Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 20 juli 2008

Great Works

Update van vanavond: Ik ben vanochtend vroeg met een camera gaan wandelen, lang voordat de Red Bull Air Race begon. Zodoende kon ik nog gewoon over de Erasmusbrug, en weer terug via de Willemsbrug over de Maas. Het idee was om nu eindelijk ook eens beeld aan dit weblog toe te voegen. Maar wat voor beeld dan? En hoe pak je dat aan, zodat het er een beetje mooi uitziet? (Weer wat nieuws.)

Om te beginnen (min of meer tijdloze) foto's van een Rotterdamse stadswandeling op de vroege zondagochtend, had ik me bedacht. Die hebben weliswaar niets met de berichten uit te staan, maar zijn wel mooi. Uit de aard der zaak is het bijna allemaal architectuur, zonder mensen. Dat is in het begin ook wel zo rustig. Nu heb ik een setje van zo'n driehonderd beschikbaar. Dus dan weet u wat u te wachten staat.

Maar ik moet nog wel even oefenen hoe dat in zijn werk gaat. Dus ik kan voorlopig nog wel aan het rommelen zijn, voordat het resultaat me voldoende aanstaat. ‘Waarvoor onze excuses’, zoals je tegenwoordig om de haverklap overal om je heen hoort (bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, als het weer eens mis loopt).

Maar goed, nu begint dus pas het echte bericht van vandaag. O, ik vergeet te zeggen dat deze foto om tien voor acht vanochtend is genomen, waarbij je in de verte de Erasmusbrug ziet (ook wel de zwaan genoemd, vanwege de knik in de hals, die trouwens op volgende foto's beter te zien zal zijn).
‘De Vrije Hogeschool biedt jongeren na het behalen van het eindexamen het Vrije Jaar of de Heroriëntatietraining. Je gaat in een vertrouwde omgeving aan de slag met vragen over de wereld, over jezelf en wat er in het leven voor jou werkelijk toe doet. Hiermee leg je zelf de basis voor je eigen toekomst.’
Zo begint de website van de Vrije Hogeschool, als je tenminste klikt op het item ‘Wat is de Vrije Hogeschool’ (zonder vraagteken), onderin de website. Het staat onder het kopje ‘Algemeen’, links in het menu. Ik moet het dit keer wederom steeds zo omslachtig omschrijven, omdat ik geen directe link kan geven naar de diverse webpagina’s. Dat gezegd hebbende is de vraag voor vandaag, na de verschillende onderdelen op dit weblog die over de geschiedenis en de toekomst van de Vrije Hogeschool inmiddels al zijn verschenen, hoe deze onderwijsinstelling zichzelf heden ten dage presenteert. De aangehaalde tekst gaat hierna meteen door:
‘De Vrije Hogeschool is een zelfstandig opleidingsinstituut en werkt vanuit een eigen visie. Deze visie gaat over onafhankelijkheid: namelijk dat je als mens leert om vrij te zijn en om naar eigen inzicht keuzes te maken en voor deze keuzes te staan. Individuele vrijheid impliceert bewustzijn van de “gemeenschap”, van vragen en gezichtspunten van anderen, van de geschiedenis en van de wereld. Vrijheid is verbonden met verantwoordelijkheid. 
Op de Vrije Hogeschool leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling en actief in jouw leerproces te staan. (...) De Vrije Hogeschool staat voor persoonlijke ontwikkeling, eigen visie, authenticiteit en ondernemerskracht. Je leert om vrij te zijn, om naar eigen inzicht keuzes te maken. Op de Vrije Hogeschool betekent de term vrijheid verbinding, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen ideaal. Met andere woorden, je leert staan voor wie je bent!’
Klik op het er direct onder liggende kopje ‘Achtergrond’, en je krijgt meteen informatie over het ontstaan:
‘In 1971 richtte professor doctor Bernard Lievegoed de Vrije Hogeschool op met als doel jonge mensen te helpen bij het zoeken naar hun eigen ideaal. Hij moedigde ze aan hun dromen te verdedigen, te luisteren naar hun eigen stem en die dromen te verbinden met de vragen in de wereld. Lievegoed richtte de Vrije Hogeschool op vanuit het gedachtegoed van de antroposofie. 
De antroposofie is een levensinstelling die het bewustzijn van je menszijn betekent. Vanuit deze levensinstelling is het belangrijk dat je leert om de wereld en de mens in zijn geheel te zien. Daarom wordt op de Vrije Hogeschool gewerkt met drie “leergebieden”: het gebied van de emoties en de gevoelens (het hart), het gebied van de gedachten en de ideeën (het hoofd), het gebied van de wil en van de daden (de handen). De Vrije Hogeschool gaat daarnaast ook in dialoog met andere stromingen om in deze inspiratie te vinden.’
Onder ‘Werkwijze’ staat onder meer vermeld:
‘De Vrije Hogeschool werkt met “Great Works” als methode: aan de hand van grote kunstwerken, wereldgodsdiensten en filosofische stromingen wordt aan zelfwaarneming en zelfinzicht gewerkt. Je ontdekt tijdens het zelfonderzoek zowel “positieve” als “negatieve” kwaliteiten van jezelf. Deze kwaliteiten ga je grondig onderzoeken. “Positieve” kwaliteiten kunnen op sommige momenten “negatief” zijn en omgekeerd. Je leert deze kwaliteiten in relatie tot jezelf en anderen te onderzoeken. In deze zoektocht naar zelfkennis ligt een parallel met de grote kunstwerken, wereldgodsdiensten en filosofieën. De Vrije Hogeschool kiest daarom steeds wisselende “Great Works” als uitgangspunten voor het lesprogramma. Deze werken dienen als onderzoekstof, oefenstof en inspiratiebron voor vragen over jezelf, de ander, de wereld en het spirituele. Voorbeelden van Great Works zijn: Faust-Goethe, Koning Arthur legenden, Het Nieuwe Testament en Chartres.’
Ga je naar het item ‘Programma aanbod’ onderin de website, kom je eerst op de informatie die onder het kopje ‘Oriëntatiejaar/Vrije jaar’ wordt gegeven. Hier leren we dat het Oriëntatiejaar vanaf september 2007 het Vrije Jaar wordt genoemd. Maar er is ook een ‘(Her)oriëntatietraining’: ‘voor de studenten die twijfelen over hun studiekeuze of zijn gestopt met hun studie’. ‘Een training waarin je (weer) ontdekt waar je voor wilt gaan én leert hoe je dat goed kunt aanpakken. Een intensieve training van 12 weken, vijf dagen per week (...)’

