Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 6 februari 2010

Onthulling

Motief komt vandaag met een onthulling. Het februarinummer (nr. 137) staat met zijn inhoud op de website. Daarbij wordt niet het nieuws op bladzijde 8 vermeld, ‘Directeur Bolk Instituut ontslag aangezegd’. Daarin staat:

‘De Raad van Toezicht van het Bolk Instituut te Zeist [moet natuurlijk Driebergen zijn, MG] heeft directeur/bestuurder Vincent Blok medio december ontslag aangezegd. Tussen de Raad en de directeur is een onoverbrugbaar verschil van mening ontstaan over de koers van het Bolk Instituut in de toekomst. Met name heeft de sinds een jaar bestaande intensieve samenwerking met het instituut AgroEco niet aan de verwachtingen voldaan van betere financiële perspectieven voor beide instituten. De financiële positie van het Bolk Instituut zou hierdoor juist aanzienlijk zijn verslechterd. Voorts geeft de langzaam verdwijnende antroposofische achtergrond van het instituut bij een deel van het personeel veel zorg en onrust.’

Op 6 augustus 2009 in ‘Kosmos’ had ik het voor het laatst over de fusie tussen het Louis Bolk Instituut en AgroEco, die op 1 december 2008 zijn beslag kreeg. Het is dus niet zomaar een ‘intensieve samenwerking’, het is veel meer dan dat. Ik citeerde het jaarverslag 2008, waarin Vincent Blok in het voorwoord zijn toekomstverwachtingen uitsprak. Hij zag het zonnig in. Net zo trouwens Bram van de Klundert, de voorzitter van de Raad van Toezicht. Nu blijken er toch donkere wolken boven het Louis Bolk Instituut te hangen. En niet zo’n klein beetje ook. In het nieuwsbericht in Motief is verder sprake van het reduceren van de werkzaamheden door Machteld Huber, ‘een van de bekendste onderzoekers van het instituut’. Haar kristallisatieproeven zouden volgens de directeur te weinig financieel rendement opleveren. Guus van der Bie, welbekend van zijn ‘Bolk’s Companions’, heeft zich voorlopig uit het Bolk Instituut teruggetrokken. Tom Peetoom, lid van de Raad van Toezicht, wil op dit moment geen commentaar geven, nu de onderhandelingen over het vertrek van Vincent Blok nog lopen, aldus Motief.

In deze Motief nog meer onthullend nieuws. Dat is te vinden in brievenrubriek. Daarin reageert Michiel Rietveld op een eerder nieuwsbericht, dat ik hier ook aanhaalde op de eerste dag van het nieuwe jaar, op 1 januari in ‘Lustwarande’. Dat ging uiteraard over Landgoed Kraaybeekerhof in Drie­bergen:

‘Alle activiteiten op het landgoed, waaronder restaurant, zalenver­huur, bloemen- , kruiden- en moes­tuinen, de winkel en ook het Studiecentrum dat nu is omgedoopt tot “Academie Kraaybeekerhof”, werden per 1 april ondergebracht in één Landgoed BV. Eric van Veluwen, die zijn sporen verdiend heeft als horecaondernemer, heeft er de leiding. Is Michiel Rietveld, de pionier wiens naam onverbrekelijk is verbonden aan de BD en Kraaybeekerhof, dan niet langer betrokken bij het land­goed? Van Veluwen: “Michiel blijft als docent betrokken bij de Academie”.’

Verder was er sprake van

‘(...) de vraag of er meer “stenen” komen op het landgoed Kraaybeekerhof. Ook op de aan­grenzende landgoederen Beuken­stein (verzorgingshuis) en Woon­oord Kraaybeek (seniorenhuisves­ting) is er sprake van vergevorderde plannen tot nieuwbouw c.q. onder­zoek naar wat gewenst en haalbaar is. De directies van de drie instellin­gen “Beukenstein-Kraaybeekerhof-Kraaybeek” hebben de koppen bij elkaar gestoken (...)’

