na denne

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)