Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 6 november 2008

Kamer

Het kan natuurlijk zijn dat de race al is gelopen, in essentie. Aertjan Grotenhuis had het eerder aangeduid, ik schreef er eergisteren over in ‘Kiezen’. – Inderdaad is Barack Obama nu tot nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika gekozen. Die legde trouwens de nadruk op ‘verenigd’. In ons geval gaat het echter niet om een wereldmacht, de laatste supermacht (even afgezien van nieuwe, opkomende supermachten als China en mogelijk ook India), maar om een andere omwenteling, die eveneens de zaken niet uit elkaar moet drijven. Het zou juist de mensen in de gezondheidszorg bij elkaar moeten brengen en de patiënten beter maken, significant beter. Oeps, moeilijk woord; ik bedoel opvallend beter. Dat lukt wanneer er een weg gevonden wordt uit die moeilijk verdedigbare belastingmaatregel om 19% btw te gaan heffen op complementaire (‘niet reguliere’ leerden we gisteren) diensten, ook al worden ze door een regulier opgeleide behandelaar geboden.

Aertjan Grotenhuis schreef op zijn weblog ‘Geld’ afgelopen maandagavond, met als titel ‘Alternatieven moeten alternatief geven’:

‘de sleutel voor de oplossing ligt bij het CDA dat er aan denkt het register voor de ziektekostenverzekering om te vormen tot een register dat genoeg aanzien heeft om een btw-vrijstelling te rechtvaardigen.’

En het toeval wil nu net dat minister Ab Klink van CDA-huize is. Temeer daar volgens Grotenhuis staatssecretaris Jan Kees de Jager:

‘in zijn hart een forse btw-verhoging voor de artsen best wel [wil] inslikken als dat juridisch mogelijk is.’

Ik heb me eergisteren afgevraagd hoe hij dat doet, in het hart van de staatssecretaris kijken. Het antwoord op die vraag heb ik nog niet, anders dan dat dit in de wandelgangen van de Tweede Kamer gebeurt, buiten het zicht van de media. Maar achter iets anders ben ik wel gekomen. En dat heeft meer te maken met de agenda van de Tweede Kamer, zoals die werd geschetst in de tweede Nieuwsbrief van de samenwerkende CAM-artsenverenigingen op 29 oktober. Intussen heb ik namelijk toegang gevonden tot de website van de Tweede Kamer, die voorheen voor mij nog verborgen was gebleven.

Ik heb daarmee het genoegen mogen smaken van het feit dat wij hier in Nederland in een democratie leven. Ik ben niet bovenmatig belangstellend in de politiek en laat mij in de berichtgeving daarover graag leiden door de media. Die in Nederland, ondanks alle mogelijke kritiek, toch maar mooi hoge kwaliteit biedt voor degene die werkelijk kwaliteit zoekt. Alleen kon ik nu via deze website met gemak doordringen tot de bron. De bron van de informatie, maar meteen ook de bron van onze democratie. Ik schrijf dit hier zo expliciet, omdat dit een vanzelfsprekendheid kan lijken, maar het in wezen niet is. En het gebruikersgemak van die website is opvallend. Ik ga u er even kort doorheen leiden, dat wil zeggen, door wat ik gevonden heb.

Er zijn daarbij twee dingen die we in het oog moeten houden, zoals dinsdag al bleek. Het gaat immers om twee ministeries, dat van Financiën en dat van Volksgezondheid (VWS). Waar moet je nu zoeken, als je het onderwerp ‘btw-vrijstelling paramedische diensten’ wilt volgen? In de Nieuwsbrief van 29 oktober werd een aantal belangrijke, om niet te zeggen beslissende data genoemd: ik destilleerde daaruit 6 november, 13 november en de week van 18 november. Maar laat ik hier 31 oktober niet vergeten:

‘31 oktober is de 1e termijn van de kamer (de staatssecretaris houdt zijn mond en luistert). T.b.v. dit overleg heeft GroenLinks 2e kamerlid Jolande Sap een amendement ingediend.’

Aertjan Grotenhuis schreef bovendien:

‘Aanstaande vrijdag debatteert de Kamer met staatssecretaris De Jager.’

Waaraan ik toevoegde dat dit in de CAM-Nieuwsbrief ‘donderdag’ heette. Hoe zat dit; of nog beter: hoe zit dit?

Vandaag is het 6 november. We gaan naar de website van de Tweede Kamer. Wat willen we weten? Op deze dag zou de staatssecretaris zijn twee termijnen krijgen:

‘op 6 november is de 1e termijn van de staatssecretaris waarin hij antwoord geeft op de hem gestelde vragen; daarna volgt – ook op 6 november – de 2e termijn van de kamer en tenslotte, ook op 6 november, is de 2e termijn van de staatssecretaris.’

