Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 25 juli 2008

Enthousiasmerend

Hier wordt de makke volop zichtbaar van een camera met een groothoeklens: naarmate gebouwen of andere rechte verticale lijnen meer aan de rand van het beeld staan, lijken ze wel scheef, als een toren van Pisa. Nou ja, dat moeten we maar op de koop toe nemen. Rechts is in ieder geval de Maastoren uit 1956 te zien, veertien verdiepingen hoog. We kijken opnieuw naar het noorden, en zien links wederom, zoals op dinsdag, een van de Hoge Heren, een gebouw uit 2001. Ik kan nu zelfs de architecten erbij geven, dankzij de Architectuurgids Rotterdam (Architectural Guide Rotterdam, inderdaad, tweetalig) uit 2007 van Paul Groenendijk en Piet Vollaard. Die architecten zijn respectievelijk H.D. Bakker en W.M. J. Arets.

Een maand geleden meldde ik dat de Vereniging van Vrijescholen het programma voor haar Michaëlconferentie 2008 op haar website had gezet. Wat er toen stond, was nog een beetje mager: inhoudelijk bekeken in feite maar drie vragen. Meer niet. En drie sprekers. Maar er stond toen ook: ‘De informatie wijzigt regelmatig.’ Dat is nu inderdaad gebeurd, en behoorlijk grondig, zo valt op.

De titel is nog steeds ‘Samen bindend samenwerken’, maar hier is aan toegevoegd: ‘kom meepraten over vrijeschoolonderwijs’. Zouden ze soms mijn weblog op 25 juni hebben gelezen? Dat ging juist hierover. Het zal wel niet. Maar misschien werkt het toch op een of andere manier door en zijn er mensen die dezelfde gedachten hadden. Tegelijk wordt er nu in de tekst een verantwoording gegeven voor de keuze van de sprekers. Dit staat er nu:

‘Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen nodigt u van harte uit om mee te praten over de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs. Uitgangspunt daarbij is samenwerking. Kwaliteiten en vaardigheden van mensen, opvattingen over vrijeschoolonderwijs en de toekomst zijn heel divers. En in die verscheidenheid zit de kracht. Een breed perspectief op één doel – kwaliteit van vrijeschoolonderwijs. Daarom werken er aan de conferentie ook mensen van binnen en buiten de vrijeschool mee: verscheidenheid in vaardigheden, expertise en verschillende posities in het onderwijslandschap moeten leiden tot heldere uitgangspunten om toe te werken naar nieuwe horizonten.

Doel dat we nastreven is: objectiveren van onze uitgangspunten en de functie daarvan. Waarom doen we wat we doen? Uiteraard is het achterliggend doel, het versterken van vrijeschoolonderwijs. We delen dezelfde inspiratie en we kunnen de beeldvorming positief versterken. Deze willen we onderling en met onze omgeving delen.’

Dat geeft wel een heel andere indruk dan een maand geleden. Deze aanpak lijkt me behoorlijk enthousiasmerend.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)