Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 23 augustus 2010

Lift

Tijd voor landbouwnieuws, ook al is dat niet direct afkomstig vanuit biologisch-dynamische hoek. Het is biologisch nieuws, en ook dat is belangrijk. Zoals de website van Biologica ons vrijdag attent maakte op een persbericht van de TaskForce Marktontwikkeling Biologische Landbouw:

‘De omzet van biologische voeding in de Nederlandse supermarkten is in het eerste halfjaar van 2010 met 12 procent gestegen t.o.v. 2009. Een overtuigende prestatie afgezet tegen de groei van de totale voedingsmarkt van 0,2 procent in dezelfde periode (GfK), die last had van een kwakkelende economie en prijsacties. Opnieuw blijkt dat de consument zijn geld heel bewust uitgeeft en dat biologisch kopen daar prima in past. Het komt er per saldo op neer dat bijna de helft van de totale omzetgroei in euro’s in de supers (43%) te danken is aan biologische voeding. Kruidenierswaren (A-merken en huismerken) en vleeswaren maakten door een groeiend aanbod de grootste sprongen (+26%). Zuivel en eieren groeiden eveneens flink met 15% en 17%. Brood en vlees stabiliseerden na enkele jaren van stevige groei. AGF groeide met 6%.’

Dezelfde dag schreef Pascal Kuipers een korte bijdrage in de rubriek ‘Opinie en analyse’ op de website van Distrifood over ‘Biologisch is wél gezonder’:

‘Over de vraag “is biologisch gezonder?” is een stammenstrijd gaande, waarbij voor- en tegenstanders elkaar met tal van argumenten bestoken. De Gezondheidsraad pleit in het voordeel van de tegenstanders.

Op het moment dat de Taskforce Biologische Marktontwikkeling meldt dat de bio-omzet in de Nederlandse supermarkten met 12 procent is gegroeid, stelt demissionair LNV-Minister Verburg op basis van onderzoek van de Gezondheidsraad dat het met de huidige staat van de wetenschap niet is aan te geven of biologisch daadwerkelijk gezonder is.

Koren op de molen van biosceptici, die niets ophebben met alle aandacht (en subsidies) die naar de ontwikkeling van biologische voeding gaat. Het oordeel van Verburg is echter louter gebaseerd op de constatering dat er geen wetenschappelijk bewijs kan worden geleverd voor de stelling dat biologisch inderdaad gezonder is dan gangbaar.

Los van het feit dat wetenschappelijk bewijs vooralsnog ontbreekt om biologisch als gezonder te betitelen, is het wél een feit dat er bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen altijd residuen achterblijven in de voeding. Daar komt nog bij, dat biologische ketens dierenwelzijn verbeteren en de milieubelasting minimaliseren.

Om deze redenen is biologische voeding wel degelijk gezonder. Biosceptici die met de brief van Verburg in de hand biologische voeding doodverklaren, bewijzen de maatschappij een slechte dienst.’

Deze opinie ontlokte BiofoodOnline vandaag een reactie:

‘De redactie van BiofoodOnline constateert al geruime tijd dat er in de media tegenstrijdige berichten over biologisch worden gepubliceerd. Is iets pas waar of niet waar als het wetenschappelijk bewezen is? Het is in elk geval goed dat er onderzoek gedaan blijft worden naar de effecten van biologische landbouw en voeding; het is echter minstens zo goed dat er geconstateerd blijft worden dat de biologische omzet al jaren, tegen alle crises in, blijft stijgen.

En dat steeds mee A-merken (deels) biologisch worden, dat er steeds meer biologische huismerken komen etc. Natuurlijk is het een het logische gevolg van het ander (er valt geld mee te verdienen) maar is er niet ook een langzame omwenteling gaande in de maatschappij? Of de politiek zal volgen is nog maar de vraag, de brief van Biologica aan de informateur (zie elders op www.BiofoodOnline.nl) is in elk geval een duidelijk signaal.’

Overigens is die ‘Open brief aan de informateur’, ondertekend door Nico Broersen, voorzitter Raad van Toezicht Biologica, en Koen van der Drift, directeur-bestuurder Biologica ad interim, gewoon ook op de website van Biologica zelf te lezen:

‘Onderstaande brief van Biologica aan de informateur verscheen vandaag (8-7-2010) in het Agrarisch Dagblad.’

Een ander artikel – van afgelopen woensdag 18 augustus – op BiofoodOnline, waarbij men als bron ‘De Groene Weg’ opgeeft (maar waar ik dit nog niet op de website heb kunnen ontdekken), gaat over Garantie herkomst en kwaliteit moet verkoop biologisch varkensvlees stimuleren’. Dit laat zien waar en hoe er in de biologische voedingssector hard gewerkt wordt, met een hoofdrol voor biologische slagerijketen ‘De Groene Weg’:

‘Het volledig kunnen garanderen van herkomst en kwaliteit van biologisch varkensvlees over de hele productieketen, tot in het schap van de winkel, is het doel van een garantiesysteem dat door De Groene Weg, Nedap, IPG en Wageningen University gezamenlijk wordt ontwikkeld in het project TIVO. Deze innovatie moet de concurrentiekracht van de keten van biologische varkensvlees uit Nederland verder versterken.