Van dit laatste weten wij meer, want dat is hier verschillende keren aan bod gekomen, maar dan vanuit de optiek van Antroz. Zoals op 29 november 2009 in ‘Buitenzorg’. Nu schrijft Michiel Rietveld in Motief het volgende:

‘De exploitatie van het gehele landgoed is onder druk komen te staan door de investering van 1,2 miljoen euro in 2004 om een stuk grond te kopen met bouwbestemming dat centraal op het landgoed lag. Zonder die aankoop hadden er op Kraaybeekerhof inmiddels 40 seniorenwoningen gestaan in het hart van het landgoed. Kraaybeekerhof had haar opgaven dan niet meer kunnen realiseren. Toegewijde mensen en renteschenkingen hielden de druk op de exploitatie dragelijk. De verkoop van een stuk grond met daarop enkele villa’s aan de rand van het landgoed moest de aankoop financieel neutraliseren. Zelf beoogde Kraaybeekerhof ook te bouwen ten behoeve van toenemende activiteiten. Door bestuurlijke traagheid en tegenwerking, zowel bij de lokale overheid als intern, is tot nu toe niets van dat alles gerealiseerd. De Academie Kraaybee­kerhof valt niet onder de Landgoed Kraaybeekerhof BV van de heer Eric van Veluwen. Dit is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Dat bestuur is ook eigenaar van de BV waarvan Van Veluwen directeur is. Voor de duidelijkheid: de verzorging van het landgoed zelf, met Ervaringspark, BD-groente, bloementeelt en winkel is door de bestuursleden van de eigenaarstichting ondergebracht in een nieuwe BV, waarin ook de horeca is onderge­bracht. Zij hebben Eric van Veluwen, die zijn sporen als kok zeker verdiend heeft, tot hoofd aangesteld. In die functie is hij sinds 1 april ook directeur van de Landgoedverzorging. Daarbij bleken de Stichting BD Landbouw (als instrument voor de Landgoedontwikkeling) en Michiel Rietveld niet meer gewenst.’

Het lijkt wel een labyrint van organisaties, van stichtingen en BV’s, met bijna allemaal Kraaybeekerhof in de naam: ‘Stichting studiecentrum Kraaybee­kerhof’, ‘Stichting onroerend goed Kraaybeekerhof’, ‘Landgoed Kraaybeekerhof BV’, ‘Stichting BD Landbouw’, ‘Landgoedverzorging’ en ‘Landgoedontwikkeling’. Straks komt er ook nog een ‘Landgoedonderhoud’ voorbij. Wie is wie en verantwoordelijk waarvoor? In ieder geval blijkt er geruime tijd een tweespalt op Kraaybeekerhof te heersen. Zoals ook de voorafgaande openingszin van Michiel Rietveld nogal onheilspellend is:

‘Dat de veranderingen in april 2009 dramatisch en onorganisch verliepen had meer met bestuurlijke keuzes en een nieuw management van buiten te maken dan met exploitatieverliezen uit het verleden.’

Hij besluit zijn ingezonden brief met een verslag van hoe het met de winkel staat:

‘Het nieuwsbericht suggereert dat de winkel dramatische verliezen leed. De werkelijkheid is dat de winkelomzetten sinds april 2004 met 10 tot 30% per jaar zijn gestegen en dat begroot was dat een break even punt in 2010 bereikt zou worden. Met deze omzet kon de basisvoorziening van Landgoedonderhoud en -ontwikkeling bekostigd worden. De genoemde cijfers slaan dan ook op de periode na 1 april 2009. Het zal nog enige tijd duren voor de winkel weer open kan gaan.’

Kortom, het gaat niet goed in Driebergen. Niet op het Louis Bolk Instituut en niet op Kraaybeekerhof. In ieder geval niet zoals je het zou wensen.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)