Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 29 augustus 2010

Kinderbehandelcentrum

Het wordt hoog tijd weer eens aandacht aan het Kindertherapeuticum in Zeist te besteden. Want tsjonge, wat is dat lang geleden dat dat hier voor het laatst expliciet gebeurde: op 27 november 2008 in ‘Kinderen’. Nu staat sinds enkele weken op de website van het Kindertherapeuticum de laatste nieuwsbrief, van augustus 2010, dus dat is een mooie aanleiding:

‘Met deze 26ste Nieuwsbrief willen we onze verwijzers, Vrienden en andere betrokkenen bij het Kindertherapeuticum op de hoogte houden van ons wel en wee. Twee nieuwe medewerkers worden geïntroduceerd. We laten u iets horen over het Jaarverslag 2009, de verschillende cursussen en over onze Vrienden. Vrijdag 17 september 2010 wordt een bijzondere dag. U kunt verderop lezen waarom. U kunt besluiten om erbij te zijn!’

Over het jaarverslag wordt verderop vermeld:

‘Het jaarverslag 2009 is klaar. U kunt het op de website inzien. We hebben een goed jaar gehad. We noemen het een consolidatiejaar. Na de verhuizing in 2008 hadden we even een dip in de aanmeldingen, we denken doordat mensen uit Utrecht slecht naar Zeist kwamen. Intussen is die dip helemaal voorbij. Niet alleen komen er aanmeldingen uit Zeist en uit Amersfoort en omgeving, ook Utrecht “trekt weer aan”. Het blijkt dat we in het verslagjaar evenveel nieuwe patiënten/cliënten hebben gezien, als in 2008. Het aantal behandelingen is flink toegenomen.’

Het jaarverslag is makkelijk op de website bereikbaar: ‘Download Jaarverslag (pdf-bestand)’. Dan kom je meteen als inleiding dit te weten:

‘Het Kindertherapeuticum is een tweedelijns-instelling in de gezondheidszorg, waar reguliere kindergeneeskunde, kinder- en jeugdpsychiatrie en orthopedagogie samengaan met antroposofische kindergeneeskunde, kinder- en jeugdpsychiatrie, orthopedagogie en meerdere antroposofische therapierichtingen. Dit maakt integratie van zowel diagnostiek als behandeling mogelijk van problemen op het gebied van ziekte, constitutie en ontwikkeling.

Het Kindertherapeuticum is ontstaan uit de ervaring dat de antroposofische kijk op kinderen een goed uitgangspunt is voor alle aspecten van cure en care. Het mensbeeld van de antroposofie geeft de achtergrond om kinderen met een ziekte en/of een vraag over hun ontwikkeling en gedrag geïntegreerd te onderzoeken en te behandelen. Deze vorm van holistische kindergeneeskunde is uniek in Nederland en is in het Kindertherapeuticum ontwikkeld.

In oktober 1996 is het Kindertherapeuticum van start gegaan. We begonnen als voornamelijk kindergeneeskundig georiënteerde instelling. Door de komst van de pedagogische stroom in 2001 en de psychiatrische stroom in 2003 zijn de mogelijkheden van het Kindertherapeuticum verder uitgebreid.

De multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van het kind zijn het kenmerk van het Kindertherapeuticum. We streven ernaar om de wachttijd kort te houden: maximaal vier weken. In de meerderheid van de gevallen lukt het om diagnostiek en advies af te ronden binnen acht weken na de schriftelijke aanmelding.

Het streven van het Kindertherapeuticum is erop gericht geweest om aansluiting te zoeken bij een bestaand ziekenhuis. Het zou de mogelijkheid geven om kinderen ook in acute situaties te behandelen. In 2002 is duidelijk geworden dat deze optie vooralsnog vervalt. Daarop is gekozen voor het verkrijgen van de status van een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Die is eind 2003 verworven, in 2005 geëffectueerd, maar nooit feitelijk gebruikt. Vanaf 2006 zijn vrij gevestigde specialisten voor de wet gelijkgesteld met de ZBC’s en privé klinieken. Een aparte vergunning als ZBC was voor de medisch specialisten niet meer nodig. In 2006 hebben de medewerkers van het Kindertherapeuticum besloten om de exploitatie voor gezamenlijke rekening te nemen. Daartoe hebben ze een kostenmaatschap opgericht. Deze heeft in 2007 proefgedraaid en werd in 2008 effectief. De kinderartsenpraktijk als beheerder en financierder van het initiatief is geleidelijk aan vervangen door een gemeenschappelijke financiële verantwoordelijkheid.’

In dit jaarverslag van twintig bladzijden wordt bijzonder helder en duidelijk beschreven hoe het er met het Kindertherapeuticum voorstaat. Een aanrader om te lezen!

Overigens wordt er nog altijd een tweede kinderarts gezocht. De vacature van najaar 2009 staat er nog steeds:

‘Het Kindertherapeuticum in Zeist zoekt een tweede kinderarts voor twee-drie dagen per week.

Als je jong genoeg bent om je ideeën te verruimen of oud genoeg om de relativiteit van je ideeën in te zien.

Als je behoefte hebt om je werk te verbreden en te verdiepen, als je van mening bent dat Practice Based Evidence onderdeel is van Evidence Based Medicine.

Als je wilt werken vanuit een holistische visie, voor cliënten die in het reguliere circuit niet verder komen of kiezen voor een bredere aanpak.

Neem contact op met kinderarts Edmond Schoorel van het Kindertherapeuticum.’

Waarvan akte!

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)