Maar onder ‘Collegegeld’ leren we vervolgens dat de kosten niet misselijk zijn. ‘De Vrije Hogeschool is een niet-gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs. Hierdoor heeft de Vrije Hogeschool de vrijheid het onderwijs anders in te richten dan in het gesubsidieerde onderwijs gebruikelijk is. Daar staat tegenover dat de kosten volledig door collegegelden en schenkingen gedekt moeten worden.’ Echter:
‘Er bestaan mogelijkheden tot renteloze financieringen en reducties op het collegegeld, tot stand gebracht door de Vereniging Vriendenkring van de Vrije Hogeschool (opgericht door (ouders van) oud-studenten). Daarnaast is het mogelijk een beroep te doen op het “Rutgers-van Wassenaer Fonds” van de Stichting Woudschoten.’
Over Woudschoten was al eerder onder ‘Werkwijze’ en dan het kopje ‘Financiële informatie’ te lezen:
‘Het gaat hier om hulp, die wordt aangeboden door de Stichting Woudschoten in Zeist, die ooit is opgericht ter ondersteuning van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV). De NCSV bestaat nu niet meer, maar was een plaats waar jongeren en studenten in aanraking kwamen met denkbeelden uit volstrekt andere kringen dan waarin zij zelf vertoefden en waar zij leerden deze denkbeelden in elk geval te respecteren. De NCSV was daardoor een ontmoetingsplaats, waar men zonder voorzichtigheid en oprechtheid uiting kon geven aan zijn mening, twijfel en ongeloof. De Stichting Woudschoten wil initiatieven die aan de NCSV verwant zijn ondersteunen en heeft besloten om de Vrije Hogeschool te beschouwen als een steunwaardig bewustwordingsproject voor jongeren.’
De laatste vragen worden onder het item ‘Nieuws’ onderin beantwoord. Tot de ‘Meest gestelde vragen’ behoren onder meer:
‘Waarom is de Vrije Hogeschool een particuliere opleiding zonder subsidie van de overheid?
De Wet kent alleen Hoger Onderwijs, dat beroepsgericht is. De Vrije Hogeschool geeft oriënterend onderwijs en is dus per definitie niet beroepsgericht. Voor subsidie zouden wij de kern van ons onderwijs moeten aantasten en ons beroepsgericht opstellen. We willen onze eigen koers kunnen blijven varen zonder de regels en beperkingen die de overheid stelt. Hierin heeft altijd de kracht van de Vrije Hogeschool gelegen en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de kosten volledig door collegegelden en schenkingen gedekt moet worden.’ 
‘Wat heeft de Vrije Hogeschool te maken met de Vrije Scholen en de antroposofie?
Het grootste deel van de studenten is niet afkomstig van een Vrije school. De Vrije Hogeschool is dus zeker niet een voortgezette Vrije School. Wel putten de medewerkers op de Vrije Hogeschool onder meer inspiratie uit de antroposofie. De antroposofie wordt niet als apart vak aangeboden. Antroposofie gaat over de vraag: wat betekent het dat ik een mens ben? En: wat is eigenlijk het menselijke in een mens?’
(Het is wel gek dat onder dit ‘Nieuws’ nog altijd het collegerooster 2008 vermeld staat, met vrij toegankelijke colleges op de donderdagochtenden in de periode van 3 april tot en met 19 juni.)

De Vrije Hogeschool is dus zeker geen voortgezette Vrije School, staat er. Lees ik echter het artikel ‘Vrije Hogeschool warm bad voor expat-studenten’ van 4 februari 2008, door Conny van den Bor op de website van WereldExpat (ook te bereiken via de website van de Wereldomroep), dan blijken de expatjongeren die de Vrij Hogeschool hebben bezocht al gauw dit onderscheid niet te kunnen maken en deze aan te duiden met Vrije School.

Niettemin blijkt de Vrije Hogeschool een uitkomst voor deze jongeren, helemaal toegesneden op hun status van ontworteld-zijn, in verschillende opzichten. Zo vertelt directeur Marja Molenaar: ‘Normaal ga je van het ene schoolsysteem (de middelbare school) naar het andere (bijvoorbeeld universiteit of andere vervolgopleiding). Je wordt aan de hand meegenomen en gedraagt je als een consument. Die houding moet je bij ons helemaal laten varen. Onze school is een vrijplaats waar je intensief leert je leven in eigen beheer te nemen, los van verwachtingen van ouders en anderen.’

Update 25 juli: ook hier heb ik de citaten die volledig in tekstblokken staan, nu laten inspringen.
.

Geen opmerkingen:

Nieuwere post Oudere post Homepage

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina


Michel Gastkemper op Facebook

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)