Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 4 februari 2010

Afgelast

Het zijn drukke tijden voor congresgangers. Het voorjaar is in aantocht, en dus ook de symposia en congressen nemen in frequentie toe. Dat daarbij ook wel eens iets sneuvelt, mag niet verwonderlijk zijn. Neem nou een prachtsymposium zoals ‘Waardig oud worden’, op 8 maart in Antropia te houden. ‘Vereniging Het Zonnehuis, inzet voor waardige zorg’ staat er met zijn logo prominent bij als een van de organisatoren. Op de website van dit Zonnehuis (dat niet de Zonnehuizen in Zeist is, maar een zorggemeenschap voor wonen, verplegen en verzorgen) is een ‘Aanmeldingskaart Zeylmans Symposium/Waardig oud worden’ te vinden, en deze tekst:

‘Dit symposium is verschoven van 5 november 2009 naar 8 maart 2010 en wordt gehouden in Antropia te Driebergen. De organisatie is in handen van Raphaëlstichting, Rudolf Steiner Verpleeghuis en Vereniging Het Zonnehuis. Via de antwoordkaart of email kunt u zich aanmelden. Klik hier voor het programma.

Op de website van Antropia staat het als volgt onder Agenda:

‘Hoeveel ruimte is er om onze laatste levensfase zelf in te richten? Welke keuzes moeten er persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk genomen worden om zoveel mogelijk mensen ook in hun laatste levensfase een menswaardig bestaan te garanderen? Is er in de maatschappij wel voldoende oog voor de menselijke ontwikkeling, ook in de afsluitende fase van het leven?

In onze tijd lijken euthanasie en zware medicatie te prefereren boven aandacht, verpleging en de mogelijkheid om ook in de laatste levensfase bewust met het leven om te gaan. Zijn we nog in staat om de mens in zijn laatste levensfase te zien als iemand die zich ontwikkelt? Welke keuzen horen daarbij?

Iedereen die beroepsmatig of uit maatschappelijke betrokkenheid antwoord zoekt op bovenstaande vragen is uitgenodigd het symposium op 8 maart 2010 van 10.00 tot 16.30 uur bij Antropia, Cultuur- en Congrescentrum bij te wonen. De workshops vinden plaatsen tussen 14.00 en 15.30 uur en zijn gegroepeerd rond drie thema’s:

– De zinvolle betekenis van het bestaan
– Waarden die blijven en komen
– Rituelen en ethiek bij levenseinde

U kunt zich aanmelden voor 15 januari 2010 per e-mail (info@vereniginghetzonnehuis.nl) of per post door een brief met uw naw-gegevens te sturen naar Antwoordnummer 73, 3720 VB Bilthoven. Gelieve bij aanmelding uw eerste en twee keus aangeven voor de workshops. De kosten voor deelname bedragen 95 euro per persoon. Na opgave ontvangt u een bevestiging, factuur en routebeschrijving.
Meer informatie vindt u hier

Maar dit symposium is afgelast, het gaat niet door! Dat is te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, de NVAZ: ‘Waardig oud worden - afgelast’. Verder vind je die wetenschap nog nergens. – Er gaat wel eens meer wat mis. Aanstaande zaterdag is er een bijeenkomst van de ‘Magneetgroep’. De website van de Antroposofische Vereniging in Nederland maakt er op zijn Agenda melding van, onder het logo van ‘jeugdsectie’. Die sectie was hier laatst nog in het nieuws, op 15 januari in ‘Herkansing’. Nu staat er, onder het opschrift ‘Magneetgroep: The rythm of life...’:

Een groep jongeren organiseert activiteiten om andere jongeren met elkaar in contact te brengen. Op zaterdag 6 februari en 20 maart 2010 kan je aan verschillende werkgroepen deelnemen.

Plaats: Landgoed de Reehorst in Driebergen.
Kosten: € 25,- per dag.
Meer informatie: www.magneetgroep.com

Volg je nu die laatste link, lees je:

‘The rhythm of life
9 januari 2010
AFGELAST’

Blijkbaar een eerdere bijeenkomst in deze reeks, die het niet gehaald heeft, want er staat onderaan:

‘Anders dan de voorgaande jaren zullen we nu in vier keer een losse dag aanbieden om op zo’n manier het hele jaar door van Magneet te kunnen genieten.
De eerste dag is zaterdag 26 september, hierna volgen er nog drie (9 januari, 6 februari en 20 maart 2010). Je kunt er voor kiezen om losse dagen te komen à 25 euro per dag, maar natuurlijk ben je ook op alle vier meer dan welkom en dan geldt een totaalprijs van 80 euro (mits vooraf opgegeven).
Locatie: De Reehorst te Driebergen (zie Routebeschrijving)’

Dan is het te hopen dat de bijeenkomst zaterdag wél doorgaat. Of zou er soms iets met die locatie zijn? Neem nou het Origenes-Instituut. Die kondigt op zijn website al een hele tijd ‘Studiedagen op zaterdag’ aan, met als thema ‘Christus: de geest der aarde’.

