Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 9 februari 2010

Dapperen

Vandaag meldt de website van Demeter onder de titel Krijgen Oormerkweigeraars erkenning?’ het volgende nieuws:

‘Op het Demeter-bedrijf van Bram Borst hebben een biologische boer en vier Demeter-boeren aan ambtenaren van LNV uitgelegd waarom ze weigeren hun koeien oormerken in te doen. Op een Demeter-bedrijf zijn de koeien wakker. Met hun oren volgen ze je als je door de stal loopt. En in die oren horen dan geen grote gele flappen. Die scheuren in de praktijk regelmatig uit, met alle gevolgen van dien. Wie ooit een net geboren kalf heeft zien staan met oren die helemaal naar beneden hangen weet genoeg. Dat hoort niet. Net zomin als het onthoornen van koeien.

Toch krijgen deze Demeter-bedrijven geen steun van de overheid. Ze voldoen weliswaar aan alle doelstellingen van LNV op gebied van duurzaamheid, natuurbeheer, dierwelzijn en diergezondheid. Maar soms net op een andere manier. Alle koeien zijn geregistreerd op basis van haarmonsters. Deze regeling wordt door het ministerie erkend. Toch worden nu alle overheidstoeslagen ingetrokken. Dat vinden wij niet terecht.

Op de volgende locatie kan een petitie worden ondertekend om de “Oormerkweigeraars” te ondersteunen.’

Komt u dit bekend voor? Dat kan kloppen, want op woensdag 9 december 2009 meldde ik in ‘Ongemerkt’ over hetzelfde initiatief. Dat bericht ging over boerderij ‘Koldaard’ van Thom de Groot in Grou, over wie de Achterpagina van NRC Handelsblad van die dag schreef in ‘Oormerkweigeraar redt stier’:

‘Hij raakte zo verknocht aan zijn stier Ysbrand dat biologische boer en oormerkweigeraar Thom de Groot uit Grou het dier wilde laten leven. Dat is gelukt, met steun van het publiek.’

Ik had het volgende opgezocht:

‘De Groot neemt met een klein aantal andere boeren met gewetensbezwaren tegen oormerken deel aan de website “Koeien zonder oormerken”.

Daarvan citeerde ik de tekst ‘Koeien zonder oormerken op monumentenlijst’ en ook de petitie die kan worden ondertekend. – En nu is daar dus een vervolg op gekomen. Zo staat onder ‘Ervaringen’ in het menu rechts te lezen:

‘Brief aan LNV van Sake Gerritsen

Echten 3-1-2010

Dienst Regelingen
Postbus 322
9400AH Assen
Betreft: Bezwaar oormerkregeling

Beste lezer,

Op 9-12 kreeg ik van u een brief, met kenmerk 332015, waarin aangekondigd wordt dat ik voor 20% gekort ga worden op mijn toeslagrechten, dit omdat ik behoor tot de groep boeren die de runderen niet voorziet van een oormerk zolang ze op het eigen bedrijf zijn.

Waarom ben ik het niet met deze korting eens:

In overeenstemming met uw ministerie hebben wij jaren de regeling gebruikt voor de gewetensbezwaarden, dit heeft ons een heleboel geld gekost, zowel direct, in de zin van de controles en de dna-onderzoeken, als ook indirect in de zin van het mislopen van de slachtpremie voor runderen.

In uw brief zegt u dat: “het niet naleven van de verplichtingen inzake de identificatie en registratie vanaf 2008 wordt beschouwd als een opzettelijke niet naleving”.

Ik ben met uw ministerie een overeenkomst aangegaan die ik naar behoren naleef!

Dit wordt ieder jaar gecontroleerd en u kunt navragen bij de AID of deze controles goed zijn verlopen.

Als ik de strekking van uw brief zo op moet vatten dat de overeenkomst die ik met uw ministerie heb niet meer van kracht is, dan moet de boodschap zijn dat u terug wil komen op de overeenkomst die wij hebben gesloten en bent u als overheid de onbetrouwbare partner in deze overeenkomst.

Natuurlijk zal diegene die een overeenkomst opzegt daarvoor ook de schade moeten dragen en zal de rekening dus bij uw ministerie op zijn plaats zijn. Hierbij is het duidelijk dat ik als boer natuurlijk aan het kortste eind trek, want geld “terugvorderen” wat je niet krijgt is een lastige zaak.

Met vriendelijke groet,
Sake Gerritsen
Echten’

Dat was dus op 3 januari van dit jaar. Op de homepage staat dan ook de volgende ‘Oproep aan boeren’:

‘Wij willen de boeren oproepen die geen oormerken in hun dieren willen doen.

Als u liever dit registratiesysteem niet wilt gebruiken, of als u een nieuw bedrijf wilt opstarten met koeien zonder oormerken hopen wij dat u zich meldt via de e-mail: info@koeienzonderoormerken.nl. Als u anoniem wilt blijven moet u dit erbij vermelden.