Zo’n garantie, die op dit moment nog niet mogelijk is, is van groot belang voor het vertrouwen van zowel de consument als de retailsector in biologisch vlees en zal daarom het marktaandeel vergroten, aldus de partners in dit project.

Het onderzoeksproject TIVO – Traceerbaarheid en Identificatie van Varkens in de Organische keten – dat ongeveer drie jaar gaat duren, is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en vanuit de provincie Gelderland. Food Valley heeft bemiddeld in het contact met deze instanties. Naast De Groene Weg en Wageningen University nemen ook Nedap, Nederlandse Apparaten fabriek, en IPG, Institute for Pig Genetics, deel. De partners in TIVO willen met hun samenwerking laten zien hoe in de regio Oost-Nederland op duurzame en innovatieve wijze biologisch varkensvlees kan worden geproduceerd.

In het TIVO-project wordt niet alleen een organisatorische infrastructuur ontwikkeld, waarbij alle partijen in de keten hun informatie uitwisselen en processen op elkaar afstemmen, maar ook een technische infrastructuur. Die laatste is onder meer gebaseerd op elektronische identificatie en DNA-identificatie.

Elektronische identificatie is gericht op de gang van het varken van het primaire productiebedrijf tot het als karkas in het slachthuis hangt. Elektronische identificatie maakt het mogelijk om diverse gegevens van het individuele varken automatisch en efficiënt te verzamelen, gegevens te koppelen van diverse bronnen op individuele basis en daarmee verbeterde ketenmanagementinformatie te verzamelen.

DNA-identificatie is gericht op het vervolgtraject, inclusief het vlees in het winkelschap, zodat ook het stukje vlees herleid kan worden naar het varken, het bedrijf van herkomst en/of de vader en moeder van het varken. Hiermee is de traceerbaarheid van het varkensvlees maximaal. Tevens kan op die manier de kwaliteit en herkomst van het vlees aan de consument worden gegarandeerd.

Vier partners

De Groene Weg BV (DGW), te Groenlo, is regisseur van de biologische varkensketen in Nederland en tevens Europees marktleider in het inkopen, produceren en verwaarden van biologisch rund- en varkensvlees met name in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voor haar biedt het TIVO-project mogelijkheden om op termijn garanties te kunnen geven over de biologische herkomst aan met name de grootschalig inkopende partijen in retail en foodservice op de Noordwest-Europese markt.

Nedap NV, te Groenlo, houdt zich al meer dan dertig jaar bezig met het verzamelen en verwerken van individuele diergegevens door middel van elektronische identificatie. Het verzamelen van data rondom een individueel dier van boerderij tot slachthuis zal op een eenduidige en eenvoudige manier moeten gebeuren. Voor Nedap ligt hier binnen het TIVO-project de kans om technieken,producten en de bijbehorende infrastructuur zo te ontwikkelen dat ze hiervoor geschikt zijn.

IPG BV (Institute for Pig Genetics), te Beuningen, is het kennis- en informatiecentrum voor fokkerij en KI-programma’s. Op basis van haar foktechnische administratie, waarin meer dan een miljoen fokvarkens over 25 landen jaarlijks worden geregistreerd en gevolgd vanaf geboorte, richt IPG zich binnen TIVO op een database en de opzet van een informatiemanagementsysteem voor ketenoptimalisatie.

De betrokken groepen Management Studies en Operations Research and Logistic van Wageningen University hebben veel expertise op het gebied van ketenmanagement en innovatie rond productieketens in verschillende toepassingsgebieden en in verschillende landen en continenten. Wageningen Universiteit zal zich met name richten op het ketenbreed inrichten en optimaliseren van informatieverzameling en -uitwisseling.’

Geen wonder dat biologisch in de lift zit! Nu is het alleen de vraag of dit ook voor biologisch-dynamisch geldt...

3 opmerkingen:

Oebele zei

Ondertussen in de V.S. en Engeland: mensen die gezond willen eten krijgen een psychiatrische diagnose:orthorexianervosa.
Zo kan het ook! Groet Oebele van der Lei
http://www.guardian.co.uk/society/2009/aug/16/orthorexia-mental-health-eating-disorder

Michel Gastkemper zei

Beste Oebele,
Dank je wel voor dit interessante artikel. Maar ik vind je conclusie wel wat kort door de bocht. Het komt op mij veel genuanceerder over. Er zijn inderdaad mensen die een obsessie met eten hebben, en dat camoufleren met ‘zo puur mogelijk’ willen eten en dan niks anders meer willen hebben. Of minstens de tendens daartoe, wat door de huidige, gefixeerde eetcultuur bevorderd wordt en waar het artikel het uitdrukkelijk over heeft. Daarna komt de psychiatrie pas om de hoek kijken. Maar het gevaar dat jij noemt, is er natuurlijk ook.
Met hartelijke groet,
Michel

Oebele zei

Dank Michiel,

het is meer de schrik die ik krijg bij het lezen van zoiets."Deskundigen" zou ik liever naar oorzaken zien zoeken dan er zo een etiket op te hangen.De vrijheid om zelf te kunnen kiezen is me lief. Gelukkig wordt het inderdaad aan het eind van het artikel in het bredere verband geplaatst zoals jij beschrijft.
Beste Groet, Oebele.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)