‘– Hoe de Logos vlees werd: 6 februari
De kosmos als levend organisme: 17 april
Christus, verzoener van mens en kosmos: 12 juni
Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden’

Een prachtprogramma, zoals in die folder beschreven:

‘Wie gelooft er nog in de verzoeningsleer van de traditie? Dat wij door het kruis verzoend zouden zijn! Dat Christus voor onze zonden gestorven zou zijn! (1.Kor.15:3) Dat gaat er bij ons moderne mensen bijna niet meer in. Paulus heeft het echter niet alleen over het opstandingslichaam van de mens, maar de gehele kosmos is in Christus verzoend (Ef.1:10-11). Het (Griekse) kosmologische denken van Paulus is in de christelijke traditie echter op de achtergrond geraakt. De Griekse filosofen en ingewijde zagen in de kosmos de Logos, de eerstgeborene en de Zoon van God. De kosmos is een tweede God, zeggen de Griekse filosofen en ingewijden. Voor Paulus is het dan geen grote stap om te zeggen: dat is Christus (Kol.1:15-20). Paulus is ook een joodse apocalypticus. En dus ziet hij uit naar de komst van de Messias als de Mensenzoon. Jezus noemt zichzelf de Mensenzoon. De Mensenzoon – die volgens joodse esoterische geschriften – door God “bewaard wordt” tot het einde der tijden. Dan zal de Messias verschijnen.

De Messiasverwachting is in de eerste eeuwen voor en na Christus zo sterk omdat men beleeft dat het goddelijke niet meer doorstroomt naar de aarde. De Grieken beleven de breuk tussen geest en stof; de joden zeggen dat het Aangezicht van JHWH niet meer in zijn tempel is en de gnostieken beweren dat de Allerhoogste goede God een andere is dan de boze Scheppergod. En dus is de verwachting alom dat er iets of iemand moet komen om de breuk te herstellen. Dat kan alleen wanneer geest (Christus) stof (Jezus) wordt en de stof overwonnen wordt door de kruisdood en opstanding. Met de kruisdood verbindt Christus zich met de aarde. Door de opstanding wordt een begin gemaakt met het herstel van de mens en de kosmos en kan de mens mede herschepper worden. Dan kan men spreken van verzoening tussen hemel en aarde.’

Als programma voor zaterdag 6 februari wordt aangekondigd:

‘Hoe de Logos vlees werd
1 Over de breuk: De Allerhoogste God en/of JHWH – drs. Jacob Slavenburg
2 De Logos en Christus volgens Rudolf Steiner – drs. Jan Tushuizen
3 Wie is de Mensenzoon? – Margriet Gastkemper
4 Wie is Jezus? – dr. John van Schaik’

Hoe mooi en prachtig ook, het gaat niet door! Afgelast, heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Het is treurig, maar het is niet anders. Ik neem hier trouwens aan dat het ook voor de andere twee studiedagen geldt. – In dit derde geval, van het Origenes-Instituut, heb ik nog wel een pijnverzachter: op de website is ook twee maal een ‘Origenes-Bulletin’ te vinden, waarin op verschillende christologische aspecten nader wordt ingegaan, die vast ook op de studiedagen aan bod zouden zijn gekomen. Ook is er vorige week een nieuwe Bres uitgekomen, nr. 260, waarvan John van Schaik hoofdredacteur is, met als thema ‘Religie en wetenschap’. Op de website is er nog geen inhoudsopgave verschenen, maar in de winkel is deze nieuwste uitgave ongetwijfeld te vinden.

En als we het over John van Schaik hebben, kunnen we meteen het boek ‘Antroposofie en gnostiek’ noemen, dat recent bij Christofoor verschenen is. De ondertitel luidt ‘Geesteswetenschap en gnosis’:

‘Nogal eens wordt gezegd dat de antroposofie een moderne vorm van gnostiek is. Maar is dat ook waar? Rudolf Steiner is erg enthousiast over de gnosis en de gnostische geschriften die in zijn tijd bekend zijn, zoals de Pistis Sophia. De Pistis Sophia is echter wel een gnostisch geschrift maar geen gnostiek geschrift! Is gnosis dan iets anders dan gnostiek? Gnostiek is één van de leerstellige uitkomsten van de gnosis. De laat-antieke gnostiek is een zeer bepaald stelsel aan (geloofs)opvattingen waarin de kruisdood en opstanding ontkend worden. In de antroposofie (als stelsel van opvattingen) staan de kruisdood en opstanding daarentegen centraal. Kan er dan wel sprake zijn van een verwantschap tussen de gnostiek en de antroposofie? In dit boek maakt de auteur een verhelderend onderscheid tussen gnosis en gnostiek én tussen geesteswetenschap en antroposofie. Daardoor kan een onderbouwd antwoord worden gegeven op de vraag of de antroposofie een moderne vorm van gnostiek is. Dit boek is het eerste deel in een reeks boeken over de relatie van de antroposofie tot verschillende spirituele en religieuze stromingen. Het volgende deel in deze reeks is Antroposofie en manicheïsme, geschreven door Christine Gruwez.’

Kortom, er is genoeg te lezen en te studeren, ook zonder studieweekend.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)