Waar moet je nu zoeken? Zo overzichtelijk de website ook is, er staat zo veel op, dat je wel de weg moet weten. In de Nieuwsbrief werd wel over 13 november nadere bijzonderheden gegeven:

‘Op 13 november wordt de “Uitvoering motie Vendrik c.s. in relatie tot btw-regime medische diensten” behandeld in een algemeen overleg met de commissies Financiën en VWS. In verband met de afwezigheid van de minister van VWS zal de staatssecretaris van VWS in zijn plaats aan dit algemeen overleg deelnemen. Tijdstip: van 15.30-18.00 uur in de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is een openbare bijeenkomst en dus voor publiek toegankelijk.’

Als we die bijeenkomst nu eens konden vinden, dan biedt dat misschien een sleutel voor de rest. Op de homepage van de Tweede kamer zien we gelijk bovenaan: ‘Vergaderagenda. Een overzicht van alle geplande vergaderingen.’ Met een keuzemogelijkheid tussen ‘Plenair’ en ‘Commissies’, en bij elk op zichzelf ook tussen ‘vandaag’, ‘deze week’ en ‘volgende weken’. 13 november is volgende week; en we gokken op een commissievergadering. Er verschijnt een kalender, waar 13 november eenvoudig is te vinden en op te klikken. Een hele serie ‘commissievergaderingen 13 november’ treedt tevoorschijn. We gaan op zoek naar de Groen van Prinstererzaal tussen half vier en zes uur. En verdraaid, bijna helemaal onderaan, de twintigste van 23, is werkelijk de bedoelde openbare vergadering met de titel die hierboven al werd genoemd: ‘Uitvoering motie Vendrik c.s. in relatie tot btw-regime medische diensten’. Goed, zo werkt het dus. Het is misschien om te lachen dat ik dit zo in extenso beschrijf, maar je kunt je anders inderdaad een aardig ongeluk zoeken.

Het is dus vandaag 6 november. Waar zouden die verschillende termijnen van de staatssecretaris nu te vinden zijn? Ik klik eerst bij ‘plenair’ op ‘vandaag’, maar daar zie ik heel weinig plenairs, en niets dat op deze staatssecretaris wijst. Vervolgens klik ik op ‘vandaag’ bij ‘commissies’, maar ook hier vind ik weinig dat hiervoor in aanmerking komt. Van Financiën zijn er twee vergaderingen en van Volksgezondheid wel drie (o nee, dat is niet waar; er zit een aanbieding van een petitie tussen), maar die gaan over duidelijk andere onderwerpen: IJsselmeerziekenhuis en elektronisch patiëntendossier. Ook belangrijk, daar niet van, maar daar zocht ik niet naar. Van Financiën is er één die over de kredietcrisis gaat, dus die valt ook af. Blijft alleen die tussen half elf en half een over, over ‘Harmonisatie van regelgeving inzake provisie- en kostentransparantie’, maar ik vraag me sterk af of deze bedoeld wordt. Ja, nu weet ik het ook even niet meer, waar ik het zoeken moet.

Ik kijk eens verder rond, en zie, als ik weer naar het begin terugga, en bij ‘Plenair’ nu op ‘deze week’ klik, een eenvoudig overzicht van dinsdag, woensdag en donderdag, blijkbaar de plenaire vergaderdagen van de Kamer. Op dinsdag en woensdag zie ik inderdaad de begroting van VWS drie keer vermeld. Nu komt het mooie: als ik wil weten wat daar besproken is, moet ik naar het keuzemenu bovenin gaan en via ‘Kamerstukken’ het item ‘Verslagen’ aanklikken. Bovenaan zie ik (in deze volgorde) het verslag van 5 en van 4 november, waarop beide keren de VWS-begroting ook aan bod is gekomen. Klik je daarop, krijg je een bijzonder lang verslag van meer dan honderd pagina’s, de uitgeschreven tekst van wat besproken is. Wat een werk trouwens! Maar als je begint te lezen, wat overigens bijzonder leuk is, want het is heel levendig, alsof je de bewindspersonen en de kamerleden hoort en ziet praten, dan merk je na enige tijd dat het niet over ons onderwerp hier gaat. Minister Klink heeft het bijvoorbeeld over zijn algemene beleid inzake volksgezondheid, wat zeker ook zeer interessant is, evenals de vragen die hem gesteld worden (en niet te vergeten hoe de kamervoorzitter als wijze scheidsrechter met dit alles omgaat). De minister benadrukt dat hij voor kwaliteit en innovatie gaat, maar ook de kosten in de hand wil kunnen houden. Mede hierop baseerde ik mijn vreugdekreet aan het begin dat democratie mooi is.

