Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 8 augustus 2010

Ingeschreven

Even terug in de tijd. Maar niet langer dan twee maanden hoor. Op 24 juni kwam De Edithie nr. 4 van juni 2010 uit, de digitale nieuwsbrief van het Edith Maryon College. Die had opmerkelijk nieuws over ‘Samenwerkingsovereenkomst ROC Midden Nederland – Edith Maryon College getekend lees verder’:

‘Na een voorbereiding van enkele maanden is 23 juni om 12.30 uur op feestelijke wijze de samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Midden Nederland en het Edith Maryon College ondertekend door Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland en Bernard Heldt, directeur Edith Maryon College.

Vanuit het collectief verantwoordelijkheidsgevoel en om uitdrukking te geven aan het belang dat zij hechten aan deze samenwerking hebben de bestuursleden van het EMC, Marinus van der Meulen (voorzitter, bestuurder Raphaëlstichting), Frans Broekhuizen (secretaris, bestuurder Zonnehuizen) en Remco Bakker (penningmeester, bestuurder Orion) de overeenkomst vooraf mede ondertekend.

In de overeenkomst komt aan de orde dat in beide onderwijsvisies de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal staat; samengevat:

“ROC Midden Nederland stimuleert haar studenten bij de ontwikkeling van al hun talenten. Zij versterkt hun ambities en sociaal functioneren en zet hun potentieel om in persoonlijke groei. Het onderwijs rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap, en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie.

Zij is een solide partner in de samenwerking met haar opdrachtgevers en toont zich betrokken bij mens en samenleving.”

“Het Edith Maryon College spreekt ondernemerschap, opmerkzaamheid, oordeelsvermogen en besluitvaardigheid aan bij het ontwikkelen van professionele vakkennis en handelingsbekwaamheid. Er wordt aangesloten bij de individuele kracht en kwaliteit van de studenten. Opleiden is in haar visie het ontwikkelingsperspectief van de ander zien in relatie tot wat de sociaal-maatschappelijke omgeving vraagt.”

Beide ondertekenaars benadrukten verheugd te zijn met de samenwerking. Beide organisaties zien het belang van opleiden gerelateerd aan de praktijksituatie, vinden elkaars uitgangspunten interessant en denken veel van elkaar te kunnen leren.

Per 1 augustus zullen alle studenten van het EMC overgeschreven zijn naar ROC Midden Nederland. Zij staan nu nog ingeschreven bij ROC Mondriaan.’

Daarmee komt een einde aan een jarenlange samenwerking met ROC Mondriaan. Het zal even wennen worden dat de studenten aan het Edith Maryon College nu vallen onder het ROC Midden Nederland. – Een ander wat ouder bericht komt uit Harderwijk, ‘Burgemeester opent schoolplein’:

‘Donderdag 17 juni heeft burgemeester Berends het groene schoolplein van Valentijn geopend. Dankzij de burgemeester werd dat een spetterende opening.

Een prachtige ochtend was het toen de kinderen in het amfitheater wachtten op het gezelschap dat voor de opening was uitgenodigd. De kinderen zongen mooie liedjes onder de bezielende leiding van Juf Imi. Het wachten werd beloond. De burgemeester kwam met de andere belangrijke volwassenen naar buiten en werd met het allermooiste liedje in canon toegezongen.

Net daarvoor had de schoolpleinwerkgroep in de grote zaal presentaties gehouden voor alle genodigden en ouders. Marjan vertelde aan de hand van allerlei onderzoeken waarom natuurlijk spelen nu zo belangrijk is en waarom kinderen dat zo graag willen. Meester Henk vertelde waarom het natuurplein zo goed past bij de Vrije School. En Ingrid liet met een heleboel foto’s zien wat we in de afgelopen 2,5 jaar allemaal voor elkaar hebben gekregen. Tegelijkertijd bedankte ze alle sponsors voor hun bijdrage.

Weer buiten werden – onder leiding van het “grote kind” Martijn – alle mensen bedankt die een belangrijke bijdrage aan het nieuwe schoolplein hebben geleverd: ouders, de leerkrachten, Paul van Eerd, de mensen van de gemeente, de Rabobank, het Burgerweeshuis, Uwoon en de Vereniging tot Wering van Bedelarij door Werkverschaffing. Ze kregen allemaal een mooi aandenken aan het natuurplein.

Extra in het zonnetje werden de initiatiefneemsters gezet, die dankzij hun doorzettingsvermogen dit prachtige resultaat hebben bereikt: Marjan Deurloo en Ingrid Klooster. Zij gaven op hun beurt weer een cadeau aan de school: een kist vol met 30 loeppotjes, een bijdrage aan het natuuronderwijs in de school.

De kinderen weten nu ook dat de voornaam van de burgemeester John is; hetzelfde dus als van de conciërge van de school. Het had niet veel gescheeld of hij had het plein geopend in plaats van de burgemeester. Omdat de namen verward werden natuurlijk, aldus de opperstalmeester.

De burgemeester was zeer tevreden met het groene schoolplein. Hij zei dat dit het eerste en enige groene speelplein in Harderwijk is. Hij wil het liever een “natuurplein” noemen. Hij vond het prachtig: “Ik zou willen dat ik vroeger op een dergelijk school had gezeten”.

Daarna onthulde hij de pomp van de wadi, en knipte het lint door. De kinderen pompten water. De burgemeester ving het met de handen op en gooide het naar de kinderen onder luid roepen: “Het natuurplein is officieel geopend... Hiep hiep hoera!”

Vervolgens konden de kinderen naar hartenlust spelen en genieten van een door C1000 gesponsord ijsje.

Hoe alles precies ging, kun je zien op deze filmpjes van de Stentor, Omroep Gelderland en Gelre TV. Uiteraard zijn er veel foto’s te bekijken op de fotogalerij van deze website.’

Mooi hè, ‘de Vereniging tot Wering van Bedelarij door Werkverschaffing’. Dat kan nog in Harderwijk. De filmpjes zijn ook de moeite waard. Deze is van de website van de Stentor op 17 juni 2010:

‘De omvorming van het schoolplein van Vrije School Valentijn tot natuurplein is voltooid. Burgemeester John Berends van Harderwijk heeft het plein opengepompt.’

En hier is er een van Gelre TV, en hier van omroep Gelderland.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)