Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 13 november 2008

Optiek

Waar word je goed op de hoogte gehouden van de meest recente politieke ontwikkelingen inzake de complementaire gezondheidszorg? Op antroposofische websites vind je hier bijzonder weinig over. Of, en dat kan natuurlijk ook, ik zoek niet goed en kan het daarom niet vinden. Vorige week donderdag, op 6 november 2008, schreef ik in mijn bericht met de titel ‘Kamer’ over mijn zoektocht om de discussie in de Tweede Kamer te kunnen volgen. Maar het is natuurlijk handiger wanneer je het nieuws kant-en-klaar opgediend krijgt. Het liefst met relevante duiding. Daar kom ik zelf niet tot nauwelijks aan toe, want dat kost nog meer tijd; ik richt me in de eerste plaats op betrouwbare bronnen en het daar aanwezige feitenmateriaal.

Vandaag wordt in ieder geval staatssecretaris Bussemaker aan de tand gevoeld, zoals ik vorige week al aangaf:

‘Op 13 november wordt de “Uitvoering motie Vendrik c.s. in relatie tot btw-regime medische diensten” behandeld in een algemeen overleg met de commissies Financiën en VWS. In verband met de afwezigheid van de minister van VWS zal de staatssecretaris van VWS in zijn plaats aan dit algemeen overleg deelnemen. Tijdstip: van 15.30-18.00 uur in de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is een openbare bijeenkomst en dus voor publiek toegankelijk.’

In dit algemene overleg is, zoals dat heet, de Vaste Tweede Kamercommissie van Financiën de ‘voortouwcommissie’ en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ‘volgcommissie’. Het overleg is live via internet te volgen.

Nu verscheen er gisteren op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij een handig overzicht van de stand van zaken. Het heet ‘De Jager antwoordt GroenLinks over btw op alternatief: Acupunctuur is onbewezen’ en is geschreven door Jan Willem Nienhuys. Uiteraard is de berichtgeving vanuit de bekende optiek van deze vereniging. Maar ook die kan interessant zijn. Nienhuys geeft keurig zijn bronnen aan en dat kan ik alleen maar prijzen:

‘Staatssecretaris J.C. de Jager zond op 29 oktober een nota naar de Tweede Kamer over het belastingplan 2009 en beantwoordde op 5 november schriftelijk enkele vragen die op 31 oktober waren gesteld in het wetgevingsoverleg. Hij ging ook in op de Aanpassing btw-vrijstelling medische diensten (p. 82-92 van de nota en sectie 5 “Overige onderwerpen” van de schriftelijke beantwoording).’

(Het laatste is in het bijgeleverde pdf-document, helemaal onderaan de brief, te vinden op blz. 31-34.) Interessant is ook wat Nienhuys samenvattend hierover schrijft:

‘Vooral de nota is opmerkelijk. Keer op keer betoogt de staatssecretaris dat de overheid alleen boodschap heeft aan zorg die op regulier wetenschappelijke inzichten en methoden is gefundeerd. Op grond van Europese regels is medische zorg vrijgesteld van btw, als de opleiding van de zorgverleners van voldoende niveau is. Dat betekent voor Nederland dat alleen BIG-geregistreerden voor vrijstelling in aanmerking komen, en uiteraard ook dat die vrijstelling slechts betrekking heeft op wat men op de wettelijk voorgeschreven opleiding geleerd heeft. Daarom kan er geen apart register voor alternatieven komen. De overheid kan immers niet garanderen dat de opleiding tot homeopaat, acupuncturist, antroposofisch of ayurvedisch arts, orthomoleculair therapeut en wat dies meer zij op wetenschappelijke inzichten is gebaseerd.

In het buitenland gaan de dingen anders, maar de Europese regels zeggen in wezen dat elk land de eigen regels moet volgen voor vaststelling wat kwaliteit is. De regels zijn nu eenmaal verschillend per land. (...) Het is dus volstrekt legaal dat in Nederland de overheid zegt: alleen BIG-opleidingen (en wat men daar leert) zijn van voldoende kwaliteit.’

Verder gaat hij in zijn samenvatting vooral in op de wetenschappelijkheid en de bewezenheid (is dat wel een Nederlands woord?) van de complementaire behandelvormen. Hij volgt nauwgezet de argumentatie van de staatssecretaris, in antwoord op vragen van GroenLinks, want die past precies in zijn straatje. Met volle instemming citeert hij De Jager, die letterlijk schrijft:

‘Voor de werkzaamheid en het onderliggende mechanisme van acupunctuur en hypnotherapie ontbreekt deugdelijke bewijsvoering in het licht van regulier wetenschappelijke inzichten en methoden. Over het algemeen is zelfs de kwaliteit in de betere studies middelmatig gebleken en de werkzaamheid van de behandelingen twijfelachtig. Alle studies waarin gesuggereerd wordt dat dergelijke behandelingen wel zouden werken, blijken steeds weer van onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit.’

