Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 21 februari 2010

Mysteriedramaboek

Zondag, dus tijd voor kunst (uitvoerende kunsten bedoel ik in dit geval). Daarvoor kun je langsgaan bij het Euritmie Impresariaat van Imke Jelle van Dam. De ene na de andere voorstelling ligt in het verschiet. Voorjaar nietwaar? En niet alleen euritmie. Ook toneel en theater. Het Karmatheater bijvoorbeeld. Dat is hier al eerder langsgeweest, op zaterdag 28 november 2009 in ‘Theater’. Ik lees nu over ‘Judith en Frank’:

‘Het Karmatheater brengt een muziek-theatervoorstelling over oud en nieuw karma in een werkrelatie. Nieuw: extra opvoering in Eindhoven: 26 mrt
26 feb: Schoorl; 7 mrt: Driebergen; 10 mrt: Apppelscha; 21 mrt: Zutphen. meer info

Daar onder ‘info’ lees ik meer:

‘Frank is afdelingschef in een succesvol familiebedrijf en heeft daar jarenlang met plezier en kundigheid zijn werk verricht.

Judith is de nieuw aangestelde manager, nadat het bedrijf in buitenlandse handen is overgegaan. Er gaat een nieuwe wind waaien. Al snel leidt dit tot wrijvingen tussen de oudere Frank, die vanuit de praktijk is opgeklommen en de jonge ambitieuze Judith, die een academische opleiding heeft genoten. Dit kan een thema zijn voor een doorsnee toneelstuk. Maar daar blijft het niet bij!

Als toeschouwer krijg je niet alleen de dramatische ontwikkelingen te zien tussen Judith en Frank, maar wordt de toeschouwer ook een blik gegund op het schijnbare toeval wat hen bijeen heeft gebracht. Daarbij wordt het menselijke lot vormgegeven door een geestwezen die de idealen, die beide personages in zich dragen, in de dagelijkse realiteit te voorschijn wil laten komen. De ontwikkelingen en spanningen in de werkrelatie plaatst het geestwezen in een karmisch perspectief. Alle tegenstellingen ten spijt blijken ze uiteindelijk elkaar nodig te hebben om hun individuele ideaal te realiseren. Maar voordat dat duidelijk wordt is er een lange, noodzakelijke weg afgelegd.

In deze zin kan het stuk worden opgevat als een hedendaags mysterietheater.
De voorstelling, zonder pauze, wordt ingeleid door Jaap van de Weg.’

Enigszins van dezelfde orde is ‘Het ontwaken van de zielen’, een stukje hieronder:

‘Integrale Nederlandstalige opvoering van het vierde mysteriedrama van Rudolf Steiner door het Drempeltheater o.l.v. Corrie Hendriks.
13 maart: De Warande, Turnhout; 27 maart: Theater Zuidplein, Rotterdam. meer info

Ook dat kennen we hier. Zie Vriendenkring’ op 30 december 2009. De website van Theater Zuidplein in Rotterdam meldt:

‘Het ontwaken van de zielen | Het Drempeltheater
za 27 mrt, Grote Zaal, 13.00 uur, € 40
koop of reserveer kaarten online

De Mysteriedrama’s tonen de levensloop van een aantal mensen. Het speelt zich af in het hier en nu en de situaties die zich voordoen zijn universeel en zeer herkenbaar; er wordt veel met elkaar gepraat. Over positieve en negatieve ervaringen persoonlijk of met anderen, idealen etc. Uniek hierbij is dat gedachten, onbewuste gevoelens, en onzichtbare elementen die een rol spelen in de levensloop van de mens, ook worden uitgebeeld. Het ontwaken van de zielen gaat over samenwerking. Een actueel vraagstuk! Spirituele achtergronden van dagelijkse gebeurtenissen en verleidelijke en grimmige tegenkrachten worden zichtbaar gemaakt! Hoe ga jij daar mee om?

