Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 18 juni 2009

Vout

Vandaag meldt de Vereniging van vrijescholen:

‘Op de Algemene Ledenvergadering van 10 juni jongstleden is het Jaarbericht 2007 gepresenteerd. Klik hier om het te downloaden.’

Ook erboven staat ‘Jaarbericht 2007 gepresenteerd’. Dat is gek, want dat is natuurlijk vorig jaar al gebeurd. (Op de weblog van vrijescholen staat trouwens precies hetzelfde.) Terwijl als je op de aangegeven link klikt, inderdaad het ‘Jaarbericht 2008’ tevoorschijn komt. En dat is uiteraard het enig juiste.

De inleiding op pagina 5 heet ‘2008 Toegelicht’, met meteen daaronder dit:

‘con•tra•punt het
[Lat.] punctus contra punctum = noot tegen noot’

Op zichzelf origineel, om de gebeurtenissen en ontwikkelingen als een muziekstuk te beschouwen. De tekst gaat hierop door:

‘De kunst van het samenvoegen van gelijkwaardige melodieën, daar gaat het om bij het contrapunt. Nieuwe harmonie genereren: de ene melodielijn tegen de andere leggen. In 2008 is gewerkt aan het versterken van de relaties met partners, in het perspectief van het contrapunt. Met andere woorden, er is gewerkt aan een nieuw perspectief waarbij samenwerking de werkvorm was. Bij die samenwerking is getracht telkens de primaire kwaliteit van de verschillende organisaties in te zetten, ten dienste van het vrijeschoolonderwijs. Er is een koepelgroep voor vrijeschoolonderwijs opgericht, waarin de verschillende organisaties afstemmen, uitwisselen en samenwerken. Door deze samenwerking worden de specifieke kwaliteiten van de verschillende organisaties versterkt zichtbaar. Op die manier kwamen de melodielijnen terecht in één compositie. Klank: harmonie, resonans, dissonantie en dynamiek, allen hebben hun kracht, en dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Daarop vertrouwt de Vereniging.’

Om eerlijk te zijn: ik heb wel moeite met deze beeldspraak. Hoe mooier en rijker die is, hoe onduidelijker en vager het wordt waar het eigenlijk om gaat. Je wil toch minstens een concreet handvat hebben. Dat gebeurt in het vervolg van de tekst uiteindelijk wel, maar ik heb toch liever dat meteen klare wijn wordt geschonken. Nu kreeg ik pas op bladzijde 21 het idee dat ik begreep waarop hiermee werd geduid, in een kort stukje tekst met de titel ‘Koepelgroep voor vrijeschoolonderwijs’:

‘De Koepel bestaat nu één jaar. De Koepel wil borg staan voor het behoud en de ontwikkeling van kwaliteit in de vrijescholen in Nederland: kwaliteit van onderwijs vanuit de antroposofie; kwaliteit van organisatie en een goede afstemming op maatschappelijke relevantie en overheidseisen.

De gespreksdeelnemers zijn de Pedagogische sectie van de AViN, de Begeleidingsdienst voor vrijescholen, de Centrale Administratie voor scholen, Hogeschool Helicon, de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, de Vereniging van vrijescholen en de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst.

De Koepel is in 2008 verschillende malen bijeen geweest. Er is over verschillende onderwerpen afgestemd, uitgewisseld en samengewerkt. Door deze samenwerking worden de specifieke kwaliteiten van de verschillende organisaties versterkt zichtbaar.’

Verder vind ik hierover vrijwel niets. De rest van het mooi vormgegeven boekje gaat over de activiteiten van de vereniging zelf. Dat is een heleboel. Misschien kom ik daar later nog een keer op terug.

Er is nog één ding waarover ik moet zeuren. Ik begon met de aankondiging van dit jaarbericht met een verkeerd jaartal, tot driemaal toe. Maar kijk ik in de inhoudsopgave van het boekje, zie ik de meest stomme spelfouten die je maar kunt bedenken, zoals:

Project Indentiteit
Project Leidinggeven aan vrijscholen
Platform PO
Platvorm VO

Het is echt waar, ongelogen. Ik heb wel een idee hoe zulke fouten kunnen ontstaan. Het ligt waarschijnlijk buiten de schrijvers van het boekje. Daarbinnen is alles keurig geschreven. Maar niettemin mag dit niet voorkomen. Ontsláán die man, die dit op zijn geweten heeft! Anders blijven het allemaal zeer zwakke scholen...

1 opmerking:

Frans Wuijts zei

Als alternatieve straf stel ik als ontwikkelingsgericht ontslagadviseur het Spaanse rietje voor, te gebruiken voor billenkoek, op het schoolplein, waarna enige tijd aldaar in het schandblok.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)