Overigens is in het menu links dat met deze pagina verscheen ook een link te vinden naar ‘Debatten in het kort’. Wel zo handig. Klik ik daar nu op, nu de avond is gevallen, vind ik daar ook al drie verslagen die vandaag zijn geplaatst. Maar alleen de eerste is werkelijk van vandaag. Er is ook een bij, ‘Hoofdlijnen VWS-beleid tegen het licht’, over het debat gisteren.

Ga ik nog even terug naar het algemene ‘Verslagen’, staan onderaan nog enkele documenten, waaronder ook eentje ‘Wetgevingsoverleg Belastingplan 2009’, dat gedownload kan worden. En dan blijkt dit het ‘Verslag van een wetgevingsoverleg’ te zijn wat ik ook zocht. Namelijk dat van afgelopen vrijdag, maar liefst van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags:

‘31 oktober is de 1e termijn van de kamer (de staatssecretaris houdt zijn mond en luistert).’

Het gaat om een ‘ongecorrigeerd stenogram’ waaraan ‘geen rechten’ kunnen worden ontleend. Hetzelfde staat ook onder de verslagen van de plenaire zittingen, maar die gaan zelfs gepaard met deze toevoeging: ‘Uit deze ongecorrigeerde tekst mag niet worden geciteerd’. In het item ‘Veelgestelde vragen’ wordt dit uitgelegd:

‘Van alle plenaire vergaderingen worden woordelijke verslagen gemaakt. Deze worden de Handelingen genoemd, of stenogram zolang het verslag nog niet officieel is vastgesteld. De verslagen op deze website zijn nog niet officieel vastgesteld. Kamerleden en bewindspersonen die aan het woord zijn in het verslag hebben nog correctierecht. Ze mogen alleen wijzigingen aanbrengen als hun verhaal feitelijk niet goed is weergegeven.’

Dus is het een weekje of zo wachten, voordat ik letterlijk mag citeren. Laat ik me nu maar eens aan die spelregel houden. Alleen even dit, dat aan het begin staat:

‘De vaste commissie voor Financiën heeft op 31 oktober 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over het Belastingplan 2009. Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.’

Nu is dit ook al 83 bladzijden. Er komen in dit overleg aardig wat onderwerpen voorbij. Maar ik zal een handreiking geven. De ‘btw-vrijstelling paramedische diensten’ komt voor vanaf bladzijde blz. 61 onder ‘5. Overige onderwerpen’: daar begint de heer Irrgang (SP), even later gevolgd door mevrouw Sap (GroenLinks), de heer Van Dijck (PVV), de heer Cramer (ChristenUnie), de heer Van der Vlies (SGP), mevrouw Koşer Kaya (D66), de heer Omtzigt (CDA), de heer Tang (PvdA) en uiteindelijk de heer Remkes (VVD), tot en met bladzijde 73. Helemaal op het einde, op bladzijde 84, trekt Jolande Sap haar conclusies.

Wie het na wil lezen, kan dat dus nu al doen. Waarschijnlijk (hopelijk) staat morgen hier al het verslag te lezen van wat vandaag door de staatssecretaris besproken moet zijn in tweede termijn.

Het belangrijkste heb ik tot het einde bewaard (alleen wie helemaal tot hier doorgelezen heeft, krijgt de beloning!). Ga opnieuw naar ‘Commissies’ en ‘deze week’, en klik dan bij ‘Vrijdag 7 november 2008 Toon vergaderingen’: daar vinden we van tien tot maar liefst vijf uur weer in de Thorbeckezaal de ‘Voortzetting behandeling Belastingplan 2009’.

‘De behandeling van het Belastingplan 2009 c.a. in wetgevingsoverleg vindt dit jaar plaats op twee vrijdagen: 31 oktober en 7 november (telkens van 10.00 tot – uiterlijk – 17.30 uur).
In het wetgevingsoverleg van 31 oktober vindt alleen de eerste termijn van de commissie plaats.
Het wetgevingsoverleg van 7 november begint met het antwoord in eerste termijn van de staatssecretaris van Financiën, gevolgd door een tweede termijn (commissie + staatssecretaris).’

Dat betekent dat de aankondiging in de CAM-Nieuwsbrief een verkeerde datum had. Geen wonder dat ik deze vergadering niet kon vinden. Maar het mooiste komt nog. Het is openbaar. En dan blijkt dat je deze commissievergadering live via internet kunt volgen! Dus morgen allemaal voor de PC. Dan kan de volksvertegenwoordiging op haar beurt door de kiezer worden gecontroleerd en beoordeeld. Beter kan het niet.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)