In Het ontwaken van de zielen krijgt het publiek een terugblik in de Egyptische incarnatie van de drie hoofdpersonen. Hierdoor krijgt de term “samenwerking” een nieuwe dimensie. Alleen dankzij onbaatzuchtige liefde kan het kwaad ten goede gekeerd worden. De personen in dit vierde drama gaan deze ontwikkelingsweg van vallen en opstaan met elkaar aan! Het vierde drama kan los van de eerdere drama’s gevolgd worden. Een unieke marathonvoorstelling (8 uur incl. pauzes).’

En bij Het Drempeltheater zelf is nu dit te lezen:

‘Aan de vrienden van het Drempeltheater
De Lier, 17 februari 2010
Betreft: uitgave jubileumboek

Beste vrienden,

Het jaar 2010 is voor het Drempeltheater in meerdere opzichten een jubileumjaar. Allereerst is het 100 jaar geleden dat begonnen werd met de opvoering van de vier Mysteriedrama’s (in München, 1910 – 1913). En ten tweede zal dit jaar de integrale opvoering in de Nederlandse taal van de vier drama’s worden voltooid. Er zal een opvoering van het 4e drama in België (Turnhout) en nogmaals één in Rotterdam (Theater Zuidplein) plaatsvinden. Daarmee is voor alle direct betrokkenen bij het Drempeltheater een proces van vele jaren tot een (voorlopige) afronding gekomen. Een ideaal is werkelijkheid geworden!

Om deze mijlpaal luister bij te zetten is er de afgelopen maanden door een groep mensen hard gewerkt om een boek te produceren waarin vanuit verschillende invalshoeken een beeld geschetst wordt van de vier Mysteriedrama’s, zowel wat betreft achtergronden als wat betreft ervaringen uit de opvoeringen door spelers en andere betrokkenen. En onder ervaringen verstaan we ook impressies van mensen omtrent de doorwerking van de drama’s in hun dagelijkse leven. De Mysteriedrama’s als actuele werkelijkheid dus! En het geheel wordt prachtig geïllustreerd met foto’s uit de vier opgevoerde drama’s.

Wij menen dat dit boek in een grote behoefte voorziet van mensen om ook buiten de opvoeringen om met de drama’s en de vragen en het enthousiasme die ze bij velen van u oproepen bezig te kunnen zijn. De bedoeling is dat het boek tijdens de komende opvoeringen in maart 2010 te koop zal zijn.

Er is echter ook een zakelijke kant aan de uitgave van dit boek verbonden. De stichting Drempeltheater heeft voor de financiële garantstelling van het boek aan een drietal fondsen ondersteuning gevraagd. Deze fondsen blijken echter niet in staat om hierover vóór maart uitsluitsel te geven. Dit betekent concreet twee dingen:

Ten eerste dat de stichting een financieel risico loopt om niet de investering die nodig is voor de productie van het boek (in een oplage van 1000 exemplaren) geheel terug te verdienen door middel van de verkoop van het boek.

Ten tweede heeft de stichting op de korte termijn een liquiditeitsprobleem: de productiekosten voor het boek (met name de drukkosten) moeten zeer binnenkort betaald worden en de liquiditeitspositie van de stichting is – met twee opvoeringen voor de deur – beperkt.

Daarom vragen wij nu uw hulp! U kunt ons op twee manieren helpen.

1. U kunt alvast (ongezien!) intekenen op één of meerdere boeken en het geld aan ons overmaken. Wij zorgen er dan voor dat u de boeken direct na verschijnen in uw bezit krijgt.

2. U kunt ons een bedrag doen toekomen dat wij kunnen gebruiken om de productiekosten van het boek te dekken. Dat kan in de vorm van een renteloze lening of in de vorm van een schenking. In het geval van een renteloze lening garanderen wij dat u het bedrag uiterlijk na één jaar terugkrijgt.

Vanuit het grote enthousiasme waarmee we bezig zijn met de voorbereiding van de komende opvoeringen en met de voorbereiding van een in onze ogen schitterend boek hopen we van u op korte termijn een positieve reactie te krijgen!

Met hartelijke groet,
Namens de stichting Drempeltheater,
Hans Boekhout, bestuurslid
Corrie Hendriks, regisseur

Bijlage: reactieformulier’

Zie verder op de website.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)