Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 10 november 2008

Vertrouwen

Veel dagblad Trouw in de kolommen van deze weblog. Afgelopen zaterdag had de krant weer een artikel waarin Triodos Bank, naast de ASN, figureerde. Geen wonder, al die aandacht voor duurzame financiële instellingen, met de almaar aanhoudende kredietcrisis. Directeur Matthijs Bierman van Triodos Bank Nederland zegt:

‘Ik bespeur in het algemeen een sterk besef dat we écht anders met geld moeten omgaan, zoals we ook anders moeten omgaan met elkaar en met onze planeet. Onder de kredietcrisis schuilt een heel arsenaal aan problemen, van de wereldvoedselcrisis tot het klimaatprobleem, met als gemeenschappelijke oorzaak het najagen van snelle winst ten koste van een evenwichtige ontwikkeling op de lange termijn.’

Verslaggever Wouter Bax constateert dan ook:

‘Op deelgebieden maakten de duurzame banken maatschappelijke verschuivingen als deze al vaker mee. Zo gaf de Tsjernobylramp 22 jaar geleden bij Triodos een enorme impuls aan het investeren in alternatieve energiebronnen die later inspireerde tot de fiscale groenregeling. Veehouderijcrises als de varkenspest veranderden het denken over vlees en “An Inconvenient Truth”, de film van Al Gore, maakte talloze mensen een stuk klimaatbewuster.’

Matthijs Bierman zegt verder:

‘Bij de mensen die vanuit hun oude bank overstapten, zie je vaak dat ze hun hele betalingsverkeer naar ons meenemen, dus niet slechts aan risicospreiding doen door bij ons wat geld op een deposito te zetten. Ik zie dat als een principiële keuze.’

ASN en Triodos Bank spinnen hier garen bij:

‘Triodos groeit nu per maand even hard als een jaar geleden per kwartaal, wat neerkomt op tienduizenden nieuwe klanten. ASN heeft er eveneens tienduizenden klanten bijgekregen. Dat betekent dat de bancaire markt aan het veranderen is.’

Jeroen Jansen is als directeur van ASN de directe collega van Bierman. Hij heeft vergelijkbare waarnemingen.

‘Wat Jansen opvalt, is dat het steeds particuliere klanten zijn die het voortouw nemen. “De pensioenfondsen, bijvoorbeeld, hebben zeer veel over duurzaamheid gepraat, maar ze gebruikten hun enorme macht uiteindelijk slechts mondjesmaat. Het waren de mensen zelf die beseften dat milieu en mensenrechten ons uiteindelijk allemaal raken.”’

Matthijs Bierman had eerder al uitgelegd hoe Triodos met geld omgaat:

‘Wij trekken spaargeld aan en beheren dat verantwoord, bijvoorbeeld door krediet te verlenen aan duizenden duurzame pioniers in het midden- en kleinbedrijf. En we hebben beleggingsfondsen die eigenlijk “themafondsen” zijn, zoals het Triodos Groenfonds en het Duurzaam Vastgoed Fonds. Zo richten onze klanten zich op specifieke doelen en profiteren ze soms van fiscale voordelen.’

Over zulke speciale fondsen ging een artikel dat in de voorafgaande week, op 29 oktober, in Trouw stond, in een ‘Fair Trade’-special. Triodos Bank kwam hierin – uiteraard – ook aan bod. Op de website van de bank is dit artikel te lezen.

‘“Spaarders weten bij ons precies wat er met hun geld gebeurt", aldus Marilou van Golstein Brouwers, directeur Triodos Investment Management, in een interview met Trouw. Juist tijdens de financiële crisis hebben consumenten behoefte aan zekerheid en transparantie. Het duurzaam bankieren van Triodos trekt nieuwe spaarders aan, zo verklaart Van Golstein Brouwers in het artikel. Het Triodos Sustainable Trade Fund dat kleine boerencoöperaties in ontwikkelingslanden met seizoenskredieten financiert komt ook uitgebreid aan bod in het interview. Beheerder Koert Jansen legt de werking van dit fonds voor duurzame handel uit.

Het interview Eerlijk sparen is veilig sparen verscheen op 29 oktober in de Fairtrade bijlage van Trouw (p. 10-11) in het kader van de Fairtrade week (30 oktober t/m 9 november 2008), een initiatief van stichting Max Havelaar.’

Janne Chaudron schrijft:

‘Triodos Bank vaart, als een van de weinige banken, bijzonder wel bij de financiële crisis. In een half jaar tijd heeft de bank 15.000 nieuwe spaarders aangetrokken, het totaal komt daarmee uit op 100.000. “Door zo’n financiële crisis is ons bankmodel veel makkelijker uit te leggen. Daar kan geen reclamecampagne tegenop”, zegt Marilou van Golstein Brouwers.’

Triodos Bank beheert 3,3 miljard euro, dat heel internationaal wordt aangewend. Voorbeelden komen uit Ethiopië, Polen en Brazilië.

‘Jansen noemt als voorbeeld de koffiemarkt in Ethiopië. “In het verleden werd de koffie verhandeld via een overheidsveiling. Alle koffierassen werden op één hoop gegooid en voor dezelfde (lage) prijs verkocht. Boeren werden daardoor niet geprikkeld om duurzame koffie te produceren waar ze een betere prijs voor konden vangen. Toen het Afrikaanse land vijf jaar geleden de koffiehandel vrijgaf, verkochten de Ethiopische boeren hun koffie aan schimmige tussenpersonen die veel geld binnenhaalden met deze handel. Met het fonds proberen wij dit soort praktijken te verkomen”, aldus Jansen. Inmiddels kunnen de Ethiopische duurzame koffieboeren rekenen op een goede afzetmarkt. Zo is de bekende Amerikaanse koffieketen Starbucks een belangrijke importeur van dit soort koffie.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)