Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 11 februari 2010

Goede zaak

NRC Handelsblad komt er vanochtend het meest prominent en uitvoerig mee: ‘Lobbyclub opgericht voor duurzaam ondernemen’. Redacteur Marcel aan de Brugh schrijft:

‘Nederland doet er veel te lang over om de omslag naar een duurzame economie te maken, vindt een groep van 34 bedrijven. Ze richten daarom een nieuwe ondernemersvereniging op, als alternatief voor werkgeversorganisatie VNO-NCW. De nieuwe vereniging, die De Groene Zaak heet, gaat zich ervoor inzetten dat bijvoorbeeld milieu- en klimaatproblemen sneller worden aangepakt.

Onder de 34 bedrijven die zich tot nu toe bij De Groene Zaak hebben aangesloten bevinden zich grote concerns zoals postbedrijf TNT, voedingsleverancier Wessanen, zorgverzekeraar Menzis en autoleasebedrijf Athlon.’

Ja, én Triodos Bank én Antropia, Cultuur- en Congrescentrum. De laatste meldt op haar website ‘De Groene Zaak zet duurzaamheid op de politieke agenda’:

‘De Groene Zaak is donderdag 11 februari officieel van start gegaan. Voorzitter Roger van Boxtel heeft staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken symbolisch de eerste visitekaart van van De Groene Zaak overhandigd. De Groene Zaak is een nieuwe vereniging van ondernemingen in Nederland met een gezamenlijke ambitie: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie. Als één van de founding partners, onderstreept Antropia, Cultuur- en Congrescentrum het belang van samenwerking met de politiek en de overheid om het thema duurzame economie ook daadwerkelijk hoog op de politieke agenda te plaatsen. Meer informatie over De Groene Zaak vindt u hier.

Maar ook Triodos Bank informeert zijn klanten uitgebreid, onder de titel ‘Nieuwe belangenvereniging De Groene Zaak wil Nederlandse economie sneller duurzaam maken’:

‘Op 11 februari is De Groene Zaak officieel van start gegaan. De Groene Zaak is de nieuwe belangenvereniging van ondernemingen met een gezamenlijke ambitie: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie. De Groene Zaak richt zich daarbij in de eerste plaats op de politiek en overheid. De Groene Zaak balt de expertise van haar leden uit alle branches samen om de overheid te helpen knelpunten weg te nemen die de verduurzaming van de economie belemmeren.

Op dit moment hebben ruim dertig bedrijven van verschillende omvang zich aangesloten bij De Groene Zaak, en hun aantal is groeiende. Zij vertegenwoordigen een invloedrijk en snel groeiend deel van het bedrijfsleven dat zich hard maakt voor de verduurzaming van de economie. Grote ondernemingen als TNT, Eneco, Menzis, Van Gansewinkel, Wessanen, Ahrend en Athlon Car Lease en de banken Triodos Bank en ASN Bank werken in De Groene Zaak samen met nieuwe spelers als Tendris en Qurrent.

De Groene Zaak is de enige brancheoverstijgende vertegenwoordiging van “duurzaam Nederland”. De oproep van De Groene Zaak om de economie in Nederland sneller te verduurzamen, is geen loze kreet; de aangesloten bedrijven leveren daar alle zelf een concrete bijdrage aan. Zij ondernemen volgens het principe: evenwicht tussen financieel-economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

Voorzitter Roger van Boxtel heeft tijdens een persconferentie in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag acht speerpunten voor de interactie met de overheid aangeboden aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken. De komende maanden gaan de vertegenwoordigers van De Groene Zaak actief in gesprek met politici, beleidsmakers binnen de overheid en maatschappelijke organisaties.

Directeur Matthijs Bierman van Triodos Bank Nederland maakt deel uit van het bestuur van De Groene Zaak.’

Het ANP heeft uiteraard van deze zaak een persbericht gemaakt, dat door verschillende media is overgenomen. Zoals door de Volkskrant, maar ook Trouw en Het Financieele Dagblad, met als titel ‘Nieuwe lobbyclub voor duurzaam ondernemen’. Daarin wordt Roger van Boxtel aan het woord gelaten:

‘De Groene Zaak is naar eigen zeggen niet ontstaan uit onvrede over de wijze waarop andere werkgeversorganisaties, zoals VNO-NCW, duurzaamheid voor het voetlicht brengen. “VNO-NCW is een uitmuntende vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, maar heeft een brede agenda. Wij gaan ons helemaal inzetten voor een duurzame economie. Beschouw ons als een extra buitenboordmotor”, aldus voorzitter Roger van Boxtel.

De lobbyclub gaat zich met zijn standpunten richten op de overheid, maar ook op andere bedrijven. “Goed voorbeeld doet goed volgen'”, zo zegt Van Boxtel daarover. “Het is belangrijk dat een grote groep bedrijven nu aangeeft duurzaamheid te omarmen.”’

Maar de kroon spant toch NRC Handelsblad. Die meldt vanuit eigen berichtgeving bijvoorbeeld ook dat Roger van Boxtel voor D66 minister is geweest voor Grote Steden- en Integratiebeleid, en tegenwoordig voorzitter is van zorgverzekeraar Menzis. En die zorgverzekeraar kwamen wij onlangs ook al tegen, op 20 december 2009 in ‘Hoop en vrees’, met daarin

‘Bas Leerink, lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar Menzis, die een bijdrage leverde aan het symposium “Op weg naar een professionele individugeoriënteerde gezondheidszorg!” van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg afgelopen vrijdag. Diezelfde dag (om vijf uur ’s middags) bracht Menzis een persbericht naar buiten met de titel “Menzis maakt therapeutische zorg toegankelijker”.’