Binnenkort hopen wij dat er een eerste gesprek plaatsvindt met ambtenaren van het LNV over de oormerkenkwestie. In dit gesprek willen wij de belangen behartigen van de boeren die nu weigeren, maar ook van de boeren, die ooit geweigerd hebben, ze veel liever niet hebben of een nieuw bedrijf willen gaan opstarten. Door u aan te melden krijgen wij een indruk om hoeveel bedrijven het gaat.’

Eronder geeft de teller aan:

‘Artikelen bekeken hits: 4685’

Weer terug naar de pagina met ‘Ervaringen’ is het vervolg erop van 20 januari te lezen, dat de titel ‘Verontrustend nieuws’ draagt:

‘Op 20 januari kreeg Thom de Groot een antwoord van het LNV op zijn bezwaarschrift tegen het ontnemen van de melktoeslag. De beslissing van het LNV is: “Ik verklaar uw bezwaren ongegrond.”

Voor Thom de Groot betekent dit dat hij geen melktoeslag meer krijgt, wat neerkomt op een verkapte boete van tussen de € 5.000 en € 9.000. Het enige wat hij kan doen is beroep aantekenen tegen deze beslissing.

Met deze beslissing van het LNV wordt het aankomende gesprek met ambtenaren van hetzelfde LNV wel heel vreemd. Aan de ene kant is het LNV genegen om tot een gesprek te komen met de boeren over de oormerken en aan de andere kant worden de boeren tegelijkertijd financieel fors onder druk gezet.

Anders gezegd: “Een open en eerlijk gesprek met een mes in je rug”.

Wij hopen dat het LNV deze beslissing terugdraait zolang er nog gesprekken en onderhandelingen met de gewetensbezwaarden plaatsvinden.’

En wat kwam er uit dat gesprek, dat dus ook de website van Demeter vermeldt? Thom de Groot en Herman Kok schrijven onder de titel ‘Gesprek met ambtenaren van LNV op 26-Januari 2010’:

‘Na aankomst op het bedrijf van Bram Borst in een sprookjesachtige omgeving bedekt met een laag sneeuw was de stemming in eerste instantie optimistisch om het overleg aan te gaan.

Al gauw bleek dat er op het ministerie van LNV veel grote woorden worden verkondigd over de positieve bijdrage van de biologische landbouw voor ons land, maar als puntje bij paaltje komt, is het nog steeds een ondergeschoven kindje.

Er wordt graag goede sier gemaakt over het imago, maar uiteindelijk draait alles om de gangbare landbouw, daar gaan de meeste en hoogste subsidies heen en de regelgeving is daar ook geheel op gebaseerd. Dit is jammer te moeten constateren in de wetenschap dat juist bij biologische veehouderijen burgers vaak een kijkje in de stal komen nemen en genieten van
de koeien die nog hoorns hebben en waar niet de oormerken inzitten. Een koe is daar nog geen nummer maar heeft een naam en het contact tussen boer en dier is warm en intens.

Het gesprek over de toeslagrechten (subsidie) die alle oormerkweigeraars dreigen kwijt te raken, omdat ze daarmee niet aan de EU voorwaarden zouden voldoen, heeft nog geen opening geboden. Gekoppeld daaraan is het agrarisch natuurbeheer waar veel biologische boeren aan meedoen door hun wijze van boeren. Daar willen ze ons ook een korting opleggen. Door hun uitgelegd als niet voldoen aan de randvoorwaarden. Zo wordt door de overheid de gewetensbezwaarde/ biologische boer volledig uitgekleed en de armoede ingejaagd!

Nadat we onze verontrusting hierover hadden uitgesproken bleek toch wel dat de verantwoordelijke ambtenaar van het LNV met ons meevoelt en dat er misschien nog een sprankje hoop is koeien zonder oormerken te kunnen vinden in ons mooie Hollandse landschap.

Ook over de mestwetgeving is van mening gewisseld. De aanwezige mestdeskundige van het LNV houdt echter nog steeds vast aan de wellicht al achterhaalde verplichte mestinjecties. LNV heeft er blijkbaar geen moeite mee dat daarmee op onze biologische bedrijven alle bodemleven kapot gemaakt wordt en er dus in het voorjaar geen voedsel meer is voor de weidevogels, die zo nodig reserves moeten opbouwen om straks hun eieren uit te broeden.

In Duitsland is het verboden de mest in de grond te stoppen, waar is de eenheid in Europa?

Wij als biologische boeren moeten nog steeds net als de gangbare boer de drijfmest onder de grond drukken, dit is om ammoniak uitstoot te verminderen.

Beste mensen uw steun is nog heel hard nodig, laat uw stem horen!!!!

Thom de Groot en Herman Kok’

Op de homepage schrijven ze tevens:

‘De afgelopen periode vroegen veel mensen ons of ze deze actie op financiële wijze kunnen ondersteunen. We hebben hiervoor speciaal een rekeningnummer geopend. Wilt u een financiële bijdrage leveren aan onze actie en daarmee aan de boeren, dan kunt u de bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnummer: 52.25.48.490
t.n.v. H. Schoonhoven te Amersfoort
o.v.v. Actie Koeien zonder Oormerken
Hiervoor onze dank’

Dappere boeren denk ik dan. Burgerlijke ongehoorzamen die best wat steun kunnen gebruiken.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)