Als de zaken er zo voor staan, wat kunnen we dan nog verwachten van nader gezamenlijk overleg vandaag met beide staatssecretarissen? En van de stemming die volgende week zal plaatsvinden? Ook daar heb ik naar gezocht en kwam daarbij, net als vorige week, uit op de website van ABNG-2000. Deze meldt:

‘De CAM-artsen trekken samen op met de patiëntenverenigingen. Voor meer informatie kunt u hier de nieuwsbrief van de patiëntenverenigingen van oktober downloaden: nieuwsbriefppcg2008nummer3oktober.pdf [128 KB]’

Daarin staat interessant nieuws. Barbara Pruim, coördinator PPCG (Patiënten Platform Complementaire Geneeswijzen), schrijft namelijk meteen in het begin in ‘nieuws van de coördinator’:

‘De maand oktober zit er alweer bijna op. De BTW kwestie domineerde ook deze maand het werk. Op dinsdag 21 oktober is een delegatie van artsen en patiëntenvertegenwoordigers naar Den Haag afgereisd om een petitie aan te bieden. In deze nieuwsbrief zal ik een aantal reacties opnemen over het aanbieden van de petitie. Op 28 oktober heeft de Iocob in een petitie de verzamelde handtekeningen aangeboden. Ik blijf het jammer vinden dat ze dit apart van ons doen en vind het een gemiste kans om te laten zien dat we als eenheid naar buiten treden.’

In deze nieuwsbrief is ook de letterlijke tekst te vinden van de petitie van 21 oktober. Eindelijk! Op 23 oktober mopperde ik er in ‘Evaluatie’ al over dat die nergens te vinden was. Daar vindt u trouwens ook al mijn vermoedens van wat Barbara Pruim hierboven expliciet beschrijft. Verder is er in de nieuwsbrief nog meer dat valt te scharen onder de categorie ‘inside information’. Tenminste, zonder context of nadere duiding vind ik daar verschillende kattebelletjes, of wat daar voor doorgaat. Het lijken persoonlijke indrukken van de petitie-aanbieding. Bijvoorbeeld dat men het wil gooien op de BIG-registratie, dat deze namelijk niet gemaakt en daarmee ook niet geschikt is om op basis hiervan al dan niet btw te gaan heffen. Zo schrijft Hetty Buitelaar (zij is homeopathisch arts):

‘Het was een succesvolle petitie aanbieding, met vele zinvolle gesprekjes met kamerleden. Fijn ook, dat er zo veel kamerleden voor onze petitie waren gekomen. De schrijf- en belrondes in de afgelopen weken zijn niet zonder resultaat geweest. Met de opgedane kennis over welke zaken voor de parlementariërs zinvol zijn om van ons te krijgen, gaan we de komende dagen/weken verder. Met name de formulering van een alternatief plan van ons voor het aangeven van een kader, nu de wet BIG alleen daarin niet blijkt te voldoen.’

De ons hier niet onbekende Madeleen Winkler schrijft:

‘In het gesprek met Stef Blok heb ik nog aangekaard de consequentie van de Nederlandse wet Big. Dat niet-artsen geneeskunde mogen bedrijven etc. Hij was blij met de aanvullende informatie. Ook met Jolande Sap heb ik daarover gesproken. Haar heb ik bedankt voor haar inzet. En verteld dat we de uitspraak van de LHV dat er met de staatssecretaris niet over de CAM artsen is gesproken nog zwart op wit proberen te krijgen. Haar inzet is om het op zijn minst een jaar uitgesteld te krijgen en de staatssecretaris dan echt met het veld, het echte, in overleg gaat. Verder willen ze minister Klink en de staatssecretaris van Financiën graag samen met de commissie aan de tafel hebben om dit heen en weer geschuif te ondervangen.’

Interessant is ook de laatste bijdrage, ‘Aanbieding petitie, samenvatting van Gio Meijer en Frans Kusse’. Zij schrijven onder meer:

‘Gisteren, bij het aanbieden van de petitie, merkten we veel good-will bij de betreffende kamerleden. De meeste stonden achter ons. Remkens o.a. had daar een hele duidelijke mening over. Alleen Pieter Omtzigt (CDA), econometrist, steunde zijn staatssecretaris.’

Volgen zijn bezwaren en hun overwegingen om die te ontkrachten. Zo is het hele proces toch nog een beetje te volgen, alhoewel ik deze vorm (zulke persoonlijke reacties) bepaald niet ideaal vind. Dat zou toch beter moeten kunnen.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)