Daarin stond onder meer:

‘Op dit moment kunnen Menzis-klanten al terecht bij eerstelijnscentra op antroposofische basis (therapeutica) in Groningen, Doetinchem en Zutphen. Dit aantal wordt de komende tijd verder uitgebreid. (...) Therapievormen die de therapeutica aanbieden zijn bijvoorbeeld euritmietherapie, kunstzinnige therapie en psychosociale hulp. Menzis heeft afspraken gemaakt met verschillende therapeutica. De centra ontvangen per ingeschreven Menzis-verzekerde een op maat gesneden en vast bedrag. De aanvullende verzekering van Menzis vergoedt alle therapeutische zorg van deze zorgverleners.’

Marcel aan de Brugh schrijft nu in NRC Handelsblad, en haalt daarbij Van Boxtel aan:

‘Bedrijven horen meer rekening te houden met hun werknemers, en hun effect op de samenleving. Ze moeten bijvoorbeeld meer aandacht hebben voor natuur en biodiversiteit in Nederland, zegt Van Boxtel. “De kwaliteit van onze natuur is schrikbarend. Daar moeten we iets aan doen”, zegt hij. Als voorbeeld noemt hij zijn eigen bedrijf, Menzis, dat sinds kort een ziektekostenpolis heeft waarbij een deel van de premie naar Natuurmonumenten gaat. (...)

“We willen de politiek stimuleren een snellere omslag te maken naar een duurzame samenleving”, zegt oud-minister Roger van Boxtel in een interview met NRC Handelsblad over de pas opgerichte ondernemersvereniging De Groene Zaak.
Lees vanmiddag in NRC Handelsblad een interview met Van Boxtel (11 februari, pagina 14).’

In dat interview komt ook Triodos-directeur Matthijs Bierman uitgebreid aan het woord. Die bank neemt daarin een prominente plaats in. Maar dat artikel staat niet op de website, dus moet u dit maar van mij aannemen. – Overigens is het in dit verband ook aardig om een bericht van 1 februari bij Biologica hier aan toe te voegen. Dat luistert naar de naam ‘Actie BioBtwVrij – nu al 143.000 ondertekenaars – krijgt onderdak bij Biologica’:

‘De actie BioBtwVrij, een burgerinitiatief, is een overweldigend succes. Ruim 143.000 mensen hebben de petitie inmiddels ondertekend en het aantal stijgt elke dag. Kennelijk vinden al deze mensen het onderwerp de moeite van het ondertekenen waard.

Biologica denkt dat het de meeste ondertekenaars niet alleen gaat om een betere prijsvorming voor biologische producten. Burgers willen ook begrijpen wat de overheid doet met het BTW-geld dat binnenkomt (zo’n 35 miljoen euro per jaar). Immers, de burger die bio koopt en een groene leefstijl heeft, “stemt” met de vork.

De initiatiefnemer van BioBtwVrij, Leo Dijkgraaf, vindt de tijd nu rijp om de actie onder te brengen bij Biologica: “Het onverwacht grote succes heeft diepe indruk op me gemaakt. Zoveel burgers die bij bio betrokken zijn, daar moeten we mee aan de slag. Misschien wel Europees!”

Peter Jens, directeur van Biologica, geeft gehoor aan dit idee: “Biologica heeft de ervaring, de structuur en de geloofwaardigheid om zorgvuldig met deze burgerwensen om te gaan en de daadwerkelijke indiening bij de Tweede Kamer eind maart te verzorgen.” De stap naar Europa lijkt hem kansrijk: “De ondertekenaars komen uit allerlei landen, het moet mogelijk zijn om het aantal ondertekenaars te verveelvoudigen.”

Bijeenkomsten in de provincie

De actie BioBtwVrij valt samen met Biologica’s inspanningen om de burger meer inspraak te geven bij haar activiteiten en campagnes. In de komende weken organiseert Biologica een reeks bijeenkomsten in de provincie om met burgers van gedachten te wisselen over Pieperpad, de Week van de Smaak, Adopteer een Kip en Lekker naar de boer. De gedachte is om een burgervereniging op te richten en daarmee nieuwe projecten op te zetten die de groene landbouw en voedselproductie helpen verbeteren en bestendigen.

Biologica zal in elke provincie een bijeenkomst beleggen van 16-18 uur waarin ook van gedachten gewisseld wordt over de actie BioBtwVrij. Een overzicht van de data:

Februari: Groningen 10e, Haarlem 17e, Leeuwarden 24e

Maart: Maastricht 3e, Den Bosch 4e, Zwolle 10e, Utrecht 11e, Arnhem 17e, Assen 18e, Lelystad 24e, Middelburg 25e en Den Haag als slot de 31e.

Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar directie[at]biologica.nl’

En dat terwijl er nu nog steeds een e-mail circuleert met het onderwerp ‘Teken petitie voor BTW-vrije biologische producten’, die ik regelmatig door mensen toegezonden krijg:

‘Er is een initiatief gestart om bij wijze van experiment te proberen alle biologische producten BTW-vrij te maken en dat voor een periode van tenminste 2 jaar. Bij het behalen van 40.000 handtekeningen voor een petitie met dit voorstel, moet het in de 2e kamer behandeld worden. Als tijdelijk de BTW op Eko eten wordt afgeschaft, zal de vraag daarnaar toenemen. Als het volume groter wordt, kunnen de prijzen dalen enz.

In navolging op het stimuleringsbeleid in de autobranche, waarbij flinke kortingen worden gegeven op de bijtelling en de bpm van milieuvriendelijke auto’s, moet dit verzoek een simpel hamerstuk in de Tweede Kamer kunnen zijn.

Geef je stem via de volgende link: www.biobtwvrij.nl en... stuur deze mail door.’

Kortom, er is een nieuwe GGZ in aantocht: De Groene Goede Zaak.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)