Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 14 november 2008

Honorering

Tussen de poten van De Hef door is dit het Bruggebouw van JHK Architecten uit 2000-2004, het nieuwe hoofdkantoor van Unilever Bestfoods Nederland. Het hangt 26 meter boven het bestaande historische fabriekscomplex aan de Nassaukade. ‘Het rechthoekige bouwdeel van vier verdiepingen hoog met een grondvlak van van 33 bij 130 meter rust op twee stalen poten’, schrijft mijn ‘Architectuurgids Rotterdam’.

Een klein berichtje in Trouw gisteren. Maar wel met grote consequenties.

‘De helft van alle middelbare scholen kan meer personeelsleden in een hogere salarisschaal benoemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Onderwijsblad dat donderdag is verschenen. Volgens het onderzoek is het aantal docenten in de hoogste schaal de afgelopen jaren gestaag gedaald en worden ook steeds minder docenten opgeschaald.’

En dan komt het:

‘De slechtst betalende school staat in Nijmegen. Bijna 94 procent van de personeelsleden van de SGM VO Vrije School zit in de laagste salarisschaal. Het onderzoek wijst uit dat bijzondere scholen op evangelische of antroposofische basis hun personeel het slechtst honoreren.’

Ik ben op zoek gegaan naar dat ‘Onderwijsblad’. Dat blijkt het veertiendaags tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond (AOb) te zijn.

‘De Algemene Onderwijsbond (aangesloten bij de FNV) is met ruim 77.000 leden de grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot en met hoger onderwijs. De bond is op 1 januari 1997 ontstaan door een fusie van de onderwijsbonden ABOP en NGL.’

Op hun website is in het linkermenu ook het Onderwijsblad te vinden, met ‘In dit nummer’, een pagina waarop staat: ‘Hieronder treft u (samenvattingen van) enkele artikelen aan uit het Onderwijsblad nummer 20 van 15 november.’ Daaronder ook dit:

‘Het VO-beloningsonderzoek. De best betalende vo-scholen

Waarom kan de ene school zijn docenten gemiddeld genomen beter betalen dan de andere? Het Onderwijsblad dook in de beloningsverschillen in het voortgezet onderwijs.

Er liggen namelijk al jaren plannen om de doorstroming naar hogere salarisschalen te bevorderen. Tien tot twintig procent meer mensen in LC was al afgesproken in 2001 bij het akkoord voor salarisverbetering van de Commissie-Van Rijn.

De werkelijkheid was een andere. Scholen hebben de afgelopen jaren massaal minder mensen in de hogere functies benoemd en meer mensen in LB. Het aandeel van LD daalde naar schatting met 24 procent, terwijl LC maar mondjesmaat toenam.’

Je kunt doorklikken op dit artikel, dan krijg je: ‘Bekijk hoe het beloningsbeleid op uw school in het vo is geregeld.’ En even verderop: ‘Het artikel De best en slechtst betalende vo-scholen is als pdf te downloaden.’

Kijk je daar bij de voorlaatste pagina (blz. 20) op de tabel ‘Scholengemeenschappen mavo/havo/vwo’, waar ‘Minste en meeste LB in 2007’ wordt aangegeven, dan vind je helemaal onderaan niet één, maar liefst drie vrijescholen, namelijk:

Vrije School Z-Holland (Den Haag) LB: 85% LC: 9% LD: 5%
Vrije School N-Holland (Amsterdam) LB: 87% LC: 6% LD: 7%
SGM VO Vrije School (Nijmegen) LB: 94% LC: 5% LD: 1%

In het artikel zelf wordt gesteld:

‘Door een hogere inschaling wordt het leraarsberoep aantrekkelijker. In 2001 hebben scholen daarvoor in hun lumpsum extra geld gekregen en ook in het Convenant Leerkracht zijn afspraken gemaakt over doorstroom naar hogere schalen. Veel scholen schalen echter hun leraren lager in dan de rekenmodellen die het ministerie hanteert of zitten royaal onder het gemiddelde van hun scholengroep. Bij de minder betalende scholen zitten er veel met een bijzonder tintje, zoals evangelische en antroposofische vrije scholen, die met hun budget blijkbaar bewust andere keuzes maken dan de doorsnee-school.’

Maar ook dit:

‘Zeker de helft van de scholen kan meer personeel hoger inschalen dan LB. Er blijven te veel docenten in de laagste salarisschaal hangen, terwijl scholen met hetzelfde budget bewijzen dat het goed mogelijk is meer mensen LC te betalen.’

Voor de Vereniging van vrijescholen of de betreffende scholen in Nijmegen, Den Haag of Amsterdam was het blijkbaar nog te vroeg voor een reactie. Op hun websites zie ik in ieder geval nog niets. Wel staat op die van de Vereniging van vrijescholen sinds maandag nieuws over ‘Regionale discussiebijeenkomsten over het project Identiteit’. Als je op de uitnodiging klikt, dan zie je dit:

‘Aan besturen, schoolleiding en leraren van vrijescholen en andere belanghebbenden. Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen nodigt u van harte uit voor de regionale bijeenkomsten om de huidige uitkomst van het project Identiteit te bespreken. De opbrengsten uit deze regiobesprekingen zullen mede het draagvlak vormen om tot uitvoering te komen van de resultaten van dit project. In de Algemene Ledenvergadering van 24 september is het conceptstuk besproken. Het plan heeft daar positieve reacties gekregen. Ook hebben de leden een aantal aanbevelingen gedaan, welke inmiddels zijn verwerkt.’

De eerste van de drie regiobijeenkomsten is op 19 november in Amsterdam, in het Geert Groote College Amsterdam. En verder is er dit te lezen:

‘Het thema “Identiteit” staat weer geagendeerd op de Algemene Ledenvergadering van de Verenging van vrijescholen op 17 december 2008. Achtergronden van het project Identiteit: De Vereniging van vrijescholen wil van het vrijeschoolonderwijs een sterk merk maken. Om dit te bereiken, is het belangrijk de identiteit en kwaliteit van het onderwijs te versterken en te waarborgen. Begin 2008 is de Vereniging gestart met het project Identiteit. Aan Annemarie Sijens is gevraagd dit project uit te voeren en voor het einde van het jaar af te ronden met de volgende 4 delen:

1. een beschrijving van de identiteit en een samenbindende visie op de kwaliteit van vrijescholen;
2. een ontwikkelingsmodel, waarmee vrijescholen hun identiteit in de praktijk gestalte kunnen geven en kunnen ontwikkelen;
3. een toetsingskader dat zo is opgezet dat scholen dit bij de zelfbeoordeling kunnen gebruiken en dat ook bij een externe beoordeling van de school gebruikt kan worden;
4. adviezen voor de verdere procesgang.
(...)

Op deze bijeenkomsten zijn de voorzitter van het bestuur, de heer Leo Stronks, en de projectleider mevrouw Annemarie Sijens steeds aanwezig. Wij hopen velen van u te ontmoeten! Het bestuur van de Vereniging van vrijescholen: Christianne Verbraeken, Frans Ebskamp, Leo Stronks’

Na dit gelezen te hebben, is de vraag die bij me opkomt: moet er niet eerst iets anders worden besproken?

2 opmerkingen:

Ramon De Jonghe zei

Michel,

Bedoel je dan de vraag waarom steinerschoolleerkrachten niet beter gehonoreerd worden?

Want je afsluitende zin prikkelt mijn nieuwsgierigheid.

Groet

Ramon

Michel Gastkemper zei

Beste Ramon,
Ja, precies. In de bovenbouw lijkt onderbetaling dus structureel te zijn (ik weet niet of het voor de onderbouw ook geldt). Terwijl dit volgens dit bericht niet zou hoeven. Zou je het lerareninkomen niet eerst goed moeten regelen, voordat je over zoiets als identiteit gaat beginnen?
Met vriendelijke groet,
Michel Gastkemper

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)